Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie

In ons courant taalgebruik, heeft het woord sekte meestal een negatieve bijklank. Hier willen we meteen rechtzetten dat een organisatie die al snel een sekte genoemd wordt, zelfs al dragen ze kenmerken van een sekte, niet noodzakelijke een gevaar vormen, Lees verder Sekten definiëren: geen gemakkelijke opdracht – sektarische organisatie – schadelijke sektarische organisatie

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

“High Demand Groups” of “Dwingende Groepen”

Deze term wordt veelal gebruikt voor groepen die niet onder de categorie extreme sekten vallen, doch veel sektarische kenmerken hebben. Deze dwingende groepen zijn in alle domeinen terug te vinden. Meestal kennen we deze in het religieuze domein. We mogen Lees verder “High Demand Groups” of “Dwingende Groepen”

Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).

Er zijn veel vormen van kindermisbruik waar men perfect de schending van kinderrechten kan aantonen. Voorbeelden over de soorten misbruik waar er absolute duidelijkheid over bestaat zijn seksueel misbruik van kinderen, fysieke mishandeling van kinderen, kindsoldaten, enz. Seksueel, fysiek, psychologisch Lees verder Sektarische organisaties, sekten, religies en het Internationaal Verdrag Inzake de rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989).

Het BITE model van Steven Hassan

In dit artikel wordt aangegeven in welke mate een sektarische organisatie of sekte aan de criteria van het BITE-model van Steven Hassan voldoet. Dit BITE model laat zien hoe sekten het denkvermogen van hun volgelingen aantasten met behulp van: I.              B             Lees verder Het BITE model van Steven Hassan

Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?

In artikel 2 hebben we het reeds gehad op welke manieren iemand uit een sekte komt. Eén van de moeilijkste dingen die er voor sekteleden bestaan, is vertrekken uit een sekte. De moeilijkheidgraad hiervan is op zichzelf een teken dat Lees verder Wat kan je doen, als je vertrekt uit een sekte?