Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 18)

DOOR DE RECHTBANK BEVOLEN TRANSFUSIES WORDEN VERWORPEN DOOR OUDERS EN KINDEREN. Het is niet ongebruikelijk dat ouders die zelf Jehovah’s Getuigen zijn, de rechtbank er van trachten te overtuigen dat wanneer ze het ouderschap over de kinderen toegewezen krijgen, ze Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 18)

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 16)

JEHOVAH’S GETUIGEN GELOVEN DAT HET BETER IS TE STERVEN DAN EEN BLOEDTRANSFUSIE TE AANVAARDEN. Jehovah’s Getuigen weigeren bloedtransfusies op basis van de foute interpretatie door het Wachttorengenootschap van het boek Genesis 9:3-4, Leviticus 17:13-14, en Handelingen 15:28-29. Hoewel deze passages Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 16)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 14)

DE JEHOVAH’S GETUIGE OUDER WORDT AANGELEERD HOE KINDEREN PSYCHOLIGISCH VERVREEMDEN VAN HUN NIET-JEHOVAH’S GETUIGE OUDER In een artikel getiteld: ” Gezinsproblemen opgelost door Bijbelse raad” in de wachttoren van 1 november 1986 worden richtlijnen gegeven hoe de Jehovah’s Getuige ouder, Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 14)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 13)

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT HET LEZEN VAN BRIEVEN VAN “AFVALLIGEN” “Wat zult u bijvoorbeeld doen als u een brief of lectuur ontvangt, er een blik in werpt en onmiddellijk ziet dat het geschrevene van een afvallige afkomstig is? Zult u Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 13)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 12)

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT “SHUNNING” “Haar ouders waren uit de gemeenschap gesloten. Met haar was dat niet gebeurd, maar zij trok zich vrijwillig uit de gemeenschap terug door een brief te schrijven…. Zij verhuisde, maar jaren later keerde zij terug Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 12)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 11)

HET WACHTTOREN BELEID BETREFT “GODDELIJKE HAAT” “Meer dan dat, wij moeten degenen haten die er opzettelijk blijk van geven Jehovah en het goede te haten…. Wij haten hen niet in de betekenis dat wij hun kwaad willen aandoen of wensen Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 11)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 10)

JEHOVAH’S GETUIGEN DIENEN IEDEREEN TE HATEN, TE MIJDEN EN TE ONTWIJKEN (SHUNNING) DIE DE WACHTTOREN RELIGIE VERWERPT Wanneer een gedoopte persoon wordt uitgesloten uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen, is er een strikte regel waar men niet om heen kan Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 10)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 9)

ENKEL GODS VOLK (JEHOVAH’S GETUIGEN) ZULLEN ARMAGEDDON OVERLEVEN “Before this earth can become a paradise, wicked people must be removed. …This will happen at Armageddon, which is God’s war to end wickedness. …This means that no wicked ones will be left Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 9)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 8)

REDDING IS ALLEEN TE VINDEN IN DE WACHTTOREN RELIGIE “En hoewel het getuigenis thans de uitnodiging omvat om voor redding naar Jehovah’s organisatie te komen, zal de tijd ongetwijfeld komen dat de boodschap een hardere klank krijgt, als een „luide Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 8)

Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 7)

JEHOVAH’S GETUIGEN MOETEN BLOOTSTELLING AAN ANDERE RELIGIES MEIDEN ALS “VERGIF” “Sommigen hebben zich aan mogelijke geestelijke bezoedeling blootgesteld door hun radio of televisie op religieuze programma’s af te stemmen…. Vals-religieuze propaganda uit welke bron maar ook moet gemeden worden als Lees verder Ouderschap? – Moeder of vader is Jehovah’s Getuigen! – Reden tot bezorgdheid? – (Deel 7)