Zaken over bloedtransfusie die niet aan Jehovah’s getuigen worden verteld! (10 – 13)

10. Gezien de Jehovah’s Getuigen het gebruik van factor VIII afgeleid van opgeslagen bloed toestaan, waarom beweert het Wachttorengenootschap dan dat het doneren van bloed een overtreding is van Gods wet? “since God’s Word indicates that it is wrong to Lees verder Zaken over bloedtransfusie die niet aan Jehovah’s getuigen worden verteld! (10 – 13)

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

Zaken over bloedtransfusie die niet aan Jehovah’s getuigen worden verteld! (6 – 9)

6. Vindt het Wachttorengenootschap dat fracties afgeleid uit primaire bloedcomponenten aanvaardbaar, gezien “dat plasma-eiwitten (fracties) uit het bloed van een zwangere vrouw in de afzonderlijke bloedsomloop van haar foetus kunnen komen“? (De Wachttoren 15 juni 2004, blz. 30) “Aanvaarden Jehovah’s Lees verder Zaken over bloedtransfusie die niet aan Jehovah’s getuigen worden verteld! (6 – 9)

Verbod op bloedtransfusie bij de Jehovah’s Getuigen

Situatieschets: Jehovah’s Getuigen nemen de Bijbel grotendeels letterlijk. Verbod op bloedtransfusie: zij baseren zich op handelingen 25: “U moet zich onthouden van spijzen die aan de afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf Lees verder Verbod op bloedtransfusie bij de Jehovah’s Getuigen

Bloedkwestie 1

Wat bedoelt de Bijbel wanneer het Christenen het gebod geeft zich te onthouden van bloed? Sommigen interpreteren de betekenis van Handelingen 15:28-29 als een verbod op bloedtransfusies,(voor enkele jaren bloedfracties) zelfs met de dood in het vooruitzicht. Sommigen zijn gestorven Lees verder Bloedkwestie 1