1914: enkele beweringen die aantonen hoe het Wachttorengenootschap met haar lectuur haar lezers op het verkeerde been zet! – (Deel 6)

Case 1: Lees onderstaand citaat uit een artikel van Ontwaakt van 22 mei 1973: “De nauwkeurige voorspellingen van Jezus aangaande onze tijd Van alle mannen die door God zijn gebruikt om te profeteren, is Jezus de markantste. Op grond van Lees verder 1914: enkele beweringen die aantonen hoe het Wachttorengenootschap met haar lectuur haar lezers op het verkeerde been zet! – (Deel 6)

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

1914: wat probeert het Wachttorengenootschap verborgen te houden? – (Deel 5)

Het is zo dat weinig Jehovah’s Getuigen (nog) in het bezit zijn van lectuur van het Wachttorengenootschap uit de tijd van rond 1914. Bovendien voor de Nederlandstalige Jehovah’s Getuigen geldt dit eens te meer, gezien het Wachttorengenootschap pas na de Lees verder 1914: wat probeert het Wachttorengenootschap verborgen te houden? – (Deel 5)

1914 – Deze Generatie zal niet sterven? – (Deel 4)

Betreft haar Interpretatie van Mattheüs 24:34 (“Voorwaar, ik zeg U dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan voordat al deze dingen geschieden.”) heeft het Wachttorengenootschap verschillende keren haar mening moeten herzien. Zeer geruime tijd heeft de doctrine van het Wachttorengenootschap geleerd Lees verder 1914 – Deze Generatie zal niet sterven? – (Deel 4)

1914: het einde van “Bevriende Naties” en het einde van “de tijden der heidenen”? – (Deel 3)

Op dit ogenblik zijn we 100 jaar verder sedert 1914, een tiende van het duizendjarig rijk van Jezus op aarde? En, zijn de gebeurtenissen die het Wachttorengenootschap voorspelde voor 1914 (of daarna) ook uitgekomen? Neen, niemand kan ontkennen dat dit Lees verder 1914: het einde van “Bevriende Naties” en het einde van “de tijden der heidenen”? – (Deel 3)

1914: het einde van de tijden der heidenen? – (Deel 2)

2 oktober 1914: broeder Russell stapte de eetzaal van Bethel binnen en liet de Bethelfamilie weten – „De tijden der heidenen zijn geëindigd, hun koningen hebben hun dag gehad.”  Tijdens de dagen die 1 oktober 1914 vooraf gingen hadden de Bijbelonderzoekers Lees verder 1914: het einde van de tijden der heidenen? – (Deel 2)

1914 – Tenhemelopneming? – (Deel 1)

In 1914 verwachtte het Wachttorengenootschap grote dingen. Het Wachttorengenootschap was er van overtuigd dat hun werk op aarde klaar was en dat 1914 het jaar zou worden waarin zij de “tenhemelopneming” zouden ervaren. Daarbij zouden alle “Ware Christenen” door God Lees verder 1914 – Tenhemelopneming? – (Deel 1)