Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?

Wij krijgen regelmatig de opmerking: “Met mij zal dit niet gebeuren!”. Niemand is immuun voor “mind control” en omgekeerd “mind control” werkt niet altijd. Het komt tot stand door verschillende factoren op hetzelfde ogenblik: specifiek vertrouwen, gemeenschappelijke idealen en ontvankelijkheid. Lees verder Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?

Wij krijgen regelmatig de opmerking: “Met mij zal dit niet gebeuren!”. Niemand is immuun voor “mind control” en omgekeerd “mind control” werkt niet altijd. Het komt tot stand door verschillende factoren op hetzelfde ogenblik: specifiek vertrouwen, gemeenschappelijke idealen en ontvankelijkheid. Lees verder Mind Control in sekten: mij zal dit niet gebeuren?

Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie

In ons courant taalgebruik, heeft het woord sekte meestal een negatieve bijklank. Hier willen we meteen rechtzetten dat een organisatie die al snel een sekte genoemd wordt, zelfs al dragen ze kenmerken van een sekte, niet noodzakelijke een gevaar vormen, Lees verder Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie

“High Demand Groups” of “Dwingende Groepen”

Deze term wordt veelal gebruikt voor groepen die niet onder de categorie extreme sekten vallen, doch veel sektarische kenmerken hebben. Deze dwingende groepen zijn in alle domeinen terug te vinden. Meestal kennen we deze in het religieuze domein. We mogen Lees verder “High Demand Groups” of “Dwingende Groepen”

Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).

Er zijn veel vormen van kindermisbruik waar men perfect de schending van kinderrechten kan aantonen. Voorbeelden over de soorten misbruik waar er absolute duidelijkheid over bestaat zijn seksueel misbruik van kinderen, fysieke mishandeling van kinderen, kindsoldaten, enz. Seksueel, fysiek, psychologisch Lees verder Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).

Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?

In artikel 2 hebben we het reeds gehad op welke manieren iemand uit een sekte komt. Eén van de moeilijkste dingen die er voor sekteleden bestaan, is vertrekken uit een sekte. De moeilijkheidgraad hiervan is op zichzelf een teken dat Lees verder Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?

Indoctrinatie van kinderen: mentale kindermishandeling.

Met onderstaand filmpje wil “In Ieders Belang” je laten zien hoe kinderen mentaal misbruikt worden bij sekten. Indoctrinatie, hersenspoeling, psychologische manipulatie, een kwalijk verschijnsel dat volgens ons onder de noemer misbruik valt, en zeker als het op kinderen, afhankelijke, of mentaal kwetsbare Lees verder Indoctrinatie van kinderen: mentale kindermishandeling.

Sekten en spiritueel misbruik

Ook dit artikel is weer In Ieders Belang. Onze huidige maatschappij is tezelfdertijd enorm bezielend, maar ook heel verwarrend. Mensen zijn op zoek naar iets, veelal het spirituele. Spirituele vervolmaking kan prettig en geestverruimend zijn. Maar spiritueel misbruik ligt eveneens Lees verder Sekten en spiritueel misbruik

Sekten en emotioneel misbruik

Emotioneel misbruik is het stelselmatig beïnvloeden (manipuleren) van de gedachtewereld van een persoon. Doordat dit stelselmatig gebeurd wordt de vrije wil van die persoon beïnvloed. De persoon die misbruikt verwerft hierdoor macht en controle. Emotioneel misbruik komt niet alleen voor in sekten, maar Lees verder Sekten en emotioneel misbruik

Herstel of genezing bij het verlaten van sekten betekent voor elk individu iets anders.

Welke factoren spelen een rol bij de mogelijkheid tot herstel? In Ieders Belang hebben we het een en ander op een rijtje gezet. emotionele ontwikkeling van het slachtoffer voor hij of zij lid werd van de sekte, psychologische ontwikkeling van Lees verder Herstel of genezing bij het verlaten van sekten betekent voor elk individu iets anders.