Krijgt de media aandacht voor het beleid van het Wachttorengenootschap inzake kindermishandeling? (2)

Wij zijn verheugd dat nu ook “ABC NEWS NIGHT LINE” deze problematiek in een mooie reportage onder de aandacht bracht. De houding die het Wachttorengenootschap inneemt betreft kindermishandeling is onverantwoord en deze zal maar stoppen na de nodige publieke bekendheid. Lees verder Krijgt de media aandacht voor het beleid van het Wachttorengenootschap inzake kindermishandeling? (2)

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Wat leert het Wachttorengenootschap over homoseksualiteit?

“In Ieders Belang” stelde het volgende vast; Het Wachttorengenootschap stelt dat homoseksualiteit één van de meest verachtelijke zonde is die er bestaat. Homoseksuelen die seksuele daden stellen zullen worden vernietigd in Armageddon. Ook beweert het Wachttorengenootschap dat een persoon homoseksueel Lees verder Wat leert het Wachttorengenootschap over homoseksualiteit?

Tieners, kinderen van Jehovah’s Getuigen stellen vragen.

Sommige tieners worstelen met een gewetensconflict. Ze constateren dat wat het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen voorhoudt, niet strookt met de waarheid. Enerzijds dienen zij verplicht mee naar de Koninkrijkszaal te gaan met hun ouders en/of te gaan prediken, anderzijds willen Lees verder Tieners, kinderen van Jehovah’s Getuigen stellen vragen.

Dringend Petitieverzoek

“In Ieders Belang” stelt voor om deel te nemen aan dit “Dringend Petitieverzoek” om volgend onderzoek: hebben Jehovah’s Getuigen het recht om dwang uit te oefenen – eigenlijk vormen van geestelijke marteling – om haar leden te dwingen om NIET te Lees verder Dringend Petitieverzoek

Kindermisbruik: pedofilie

De “twee getuigen” regel is nog steeds effectief in de gemeenten van Jehovah’s Getuigen. Als er in de Verenigde Staten een beschuldiging van aanranding wordt gerapporteerd aan de ouderlingen, wordt één ouderling aangewezen door de rest van het Lichaam van Lees verder Kindermisbruik: pedofilie

Kinderen: korte filmpjes, waarom dit moet stoppen!

“Bestaat er een “geheime” formule om met Jehovah’s organisatie vooruit te gaan? Neen. Er is echter wel iets fundamenteels dat wij moeten bezitten. … Wat, zo zouden wij kunnen zeggen, is het grondbeginsel waarop de beweging van Jehovah’s levende organisatie Lees verder Kinderen: korte filmpjes, waarom dit moet stoppen!

Kinderen – Opgroeien als Jehovah’s Getuige

Zeer weinig jongeren worden JG ondanks de intense inspanningen die gedaan worden door JG via het van deur tot deur prediken. In de meeste gevallen wordt een kind een JG omdat zijn ouders het reeds zijn. (dit is nietanders bij Lees verder Kinderen – Opgroeien als Jehovah’s Getuige