Jeh. Get. 1-50

Overzicht

 1. Wat kan je doen om jou relatie uit de kluwen van Jehovah’s Getuigen te halen?
 2. Destructieve controletechnieken en indoctrinatie.
 3. Hoe het Wachttorengenootschap haar volgelingen beheerst.
 4. Jehovah’s Getuigen worden afhankelijk gemaakt van het Wachttorengenootschap door middel van haar lectuur.
 5. Velddienst: Het van-huis-tot-huis prediken.
 6. Organigram Jehovah’s Getuigen.
 7. Verbod op bloedtransfusie.
 8. Angst en hoe het Wachttorengenootschap dit aanwakkert.
 9. Bejaarde Jehovah’s Getuigen en rusthuizen.
 10. Indoctrinatieproces van het Wachttorengenootschap.
 11. Afvalligen zijn geestelijk ziek.
 12. Shunning: Beschamend – Schandalig – Discriminerend
 13. Excommunicatie – Uitsluiting
 14. Kinderen – Opgroeien als een Jehovah’s Getuigen
 15. Kinderen & Speelgoed
 16. Kinderen: korte filmpjes – waarom dit moet stoppen!
 17. Kindermisbruik – Pedofilie
 18. Gevaren en redenen tot bezorgdheid voor kinderen in de omgeving van de Jehovah’s Getuigen
 19. 1975
 20. Geld & Jehovah’s Getuigen.
 21. De Wachttoren: één artikel – twee verschillende redeneringen!
 22. Armageddon: nadenkertjes voor Jehovah’s Getuigen
 23. Cirkelredenering bij Jehovah’s Getuigen: wapen of valkuil?
 24. Drogredenen bij Jehovah’s Getuigen: wapen of valkuil?
 25. Het “martelaarscomplex”: een methode van het Wachttorengenootschap om haar volgelingen in haar macht te houden.
 26. Mammon – Rijkdom van het Wachttorengenootschap of financiële theologische fraude?
 27. De “waarheid” door de bril van een trouwe navolger van het Wachttorengenootschap.
 28. Vragen die u aan Jehovah’s Getuigen kunt stellen.
 29. Het Wachttorengenootschap blijft onverantwoord het hoger onderwijs stigmatiseren.
 30. Duitse ex-Jehovah’s Getuige vergelijkt de structuur van het Wachttorengenootschap met de structuur van criminele organisaties.
 31. Tijdelijk artikel: Dringend Petitieverzoek
 32. Heeft het Wachttorengenootschap zichzelf niet uitgesloten van de Jehovah’s Getuigen?
 33. Tieners, kinderen van Jehovah’s Getuigen stellen vragen.
 34. Het Wachttorengenootschap beweert dat de Jehovah’s Getuigen de gelukkigste mensen van de wereld zijn.
 35. Wat leert het Wachttorengenootschap over homoseksualiteit?
 36. Wat beweert het Wachttorengenootschap over de psychiatrie?
 37. Psychische problemen bij Jehovah’s Getuigen (1)
 38. Wat is verboden, onrijp, demonisch, afgoderij, ongepast, werelds of opstandig bij de Jehovah’s Getuigen?
 39. Zijn Jehovah’s Getuigen ooit “Goed Genoeg”?
 40. Het Wachttorengenootschap gebruikte spiritist Johannes Greber om de Nieuwe Wereld Vertaling te ondersteunen!
 41. Cognitieve dissonantie
 42. Heeft het Wachttorengenootschap nog volledige controle over haar volgelingen in situaties van leven of dood?
 43. Laat andere voor u denken?
 44. Samual Herd, lid van het Besturend Lichaam zegt dat de hersenen van een vrouw te klein zijn
 45. Tijdelijk artikel: Jehovah’s Getuigen voor de Correctionele Rechtbank? Nooit eerder gezien! Updates: 27-12-14 / 02-01-15
 46. Hoe om te gaan met Shunning?
 47. Mensen gehoorzamen of God trouw blijven – Gewetensconflict
 48. Vrouwen “in de keuken”!
 49. Wordt je als vrouw niet graag gedomineerd? Dan had je hier maar over moeten nadenken voor je trouwde!
 50. Is het verantwoord dat Jehovah’s Getuigen van deur tot deur gaan prediken?

balk

1. Wat kan je doen om jou relatie uit de kluwen van Jehovah’s Getuigen te halen?

De situatie is uiteraard sterk verschillend naargelang het gaat over je partner, familielid of een vriendschappelijke relatie.

Wanneer je een gezin vormt al dan niet getrouwd ligt de situatie anders, dan dat het gaat om een familielid of vriend die niet onder hetzelfde dak wonen.

Indien je niet onder hetzelfde dak woont, zal iedere vorm van communicatie zeer moeilijk zijn.

 • Bewaar alle correspondentie en andere aardigheden en onaardigheden.
 • Probeer in alle gevallen een zo regelmatig mogelijk contact in stand te houden, met alle mogelijke middelen die binnen uw bereik liggen: persoonlijk contact, mail, brief of per telefoon, ook al is er nog nauwelijks of geen respons.
 • Maak bij iedere gelegenheid (gesprek of gelijk welke communicatie) duidelijk hoe genegen je die persoon bent.
 • Hou hier een dagboek van bij. Noteer alle opmerkingen, gedragingen en gebeurtenissen die ook maar iets met deze zaak te maken hebben.
 • Laat, ondanks alle beledigingen in jouw richting, weten dat hij/zij altijd welkom is bij jou.
 • Probeer alles te inventariseren. Wat doet ze, met wie, wanneer. Probeer te inventariseren met wie hij/zij binnen de groep en buiten groep van Jehovah’s Getuigen omgaat.
 • Bijt eerder je tong af dan boos te reageren op onvriendelijke, hatelijke en beledigende opmerkingen die je toegesmeten krijgt.
 • Zorg dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kennis vergaart, m.a.w. alles leert hoe en wat de Jehovah’s Getuigen zijn. Hoe ze te werk gaan, enz. Zorg dat je op een aantal punten meer op de hoogte bent dan het lid zelf. Verdiep je in de handel en wandel van groepsstructuren, waarin vrijheid, gelijkheid en respect niet gehanteerd worden en onethische dwingende beïnvloeding wordt gebruikt.
 • Gebruik die kennis alleen wanneer het in de situatie passend is en met mate. Als hij/zij niet wil dat er over de Jehovah’s Getuigen gesproken wordt, wordt er niet over gesproken. Het is belangrijker dat er contact is.
 • Neem contact en zoek hulp en informatie bij organisaties en mensen die gespecialiseerd zijn op het terrein van sektes e.d.
 • Zorg dat je op alle denkbare mogelijke manieren bereikbaar en beschikbaar blijft voor degene met wie je contact op extreme wijze verbroken is.
 • Hoeveel pijn en verdriet je ook hebt, probeer al je inspanningen vol te houden. Hoe langer het duurt, hoe dieper de put wordt en hoe moeilijker het wordt om hem/haar eruit te krijgen.
 • Maak wel constant duidelijk dat je met respect wenst behandeld te worden.
 • Verlies je niet te gauw in de meest voor de hand liggende oplossingen die eventjes een succes lijken te zijn. Bestudeer, onderzoek en evalueer alles altijd heel goed.
 • Blijf niet vastzitten aan één benaderingswijze. Wees creatief en flexibel.
 • Nooit verwijten zoals “Je bent gehersenspoeld”, “Je bent doorgeslagen”, enz.
 • Geef NOOIT geld aan een Jehovah’s Getuigen.
 • Voel jezelf nooit schuldig. Jij bent niet de oorzaak van de problemen.
 • Handel nooit vijandig of kwaad tegenover de persoon die je eruit wilt halen.
 • Je staat niet alleen, voel je ook niet alleen. Er zijn duizenden in dezelfde situatie. Zoek contact met hen.
 • Onderschat de macht en beïnvloeding van de groep over de groepsleden niet. Ze houden vol tot het laatste.
 • Veroordeel niet, maar probeer argumenten te vinden om hun denkpatroon op gang te brengen.
 • Ouderlingen bij Jehovah’s Getuigen geven niet op, laten niet los en kunnen zich tegenover jou uiterst vijandig gedragen. Beheerst u en ga niet in de aanval. Hoe meer oppositie je voert, hoe meer tijd zij aan hem/haar gaan besteden om ze in de organisatie te behouden.
 • Zoek hulp en begeleiding bij organisaties of bij een ter zake deskundig hulpverlener. Een exitcounseler is een ter zake kundige hulpverlener die gespecialiseerd is in de ondermijning van de werking van destructieve controletechnieken.
 • Blijf volharden, heb meer geduld dan je denkt te kunnen opbrengen, na afloop is er waardering omdat je trouw gebleven bent.
 • Indien van toepassing: creëer een vluchtroute, laat voelen dat die bestaat en dat hij/zij er niet alleen voor staat.

pijl_op

balk

2. Destructieve controletechnieken en indoctrinatie

Wanneer men systematisch onethische beïnvloedingstactieken gebruikt spreekt men duidelijk van het gebruik van destructieve controletechnieken. Ex Jehovah’s Getuigen aan het woord over hun leven binnen deze organisatie en de invloed die het Wachttorengenootschap op hun leven gehad heeft, de sporen die dit nalaat, spreekt boekdelen.

Een goudvis in een kom die van buiten zwart is, zal nooit weten hoe de wereld er buiten de kom uitziet, behalve als iemand de goudvis eruit haalt om de rest van de wereld te laten zien. Iemand die ook in zo een gesloten denkbox zit, is iemand aan wie “zijn eigen vrije wil” en “zelfbeschikkingsrecht” ontnomen is. Ofwel groeit men hier in op, ofwel sluit men zich onschuldig aan. Het slachtoffer wordt ondergedompeld in een warm bad, de sfeer en de groep voelt goed aan. Het slachtoffer wil die verheerlijking niet meer kwijt en geraakt gevangen. Het slachtoffer wil alles doen om de genegenheid te behouden en verliest zijn eigen normen en waarden.

Tactieken:

Je wordt voorbereid op het hervormen van je denken door je er gevoelig voor te maken.

Men gebruikt hiervoor gevoeligheid bevorderende technieken. Jehovah’s Getuigen zijn hier zeer sterk in. Dit gebeurt reeds aan de deur. Men probeert een gesprek aan te gaan en u op een positieve manier te laten reageren op de aangeboden lectuur of de gebrachte boodschap. Veelal gaat de lectuur over een actueel onderwerp waarvoor u interesse getoond hebt en waar men op inpikt. Bij ieder bezoek wordt u langzaam klaargemaakt om uw denken te veranderen door middel van Bijbelteksten en interpretaties van de Wachttorengenootschap. Men gebruikt hiervoor een eigen Bijbel waarvan de teksten zijn aangepast aan de leerstellingen en waarbij de nodige wetenschappelijke bewijzen van echtheid worden aangetoond.

D.m.v. straf en beloning wordt geprobeerd een zo groot mogelijke controle te krijgen over je sociale omgeving, je tijd en de mensen die jou tot steun zijn.

Bij de Jehovah’s Getuigen is dit erg eenvoudig. Als je geen Jehovah’s Getuige bent, ben je niet in de waarheid en zal God je wel straffen als het “einde” komt. Men isoleert je van je vrienden, familie en de samenleving in het algemeen buiten de Jehova’s. In de wereld buiten de Jehova organisatie is niets goed te vinden. De meest effectieve leer is wel, dat Satan de nieuwkomer zal vervolgen d.m.v. vrienden die hem er van willen weerhouden ‘de waarheid’ te vinden. Dit schept een tweedeling tussen de goede kant (de Getuigen) en de slechte kant (de Wereld). De suggestie wordt gewekt dat de tegenstand een bewijs is dat de nieuwkomer de ware religie heeft gevonden. Hierdoor denkt de bekeerling dat hij de organisatie niet hoeft te onderzoeken, of niet hoeft te twijfelen. Wanneer eenmaal alles wat de organisatie zegt maatgevend is, zullen onafhankelijke bronnen (die allen van Satan zouden zijn) niet meer onderzocht worden. Op die manier worden bezoekjes aan je vroegere vrienden taboe, telefonisch contact met buitenstaanders wordt vermeden, brieven belanden in de prullenbak. Veelal wordt je ook economisch afhankelijk gemaakt van deze zelfde groep.

Binnen de groepscommunicatie zijn meningen en informatie van andersdenkenden dan de groep, verboden.

Wat niet tot de lectuur van het “Wachttorengenootschap” behoort mag niet bestudeerd worden want dit zou u van de waarheid kunnen afbrengen. Contact met andersdenkenden wordt dus niet toegestaan en zeker niet met afvalligen, want die zouden u mee kunnen sleuren in hun val. Trouwens die mensen zijn ineens des duivels geworden. Wat niet tot de geleerde waarheid behoort, is van de duivel. Men maakt dus mensen bang voor andere leerstellingen. En zijn er familieleden die een andere mening hebben, breek dan met hen, of beter nog probeer hen te bekeren want hoe meer mensen in hetzelfde geloof hoe moeilijker het wordt om dit geloof vaarwel te zeggen.
Zo blijven veel mensen in die zogenaamde waarheid omdat zij anders hun familieleden zouden verliezen. De ene houdt de andere recht. Communicatie wordt streng gecontroleerd. Zondigt men hiertegen, wordt je verklikt. Buitenstaanders met een kritische houding tegenover het gebeuren en of buitenstaanders die begrijpen wat er aan de hand is, worden afgeschilderd als Satan. Ze worden extreem genegeerd.

Men onderneemt zoveel mogelijk pogingen om je te laten twijfelen aan jezelf.

Er wordt geprobeerd je bewustzijn, je waarneming van de werkelijkheid en je omgeving, je kijk op de wereld, je emotionele controle en je afweermechanisme te ondermijnen. Wat je stabiliteit geeft zullen ze in een negatief daglicht zetten. Positieve motivatie wordt omgezet in negatieve motivatie. Goedbedoelde gedragingen voor je partner of vrienden worden plots uitgelegd als claimende aandachtsvragen, ook al wil je zelf juist die aandacht geven.

Men onderneemt zoveel mogelijk pogingen om je zelfvertrouwen en perceptievermogen te ondermijnen. Hierdoor krijg je een gevoel van machteloosheid over je.

Wanneer bijvoorbeeld maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt dat je de dingen niet goed ziet, ga je twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen. Wanneer de mensen die dat mankement bij jou opperen ook nog mensen zijn in wie je juist op dat terrein vertrouwen hebt, verlies je beetje bij beetje je zelfvertrouwen. Dat is een ramp wanneer je in zo’n geval eigenlijk helemaal geen gestoorde perceptie hebt.

Iemand die een positieve kijk heeft op het wereldgebeuren wordt er heel vlug van overtuigd dat die wereld slecht is en hijzelf ook. Alleen bekering en doop kan je redden. Via de verschillende tijdschriften van de Wachttorengenootschap wordt je steeds op de hoogte gehouden hoe slecht de wereld wel is en hoe je als Jehovah’s Getuigen moet leven. Zelfs foto’s en tekeningen worden gebruikt om de positieve artikelen in de verf te zetten en de negatieve artikelen krijgen duidelijk negatieve tekeningen en foto’s mee om extra de nadruk te leggen en u alleen in die richting te laten denken. Teksten worden steeds opnieuw onder alle mogelijke vormen en artikelen herhaald om u te indoctrineren. Geen enkele Jehovah’s Getuigen kan de wereld nog positief bekijken. Men ziet alleen nog de negatieve zaken en de positieve ziet men niet meer.

Psychologische dreigementen, niet-fysieke straffen worden bij voortduring gebruikt.

Bijvoorbeeld grove en intense beledigingen, schuldgevoelens (in de plaats van respect voor eigen vrije keuze als je een andere keuze maakt dan de Jehova´s getuigen van je verwachten), dreigende veranderingen in sociale status (ook soms het verhinderen van het uitoefenen van je beroep), sociale isolatie, angst en verdriet. Ook manipulatieve technieken zorgen er voor dat zelfs bij het zien van je meest geliefde personen juist negatieve emoties worden opgeroepen. Je wordt bang gemaakt de Jehovah’s Getuigen te verlaten, buiten de groep wacht je alleen maar onheil, alleen binnen de groep ben je veilig.

Strenge straffen volgen wanneer je de gewenste attitude/ houding, geloof of gedrag niet presenteert.

Bijvoorbeeld uitgesloten worden. Er dreigt een scheiding tussen jou en anderen van de groep, bijvoorbeeld kinderen, ouders, broers en zusters. Er zijn gevallen bekend van uitsluiting omdat men iemand betichtte anderen aan het twijfelen te brengen. Belangrijk om weten is dat deze laatste tactiek dramatische gevolgen kan hebben. Het menselijk denken is niet meer natuurlijk en wordt verwrongen, soms tegen zijn wil in. Soms komt het moment dat de stoppen doorslaan en dan komt men ofwel in de psychiatrie of in de gevangenis terecht of in het ergste geval pleegt men zelfmoord.

Taalmanipulatie: waarheid.

Wat de jehova´s Getuigen verkondigen wordt door hen gezien als de enige waarheid. Verlaat je de groep, dan verlaat je dus ook nog eens de enige echte waarheid. De associatie van het begrip waarheid is positief. Zodra je de groep verlaat doemt de vraag op: Waarom verlaat je zoiets positiefs als de waarheid. Je begeeft je op een heilloze weg e.d.

Al deze tactieken zijn destructieve controletechnieken, een handjevol psychologische trucs, die iemand op een andere manier naar zichzelf en de wereld laten kijken, terwijl tegelijkertijd het contact met dierbaren, de mensen die tot nadenken zouden kunnen stemmen (de toetsstenen) verbroken worden.

pijl_op

balk

3. Hoe het Wachttorengenootschap haar volgelingen beheerst

Vaak wordt de term “hersenspoeling” gebruikt, wat een gedwongen herprogrammering van de gedachten van een persoon inhoudt. De term “mind control” of “gedachtenbeheersing” past beter bij de methodes die de Wachttorengenootschap gebruikt om haar volgelingen te werven en te behouden. Steve Hassan legt in zijn boek Combatting Cult Mind Control uit wat gedachtenbeheersing is:

“Gedachtenbeheersing, ook wel `gedachtenhervorming’ genoemd, is subtieler en meer gecompliceerd [dan hersenspoeling]. Degenen die het ondergaan, worden als vrienden of gelijken beschouwd, zodat de partners veel minder op hun hoede zijn. Zonder dat hij/zij er zich van bewust is neemt hij/zij er aan deel, door met degenen die hem/haar beheersen mee te werken en ze persoonlijke informatie te geven, waarvan hij/zij niet weet dat het tegen hem/haar gebruikt zal worden. Het nieuwe geloofssysteem wordt opgenomen in een nieuwe “identiteitsstructuur”

“Gedachtenbeheersing” houdt weinig of geen openlijke lichamelijk geweld in. In plaats daarvan worden hypnotische processen gecombineerd met groepsgedrag wat een krachtig indoctrinatie effect creëert. Het individu wordt misleid en gemanipuleerd – niet direct gedwongen – om de voorgeschreven keuzes te maken. Over het geheel genomen reageert hij/zij positief op wat er met hem/haar gedaan wordt.”

Waarom hebben Jehovah’s Getuigen er geen probleem mee als iemand kritiek geeft over het Wachttorengenootschap en waarom wordt die zo gemakkelijk opzij gelegd? Hun gedachten zijn getraind om alle twijfel omtrent de organisatie te vermijden. Iedereen, vrienden en familie die een Jehovah’s Getuige proberen te overtuigen botsen op een muur. omdat ze niet beseffen dat de Jehovah’s Getuige het slachtoffer is van gedachtenbeheersing. Dat zorgt ervoor dat de vooroordelen die het Wachttorengenootschap in de gedachte van de Jehovah’s Getuige heeft geplaatst een objectieve kijk op de feiten verhindert.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Als een kind van de moeder houdt en die moeder wordt beschuldigd van een misdrijf, zal het kind, gezien de gevoelens voor de moeder, elke poging die men doet om aan te tonen dat ze schuldig is ontkennen. Dit gebeurt ook in de gedachte van Jehovah’s Getuigen. Hen wordt ingeprent dat de organisatie de “moeder” is. Steeds opnieuw worden de Jehovah’s Getuigen ingeprent hoe vertrouwenswaardig de “moeder” wel is. Dat ze zonder haar niet verder kunnen. Hierdoor wordt iedereen die een Jehovah’s Getuige probeert te helpen gezien als het instrument “van de duivel”. Daar de Jehovah’s Getuige deel uitmaakt van een hechte familie van broeders en zusters. Door het veelvuldig samenzijn (vergaderingen, Bijbellessen, predikingswerk), wordt het gevoel van geliefd te zijn, het gevoel van veiligheid, nog versterkt. Zij geloven alles wat de “moeder” zegt. Zo heeft de “moeder” hen geleerd nooit te luisteren naar kritiek die betrekking heeft op het Wachttorengenootschap. Deze kritiek komt van Satan. Hierdoor reageert de Jehovah’s Getuige niet meer objectief. De Jehovah’s Getuige zal niet twijfelen aan de motieven van de “moeder”. Enkel mocht hij vertrouwen beginnen te verliezen in de beweringen van de “moeder”, zal hij er meer objectief over denken.

Gedachtenbeheersing kan men herkennen aan een aantal kenmerken. Deze methodes tezamen zijn een uiterst krachtig instrument om Jehovah’s Getuigen te werven en te behouden. De hierna besproken kenmerken zijn duidelijk in de methodes van het Wachttorengenootschap terug te vinden.

Beheersing van informatie

Erg typerend voor Jehovah’s Getuigen is de beheersing van de informatie waar de volgelingen toegang toe hebben; Jehovah’s Getuigen worden constant bezig gehouden met het lezen van hun eigen lectuur en het bijwonen van vergaderingen, eigenlijk instructiebijeenkomsten. Alle andere informatie is uit den boze. Informatie betreft financiële of beleidsmatige aangelegenheden worden hun eveneens onthouden. De Jehovah’s Getuigen moeten alle voorschriften en geboden volgen; ze worden ook voorgehouden dat ze niet in staat zijn hun eigen verstand te gebruiken om te weten wat goed en kwaad is. De Wachttorengenootschap doet dat in hun plaats. Zondigen ze hiertegen dan zal de duivel hun pakken.

Beheersing van gedrag

Allerlei soorten van bijzondere regels worden de Jehovah’s Getuigen opgelegd. Hoe men zich moet kleden en allerhande gedragscodes. Bepaalde films, muziek, dansen, tijdschriften, soaps, netwerksites, enz. worden verboden. Ook gedragscodes zoals het gaan van deur-tot-deur, meerdere vergaderingen per week bezoeken, nieuwe houding tegen afvalligen enz. worden hun opgelegd. De Jehovah’s Getuige krijgt het gevoel bijzonder te zijn, er bij te horen, maar wordt gesanctioneerd als hij/zij zondigt.

Beheersing van gedachten

Geladen taal wordt door alle Jehovah’s Getuigen binnen de groep gebruikt: uitgesloten worden, nieuw samenstel, Gods organisatie, gezalfde, de waarheid, afvalligen, theocratisch, enz. Alle mogelijke methodes om, verkeerde gedachten die tot gezonde twijfel over de organisatie kunnen leiden te voorkomen, worden toegepast. Alles is ofwel zwart ofwel wit; de Wachttorenorganisatie is goed, al het andere is slecht. Ze hebben antwoorden op alle vragen, antwoorden die moeten ingestudeerd worden, dit om te vermijden zelf na te denken.

Beheersing van emoties

Angst en schuldgevoelens zijn de sleutel in emotionele controle (fobische indoctrinatie). De Jehovah’s Getuige is paranoia dat Satan er op uit is hem te pakken te krijgen als hij/zij de organisatie in twijfel trekt of verlaat, en dat hij zal omkomen bij het Armageddon, enz. Bovendien zal hij en/of zijn familie een vreselijke dood sterven. Hun ogen zullen uit hun kassen rotten en ze zullen afgeslacht worden door de hand van God.

pijl_op

balk

 

4. Jehovah’s Getuigen worden afhankelijk gemaakt van het Wachttorengenootschap door middel van haar lectuur.

Het Wachttorengenootschap werkt zeer actief door middel van haar lectuur om de Jehovah’s Getuigen te beïnvloeden tot totale afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Men mag geen vragen stellen, men moet alles blindelings geloven, men mag enkel luisteren naar wat zij zeggen, geen enkel terrein betreden op wat voor wijze ook die externe informatie betreft. Bovendien is een Jehovah’s Getuige, iemand die de schuld van een niet kunnen voldoen aan de verwachtingen bij zichzelf legt.

De instructies die we dan van Jehovah’s organisatie krijgen, kunnen menselijk gezien vreemd of ongewoon lijken. We moeten allemaal bereid zijn om alle instructies die we krijgen op te volgen, of ze nu uit strategisch of menselijk oogpunt verstandig lijken of niet.

De Wachttoren, 15 november 2013, blz. 20

Niet achterdochtig zijn ten opzicht van de organisatie!

Een Jehovah’s Getuige mag nooit achterdochtig zijn en moet alles geloven wat het Wachttorengenootschap vertelt. Alles moet men slikken wat van hogerhand wordt doorgegeven.

“Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de Bijbel zegt, ‘alles geloven’, ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat…”

Bekwaam gemaakt tot de Predikingsdienst, blz. 156

Men mag nooit twijfelen aan de organisatie!

“Als er ook maar een zweem van twijfel omtrent Jehovah, zijn Woord of zijn organisatie in uw hart heeft post gevat, wees er dan snel bij die uit te bannen voordat de twijfel uitgroeit tot iets waardoor uw geloof verwoest zou kunnen worden.”

De Wachttoren, 1 februari 1996, blz. 23

Men mag niets zelf onderzoeken!

Doordat men niets zelf mag onderzoeken bekomt men dat de Jehovah’s Getuigen zonder vragen alles aanvaarden wat men hen voorschotelt.

“In Jehovah’s organisatie is het echter niet nodig een massa tijd en energie aan speurwerk te besteden, want er zijn broeders in de organisatie die er juist voor zijn aangewezen om dat te doen, ten einde u, die niet zoveel tijd hebt, te helpen, en zij bereiden het goede materiaal uit De Wachttoren en andere publicaties van het Genootschap voor.”

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 530

Men kan zonder het Wachttorengenootschap de Bijbel niet begrijpen!

Het Wachttorengenootschap behoudt zijn gezag en autoriteit door de Jehovah’s Getuigen in te prenten dat ze zelf niet intelligent genoeg zijn, en zonder hun de Bijbel niet kunnen begrijpen. Een volgeling moet afhankelijk zijn.

“De Bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de Bijbel kunnen uitleggen. Om deze reden kan de Bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen zonder Jehovah’s zichtbare organisatie in gedachten.”

De Wachttoren, 15 januari 1968, blz. 43

“Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah’s organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4:6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah’s voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de Bijbel, geen verzegeld boek. In de wereld zijn veel intelligente mensen. Zij kunnen de Heilige Schrift lezen, maar zij kunnen niet de diepe betekenis ervan begrijpen … Hoe zeer waarderen ware christenen het met de enige organisatie op aarde verbonden te zijn die de “diepe dingen Gods” begrijpt!”

De Wachttoren, 1 oktober 1973, blz. 594

“Het lijdt geen enkele twijfel: wij hebben allemaal hulp nodig om de Bijbel te begrijpen, en wij kunnen de Schriftuurlijke leiding die wij nodig hebben, niet buiten de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-organisatie vinden.”

De Wachttoren, 15 mei 1981, blz. 19

“Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de Bijbel lezen.”

De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27

Een Jehovah’s Getuige moet altijd gehoorzamen!

Jehovah’s Getuigen doen altijd wat hen gezegd wordt. Zij moeten strikt gehoorzamen.

“De geest die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid” is overal aanwezig, net als de lucht die we inademen (Ef. 2:2). Die geest kan ons ertoe brengen te denken dat we de leiding van Jehovah’s organisatie niet nodig hebben. We willen beslist niet zijn als Diotrefes, die ’niets van de apostel Johannes met achting ontving’ (3 Joh. 9, 10). We moeten oppassen dat we geen onafhankelijke houding ontwikkelen. Laten we nooit iets zeggen of doen waaruit blijkt dat we twijfelen aan het communicatiekanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt (Num. 16:1-3). In plaats daarvan moeten we waardering hebben voor het voorrecht met de slaafklasse samen te werken. Ook moeten we ernaar streven gehoorzaam en onderdanig te zijn aan degenen die in onze plaatselijke gemeente de leiding nemen.”

De Wachttoren, 15 november 2009, blz. 14

“Bestaat er een “geheime” formule om met Jehovah’s organisatie vooruit te gaan? Neen. Er is echter wel iets fundamenteels dat wij moeten bezitten. … Wat, zo zouden wij kunnen zeggen, is het grondbeginsel waarop de beweging van Jehovah’s levende organisatie berust? Het kan in één woord worden uitgedrukt: GEHOORZAAMHEID.”

De Wachttoren, 1 september 1967, blz. 529

“… Het is van levensbelang dat wij dit erkennen en op de aanwijzingen van de “slaaf” acht geven zoals wij naar de stem Gods zouden luisteren…”

De Wachttoren, 1 september 1957, blz. 392

“Wees dus gehoorzaam en doe Jehovah’s werk zoals hij het verricht wil hebben, want het enige wat telt, is de door middel van zijn organisatie aangegeven manier!”

De Wachttoren, 1 juli 1956, blz. 295

“De wil van de slaaf is daarom Jehovah’s wil. Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God”

De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz. 374

Men mag absoluut niet zelfstandig nadenken!

Het allergrootste gevaar schuilt natuurlijk in zelfstandig nadenken. Zelfstandig nadenken brengt de autoriteit van het Wachttorengenootschap in twijfel. Dit is misschien wel het allergrootste gevaar en kan absoluut niet.

“In de wereld bestaat er een neiging leiderschap te verwerpen. In een voordracht zei iemand erover: „Het steeds hogere niveau van onderwijs heeft de voorraad beschikbaar talent dermate doen toenemen dat volgelingen zo kritisch zijn geworden dat het bijna onmogelijk is hen te leiden.” Maar in Gods organisatie heerst geen geest van onafhankelijk denken…”

De Wachttoren, 15 september 1989, blz. 23

“Vermijd een onafhankelijke denkwijze … Hoe treedt zo’n onafhankelijke denkwijze aan het licht? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt verschaft”.

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22

“… Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo’n instelling gevaarlijk? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. … Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de Bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!”

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28

Niet de Bijbel alleen lezen?

De Bijbel alleen lezen wordt zelfs als gevaarlijk aanzien.

“Natuurlijk dient Bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via „de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld.”

De Wachttoren, 1 mei 1995, blz. 19

“Van tijd tot tijd zijn er in de gelederen van Jehovah’s volk personen geweest die, evenals de oorspronkelijke Satan, een onafhankelijke vittende houding hebben aangenomen. … Zij zeggen dat het voldoende is enkel de Bijbel te lezen, hetzij alleen of in kleine groepjes thuis. Maar vreemd genoeg zijn zij door zulk ’Bijbellezen’ helemaal teruggekeerd tot de afvallige leerstellingen die honderd jaar geleden in de schriftverklaringen van de geestelijken van de christenheid werden uiteengezet, terwijl sommigen zelfs weer de feesten van de christenheid zijn gaan vieren, zoals de Romeinse Saturnalia van 25 december! Jezus en zijn apostelen hebben tegen zulke wettelozen gewaarschuwd.”

De Wachttoren, 15 december 1981, blz. 25-26

 

Alle externe informatie over het Wachttorengenootschap zijn leugens!

Het Wachttorengenootschap bepaald welke informatie de Jehovah’s Getuigen krijgen. Zei mogen enkel datgene denken wat het genootschap wil. Alle kritische informatie komt van tegenstanders in de macht van Satan en zijn leugens.

“Doordat het eerste mensenpaar naar de Duivel luisterde en zijn leugens niet afwees, werd het afvallig. Moeten wij dan luisteren naar afvalligen, hun lectuur lezen of hun websites op het internet bekijken? Als we God en de waarheid liefhebben, zullen we dat niet doen.”

De Wachttoren, 15 januari 2006, blz. 23

“Ja, afvalligen publiceren lectuur waarin zij hun toevlucht nemen tot verdraaiingen, halve waarheden en regelrechte leugens. Zij posten zelfs bij congressen van Getuigen, in een poging de argelozen in de val te lokken. Het zou dan ook gevaarlijk zijn ons er uit nieuwsgierigheid toe te laten bewegen ons met zulke geschriften te voeden of naar hun schimpende gepraat te luisteren! … En hoewel de afvalligen misschien ook bepaalde feiten presenteren, worden die gewoonlijk uit hun verband gerukt met het doel anderen van de tafel van Jehovah af te trekken. Al hun geschriften leveren eenvoudigweg kritiek en breken af! Niets erin is opbouwend.”

De Wachttoren, 1 juli 1994, blz. 12

“Sommigen zijn misschien nieuwsgierig naar beschuldigingen die de afvalligen uiten. Maar wij dienen het beginsel uit Deuteronomium 12:30, 31 ter harte te nemen. Hier waarschuwde Jehovah de Israëlieten bij monde van Mozes aangaande datgene wat zij moesten mijden wanneer zij de heidense bewoners van het Beloofde Land eenmaal hadden verdreven. …  Ja, Jehovah God weet hoe menselijke nieuwsgierigheid werkt. Denk aan Eva, en ook aan de vrouw van Lot! (Lukas 17:32; 1 Timotheüs 2:14) Laten wij nooit aandacht schenken aan wat de afvalligen zeggen of doen. Laten wij er daarentegen druk mee bezig zijn mensen op te bouwen en ons loyaal te voeden aan de tafel van Jehovah!”

De Wachttoren, 1 juli 1994, blz. 13

“Welnu, wat zult u doen wanneer u wordt geconfronteerd met afvallige leringen — sluwe redenaties — die erop neerkomen dat wat u als een van Jehovah’s Getuigen gelooft, niet de waarheid is? Wat zult u bijvoorbeeld doen als u een brief of lectuur ontvangt, er een blik in werpt en onmiddellijk ziet dat het geschrevene van een afvallige afkomstig is? Zult u het uit nieuwsgierigheid lezen, alleen maar om te zien wat de persoon te zeggen heeft? U redeneert misschien zelfs wel: ’Het doet me toch niets; daarvoor sta ik te sterk in de waarheid. En bovendien, als wij de waarheid bezitten, hebben wij niets te vrezen. De waarheid zal de toets doorstaan.’ Sommigen hebben, door zo te denken, hun geest met afvallige redeneringen gevoed en zijn ten prooi gevallen aan ernstige onzekerheid en twijfel.”

De Wachttoren, 15 maart 1986, blz. 12

“Als wij uit nieuwsgierigheid de lectuur zouden lezen van iemand die wij als een afvallige kennen, zou dit er dan niet op neerkomen dat wij deze vijand van de ware aanbidding regelrecht bij ons thuis uitnodigen om rustig te gaan zitten en zijn afvallige denkbeelden aan ons kenbaar te maken?”

De Wachttoren, 15 maart 1986, blz. 13

“Gods Woord waarschuwt christenen dat „Satan zelf. . . zich [blijft] veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken” (2 Korinthiërs 11:14, 15). Satan heeft zich zo succesvol als „een engel des lichts” voorgedaan, dat hij zelfs een volmaakt mens, Eva, kon verleiden (1 Timótheüs 2:14). Het zou derhalve roekeloos zijn, alsook een verspilling van waardevolle tijd, wanneer Jehovah’s Getuigen vals-religieuze lectuur die bedoeld is om te misleiden, zouden aanvaarden en zich eraan zouden blootstellen. … Bovendien zijn sommige van de religieuze geschriften die men Jehovah’s Getuigen misschien per se wil laten lezen, geschreven door personen die afvallig zijn geworden, of bevatten ze hun gedachten. Ware christenen hebben het gebod ontvangen zulke afvalligen te mijden”

Niet denken dat je het beter weet, of zonder leiding van het Wachttorengenootschap kan !

De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28

“Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de Bijbelse waarheid geleerd? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen?” Neen, dat kunnen wij niet!”

Besluit:

 • Niet achterdochtig zijn ten opzichte van de organisatie!
 • Men mag nooit twijfelen aan de organisatie zelf!
 • Men mag niets zelf onderzoeken!
 • Men kan zonder het Wachttorengenootschap de Bijbel niet begrijpen!
 • Een Jehovah’s Getuige moet altijd gehoorzamen!
 • Men mag absoluut niet zelfstandig nadenken!
 • Niet de Bijbel alleen lezen?
 • Alle externe informatie over het Wachttorengenootschap zijn leugens!
 • Nooit denken dat je het beter weet, of zonder leiding van het Wachttorengenootschap kan!

DOOR ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID AAN DE LEIDERS, DE “SLAAF”-KLASSE,

WORDEN JEHOVAH’S GETUIGEN AFHANKELIJK GEMAAKT VAN HET WACHTTORENGENOOTSCHAP?

pijl_op

balk

 

5. VELDDIENST: HET VAN-HUIS-TOT-HUIS PREDIKEN

Dit artikel gaat over de verplichting dit werk te doen op de door het Wachttorengenootschap voorgeschreven wijze. Het besturende lichaam van de Jehovah’s Getuigen beschouwt zichzelf als de vertegenwoordiging van de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf en gelooft dat de van-deur-tot-deur prediking tot de voornaamste taak behoort die Jezus in 1919 heeft opgedragen. Het argument? “We moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen“. Heeft God deze specifieke vorm van prediken bevolen? (Op geen enkele plaats in het Nieuwe Testament staat dit beschreven). Doch heeft het Wachttorengenootschap u de dringendheid in uw geest ingeprent, zodat u dit als een persoonlijke verplichting voelt. Als u niet regelmatig deelneemt aan dit werk wordt u niet langer als één van de Jehovah’s Getuigen meegeteld.

Niet deelnemen aan de van-huis-tot-huis prediking roept een schuldgevoel op. Het gevoel dat de Jehovah’s Getuige bij dit werk heeft is op meerdere veronderstellingen gebaseerd.

 1. Eeuwig leven op aarde hangt NIET af van geloof alleen.
 2. U moet deze beloning “verwerven” door “werken die bij geloof horen”.
 3. Armageddon staat voor de deur, dus mensen moeten gewaarschuwd worden.
 4. Niet waarschuwen betekent “bloedschuld”.
 5. Jezus en de apostelen gaven het voorbeeld door “van-huis-tot-huis” te gaan.
 6. Alleen Jehovah’s Getuigen voeren deze opdracht uit (en “verdienen” daardoor eeuwig leven).
 7. Niet deelnemen – terwijl u dit fysiek wel kunt – betekent de dood in Armageddon.
 8. Sterven in Armageddon betekent: de eeuwige dood, geen opstanding mogelijk.

 

Niet deelnemen aan dit werk betekent voor u:

o    Ongehoorzaamheid aan Jezus!

o    Liefdeloosheid omdat u mensen niet – voldoende – hebt gewaarschuwd voor Armageddon!

o    Niet samenwerken met Gods Organisatie!

o    Hetzelfde lot ondergaan als alle andere mensen in Armageddon!

o    Alles verliezen waar u zoveel jaar – zowel fysiek als emotioneel – in hebt geïnvesteerd!

 

De Wachttoren van 15 oktober 1979 zegt:

Door te volharden in het bekendmaken van “dit goede nieuws van het koninkrijk” kunnen wij redding verwerven. U wordt geleerd dat uw redding afhankelijk is van deelname aan dit werk! Zorg dat het niet moeilijk is voor Jezus om u (in Armageddon) te herkennen als één van Jehovah’s Getuigen. Waaraan herkent hij een Jehovah’s Getuige? Aan de openbare van-huis-tot-huis prediking. Dit verklaart mede waarom Jehovah’s Getuigen bereid zijn om ondanks vervolging en jarenlange gevangenschap aan de van-huis-tot-huis prediking vast te houden. Ze gaan niet over op een andere methode. Nee, DIT was de methode die in de eerste eeuw werd gebruikt, dus ZO doen wij het ook. Waar komt het op neer: Neem regelmatig deel aan dit werk of sterf binnenkort in Armageddon.
Sinds 1972 is er geen minimum‑quotum meer gesteld aan de gewone verkondigers. Vanaf die tijd moeten zij God dienen met hun “gehele ziel”: dat is alles op alles zetten. Wanneer je vroeger 10 uren predikte, met bepaalde lectuurverspreiding, kon je je veilig wanen. Nu is dat dus gedaan: iedereen moet ernaar streven om te pionieren. Dat is het onafgebroken thema van de wekelijkse “dienstvergadering”. Elke week wordt je een uur lang gepusht om te pionieren. Alle mo­gelijke systemen om maar tijd vrij te maken worden daar besproken.

Wekelijks of maandelijks zet iedereen zijn predikingprestaties neer op een “veld­dienstrapportje”. De velddienst­opziener of zijn assistenten (diena­ren) zullen bij iedereen navraag doen om het rapportje in te leve­ren. Er wordt ook gevraagd hoeveel uren u aan dit werk hebt besteed, alsof Jezus het anders niet kan zien. Deze velddienstopziener houdt van ieder een “verkondigers­kaart” bij waarop hij alle gegevens van dat “rapportje” invult, maar ook het bijkantoor (“het genootschap”) wordt een totaal op­gestuurd van de gegevens op de rapportjes. Bij verhuizing gaat ieders persoonlijke verkondigerskaart naar de ouderlingen van hun volgende gemeente. Deze kaart is de zogenoemde “barometer van je geestelijke leven”. Iedereen wordt voortdurend gewikt en gewogen op basis van zijn prestaties, uitgedrukt op die verkondigerskaart. Officieel kunnen verkondigers wel inzage krijgen van deze kaart, maar dat wordt niet gepropageerd en de meesten we­ten dan ook niet dat dit kan.

De pioniers hebben echter nog steeds een quotum:

Speciale pioniers: vroeger 150 uur per maand. Nu is dat 1200 uur per jaar (zo kan in bepaalde maanden minder gepresteerd worden, maar in andere wat meer).

Gewone pioniers: vroeger 100 uur per maand. Nu 1000 uur per jaar.

Hulppioniers: vroeger 75 uur per maand. Nu 60 uur per maand. Vroeger werden zij “tijdelijk pionier” genoemd.

Gelieve hier goed te beseffen dat de tijd van en naar het predi­kingsgebied (“veld”) niet mag meegerekend worden in de uren veld­dienst die je presteert!

ALLE lectuur wordt gedrukt in eigen drukkerijen. De lectuur bestaat uit het volgende: Bijbels (voornamelijk de “Nieuwe Wereldvertaling” maar ook “The Bible in Living English”, “King James”, “American Standard Version”, “Kingdom Interlinear…”, “Diaglott” ‑ de meeste verwezenlijkt met afgekochte drukplaten en gedrukt vóór het ontstaan van de N.W.). Verder boeken en brochures, traktaten en strooibiljetten, en niet te vergeten het gezaghebbende tijdschrift “De Wachttoren” en het zustertijdschrift “Ontwaakt!”.

De velddienstopziener is verantwoordelijk voor het efficiënt afwer­ken van de “gebieden”. Van elke stad of elk dorp zijn er per ge­bied (gedeelten ervan) landkaartjes gemaakt om elk gebied doeltref­fend te kunnen afwerken. Geen enkel huis mag immers overgeslagen worden! Alle afwezigen worden genoteerd en de geïnteresseerden nabezocht op basis van de gegevens die ingevuld werden op een “van‑huis‑tot‑huis‑rapportje”. Zo’n rapportje herinnert de verkon­diger aan wat hij heeft verspreid (verkocht) en besproken bij een genoteerd huisnummer.

Wanneer men op velddienst (prediking van-huis-tot-huis) uittrekt, dan wordt er ingedeeld in kleine groepjes. De ouderling die op die dag de leiding waarneemt zal bepalen welke dienaar of ouderling de leiding mag hebben over zo’n groepje. Elk groepje krijgt een gebiedstoewijzing (of een gedeelte ervan) en de leider van zo’n groepje zal met behulp van een gebiedskaartje de verkondigers toelichten hoe zij moeten gaan (welke blokken en huizenrijen). Het gebiedsgedeelte dat die dag wordt afgewerkt, zal gemeld worden bij de velddienstopziener of zijn assistent. Deze houdt alles bij op een invulkaart, waarbij een overzicht duidelijk wordt van het periodiek afwerken der gebieden. Ten minste één keer per jaar moet het hele gemeente‑gebied “afgewerkt” worden. Een gemeente die dat niet kan presteren is te laken. Het hele land is ingedeeld in ge­bieden per gemeente van Jehovah’s getuigen en zo moet het HELE land elk jaar volledig afgewerkt zijn. Vele gemeenten slagen erin om het hun toegewezen gebied verscheidene malen af te werken.

Bijlage: “De Wachttoren van 15 oktober 1979”

huis

Bekijk het onderschrift: “Evenals Jezus’ apostelen gaan hedendaagse christenen “van huis tot huis” om mensen te zoeken die het “goede nieuws” waardig zijn.”

Als er geen teksten in de Bijbel staan die zeggen dat de apostelen van-deur-tot-deur gingen (want dat is de invulling die het genootschap geeft aan van-huis-tot-huis) hoe eerlijk is het Besturende Lichaam dan in haar informatie?  Wordt u hier op het verkeerde been gezet?

Wat de eerlijkheid van informatie betreft, zie hoe deze Wachttoren argumenteert in paragraaf 9.

Er moesten echter nog meer werkers worden opgeleid voor de oogst. Wij lezen dan ook: „Na deze dingen wees de Heer zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar elke stad en plaats waarheenhijzelfvan plan was te gaan.” Het verslag zegt niet of zij naar de synagogen of marktplaatsen gingen.
(het verslag zegt dus evenmin dat zij dit NIET deden)
Maar zij kregen wel instructies om naar de huizen van de mensen te gaan. Jezus zei tot hen: „Waar gij ook een huis binnengaat, zegt eerst: ’Vrede zij over dit huis.’ En indien daar een vriend des vredes is, zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren.” (hier stopt de aanhaling – als u echter de volgende zin leest (vers 7 van Lukas 10), staat er: “Blijft dus in dat huis en eet en drinkt datgene waarin zij voorzien, want de werker is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis over naar het andere.” Jezus gaf instructies, maar vertelde hoe zij onderdak in die stad moesten zoeken.)
De discipelen moesten dankbaar gebruik maken van de gastvrijheid van die huisbewoners die naar het „goede nieuws” luisterden. Maar als een huisgezin, of zelfs een hele stad, weigerde naar de boodschap te luisteren, moesten de discipelen de mensen op zijn minst waarschuwen, door te zeggen: „Houdt. . . dit in gedachten, dat het koninkrijk Gods nabijgekomen is.” Zij stelden hierin een voorbeeld dat Jehovah’s Getuigen in deze tijd trachten na te volgen. Zij baanden de weg met betrekking tot een tweeledig werk dat erin bestond die huisgezinnen te onderwijzen die hen graag ontvingen en een waarschuwing te geven aan de andere gezinnen die blijk gaven van minachting voor het „goede nieuws” omtrent Gods komende oordelen

Instructies die duidelijk bedoeld waren om huisvesting te vinden worden hier gebruikt om aan te tonen dat Jezus zijn discipelen van-deur-tot-deur liet gaan.
Hoe past: “Gaat niet van het ene huis over naar het andere” in het van-huis-tot-huis werk?
Is dat niet tegenstrijdig?
Maar dat gedeelte wordt – zeer tactisch – weggelaten. Het wordt vervangen door een parafrase
van vers 7 die er wel op lijkt, maar toch een heel andere boodschap overbrengt.

De discipelen moesten dankbaar gebruik maken van de gastvrijheid van die huisbewoners die naar het „goede nieuws” luisterden.

In vers 7 wordt wel gesproken over gastvrijheid maar hier wordt de indruk gewekt alsof die gastvrijheid verleend wordt als gevolg van het luisteren naar het “goede nieuws”. Dat is niet wat er in vers 7 staat.

De discipelen kregen de instructie om te eten en drinken wat hen werd voorgezet op hun logeeradres en niet steeds te verhuizen als ze ergens anders een beter adres vonden.

Jezus vertelde hen hoe ze zich moesten gedragen.
“Gaat niet van het ene huis over naar het andere.”

U krijgt alleen te zien wat strookt met de inzichten van het genootschap.

Moeten we er vanuit gaan dat Jezus zijn discipelen op het laatste moment pas leert hoe ze moesten prediken?  Nee, natuurlijk niet.  Ze wisten al lang hoe Jezus getuigenis gaf en hadden hem geruime tijd geobserveerd en in zijn gezelschap verkeerd.  Hij gaf hun hier een laatste instructie hoe ze onderdak moesten zoeken.

pijl_op

balk

 

6. Organigram Jehovah’s Getuigen

Top: BESTUREND LICHAAM

Pas sinds de jaren 70 is dit effectief de bestuursvorm van Jehovah’s Getuigen.

Voor die tijd vormden de president en de vicepresident van het Wachttorengenootschap het hoogste bestuursorgaan.  Zij bepaalden wat er in de lectuur kwam te staan en wat officieel als “nieuw licht” werd bezien.  Pas nadat in alle gemeenten de “lichamen van ouderlingen” waren ingevoerd (begin jaren 70), werd ook deze hoogste bestuursvorm daaraan aangepast.

Lidmaatschap is alleen mogelijk op uitnodiging van dit bestuursorgaan zelf en is in principe geldig voor onbepaalde duur.
De vergaderingen van dit Lichaam zijn besloten.

 • in 1975: 17 leden
 • in 1980: 18 leden
 • nu: 7 leden

Waaronder een president van de wettelijke corporatie (te onderscheiden van de religieuze corporatie).

Er is een jaarlijkse roulatie in alfabetische volgorde van het voorzitterschap.

Deze vormen de kern van een grotere groep Jehovah’s Getuigen: de “beleidvolle slaaf-klasse” of ” de gezalfden”.

Ze hebben een “roeping” van voor 1935 (behoudens uitzonderingen na 1935).

Het aantal “beleidvolle slaven” (Mt. 24:45,46) bedroeg in 1980: 9.564 leden; dit aantal vermindert jaarlijks, sommige sterven en er komen geen nieuwe bij.

In de wettelijke corporatie heb je een gekozen president, doch dit is een permanente aanstelling.

 • Sinds 7 oktober 2000 is dat president Don Alden Adams,
 • daarvoor Milton George Henschel,
 • daarvoor Frederick Wiliam Franz,
 • daarvoor Nathan Homer Knorr,
 • daarvoor Joseph Franklin Rutherford
 • daarvoor de eerste Charles Taze Russell.

De president is lange tijd ook het hoofd geweest van de religieuze corporatie (toen er nog geen roulatie bestond in het besturend li­chaam). Op dit ogenblik is hij dus niet noodzakelijk het hoofd van het besturend lichaam (tenzij hij door de roulatie tevens de voor­zitter wordt).

De president heeft veel invloed op Jehovah’s Getuigen in het algemeen. Je kan het vergelijken met een koning in een constitutionele monarchie: weinig directe macht meer, maar toch veel invloed naar buitenuit.

(Alle leden in de gebouwen van het hoofdkantoor én de bijkantoren, worden: “BETHELFAMILIE” genoemd. Deze term is van toepassing op zo­wel de kleinste werkers als de topleiders. Deze term “bethel” ver­leent niemand enige betekenis in het machtsapparaat. De enige macht­hebbers zijn de “beleidvolle slaaf”, uitgedrukt in het “besturend lichaam”)

 

Het lande­lijke “BIJKANTOOR” van het wachttorengenootschap. Zo’n bijkantoor bevat een aantal (in België = 3) “vertegenwoordi­gers van het besturend lichaam”. Eén van hen is voorzitter en hij rouleert jaarlijks. Zij zijn de machtigen van het land voor alle aldaar wonende Jehovah’s getuigen.

“DISTRICTOPZIENERS”. In België (2) het Nederlandstalige en het Franstalige district. Deze opziener leidt ook een jaarlijkse “districtsvergadering”, ook “congres” genaamd.

“KRINGDIENAAR of KRINGOPZIENER”.

Leidt een kring van ge­meenten.

Leidt jaarlijks twee “kringvergaderingen”, waarbij Jehovah’s Getuigen samenkomen op een tweedaagse en eendaagse kringvergadering en die plaats­vinden in (meestal) een eigen kringhal. De kringopziener reist voortdurend zijn gemeenten af en blijft er telkens een week logeren.

“OUDERLINGEN”, ook “OPZIENERS” genoemd van de plaatselijke “GEMEENTEN” (3 à 4 per gemeente).

 

Voor 1972: slechts één “GEMEENTEDIENAAR” met onder hem een assistent.

 

Sinds 1972 heeft elke gemeente een “LICHAAM VAN OUDERLINGEN”, voorgezeten door een “PRESIDENT OPZIENER” die elk jaar rouleert.

De meest ervaren ouderlingen (3) vormen ook het “RECHTELIJK COMITE”, die de rechtspraak voeren over “ZONDAARS”

De individuele ouderlingen nemen ook nog de volgende functies waar:

 • gemeenteboekstudieleider
 • velddienstopziener
 • secretaris
 • presiderend opziener
 • theocratische school opziener
 • wachttorenstudieleider
 • openbare spreker

Elk jaar wordt nagegaan welke ouderlingen één of meer van deze taken op zich nemen. De secretaris is echter permanent. De andere taken kunnen jaarlijks rouleren. De ouderlingen worden gekozen door het reeds bestaande lichaam van ouderlingen, tezamen met de kringopziener. Het bijkantoor neemt echter de finale beslissing zodat eigenlijk het bijkantoor aanstelt (en ook uit het ambt ontzet).

 

“DIENAREN IN DE BEDIENING” (diakenen), kortweg “DIENAAR”, staan de ouderlingen bij op voornamelijk administratief gebied. De velddienstopziener (ouderling) beschikt over een gebiedsdienaar (dienaar) en ook nog een lectuurdienaar (dienaar). De secretaris (ouderling) beschikt over een comptabiliteitsdienaar (dienaar), enz.

Geschikte dienaren kunnen de ouderlingen ook bij­staan in het onderwijzingswerk vanaf het podium. Dit geldt dan vooral diegenen die in aanmerking kunnen komen voor het ouderling­schap. Tegenwoordig is de tendens dat er zoveel mogelijk dienaren worden ingeschakeld bij het podium onderwijs.

 

PIONIERS”, “SPECIALE PIONIERS”, “HULPPIONIERS”, “GEWONE VERKONDIGERS”. Wanneer iemand zich méér gaat toeleggen op het predikingwerk, dan wordt hij/zij pionier. Naar gelang men meer of minder kan presteren wordt men een van de drie typen pioniers. Iedereen moet echter streven naar het pionierschap! Dat geldt ook voor ouderlin­gen en dienaren. De kringopziener en zijn vrouw zijn altijd pio­nier. Pioniers hebben meer aanzien, maar een dienaar heeft op zich meer autoriteit in de gemeente dan een pionier zonder ambt.

organigram

pijl_op

 

balk

 

 

7. Verbod op bloedtransfusie

Situatieschets

Jehovah’s Getuigen nemen de Bijbel grotendeels letterlijk.

Verbod op bloedtransfusie: zij baseren zich op handelingen 25:

“U moet zich onthouden van spijzen die aan de afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt, zal het u goed gaan.”

Wanneer is de Bijbel geschreven?

1e eeuw na Christus: bloedtransfusie bestond nog niet!

Hoe kan dat verbod dan daartegen zijn gericht?

Je hoeft geen Bijbel geleerde te zijn om tot de conclusie te komen dat het in de Bijbel altijd gaat over “het niet eten van bloed”. Natuurlijk bestonden er geen bloedtransfusies in die tijd, maar God heeft een vooruitblikkende kijk en als hij geen bloedtransfusies wilde toestaan in de toekomst, zou dit duidelijk in de Bijbel gestaan hebben!

Vragen aan de Jehovah’s Getuigen:

Vanaf 1950 wordt bloedtransfusie verboden.

In het tijdschrift “Vertroosting” van 1945 stelde het Wachttorengenootschap het verbieden van bloedtransfusie als farizeïsme aan de kaak! (kopie hiervan)

bloed_art

 

In dit zelfde artikel staat ook (letterlijk weergegeven):

Het is noodzakelijk, dat wij ten opzichte van het hier volgende, een duidelijk inzicht hebben, opdat wij niet de fouten der Farizeeën en Schriftgeleerden doen, die van Jezus het verwijt moesten hooren, opgeteekend in Matthéüs 9:13, 12:2-7: “Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande … gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben”. De Farizeeën, godsdienstige menschen, waren vijanden van Christus Jezus. Zij veroordeelden Hem, omdat Hij niet de fanatieke opvatting aangaande de Sabbatwet en de punktueele opvolging van hun inzettingen met hen deelde, maar een verstandiger meening er op nahield: “En Hij, hun antwoor­dende, zeide: “Wiens ezel of os van ulieden zal in eenen put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des sabbats?” – Lukas 14:5.

Zoolang wij in deze oude wereld leven, waarin zoo vele ziekten bestaan, moeten wij alles doen om ons lichaam in den strijd tegen ziekten en vergiffen te ondersteunen en te helpen.

Kleine vijf jaar later in het tijdschrift “De Wachttoren” blijkt dat iemand die het verkondigde standpunt gelooft, ineens ongelijk krijgt. (artikel “Vragen van lezers” van “De Wachttoren” van 15 juli 1950); d.w.z. dat ineens het Wachttorengenootschap kiest voor de onbarmhartige en dwaze Farizeeën en Schriftgeleerden! Dit is dus de periode waarop het bloedtransfusieverbod op gang gebracht werd.

In “De Wachtoren” van 15 juli 1950, blz. 229 staat (letterlijk weergegeven):

U zegt: Gods wetten over het gebruik van dierlijk bloed hebben geen betrekking op bloedtransfu­sie. Wij zeggen, dat Gods wetten over dit punt veelbetekenend zijn en dat ze er wel degelijk betrekking op hebben. Wiens standpunt is veiliger dat van u of dat van ons? Wiens standpunt is Schriftuurlijker en toont een zorgvuldige achting voor de wetten van God?”

Opmerkelijk is ook dat in deze “Wachttoren” staat dat iemand die gewetensvol bloedtransfusie aanvaardt niet vervolgd zal worden.

Opmerkelijk is ook dat in de “Wachttoren” van 1 maart 1959 (artikel “vragen van lezers) dat er geen vervolging voorzien is voor een “Gezalfde” die vrijelijk bloedtransfusie aanvaarde. Kort daarna werd uitsluiting voor bloedtransfusie ingevoerd.

Vanaf 1952 mocht men zich toch in leven houden met bloedfracties en serums! In “De Wachttoren” van 15 december 1958, blz. 764 staat (letterlijk weergegeven):

“Inspuiting van antistoffen in het bloed door middel van een bloedserum of het gebruik van bloedfrakties om zulke antistoffen te vormen, is niet hetzelfde als wanneer men bloed als een voedingsmiddel tot zich neemt”

De vraag die u zich dan moet stellen is : De wachttorengenootschap zegt dat zij bloedtransfusie wel gelijk stellen met zich voeden maar inenten niet !?

Dan ineens in 1961 is het aanvaarden van bloedfracties verboden.

In “De Wachttoren” van 1 december 1961 staat op blz. 715 en 716 (letterlijk weergegeven):

“Ongeacht of het echter zuiver bloed of een bloedfraktie betreft, of het eigen bloed of dat van iemand anders, of het via transfusie of per injectie wordt toegediend, de goddelijke wet is van toepassing”

In deze zelfde “Wachttoren” staat op blz. 715 par. 16 (letterlijk weergegeven):

“Wordt Gods wet door een dergelijk medisch gebruik van bloed overtreden? Is het verkeerd het leven door infusies van bloed, plasma, rode bloedlichaampjes of verschillende bloedfrakties in stand te houden? Ja!

Dit staat ook in de Engelse brochure van 1961 “bloed, geneeskunde en de wet van God” op blz. 39, regel 19 en 20: verbod op “een infuus met enige bloedfractie of enig bloedbestanddeel”.

Dan, volge wie volgen kan, in 1962 mocht men dan wel weer gebruik maken van vaccins met bloedbestanddelen! In “De Wachttoren” van 15 februari 1962, blz. 127 en 128 staat (letterlijk weergegeven):

“Inenting is echter in vele omstandigheden in de moderne maatschappij onvermijdelijk en de christen kan zich onder de gegeven omstandigheden enigszins troosten met de gedachte dat dit gebruik in werkelijkheid geen voeden of eten is, hetgeen in het bijzonder verboden werd toen God zei dat de mens geen bloed zou eten, doch een verontreiniging van het menselijk lichaam”

Eveneens in “De Wachttoren” van 1 maart 1965 staat (letterlijk weergegeven):

“Het inenten is in enkele onderdelen van de maatschappij echter werkelijk onvermijdelijk en daarom laten wij het aan het geweten van het individu over, te bepalen of hij zich zal laten inenten met een serum dat bloedfrakties bevat”

De vraag die hier werkelijk gesteld wordt is waarom men in 1962 plots wel gebruik mocht maken van vaccins met bloedbestanddelen? Hun antwoord is duidelijk: omdat ze ONVERMIJDELIJK zijn in de moderne maatschappij!

Moet men zich dan niet diezelfde vraag stellen dat bloedtransfusie in bepaalde gevallen net zo goed ONVERMIJDELIJK is? Moet men zich dan als gelovige Jehovah’s Getuige niet evengoed goed kunnen troosten met de gedachte dat dit gebruik in werkelijkheid geen voeden of eten is? En als inenting geen voeding is, dan is transfusie dat evenmin? !

Bent u het er nu niet mee eens dat het “Het Besturende Lichaam” hun “waarheden” veranderen naar believen? Kan je dan niet besluiten dat er geen waarheden bij hun zijn?

Bij dit onderwerp dient u ook op te merken dat “de waarheid” met betrekking tot inenting ook voortdurend veranderd werd. Vanaf 1931 tot in 1952 was inenting verboden. Deze waren volgens het wachttorengenootschap in overtreding met de wet van God. In het tijdschrift “The Golden Age”, voorganger van “Ontwaakt” staat op blz. 465 van 24 april 1935 (letterlijk weergegeven): “As vaccination is a direct injection of animal matter in the bloodstream vaccination is a direct violation of the law of Jehohah God (In “The GoldenAge” van 4 februari staat te lezen :“Vaccination is a direct violation of the everlasting covenant that God made with Noah after the flood”.)

In “The Wachtoren van 1952 blz. 764 werd deze “waarheid” gewijzigd. Opeens bleken er geen Schriftelijke gronden te zijn. Wie is er verantwoordelijk voor al die duizenden mannen, vrouwen en kinderen die stierven wegens dit verbod op inenting tegen infectieziekten, denkt u? Is dit niet het Wachttorengenootschap? En wat met diegenen die verder leefden met bijvoorbeeld polio, omdat ze niet ingeënt waren? Dit heeft zwaar gehandicapte kinderen tot gevolg gehad.(enkinkhoest, kinderverlamming, hondsdolheid, tyfus en pokken?)

Serums zoals difterie-, toxine- antitoxine en bloedfracties zoals gammaglobuline, allemaal nodig om de weerstand tegen ziekte door antistoffen op te bouwen, waren verboden. Wat hiermee? (wist u ook dat men vermeldde dat het mogelijk was, met dollars ter ondersteuning, dat men in de Verenigde Staten valse certificaten van vaccinaties kon aanschaffen. Dit was bijvoorbeeld heel gerieflijk wanneer men zich dringend moest begeven naar het buitenland.) Een bedenking werpt zich op: Veel sprekers van de Watchtower hebben zich over de wereld verplaatst gedurende de jaren 50. Zonder te overdrijven, mogen we vermelden dat indien vaccinatie geëist werd in het te bezoeken land, er maar vier mogelijkheden waren om er naartoe te gaan:

 1. zonder vaccinatie
 2. met valse certificaten
 3. door er clandestien binnen te komen
 4. door een in het geheim toegediende vaccinatie.

Dan later in 1952 werd inenting een “gewetenskwestie” zodat Jehovah’s Getuigen een eigen beslissing konden nemen. Opmerkelijk hierbij is ook dat een lange periode inenting verboden was en bloedtransfusie aangemoedigd werd? Verbod op inenting van 1932 tot 1952 en bloedtransfusie tot 1950 toegestaan. Net het tegenovergestelde van de “waarheid” die nu opgelegd wordt.

Eventjes alles op rijtje om u te laten redeneren?

Tussen 1931 en 1950 wordt bloedtransfusie aangemoedigd en is inenting verboden.

Vanaf 1950 wordt bloedtransfusie verboden, maar inenting met b.v. difterie-toxine-antitoxine en bloedfracties als gammaglobuline (zie o.a. “De Wachttoren” van december 1958, blz.764),

 • zijn verboden tot 1952
 • toegestaan tot 1961
 • verboden tot 1962
 • en terug toegestaan tot op heden.

Is dit “de waarheid”, is dit Gods getuigenis? Neen, dit is “de waarheid” van het Wachttorengenootschap“. Wat vindt u zelf?

Is bloedtransfusie levensverspilling? Voor het Wachttorengenootschap is bloed een mensenleven en bloedtransfusie een levenverspilling. In “De Wachttoren van 15 juli 1961, blz. 446 staat (letterlijk weergegeven): “Gods wet vermeldt duidelijk dat de ziel van de mens in zijn bloed is. Degene die de bloedtrans­fusie ontvangt, voedt zich derhalve met een door God gegeven ziel zoals deze in het bloed … is vervat”

In “De Wachttoren van 1 april 1968, blz. 207 & 208 par. 12-14 (letterlijk weergegeven):“Wat is er door de ‘epidemie van transfusies’ die er tijdens en sinds de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, een hoeveelheid van deze kostbare menselijke levensstroom verspild!

“Elk jaar wordt er in de Verenigde Staten een kleine rivier van bloed – 2.300.000 tot 2.800.000 liter – in de aderen van de zieken gespoten …

Wanneer wij voor één lichaam zes liter rekenen, zou deze ‘kleine rivier’ van 2.800.000 liter 466.666 levens van volwassen mensen vertegenwoordigen. Maar zoveel levens zijn er niet ‘gered’”

En wat vindt u van volgende redenering? In paragraaf 14 staat (letterlijk weergegeven): “Tegen de tijd dat de operatie achter de rug was, had de soldaat 12 liter bloed gekregen. En toch stierf hij! Wat een verspilling van kostbaar vocht! Het is waar, de transfusie was goed bedoeld, maar er werd iets verspild dat gelijkwaardig was aan het leven van twee volwasse­nen”.

Voor het wachttorengenootschap is 6 LITER BLOED = 1 MENSENLEVEN.

Niet alleen in deze zelfde “Wachttoren”, maar in vele “Wachttorens”, alsook bloedbrochures, zegt of suggereert men dat bloedtransfusies duizenden mensen ziek maakt en dat bloedtransfusie zelfs medisch afkeurenswaardig is, en dat vervangende middelen beter zijn. Als je zelf opzoekingwerk doet constateer je dat de slecht afgelopen gevallen uiterst minimaal zijn ten opzichte van de levens die erdoor gered worden. Vindt u niet dat het Wachttorengenootschap “de waarheid” kompleet verdraait?

Vervangingsmiddelen zijn goed voor noodgevallen als er geen bloed voorhanden is. Vervangingsmiddelen kunnen niet instaan voor zuurstoftransport. Vervangingsmiddelen voor het herstel van zuurstoftransport zijn nog niet voor morgen. Testen bewijzen noodlottige aflopen.

En wat vindt u van volgende redenering? In de bloedbrochure “bloed, geneeskunde en de wet van God” staat op blz. 7 & 8 dat men het afkeurt bloed te geven als donor. Er staat (letterlijk weergegeven): “En als wij God met geheel onze ziel liefhebben, wat is daar dan bij betrokken? … Wij kunnen niet een deel van dit bloed, dat ons leven vertegenwoordigt, aan ons lichaam onttrekken en God nog steeds met geheel onze ziel liefhebben, want wij hebben een deel van onze ‘ziel – ons bloed’ – weggenomen en aan een ander gegeven”. Dit lijkt u misschien wel logisch; maar wat als u een schaafwonde hebt, wat als uw neus bloed, wat als een vrouw bij haar periodieke menstruatie bloed verliest? Dan kan men God niet meer met zijn gehele ziel dienen! Strekt dit tot eer van God?

Wat vindt u van het volgende? Een vrouw die menstruatiebloed verliest, verliest hier toch niet mee een deel van haar leven? Idem voor een bloedgever niet een deel van zijn leven verliest. Hij blijft dezelfde persoon en blijft dezelfde eigenschappen bezitten; is het niet? “De Wachttoren van 1 april 1968, blz. 208 schrijft: donorbloed weggieten, wegens het verstrijken van conserveringstijd, is niet het verspillen van een leven, want alle donoren leven nog. Ook wanneer we een dier slachten, door al het bloed te laten uitvloeien, dan zou dat uitgevloeide en opgevangen bloed niet letterlijk het leven van het dier bevatten. Als dat toch zo was, dan is het dier immers nog in leven in dat bloed alhoewel zijn lichaam dood is. Doch dit is dan weer in strijd met “De Wachttoren” zelf: “Wanneer de levenskrachten van het lichaam zijn geweken, sterft de ziel of het levende schepsel en niet alleen het lichaam”.

Voor Jehovah’s Getuigen bezit het bloed van geslachte dieren niet langer de ziel. Wat zien we hier: de Wachttorenleer verwerpt de Wachttorenleer, is het niet? Bloedtransfusie heeft dus niets te maken met het leven van de donor, gezien deze volwaardig blijft leven. Doch leert datzelfde wachttorengenootschap soms ook dat bloed een heilig symbool van leven is. “De Wachttoren van 1 april 1968, blz. 207, par. 12 schrijft (letterlijk weergegeven): “Bloed moet als iets heiligs worden beschouwd, want het symboliseert het leven”. Zie ook par. 9. Enerzijds zegt het Wachttorengenootschap : bloed is letterlijk de ziel, het leven. Daarom is het als zodanig heilig. Anderzijds zegt het Wachttorengenootschap : bloed is het symbool van leven. Daarom is het heilig als symbool. Moet u hier niet de vraag stellen: hoe kan bloed dan “leven” symboliseren als het volgens het wachttorengenootschap, zelf leven is? Of anders gezegd: bloed van een geslacht dier symboliseert het afgenomen leven, maar donorbloed van een mens is in geen enkel opzicht een symbool van weggenomen leven, want de donor blijft leven.

Wat hebt u hierbij op te merken? Enkel door het eten van vlees, dient u te weten dat u jaarlijks liters bloed eet. Jehovah’s Getuigen doen dit ook, toch? Geslacht vlees behoudt een groot percentage bloed. Ook “De Wachtoren” van 15 augustus 1972 blz. 511 schrijft dit: Ook lever bevat hoge concentraties bloed en tevens bevat merg veel bloed. Toch mag het gegeten worden, niet? Waarom mag dan een baby die slechts 0.5 liter bloed nodig heeft geen transfusie hebben, zelfs niet van de moeder, terwijl Jehovah’s Getuigen vleeseters zijn en liters bloed consumeren? Dan moet u weten dat “De Wachttoren van 1 juni 1190, blz. 31 schrijft dat de toegestane bestanddelen slechts beperkt zijn tot diegene die tijdens de zwangerschap door de moederkoekbarrière gaan, en dat een Getuige ze daarom in goed geweten kan aanvaarden. De medische wetenschap heeft aangetoond dat bijna alle bloedcomponenten door de moederkoekbarrière gaan. Waarom mag een baby dan geen bloedtransfusie krijgen, met bloed afkomstig van de moeder? Is dit te begrijpen? Waarom blijft de Wachttorenorganisatie dit dictatoriaal verbieden met uitsluiting tot gevolg, zodat God hen uiteindelijk zogenaamd zal “vernietigen”?

MOETEN OVERHEDEN U HIER NIET TEGEN BESCHERMEN?

Wist u dit? In “De Wachttoren van 1 december 1958; blz.764 staat (letterlijk weergegeven): Elke keer wanneer het verbod bloed te gebruiken in de Schrift voorkomt, is het in verband met het eten er van als voedsel, en is het als zodanig – als voedingsmiddel – dat we er als iets wat verboden is, mee te maken hebben.

“De Wachttoren” bevestigd vele malen dat wanneer verkeerd gebruik van bloed genoemd wordt, dit altijd in verband is van het eten van bloed. Inderdaad als u alle Bijbelse verslagen met betrekking tot bloed zorgvuldig nakijkt is dit zo.

En wat met autogene transfusie? In “De wachttoren van 15 september 1978, blz. 29-31 en de brochure “Bloed, geneeskunde en de wet van God” blz. 15 staat dat het Wachttorengenootschap ook transfusie van eigen bloed verbiedt. Ook mag je in een spuit uit het ene deel van het lichaam geen bloed trekken en het daarna in een ander deel terug inspuiten. Eens het lichaam verlaten, mag het niet meer door je lichaam opgenomen worden.

Stel u hebt een ernstige inwendige bloedstorting, bijvoorbeeld verwonding van de lever, dan mag een chirurg u niet redden, door bloed uit een ander orgaan van het lichaam te trekken? Dan moet u sterven? Voor het verschijnen van “De Wachttoren” van 15 juni 1980 was transplantatie verboden.

Hoeveel kindjes zijn er niet gestorven omdat ze geen ruggenmergtransplantatie mochten ondergaan? Als het ruggenmerg geen witte bloedlichaampjes meer kan aanmaken, kunnen infecties niet meer in de hand gehouden worden en sterft het kindje onvermijdelijk. Stel dat het uw kindje was geweest? In “De Wachttoren” van 1 februari 1968, blz. 94-95 mag dierlijk transplantaat wel. Wat is hier de logica van?

Weet u dat de ouderlingen en leden van het Ziekenhuiscontactcomité op de officiële site van de Vereniging van Jehovah’s getuigen voor Hervorming van de Bloedkwestie het volgende schrijven: “Bloed ingebracht door een transfusie kan net zo min door het lichaam als voedsel gebruikt worden als een getransplanteerd hart of een getransplanteerde nier.”

Er was een tijd dat de Wachttoren leerde dat dit het geval was. 5 Later, in het midden van de jaren ’60, leerde men dat bloed ingebracht door transfusie niet verteerd wordt maar in het lichaam gehouden werd net als een getransplanteerd orgaan. Tragisch genoeg waren tegen die tijd vele Jehovah’s Getuigen reeds overleden. Omdat het Besturend Lichaam geloofde dat het eind extreem dichtbij was, 6 en dat de wetenschap snel in een effectief alternatief voor bloed zou voorzien, 7 werd het verbod op bloed gehandhaafd, maar meer en meer afzonderlijke bloedbestanddelen werden toegestaan. 8

Het huidige beleid is in de loop der jaren op een onzorgvuldige manier ontwikkeld en er zijn vele overeenkomsten met de voormalige verboden van de Wachttoren op vaccinaties en orgaantransplantaties. 9 Eenvoudig gezegd, om een voedingswaarde aan bloed te kunnen ontlenen zou het gegeten en verteerd moeten worden, zodat het afgebroken en als voeding gebruikt kan worden. Er komt geen enkele voedingswaarde voort uit een bloedtransfusie.

De Wachttoren heeft getracht dit feit te ondervangen door te beweren dat een bloedtransfusie niet anders is dan intraveneus gevoed worden met dextrose of alcohol. Deze vergelijkingen zijn echter misleidend, want suiker en alcohol kunnen in feite door het lichaam als voeding gebruikt worden zonder vertering. Bloed ingebracht door een transfusie kan net zo min door het lichaam als voedsel gebruikt worden als een getransplanteerd hart of een getransplanteerde nier. Beschouw twee patiënten die niet in staat zijn te eten en die opgenomen worden in een ziekenhuis. De één wordt een bloedtransfusie toegediend, en de ander intraveneuze voeding, wie van hen ontvangt voeding en zal blijven leven? De doktoren schrijven duidelijk geen bloedtransfusie voor om ondervoeding te behandelen, maar in plaats daarvan om iets wat het lichaam verloren heeft te vervangen, gewoonlijk de rode bloedcellen die nodig zijn om zuurstof te vervoeren en je in leven te houden. Aangezien het niet vastgesteld kan worden dat een bloedtransfusie een zich voeden met bloed of het equivalent van eten van bloed is, bestaat ook de doorslaggevende verbinding die noodzakelijk is voor Bijbelse ondersteuning van het bloedbeleid van de Wachttoren niet.

5 – “Vergewist U van alles”, 1958, blz. 60; De Wachttoren, 1 december 1961, blz. 715. Hoewel het WTG er incidenteel nog steeds van uitgaat dat een bloedtransfusie het nuttigen van bloed is, is dit standpunt stilzwijgend verlaten in het begin van de zestiger jaren, en lezen we gewoonlijk uitspraken als “het is verkeerd onszelf in stand te houden met bloed”, hoewel deze uitdrukking of dit idee niet in de Schrift gevonden wordt.6 – De Wachttoren, 1 augustus 1968, blz. 466 par. 7; De Wachttoren, 15 november 1968, blz. 686; De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben -1972, blz. 215.7 – Ontwaakt!,  8 oktober 1972, blz. 30.8 – Ontwaakt!, 22 september 1982 blz.25.9 – Vaccins: zie Golden Age, 1 mei 1929, blz. 502, The Watchtower 15 december 1952, blz. 764. Orgaantransplantaties: zie De Wachtoren, 1 februari 1968, blz. 94-96; De Wachttoren, 15 juni 1980, blz. 31-32.

Uit deze zelfde site komt volgende vraag: Zijn alleen de kleinste bloedcomponenten toegestaan?  “…de bloedcomponenten die door het Wachttoren Genootschap zijn toegestaan zijn kleine deeltjes van bloed.”           

Soms wordt er betoogt dat de bloedcomponenten die door het Wachttoren Genootschap zijn toegestaan kleine deeltjes van bloed zijn. Zelfs deze redenatie kan niet gebruikt worden omdat albumine, wat in bloedplasma voorkomt en voor gebruik goedgekeurd is door het Wachttoren Genootschap, een groter percentage van het bloedvolume (2,2%) uitmaakt dan verboden bloedbestanddelen als witte bloedcellen (1%) en bloedplaatjes (0,17%) die Getuigen moeten weigeren.

Bovendien vereisen behandelingen voor hemofiliepatiënten, welke zijn toegestaan, de verzameling en opslag van massale hoeveelheden bloed (tot zo’n 2500 bloeddonoren voor één enkele behandeling), maar toch verbiedt het Wachttoren Genootschap Getuigen hun eigen bloed op te slaan. Waarom bestaat er een dubbele maatstaf? 4

En is dit niet echt egoïstisch? Jehovah’s Getuigen staan geen bloed af, maar maken wel gebruik van de medische faciliteiten waarvoor 2500 niet Jehovah’s Getuigen hun bloed afstaan?????    4  De Wachttoren, 15 juni, 1985, blz. 30.

Uit deze zelfde site komt volgende vraag  : Hoe rechtvaardigt het Wachttoren Genootschap een gedeeltelijk verbod op bloed?

Geen enkele respectabele moderne doktor of wetenschapper zou stellen dat een bloedtransfusie een voeden met bloed is, maar eerder een orgaan- of vloeibaar weefseltransplantatie zoals het Genootschap nu zelf erkent. 10

Om dit feit het hoofd te bieden heeft de Wachttoren een nieuwe wet gemaakt voor Getuigen door te stellen dat het verkeerd is het leven in stand te houden door middel van bloed. Het probleem hier is dat nergens in de Bijbel een dergelijke beperking voor bloed indeze bewoordingen te vinden is. Is eten en leven in stand houden hetzelfde, zoals de Wachttoren redeneert?  Welnu, er zijn tal van dingen die we doen om ons leven in stand te houden zoals drinken, ademen, slapen, enz. Eten is slecht één van de noodzakelijke dingen om het leven in stand te houden. Dit schuiven met woorden iszowel oneerlijk als onverantwoordelijk van de kant van de Wachttoren, en doet de waarheid van Gods woord vervagen, omdat het “buiten de dingen die geschreven staan” gaat. (1 Cor. 4:6)           10 – Ontwaakt! 22 oktober 1990, blz. 9

Wat hebt u te zeggen over het volgende?  “…het bloed standpunt heeft duizenden Getuigen het leven gekost …was hun dood werkelijk noodzakelijk?”

ontwaakt_cover

Ontwaakt van 22 mei 1994: 26 kinderen leeftijd tot 17 jaar: LET OP DE TITEL

In dit verband nog; hebt u weet van het “Bulgaarse compromis”, wat niets anders is dan een list die de Wachttoren heeft gebruikt om zich te laten erkennen door de Bulgaarse autoriteiten?

*****

Mededeling van de Secretaris
van de Europese commissie van de Rechten van de Mens
maart 1998 – Publiekelijk weergegeven midden april 1998.

Informatienota n° 148 II (i)-(a)- G.J. versus Bulgarije.

Eisende vereniging = Christelijke vereniging “Getuigen van Jehovah”

“De zaak ging over het weigeren om de eisende vereniging te herregistreren volgens de wet van 1994, en over de beoogde maatregelen om aanspraak te maken om een eind te maken aan haar activiteiten en die van haar leden. Toen de zaak geregeld was, heeft de Bulgaarse regering aanvaard om zo vlug mogelijk een wetgeving door te voeren voor de gewetensbezwaarden, namelijk een burgerdienst in plaats van een militaire dienst, en om de eisende vereniging te registreren als een erkende religie. De eisers hebben zich geëngageerd, wat hun standpunt in verband met bloedtransfusie betreft, om in de statuten een verklaring te zetten waarbij hun leden een vrije keuze hebben betreffende de kwestie om te mogen handelen uit zichzelf en voor hun kinderen, zonder enige controle of sanctie te moeten ondergaan vanwege de vereniging.

*****

Enkele maanden later, kregen we het antwoord, toen het Genootschap het “Bulgaarse compromis” toepaste op de gehele wereld.

Bij die gelegenheid publiceerden verschillende kranten een mededeling waarbij men zei dat er een verzachting in de leerstelling bij de Getuigen van Jehovah had plaats gehad, wat de bloedtransfusies betreft. Deze persartikels lieten weten dat de Watchtower Society geen enkele sanctie meer zou treffen ten opzichte van een lid dat een transfusie zou accepteren. In feite gebruikte deze organisatie een uiterst laakbare uitvlucht. Ze bedroog niet alleen haar leden, maar ook de mensen van buitenaf. Het was op dezelfde manier zoals ze de Bulgaarse autoriteiten en de Europese Commissie voor de gek had gehouden.

Voordien had een Getuige die een bloedtransfusie aanvaardde twee alternatieven:

 1. zijn fout “opbiechten” voor een rechterlijk comité die verantwoordelijk was in de gemeente waar hij deel van uitmaakte. Indien zijn berouw als oprecht werd beoordeeld (hij zou kunnen het slachtoffer geweest zijn van een moment van “zwakte”), dan zou hij niet geëxcommuniceerd maar terechtgewezen en “geestelijk geholpen worden”. Indien het een man met verantwoordelijkheden zou zijn geweest, dan zouden zijn functies als verantwoordelijke in de groep afgenomen worden, want hij zou niet meer kunnen doorgaan als een goed voorbeeld onder de “kudde” getrouwen.
 2. ofwel geen berouw hebben, omdat hij van oordeel was dat hij niets verkeerds had gedaan. In dat geval, werd de Getuige geëxcommuniceerd uit de gemeenschap, met alle gevolgen van dien (volledige verwerping door de gemeente, de familieleden die niet meer onder één dak leefden, met onnoemelijk veel frustratie en momenten die het moeilijk maakten om mee te leven.)

Hoe is de situatie nu?
Let op de subtiliteit! De Getuige die een bloedtransfusie aanvaardt heeft nog altijd twee alternatieven:

 1. zijn fout “opbiechten” (zie de onveranderde procedure, hierboven).
 2. ofwel geen spijt erover hebben, door bijvoorbeeld te oordelen dat hij niets kwaads heeft gedaan. In dat geval, zal het lid automatisch geen deel meer uitmaken van de gemeenschap, want door zijn handelingen toont hij aan dat hij geen Getuige van Jehovah meer is. Hij heeft zich vrijwillig teruggetrokken.

Maar deze procedure, ook genoemd “vrijwillige terugtrekking”, komt overeen met uitsluiting, met dezelfdegevolgen als deze hierboven in de vorige paragraaf aangehaald bij punt 2.

We kunnen hiermee zien dat de Wachttorengemeenschap heel duidelijk de autoriteiten, de media en in het bijzonder de medische staf bedriegt. Ze liegt door te verklaren dat ze geen enkele sanctie zal treffen ten aanzien van iemand die een transfusie aanvaardt. Voor haar is het heel simpel: er zijn geen sancties meer uit te voeren, aangezien zij zelf de schuldige niet meer uitsluit. Hij heeft zich door zijn handelwijze ‘vrijwillig teruggetrokken’. Het “Bulgaarse compromis” heeft haar geheim prijsgegeven.

*****

Ben je als Jehovah’s Getuigen beschermd tegen bloedtransfusies bij een ongeval of operatie?

Ja, zult u zeggen: zie hier het document geen bloed!

Wist u dat dit een leugen is? Het is niet u dat het document beschermd!

Het is de “Watchtower” die zich zelf beschermd!

Indien er nadelige gevolgen zijn wegens het weigeren van een bloedtransfusie is het onnodig om de “Watchtower” te beschuldigen.

Ze heeft er niets mee te maken, u bent het die het document heeft ondertekend!

Slim toch van de “Watchtower”?

 

Noot: (Volgens skepsis.nl) zouden per jaar ongeveer 7000 Jehovah’s Getuigen sterven als gevolg van bloedweigering waarvan 40 in Nederland.

pijl_op

balk

 

8. Angst en hoe het Wachttorengenootschap dit aanwakkert

Irrationele angsten blijven het slachtoffer steeds achtervolgen. Dikwijls zijn angsten sterk genoeg om constant in het bewustzijn van mensen aanwezig te zijn. Sommige mensen zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld opgesloten te zitten in kleine ruimten of bijvoorbeeld hoogtevrees. Dit beïnvloedt hun manier van leven. Dit is niet anders bij religieuze angsten. Wanneer zoals bij het Wachttorengenootschap schriften manipulatief verdraaid worden, zorgt dit voor gevoelens van angst, schuld, gewetensnood en hysterie. Soms zijn slachtoffers zich hiervan bewust, maar voelen zich machteloos om dit te overwinnen. Dit fenomeen doet zich bijzonder veel voor bij Jehovah’s Getuigen. Dit komt omdat veel lectuur aan de Bijbel toegevoegd wordt (Wachttoren, Ontwaakt, boeken), die een waaier van regels en verboden omvatten op allerlei gebied, wat onnodige angst en schuldgevoel veroorzaakt.

Waarom staat het Wachttorengenootschap erop om vrijwel alle gedragspatronen van de Jehovah’s Getuigen te regelen?

Angsten zijn een vorm van manipulatie. Vergelijk dit met een ouder die een kind opzadelt met een eng verhaal, als het wat verkeerd doet. Dit is net hetzelfde bij religieuze organisaties, die tot indoctrinatie van angsten vervallen om hun gelovigen te binden. De motieven van het Wachttorengenootschap voor het gebruik van indoctrinatie van angsten heeft tot doel de daden en het gedrag van de Jehovah’s Getuigen te beheersen. Vaak gebeurd is het zo dat die angsten bij het slachtoffer al ingepland zijn, bijvoorbeeld bij zijn opvoeding. Een kind dat van thuis uit angst is bijgebracht, heeft die meestal voor het leven (angst voor mensen, succes, geld, enz.). Een religie die de ondergang voorspelt en een vervolgingscomplex in haar aanhangers aanwakkert speelt hier handig op in. Angsten en gedachtenbeheersing, voor diegenen die er van afhankelijk van zijn, voelen soms aangenaam aan omdat ze er vertrouwd mee zijn (comfortzone). Dergelijk angsten kunnen behandeld worden, op voorwaarde het slachtoffer ze herkent en hulp wilt aanvaarden.

Angst voor Armageddon

De dood wordt door het Wachttorengenootschap gezien als vernietiging. Wanneer het einde komt wachten extreme onaangenaamheden voor zij die niet absoluut gehoorzaam zijn en zich niet volledig houden aan wat hun opgedragen wordt. Hun ogen zullen uit hun kassen rotten en ze zullen afslachting door de hand van God ondergaan. Armageddon wordt levendig in gedachten gehouden, door middel van tekeningen zoals die welke zijn ontworpen om kleine kinderen van Jehovah’s Getuigen bang te maken. (“From Paradise Lost to Paradise Regained“, 1958, blz. 208-09). Veel angst is gebaseerd op de intense schaamte en wanhoop die zeker zal worden beleefd als de Jehovah’s Getuige zijn vrienden ziet overleven terwijl zijzelf zullen sterven.

Angst voor twijfel

Voornamelijk in de beginperiode ondergaan Jehovah’s Getuigen vaak een echt gevecht met twijfel, en moeten alle tegen- informatie onderdrukken. Ze worden aangeleerd deze twijfels te onderdrukken, maar kunnen niet altijd de tegenstrijdigheden uit gedachten verbannen. Als twijfels oplaaien, worden ze bang. Het is gebaseerd op doctrine. Twijfel veroorzaakt extreme onrust en alles zal in het werk gesteld worden om situaties te vermijden waarin twijfel zou kunnen toeslaan.

Angst voor succes

Jehovah’s Getuigen worden ingeprent dat een carrière gevaarlijk is, omdat ze met allerlei verleidingen te maken zouden krijgen, voornamelijk liefde voor geld. Een schuldgevoel wordt hun aangepraat bij het volgen van een hogere opleiding, omdat ze hun tijd beter kunnen besteden aan het prediken werk in “de korte tijd die nog rest” voor de Armageddon. Voor hen die al geld of een goede opleiding hebben zijn twee reacties mogelijk, afhankelijk van gemeente tot gemeente. Er wordt of op ze neergekeken dat ze zo “materialistisch” zijn, of ze worden gerespecteerd als een voorbeeld van iemand die aanzien heeft in de wereld en toch succesvol is in “de waarheid”. Er is sprake van vele dubbele maatstaven.

Angst voor het verlaten van de organisatie

De Jehovah’s Getuigen hebben schrik van de radicale veranderingen die het teweeg zou brengen in hun mentale en sociale welzijn. Niet alleen veronderstelt de Jehovah’s Getuige dat hij onder extreme schuld, schaamte en zelfmoordneigingen zal lijden, maar hij weet ook dat hij al zijn vrienden onder de Jehovah’s Getuigen zal verliezen, en dat familieleden binnen de organisatie niet langer met hem zullen mogen en willen spreken. Zijn ergste wantrouwen tegenover zichzelf en zijn innerlijke slechtheid zullen bevestigd worden en dat Armageddon zal komen terwijl hij uitgesloten is. De Jehovah’s Getuige is er van overtuigd dat hij nergens heen kan, en dat hij de rest van zijn leven eenzaam en ongelukkig zal doorbrengen.

Angst voor “wereldse mensen”

Enkel Jehovah’s Getuigen zullen worden gered, alle anderen zullen vernietigd worden bij Armageddon. Ze zijn “werelds” voor je en “slechte omgang”. Ze zullen de goede morele standaarden van de Jehovah’s Getuige bederven, en ze zullen door de duivel gebruikt worden om twijfel te zaaien in de gedachten van de Jehovah’s Getuige over de organisatie, en ze zullen ertoe aanzetten nalatig te worden in het getuigeniswerk.

Angst voor leren

Getuigen worden gewaarschuwd niet “verder te gaan dan het geschrevene”. Dat wordt uitgelegd als betekende het dat men niet moet denken wat het Besturend Lichaam nog niet gedacht heeft, of gedachten die tegengesteld zijn aan de Wachttorendoctrine of beleid. Methodes om zulke gedachten tegen te gaan worden gebruikt om dingen te denken die meer twijfel zouden brengen, of de innerlijke onrust van de getuige zouden vergroten.

Hogere opleiding zal leiden tot “meer kritiek op de waarheden van de Wachttoren en een verwerping van het gezag van de Organisatie”. Lectuur die niet door de Wachttoren uitgegeven is brengt een persoon in gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde overtuigingen van anderen, en zal leiden tot de vervuiling van de “zuivere taal” gesproken door Jehovah’s Getuigen.

Angst voor de duivel en demonen

De duivel is degene die onverwachts Gods bedoelingen in de Hof van Eden probeerde te dwarsbomen, en is er in geslaagd God een uitdaging te bezorgen. God kan de duivel niet vernietigen, omdat de engelen bezorgd zouden zijn over Zijn motieven. Hij is dus gebonden, en moet de duivel toestaan zijn plan uit te voeren. Omdat God door de duivel beperkt wordt, wordt de duivel een zekere macht over de Jehovah’s Getuigen toegeschreven, en wordt vaak gevreesd.

Angst voor nauwe vriendschappen

Jehovah’s Getuigen moeten elkaars broeders in de gaten houden, en als er iets is wat ongeoorloofd is in hun levens, moeten ze hierop aangesproken worden, of aangegeven worden bij de ouderlingen, of beide (meestal gebeurd dit tegelijkertijd). Er bestaat een “pikorde” binnen de organisatie, met het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen aan de top, gevolgd door de Bethelwerkers en Kring- en District opzieners, dan de plaatselijke ouderlingen, dan de pioniers en bedienaars, en de “verkondigers” als laagste (vrouwen worden het minst gewaardeerd). Omdat vertrouwelijkheden niet vertrouwelijk gehouden kunnen worden, en persoonlijke twijfel slechts toegegeven kan worden tegen het grote risico bestraft te worden, kunnen Jehovah’s Getuigen hun eigen mensen niet vertrouwen, maar wenden ze zich, in dit geval, tot niet-getuigen voor vertrouwen.

Angst voor “afvalligen”

Zij die de organisatie verlaten hebben worden aanzien als het laagste van het laagste. Ze zijn “trots en zelfzuchtig, haten gezag, zijn leugenaars en misleiders en overspelig” en worden gevreesd door Jehovah’s Getuigen. Ze zullen er alles aan doen om zelfs oogcontact met ex-getuigen te vermijden.

Angst voor God

De Wachttoren mag dan wel een vriendelijk beeld van God schetsen in de publicaties, maar in de praktijk is God streng en veeleisend wanneer men eenmaal gedoopt is. Redding is nooit zeker, en Jehovah’s Getuigen kunnen slechts op bepaalde momenten geloven dat ze gered zijn. Omdat een relatie met Christus niet wordt verkondigd, en het inwonen van de Heilige Geest niet wordt onderwezen, ontvangt de gelovige geen echte vreugde van een persoonlijke relatie met God. Trotsheid over persoonlijke en organisatorische verrichtingen en de geest van elitarisme vullen de leegte.

Angst voor andere religies

Alle andere religies zijn onderdeel van Babylon de Grote, het Wereldrijk van Valse Religie. God zal binnenkort heel Babylon en haar aanbidders, dat zijn alle kerkgangers en sympathisanten, vernietigen. Alle religieuze voorwerpen of ceremonieën worden als demonisch gezien, en gevaarlijk, zodat alle contact met iets religieus moet worden vermeden. Jehovah’s Getuigen mogen geen bruiloften of begrafenisplechtigheden in kerken bijwonen, deelnemen aan feestdagen of zelfs kerstgeschenken geven. Andere vertalingen van de Bijbel als de Nieuwe Wereld Vertaling worden beschouwd als aangetast door de geleerden van het christendom. De angst voor demonische aanvallen is altijd aanwezig wanneer Jehovah’s Getuigen in contact komen met andere religies en/of andere religieuze personen.

Al deze angsten worden zorgvuldig gecultiveerd en aangewakkerd in de publicaties en toespraken. Totale gehoorzaamheid aan de organisatie wordt vereist, en angst is het middel om dit ook daadwerkelijk af te dwingen. De geestelijke strijd die het niet volgen in wat de organisatie verlangt met zich meebrengt leidt tot complexen, stress en soms zelfs zelfmoord. 

Bron: Voor een deel van het opmaken van dit artikel hebben we het een en ander uit deze site -http://home.tiscali.nl/t661020/angst.htm- overgenomen.

pijl_op

 

balk

9. Bejaarde Jehovah’s Getuigen en rusthuizen.

In 2008 wilden enkele Jehovah’s Getuigen in Nederland een rusthuis opstarten met dezelfde structuur en naar het voorbeeld van de vereniging “Jah-Jireh”. Deze heeft als missie in zelf opgerichte rusthuizen bejaarde en gehandicapte Jehovah’s Getuigen op te vangen. (Op deze manier zouden deze vooral minder eenzaam zijn en tevens naar behoren verzorgd worden). In Engeland en Canada bestaan dergelijke inrichtingen reeds respectievelijk sinds begin 1990 en 2001. In andere landen komt de verwezenlijking op gang.

(http://www.jah-jireh.org/ : “Jah-Jireh” verklaart geen enkele band te hebben met de Watch Tower Bible and Tract Society)

Dit initiatief kwam er doordat men tot de vaststelling kwam dat deze laatste totaal niets deed op dat gebied. Doch een brief vanuit Bethel te Emmen (NL) naar de ouderlingen van de lokale gemeenten heeft hier een stokje voorgestoken.

In bijgevoegde scan van deze brief merk je dat men sancties wil treffen ten aanzien van de leden die dit initiatief zouden steunen. Een organisatie die zich christelijk noemt, die beweert zijn naaste lief te hebben?

Ook de argumenten die zij aanhalen zijn ronduit belachelijk:

“De publicaties van de “getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse benadrukken de Schriftuurlijke verantwoordelijkheid die met name gezins- en familieleden hebben om in de behoeften te voorzien van ouderen of gehandicapten.”

De vraag die men zich hier moet stellen is of de families van deze bejaarden en gehandicapten de nodige middelen en mogelijkheden hebben deze laatsten te helpen?

“wij exploiteren of ondersteunen als gemeente geen bejaarden- of verzorgingstehuizen, net zomin als dat wij scholen of ziekenhuizen hebben. Er is geen aanduiding dat christenen dat in de eerste eeuw deden.” Is men dan vergeten dat in deze eerste eeuw de christenen leefden in solidariteit en hun bezittingen in gemeenschap deelden?

De voor de hand liggende reden is de volgende, men heeft schrik dat de gelden van deze oudjes en gehandicapten hun zou ontglippen. Hieronder zie je de oproep in de Wachttoren van 15/11/2008, blz. 6; deze oproep gebeurt jaarlijks.

tekst_ouderlingen
Klik om te vergroten

MANIEREN WAAROP SOMMIGEN HET WERK WILLEN ONDERSTEUNEN

Bijdragen voor het wereldomvattende werk: Velen zetten een bedrag opzij dat ze deponeren in de bijdragebussen met het opschrift: “Wereldomvattend werk”. Elke maand maken de gemeenten deze bijdragen over naar het plaatselijke bijkantoor. Vrijwillige bijdragen kunnen ook rechtsreeks overgemaakt worden naar het plaatselijke bijkantoor. 
Renteloze lening: Geld kan in bewaring worden gegeven met de bepaling dat het aan de gever wordt geretourneerd als hij erom vraagt. 
Aandelen en obligaties: Aandelen en obligaties kunnen als gift aan het Wachttorengenootschap worden overgedragen. 
Testamenten: Bezittingen en geldmiddelen kunnen aan het Wachttorengenootschap worden vermaakt door middel van een rechtsgeldig testament. Periodieke giften met een notariële akte: Voor deze giften gelden geen beperkingen aan het via de belastingaangifte in aftrek te brengen bedrag, zoals wel het geval is bij de andere giften. 
Verzekering: Het Wachttorengenootschap kan worden genoemd als begunstigde van een levensverzekeringspolis of van een pensioenregeling. (W.T. 1/11/2004)

Schrijf voor nadere inlichtingen betreffende deze kwesties naar het plaatselijke bijkantoor van Jehovah’s getuigen.

pijl_op

balk

 

10. Indoctrinatieproces van het Wachttorengenootschap.

De eerste kennismaking en de eerste nabezoeken.

Nadat men de eerste keer aan de deur ingaat op een nabezoek, begint de indoctrinatie door middel van de wekelijkse boekstudie, door de Jehovah’s Getuigen Bijbelstudie genoemd. Meestal is het een goed getrainde Jehovah’s Getuige die samen met de nieuwkomer door een Wachttorenpublicatie gaat. Een huidige publicatie die de basiskennis moet bijbrengen aan de nieuweling is getiteld: “Kennis die tot eeuwig leven leidt”. De Jehovah’s Getuige stelt de bekeerling vragen over wat hij leest. Deze vragen staan op dezelfde bladzijde van zijn boek, en de antwoorden zijn eenvoudig terug te vinden in de tekst. De nieuweling wordt voortdurend complimentjes gemaakt bij het geven van de juiste antwoorden. Dit is zeer belangrijk! In de psychologie worden complimenten als een uiterst krachtige sociale beloning gezien. Hierdoor worden handelingen niet alleen voorspelbaar, maar zijn ze in staat om de diepere houding en overtuigingen van de nieuweling te veranderen. De nieuweling vindt de Jehovah’s Getuige aardig omdat die hem positief beschouwd. Gedurende alle volgende bezoeken gaat dit op deze manier verder. De Jehovah’s Getuige maakt de nieuweling constant duidelijk dat deze intelligent en wijs is, interesse te tonen in de kennis waar zijn toekomst van afhangt. De nieuweling vindt de aandacht en complimentjes van zijn wekelijkse bezoeker aangenaam en prettig, maar kan ook attitude-discrepant gedrag gaan vertonen.

Attitude-discrepant gedrag

De nieuweling kan in een dissonantie creërende situatie terecht komen. De cognitieve dissonantie theorie is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen niet met tegenstrijdigheden kunnen leven. Aan de ene kant heeft de nieuweling vragen en twijfels in zijn achterhoofd over Jehovah’s Getuigen en hun leer. (Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld vroeger niet geïnteresseerd in religie, of schrik later naar vergaderingen of van deur tot deur te moeten gaan, enz.) Doch aan de andere kant laat hij de Jehovah’s Getuigen binnen, waar hij deelneemt aan de sociaal belonende boekstudie. Doordat zijn gedrag niet in overeenstemming is met zijn houding ten opzichte van de Jehovah’s Getuigen, vertoont hij attitude-discrepant gedrag. Hij kan geconfronteerd worden met waarschuwingen van familieleden of vrienden om niet met Jehovah’s Getuigen te studeren; of komt hij in contact met een ex-Jehovah’s Getuige, of leest hij kritische literatuur over de leer van Jehovah’s Getuigen. Het kan zelfs zo ver gaan dat hij verbaal de antwoorden geeft bij zijn boekenstudie, maar er niet werkelijk in gelooft wat hij zegt. De tegenstrijdigheden in zijn houding resulteren in een zeer onaangenaam gevoel. Zelfs als niemand hem een kritische kijk aanreikt, zullen er vaak vragen rijzen die hem in een dissonantie creërende situatie brengen.

Een keuze wordt gemaakt

Niemand kan lang in zo’n toestand blijven omdat het niet prettig is. Niemand kan er twee tegenstrijdige meningen op na houden. Een keuze moet gemaakt worden. Het interessante van de cognitieve dissonantie theorie is, dat de keuze die gemaakt wordt, deze verstevigd.

Neem het voorbeeld van een huis dat u koopt. De voor- en nadelen van het ene huis worden afgewogen tegenover het andere huis. Eens de beslissing is gemaakt worden de voordelen van het huis dat men gekozen heeft hoger ingeschat, en het afgewezen huis lager ingeschat. Dit is net hetzelfde: de vragen over de Jehovah’s Getuigen lijken niet langer belangrijk voor hem. De dissonantie theorie houdt ook in dat je een keuze waarvoor je geleden hebt, hoger inschat. Wanneer de nieuweling te maken heeft gekregen met negatieve consequenties, bijvoorbeeld oppositie van vrienden, verbreking met bepaalde gewoonten, enz., zal zijn beslissing Jehovah’s Getuige te worden eveneens versterkt worden omdat hij zichzelf rechtvaardigt door de redenering: “Ik heb er voor geleden, dus het zal de moeite waard zijn”. Enerzijds ontvangt hij veel complimenten en aanmoedigingen, is hij zelfs onder de indruk van de Bijbelkennis en van de oprechtheid van de Jehovah’s Getuigen in het algemeen. Anderzijds heeft hij een schuldgevoel omdat hij de Wachttorenorganisatie zou moeten onderzoeken vanwege bepaalde gevoelens en/of mogelijke waarschuwingen van anderen.

Doordat hij nu snel de beslissing neemt, en deze nu eenmaal versterkt wordt, raakt hij geïsoleerd en beperkt hij zijn informatie uitsluitend tot wat hij vindt in de “Wachttoren” lectuur.

Doordat dissonantie optreedt, is de weg die gekozen wordt meestal die van de meeste weerstand. De nieuweling heeft het nu heel gemakkelijk de roep van vrienden en familie te negeren en zichzelf hiervan te isoleren door naar zijn nieuwe Jehovah’s Getuigen vrienden te vluchten.

De nieuweling heeft nu gekozen te blijven studeren met de Jehovah’s Getuige, de weg die ze reeds waren ingeslagen, waarin ze constant worden versterkt die verder te nemen wegens de voordelen die hun elke week worden aangetoond in hun intensieve boekstudies. Dit is dan ook de reden dat tijdens deze periode van dissonantie men de kans om anti-informatie en kennis op te doen niet gebeurd. Tal van tactieken worden gebruikt om te verzekeren dat de nieuwkomer niet zal luisteren of zoeken naar anti Jehovah’s Getuigen kritieken. Het is immers eenvoudiger dit af te wijzen, gezien de overvloedige pro Jehovah’s Getuigen informatie en de nooit aflatende begeleiding van de Jehovah’s Getuige zelf.

Waar is het contact met vrienden en familie?

De methode die Jehovah’s Getuigen gebruiken om de beoogde bekeerling te weerhouden de Wachttoren Organisatie te onderzoeken, is de aanbeveling alleen met andere Getuigen om te gaan. Gedurende de boekstudie worden de houding van de nieuweling ten opzichte van banden met buiten, met “de wereld”, afkeurend beschouwd. Zodoende, als iemand geen contact heeft met anderen dan de Getuigen zelf, is het zeer onwaarschijnlijk dat negatieve informatie de bekeerling zal bereiken, of dat waarschuwingen van vrienden een probleem zullen vormen. Is het overigens niet aannemelijk dat iemand die bereid is om vrienden en bekenden op te geven waarschijnlijk sowieso al een solide en voldoening gevende betrekking met anderen mist?

Een studie naar dit gegeven, verricht in Groot Brittannië door de socioloog James A. Beckford, wees uit dat van de bestemmende factoren die doorslaggevend zijn voor een positieve kijk op Jehovah’s Getuigen het ontbreken of slechts in geringe mate aanwezig zijnde van contacten met anderen, zowel op de werkvloer als in de privésfeer. De hier uit voortkomende afzondering van andere meningen en argumenten vereenvoudigt de acceptatie van argumenten die door de Getuigen worden aangedragen tijdens de beslissingsfase, omdat de eigen mening niet of nauwelijks gesteund wordt door sociale betrekkingen, en zodoende niet zijn opgewassen tegen de argumenten en subtiele aanpak van de Getuigen. Sociale isolatie kan ook direct het gevolg hebben dat het genoegen nog vergroot wordt van de mogelijkheid van een geregeld bezoek te hebben, door personen die werkelijk begaan lijken te zijn met iemands persoonlijke lot.

Literatuur geschreven door “afvalligen” en Satan

Om verder onderzoek te voorkomen in dit beslissende stadium is er de waarschuwing tegen literatuur geschreven door “afvalligen” (alles wat kritisch is ten opzichte van de Wachttorenorganisatie en haar leer wordt hiermee aangeduid). Dit gebeurt heel subtiel, hierdoor bekijkt de nieuweling alle andere dan de Wachttoren lectuur erg argwanend. Hij raakt hiervan geïsoleerd en beperkt zich bijgevolg enkel tot de Wachttoren lectuur.

De meest effectieve leer is wel, dat Satan de nieuwkomer zal vervolgen door middel van vrienden en bekenden die hem er van willen weerhouden de waarheid te vinden. Deze waarschuwing tegen waarschuwingen schept een tweedeling tussen de goede kant (de Getuigen) en de slechte kant “de wereld”. De suggestie wordt gewekt dat de tegenstand een bewijs is dat de nieuwkomer de ware religie heeft gevonden. Dit is een van de meest effectieve middelen om de bekeerling te laten geloven dat hij de Wachttorenorganisatie niet hoeft te onderzoeken of in twijfel te trekken. Alles wat de organisatie zegt wordt maatgevend, onafhankelijke bronnen die alleen van Satan zijn, worden niet onderzocht. Ook het ontbreken van voldoende kritische informatie op het juiste moment, gecombineerd met de waarschuwing tegen dit soort informatie tijdens deze intensieve boekstudie, zal de balans in het voordeel van de Jehovah’s Getuigen doen uitslaan.

De beslissing is definitief

Van gedragswetenschappen kan veel opgestoken worden om te voorkomen dat iemand Jehovah’s Getuige wordt en het snel handelen om gefundeerde anti-informatie te verschaffen. Persoonlijk contact en tussenkomst zijn noodzakelijk. Eens de nieuwkomer een beslissing genomen heeft om dissonantie te vermijden, om Jehovah’s Getuige te worden, is deze in hoge mate bestand tegen verandering en is het te laat.

Indien de Jehovah’s Getuige later met kritische informatie en argumenten wordt geconfronteerd zal hij deze blindelings ter zijde schuiven. Het zeer onaangename gevoel van dissonantie, schuldgevoel over de genomen beslissing zonder eerst onderzoek gedaan te hebben, de grote tijdsinspanning, het lijden, het zich gedragen als Jehovah’s Getuige, het steeds moeilijker worden om te redeneren dat men wel eens fout zou kunnen zitten, maakt het zeer moeilijk terug uit de organisatie te stappen. Hij zal angst hebben iets te ontdekken. Dit maakt dat hij een tegenstrijdigheid zal onderdrukken en het zal een te grote spanning zijn om zelfs maar te overwegen uit zijn geloof te stappen.

Niet zelden gebeurd het dat een Jehovah’s Getuige indien hij met twijfels wordt geconfronteerd, die zal aangrijpen om aan de hand van Wachttoren lectuur, zijn overtuiging nog meer te sterken.

Angst voor andere informatie, angst of onvermogen om de Wachttoren in twijfel te brengen, angst voor Satan, angst de nieuwe banden te verliezen, angst de Jehovah’s Getuigen familie te verliezen vormen nu een te ernstige belemmering om zich van de organisatie los te maken.

Heeft de Jehovah’s Getuigen een vrije keuze?

De subtiliteit die aan de dag wordt gelegd tijdens het hele proces van bekering is enorm. Iemands overtuiging en kijk op de wereld wordt stapsgewijs geherdefinieerd. De methodes die hier worden toegepast zijn vele malen subtieler dan het toepassen van dwang, drugs of hypnose om het doel te bereiken.

De huidige lectuur van de Wachttoren die gebruikt wordt om nieuwkomers om te vormen is: “Wat leert de Bijbel echt”. Dit boekje moet zorgen dat de nieuwkomer de visie van de Wachttoren aanvaard. Voorgedrukte vragen met voorgedrukte antwoorden sluiten zelfstandig onderzoek of een afwijkend standpunt uit. De lesgever ziet er op toe dat de inhoud van dit boekje wordt aanvaard. In het boekje worden alle technieken in dit artikel besproken, doelbewust gebruikt. Meestal is men minstens zes maanden bezig met een nieuwkomer om het te bestuderen. Op die manier worden de voorgevormde conclusies perfect ingeprent.

De opzet is standaard en tamelijk eenvoudig: de nieuwkomer wordt het vooruitzicht van een paradijsaarde zonder zorgen en moeiten voorgehouden, en het middel om daar toegang tot te krijgen is de “kennis” zoals Jehovah’s Getuigen die aan de hand van de Bijbel willen verschaffen. Vervolgens wordt de Bijbel geïntroduceerd, waarin direct enkele van de voornaamste leerstellingen van de Wachttorenorganisatie uit de Bijbel “bewezen” worden. Eenvoudige gegevens worden afgewisseld met tamelijk gecompliceerde tijdsberekeningen en profetieën, zodat de nieuwkomer uiteindelijk geneigd zal zijn om te aanvaarden wat er wordt aangedragen, omdat alles zeer overtuigend overkomt.

Op zeer subtiele wijze wordt nu de kennis, die mogelijk van te voren aanwezig was, omgevormd naar de leer van de Wachttorenorganisatie en aangevuld, met als eindresultaat dat de overtuiging groeit dat Jehovah’s Getuigen als enige, Gods uitverkoren volk vormen, en dat het Wachttorengenootschap de “trouwe en beleidvolle slaaf” is, die Jezus heeft aangesteld om dit volk van geestelijk voedsel te voorzien. Is dit eenmaal geaccepteerd, dan is men in een cirkelredenering beland, waarbij men alles wat de Wachttoren zegt en schrijft accepteert omdat ze “Gods organisatie” is, en wordt aanvaard dat het Gods organisatie is omdat de Wachttoren dat zegt. Eenmaal op dit punt aanbeland, is het individu niet langer in staat om objectief over de organisatie en de leer na te denken, en zullen de processen waarvan de Wachttorenorganisatie zich verder bedient om individuen vast te houden een steeds sterkere rol gaan spelen.

pijl_op

 

balk

11. Afvalligen zijn geestelijk ziek

In de Wachttoren van juli 2011 leest men dat “afvalligen geestelijk ziek zijn”. Je kan hierover een Engelstalig artikel in The Independent lezen en een Nederlandstalig artikel in het dagblad Trouw. ‘Afvalligen gebruiken ‘vervalste woorden’ of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken’, schrijft de wachttoren. ‘Blijf dus bij ze uit de buurt, net zoals wanneer een dokter zegt elk contact te mijden met iemand die een besmettelijke, dodelijke ziekte heeft. Afvalligen zijn ‘geestelijk ziek’ en proberen anderen te besmetten met hun onjuiste leringen”

afvalligen_in_huis
Bron: De Wachttoren 15 juli 2011 Klik om te vergroten

Bekijk ook onderstaand filmpje hieromtrent

Aanwezigen van het 2013 Districtscongres werden onderworpen aan een spervuur van een met haat gevulde taal, gericht op iedereen die hun gemeenschap heeft verlaten, voor het niet gewetensvol kunnen accepteren van hun leringen en de standpunten van de leiding.

De reden dat de organisatie dit doet is omdat ze bang zijn dat de leden ontdekken wat er gaande is en dit te weten komen via ex-Jehovah’s Getuigen. Dat de beweging haar volgelingen via deze hersenspoeling tactiek graag binnen de organisatie wilt houden is duidelijk. Zonder leden heb je als genootschap immers geen bestaansrecht.

Sommige mensen beledigen degenen die het niet met hen eens zijn door hun karakter of motieven in twijfel te trekken in plaats van zich op de feiten te concentreren. Met schelden wordt een negatief, gemakkelijk te onthouden etiket op een persoon, een groepering of een denkbeeld geplakt. Wie dat doet, hoopt dat het etiket blijft zitten. Als mensen de persoon of het denkbeeld in kwestie afwijzen op basis van het negatieve etiket in plaats van zelf de bewijzen af te wegen, heeft zijn strategie gewerkt.

Het meest favoriete en “gemakkelijk te onthouden etiket” van het Besturende Lichaam is “afvallige”. Dat etiket werkt doeltreffend, omdat het actieve Jehovah’s Getuigen ervan overtuigt om de persoon of een idee af te wijzen ‘op basis van het negatieve etiket in plaats van zelf de bewijzen af te wegen’.

 pijl_op

balk

12. Shunning: Beschamend, schandalig en discriminerend.

Wat schrijft De Wachttoren?

Hier is één voorbeeld van de goede resultaten die het kan hebben als een gezin zich loyaal aan Jehovah’s gebod houdt om niet met uitgesloten familieleden om te gaan. Een jonge man was ruim tien jaar uitgesloten. In die tijd gingen zijn vader, moeder en vier broers niet met hem om. Soms probeerde hij nog wel contact met ze te zoeken, maar ze bleven allemaal standvastig, en dat is te prijzen. Na zijn herstel in de gemeente zei hij dat hij de omgang met zijn familie altijd had gemist, vooral ’s avonds als hij alleen was. Maar hij gaf toe dat als ze zelfs maar een beetje omgang met hem hadden gehad, die kleine dosis voor hem voldoende was geweest. Omdat ze zelfs niet de minste communicatie met hem hadden, werd het intense verlangen om bij ze te zijn een van de redenen om zijn band met Jehovah te willen herstellen. Denk aan dit voorbeeld als je ooit in de verleiding komt met uitgesloten familieleden om te gaan.” (De Wachttoren, 15 April 2012, blz. 12, paragraaf 17)

“Blijf dus bij ze uit de buurt, net zoals wanneer een dokter zegt elk contact te mijden met iemand die een besmettelijke, dodelijke ziekte heeft. Afvalligen zijn „geestelijk ziek” en proberen anderen te besmetten met hun onjuiste leringen (1 Tim. 6:3, 4). Jehovah is als die dokter. Hij waarschuwt ons duidelijk geen enkel contact met ze te hebben. Wees dan ook vastbesloten naar die waarschuwing te luisteren.” (De Wachttoren 15 Juli 2011, blz. 16, par. 6).

Bekijk de volgende filmpjes:

Bekijk ook volgende foto en tekst: Beschamende “Shunning” in minder dan 1000 woorden.

Leer meer over: Hoe om te gaan met Shunning

pijl_op

 

balk

13. Excommunicatie – Uitsluiting

Jehovah’s getuigen kennen een actieve vorm van excommunicatie met verstrekkende gevolgen voor degene die het meemaakt. Het Besturend Lichaam bepaalt aan de hand van de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift wat als overtreding van Bijbelse geboden en verboden beschouwd moet worden en welke sancties hiervoor gelden. Zij legt dit vast in openbare en niet-openbare publicaties van het Wachttorengenootschap, zoals het boek “Weidt de kudde Gods” dat uitsluitend wordt verstrekt aan ouderlingen. Wanneer een Jehovah’s getuige de regels van het Besturend Lichaam van Jehovah’s getuigen overtreedt en geen berouw toont, wordt deze persoon uitgesloten uit de gemeente.

Voorbeelden wanneer dit gebeurd:

Seks buiten het huwelijk (voor het huwelijk) inclusief homoseksuele betrekkingen, ook al zijn de partners getrouwd.

Het niet langer geloven van de doctrines van het Besturend Lichaam. Jehovah’s Getuigen beschouwen iemand die de leerstellingen van het Besturend Lichaam niet meer onvoorwaardelijk accepteert als afvallige. Degenen die “de leer van Jehovah, zoals gepresenteerd door de getrouwe en beleidvolle slaaf” (dus: de publicaties van het Wachttorengenootschap) niet meer geloven, worden in de meest krachtige bewoordingen veroordeeld en Jehovah’s getuigen krijgen zelfs de instructie deze personen te haten:

Sommige afvalligen belijden God te kennen en te dienen, maar zij verwerpen leringen of vereisten die in zijn Woord worden uiteengezet. Anderen beweren in de bijbel te geloven, maar zij verwerpen Jehovah’s organisatie en doen actief moeite haar werk te belemmeren. Wanneer zij moedwillig zulke slechtheid verkiezen nadat zij te weten zijn gekomen wat juist is, wanneer het slechte zo ingeworteld raakt dat het een onlosmakelijk deel van hun persoonlijkheid is, dan moet een christen degenen die zich onlosmakelijk aan het slechte gehecht hebben, (in de bijbelse zin van het woord) haten. Ware christenen delen Jehovah’s gevoelens ten aanzien van zulke afvalligen; zij zijn niet nieuwsgierig naar afvallige denkbeelden. Integendeel, zij ‘walgen’ van hen…  De Wachttoren 1-10-1993, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, blz. 19.

Kritiek hebben, of vragen en twijfels hierover hebben.

Afgoderij: bezoeken van een kerkdienst, het vieren van verjaardagen of het vieren van een vals-religieuze feestdag zoals Kerstmis of Pasen, zelfs het wensen van een Nieuwjaar of verjaardag.

Roken, dronkenschap, enz.

Stemmen (in politieke zin), of lidmaatschap van, dan wel voorkeur voor, een politieke partij.

Het accepteren van bloedtransfusies.

enz. …

Een Jehovah’s Getuige die een overtreding heeft begaan dient dit op eigen initiatief te melden aan de ouderlingen van zijn gemeente. Doet hij dit niet, dan zijn geloofsgenoten die kennis hebben van zijn overtreding verplicht hem aan te geven bij de ouderlingen. Deze leggen hem vervolgens een sanctie op, die kan variëren van een terechtwijzing tot excommunicatie, door de Jehovah’s Getuige “uit de gemeenschap sluiten” of kortweg “uitsluiting” genoemd.

Het besluit hiertoe wordt genomen door een rechterlijk comité dat bestaat uit (meestal) drie ouderlingen. Van dit besluit wordt een formele mededeling gedaan op een vergadering van de gemeente van Jehovah’s getuigen. Als een Jehovah’s getuige wordt uitgesloten, hebben zijn voormalige geloofsgenoten met hem of haar geen contact meer, zelfs als die een naast familielid is (behalve thuiswonende kinderen); Jehovah’s getuigen mogen hun vroegere geloofsgenoten zelfs niet groeten. Formeel is het doel van uitsluiting tweeledig: enerzijds de persoon “tot berouw te brengen”, anderzijds om geen negatieve invloed van deze persoon op de overige leden van de gemeenschap te laten uitgaan. Wanneer een uitgeslotene later berouw toont, kan hij opnieuw opgenomen worden in de gemeente.

Lees ook het artikel “Shunning”: zo begrijpt u de verstrekkende gevolgen van excommunicatie of uitsluiting.

In sommige gevallen heeft een lid van de beweging misschien geen strafbaar feit gepleegd dat het formeren van een “rechterlijk comité” rechtvaardigt, maar vertoont het gedrag dat in de ogen van het lokale leiderschap neerkomt op het tonen van “schandelijke minachting voor theocratische orde“, zoals het maken van afspraakjes met personen die geen Jehovah’s getuigen zijn In een dergelijk geval wordt een lezing gehouden waarin het laakbare gedrag wordt veroordeeld. “Ofschoon er geen naam is genoemd, zouden individuele leden van de gemeente dan verplicht zijn een dergelijke persoon of dergelijke personen te ‘tekenen‘”. Dat betekent dat “ontvankelijke personen er extra op zullen letten sociale activiteiten met iemand die duidelijk zulk wanordelijk gedrag aan de dag legt, te beperken”.

Indien de overtreder een officiële functie in de geloofsgemeenschap vervult (ouderling of dienaar in de bediening), wordt hij in alle gevallen van overtreding, uit die functie ontheven. Hetzelfde geldt voor aanstellingen als pionier, enz.

Wanneer de ouderlingen het besluit hebben genomen tot een terechtwijzing of uitsluiting, wordt dit tijdenseen vergadering meegedeeld. Er worden geen details gegeven van de overtreding, maar eenvoudig gezegd: “(Naam) is terechtgewezen” of “(Naam) is niet langer een van Jehovah’s getuigen” (bij uitsluiting of terugtrekking).

pijl_op

 

balk

 

14. Kinderen – Opgroeien als Jehovah’s Getuige

Zeer weinig jongeren worden Jehovah’s Getuige ondanks de intense inspanningen die gedaan worden door Jehovah’s Getuigen via het van deur tot deur prediken. In de meeste gevallen wordt een kind een Jehovah’s Getuige omdat zijn ouders het reeds zijn. (dit is nietanders bij Katholieken of Protestanten of Moslims.)

Men wordt pas echt “een getuige” door zich te laten dopen. Men kan zich pas laten dopen als:

 • men aan 4 wekelijkse vergaderingen van Jehovah’s Getuigen, gebundeld in 2 maal 1 u 45 min, zoveel als mogelijk heeft bijgewoond en er actief aan heeft deelgenomen;
 • men voor de ouderlingen verklaart als een Jehovah’s Getuige door het leven te willen gaan en men daarom ook wil deelnemen aan de prediking ‘van huis tot huis’ (ouderlingen checken of iemand nog ongehuwd samenleeft, rookt, overmatig drinkt, werkelijk gelooft wat Jehovah’s Getuigen leren, de organisatie erkennen als ‘Gods organisatie’, enz. …);
 • men heeft ‘bewezen’ een ‘geregelde verkondiger’ te zijn (elke maand, liefst elke week zelfs, getrouw deelneemt aan ‘het van huis tot huis’ prediken);
 • men door de ouderlingen onderworpen werd aan drie sessies van elk een dertigtal vragen, waarbij gecheckt wordt naar iemands parate kennis, mate van geloof in de autoriteit van en trouw aan ‘de organisatie’ – deze vragen worden gevonden in een publicatie die enkel beschikbaar wordt gesteld aan degenen die reeds ‘ongedoopte verkondigers’ werden verklaard – elke vraag wordt gestoffeerd met een Bijbeltekst als ‘bewijsvoering’;
 • men door de drie bij de doopvragen betrokken ouderlingen, een gunstige deliberatie ontvangt.

Jehovah’s Getuigen beweren dat zij geen ‘kinderdoop’ kennen, hiermee verwijzend naar de doop van pasgeborenen. Ze sporen echter wel hun kinderen aan om zich te laten dopen van zodra ze 10 jaar oud zijn, en soms zelfs nog vroeger. Als Moslim-extremisten hun kinderen vanaf 10 jaar zouden inzetten als soldaten, dan aarzelt men niet om te spreken over ‘kindsoldaten’. Jehovah’s Getuigen beweren echter moeiteloos dat hun 10-jarige kinderen ‘een bewuste keuze in het leven hebben gemaakt’ en dat DIT géén ‘kinderdoop’ is.

doopDe doop gebeurd in de praktijk dus vanaf de 10-jarige leeftijd, meestal rond hun 15de en er zijn er die nog langer wachten. Dus, veel kinderen zijn per definitie nog geen “Getuigen”, ze volgen enkel hun ouders. Soms gebeurt het dat een kind opgevoed wordt in een Jehovah’s Getuigen-familie en al naar school gaat. Wanneer de ouders pas later Jehovah’s Getuigen worden, dan wordt het veel moeilijker om het kind hierin nog te onderrichten. Nog veel moeilijker wordt het als slechts één van de ouders Jehovah’s Getuige wordt. Er wordt dan van beide kanten aan het kind getrokken. De Jehovah’s Getuige-ouder zal al het mogelijke doen om het kind bij hem/haar te krijgen, terwijl de niet-Jehovah’s Getuige-ouder alles zal doen om dit te ondermijnen. Deze druk, die niet zelden tot een echtscheiding leidt, zal het kind grondig verstoren in zijn gezonde groei. Niet zelden gebeurt het dat degene die geen Jehovah’s Getuige wordt zijn armen laat zakken, onverschillig wordt, of er kompleet onderdoor gaat. Ook dit komt absoluut niet ten goede van het kind. Het heeft bovendien vaak verregaande gevolgen voor het kind, doordat het in de meeste gevallen sociaal afgescheiden wordt van zijn niet-Jehovah’s Getuigen-familie, waaronder de grootouders.

Wat zo’n kind meemaakt en het diepst treft is zo subtiel dat dit niet wordt gezien door de buitenwereld. Het kind ondergaat een hele reeks zaken, zonder het waarom ervan te kunnen begrijpen. Het gaat over tientallen geboden en verboden die de Jehovah’s Getuigen hun kinderen inprenten (gedoopt of niet). In de meeste gevallen stuit het kind hierdoor op heel wat onbegrip op school en wordt hij of zij het mikpunt van spot en algemeen gelach door medeleerlingen. Ook zij begrijpen immers niet wat hun kleine vriendje meemaakt. Soms escaleert dit in de zin dat het kind door de ouder reeds is voorbereid dat dit gaat gebeuren. Het kind wordt in de ‘martelaarsrol’ geloodst met woorden zoals: “Het is net goed dat de kindjes je niet mogen en met je lachen. Deden de mensen dat ook niet met Jezus? Als ze met jou lachen is dat omdat jij een echte volgeling bent van Jezus en zij niet.”, enz.

Over welke geboden en verboden gaat het hier o.a.?

STRIKT VERBODEN

Kerstfeest

Kerstmis is een heidens feest en het onteert God. De tijdschriften “De Wachttoren” en “Ontwaakt” staan er vol van rond het einde van het jaar. Voor het kind betekent dit concreet : geen Kerstman, geen kerstboom, geen slingers, geen kerstliederen, geen kerstkaartjes, geen kerstgeschenken, geen kerstfeest op kerstavond, enz. En dan hebben we het nog niet eens over de problematiek, wat met de familie niet Jehovah’s Getuigen?

Geen feesten als Pasen en Nieuwjaar

Met Pasen, geen gekleurde of chocolade eieren, geen klokken van Rome, geen konijntjes, enz.

Met Nieuwjaar gaat het compleet mis. Iemand een “Gelukkig Nieuwjaar” wensen of zeggen: “Mijn Beste Wensen” of een wenskaart sturen, is compleet uit den boze; niet aan de familie, noch aan de buren, noch aan vrienden; gewoon aan niemand. Noch een Jehovah’s Getuige, noch het kind van een Jehovah’s Getuige mag ook maar iemand “Een Gelukkig Nieuwjaar” wensen. Begrijpt u hoe verwarrend zo’n switch is voor een kind? Nu de ouders Jehovah’s Getuigen zijn geworden, is het verboden “Een Gelukkig Nieuwjaar” te wensen aan zijn vriendjes, zijn onderwijzers en familieleden? En meer nog! Als het kind zelf gelukwensen krijgt, mag het zelfs niet antwoorden met “het zelfde”. Het kan hooguit “dank u wel” zeggen. Nodeloos te zeggen dat dit ook zeer pijnlijk is voor de niet-Jehovah’s Getuigen-familie. Denk maar aan opa en oma die hun kleinkind nu niet meer op bezoek krijgen, en uitgerekend op dagen die traditioneel familiereünies zijn. Kan u zich de situatie van het kind voorstellen, in die periode en op school?

Geen speelgoed met Sinterklaas

Stel je de veelvuldige tafereeltjes voor op school:

 • “Wat heeft Sinterklaas voor jou gebracht?”
 • “Voor mij niets.”
 • “Niets?”
 • “Neen.”
 • “Dan ben je stout geweest.”
 • “Neen, ik ben niet stout geweest. Mijn papa zegt dar Sinterklaas niet bestaat en dat Christenen hier niet aan meedoen aan leugens.”
 • “Mijn papa en mama zijn ook Christenen, en ik heb veel gekregen.”

Vele Jehovah’s Getuigen zullen argumenteren dat ze op andere momenten speelgoed kopen voor hun kinderen. Dit wordt dan vaak gekocht als ‘beloning’ omdat het kind zijn best heeft gedaan als opgroeiende Jehovah’s Getuige. Op zich is er niets mis mee dat Jehovah’s Getuigen op andere momenten speelgoed kopen voor hun kinderen. Het zal ook duidelijk zijn dat deze redenatie mogelijks sommige volwassenen bevredigt, maar leg dit maar eens uit aan een kind van 6 jaar. Menig kind bij de Getuigen zag een tafel gevuld met speelgoed op Sinterklaas vooraleer hun ouders Jehovah’s Getuigen werden. Als de Jehovah’s Getuigen-ouders dan hun uitleg doen over het speelgoed dat ze op ‘andere momenten’ kopen terwijl hun kinderen erbij zijn, dan zie je niet zelden dat de kinderen hun ouders verward aankijken met ‘En wanneer dan?’. Zo’n kind loopt alleen maar frustratie op omdat het anders behandeld wordt dan zijn leeftijdgenootjes.

Ouderlingen argumenteren: “Kijk eens hoe gelukkig onze kinderen er uit zien!” Gesteld dat dit het geval is, waarom verlaten dan zoveel jongeren de Jehovah’s Getuigen eenmaal ze het huis verlaten hebben? Waarom hebben zij in vele gevallen jarenlang therapie nodig om dit te boven te komen? Niet zelden krijg je van Jehovah’s Getuigen de cynische repliek: “Je ziet wat er gebeurt als kinderen Gods organisatie verlaten, eh!” Dat de doctrine van Jehovah’s Getuigen aan de basis ligt van de nood aan therapie, komt niet in hen op.

Kijk a.u.b. even op de website van de Jehovah’s Getuigen naar volgend kort filmpje. Het filmpje, van de Jehovah’s Getuigen zelf, toont aan waarmee hun kinderen geïndoctrineerd worden zodat ze hun “niet conform” speelgoedje zelf weggooien. Intussen zijn er wereldwijd miljoenen video’s en kinderboeken van Walt Disney de vuilbak in gegaan. Ook de Smurfen en kabouters staan op de verboden lijst. Van zodra er heksen, tovenaars, geesten, magiërs, kabouters, elfen, etc. in beeld komen is er voldoende reden om het verhaal in boek- of andere vorm te vernietigen. Jij zou het weggeven? “Je zou toch geen dingen weggeven waarvan je weet dat ze giftig zijn voor iemands verhouding met God?”

Ook feestdagen (heiligen van de kalender) mogen niet gevierd geworden.

Het kind mag evenmin deelnemen aan een feestdag van of voor schoolkameraadjes. Jehovah’s Getuigen beweren dat verjaardagen vieren een satanische oorsprong hebben en dat dit integraal deel uitmaakt van een corrupte samenleving die binnenkort zal vernietigd worden. Dergelijke feestjes of herdenkingen zouden het kind op een voetstuk kunnen plaatsen en dit zou erg nadelig zijn voor zijn ontwikkeling. Dus, ook geen “gelukkige feestdag” aan oma, opa, noch andere niet-Jehovah’s Getuigen.

Geen verjaardagsfeest.

Geen verjaardagsfeestje bij of met vriendjes of vriendinnetjes. Het kind van een Jehovah’s Getuig krijgt geen feestje en mag er ook niet naar toe. Jehovah’s Getuigen zijn hier heel formeel in. Het vieren van verjaardagen heeft een heidense oorsprong. In geval dit toch gebeurt, leidt dit tot sancties, en zelfs tot uitsluiting in geval het kind reeds zou gedoopt zijn. Een kind van Jehovah’s Getuigen wenst iemand nooit “een gelukkige verjaardag”, ook papa en mama niet. Stelt u eens de toestanden op school voor. Een kind assimileert of verwerkt niet de bochten van het leven, maar gehoorzaamt. En wat gebeurt er als één van beide ouders geen Jehovah’s Getuige is, of de grootouders, enz.? Een compromis is onmogelijk. Men wenst niemand “gelukkige verjaardag” en men verstuurt geen wenskaarten. Kan u zich de wrijvingen in de familie voorstellen indien deze geen Jehovah’s Getuigen zijn. En wat een frustratie voor het kind in dit geval?

Geen Moederdag en Vaderdag

Stelt u weer de situatie op school voor: men maakt een brief, een gedichtje, een tekening, een boeketje bloemen in de klas. Het Jehovah’s Getuigen-kind dient dit te weigeren en te vragen naar een vervangende opdracht die niets met deze feesten te maken heeft. Er ontstaat dus nodeloos spanning tussen de leerling en zijn onderwijzer en veroorzaakt heel wat onbegrip van medeleerlingen, zeker op jonge leeftijd. Ook directe niet-Jehovah’s Getuigen-familieleden verachten op zo’n dagen een beetje aandacht. Ze blijven echter op hun honger zitten. En wat met het kleine kindje dat eens een speciale attentie wil brengen aan zijn ouders, net zoals de klasgenootjes dit doen?

Geen buitenschoolse activiteiten

Naast de uitdrukkelijk verboden activiteiten, worden ook alle buitenschoolse activiteiten gestigmatiseerd en in elk geval openlijk ontmoedigd. Ouders en Jehovah’s Getuigen in het algemeen zullen alles doen wat ze maar kunnen om georganiseerde activiteiten door de school en buiten de lesuren te vermijden. Zij zullen het vermijden om hun kinderen met niet-Jehovah’s Getuigen naar het theater of film te laten gaan, te gaan dansen of deel te nemen aan een zangkoor. Schoolreisjes worden gezien als nodeloos “slechte omgang” met de “goddeloze wereld”. Hoewel ouders niet berispt zullen worden als ze hun kinderen toch laten deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zal dit mee doorwegen op deliberaties over het krijgen van “voorrechten in de gemeente” of niet. Je zal maar de stempel opgekleefd krijgen van “onrijpe christen” …

Zich “geen vrienden van de wereld maken

Een jonge Jehovah’s Getuige mag normaal geen echte vriend hebben in deze “veroordeelde wereld”. “Slechte omgang bederft nuttige gewoonten” is zowat de meest herhaalde Bijbelse waarschuwing tegen de goddeloze niet-Jehovah’s Getuigen wereld, bij hen “de wereld” genoemd. In de praktijk is het zo dat de ouders kiezen welke vriendjes hun kind mag hebben, zelfs binnen de “gemeente” Het kind zal het zeer moeilijk hebben om open te bloeien in zijn schoolmilieu, want men heeft het constant ingeprent dat vriendschap met de wereld, vijandschap met God is, en dat hij weinig opbouwende dingen zal leren indien hij zich een vriendje maakt met zijn kasgenootjes.

Dat betekent dat een Getuigenkind zich niet zal interesseren en zich niet zal bezighouden, noch van ver, noch van dichtbij, met manifestaties op sociaal, politiek of humanitair vlak. Jehovah’s Getuigen zijn “geen deel van de wereld”.Dus, meedoen aan “de witte mars” (zoals dit heeft plaats gehad in België ter herinnering aan de kindjes die vermoord werden door Dutroux) of bijdragen aan eender welk goed werk, waarvan men heel vlug zal concluderen dat het een politieke betrokkenheid heeft, is ‘out of the question’. Deze goddeloze generatie is wezenlijk verdorven, gaat haar ondergang tegemoet en is zonder enige hoop. Waarom dan iets bijdragen aan de inspanningen van mensen die vastberaden ‘tegen Jehovah gekant’ zijn en die toch gedoemd zijn om te falen?

Hogere studies worden gestigmatiseerd.

Hoger studies zijn niet verboden. Doch ouders die dit toelaten worden door de leiding van de Jehovah’s Getuigen bekeken als “ouders die hun kinderen nodeloos blootstellen aan geestelijke zelfmoord” en niet zelden als “zwak in het geloof” als christenen die weinig vertrouwen hebben in de ophanden zijnde “nieuwe wereld”. Voorbeeldige Jehovah’s Getuigen zetten hun kinderen ertoe aan hun studieniveau te beperken tot wat wettelijk verplicht wordt en zoals omschreven in de wet van het land waar zij wonen, om vervolgens werk te vinden voor enkele uren per week. Het doel? Net genoeg verdienen om rond te komen, en zo meer tijd te kunnen spenderen in de “pioniersdienst” (Een predikingsdienst waarbij men minstens 70 uur per maand van deur tot deur gaat). De laatste tijd is er in sommige gelederen een ommezwaai waargenomen. Het “Wachttorengenootschap” heeft dan ook gespecialiseerde hulp nodig om hun Bethel-gebouwen, alsook hun andere vastgoed te beheren en te onderhouden. Ook op het gebied van informatica is de nood duidelijk hoog.

Een fragment uit een lezing gegeven tijdens een speciale conventie in Monza (Italië) op 22 mei 2005, door Gerrit Lösch, lid van Het Besturende Lichaam (hoofdbestuur) van de Getuigen van Jehovah, vertelt meer: “Wat zal jij doen? Zal je een universiteitsopleiding gaan volgen of niet? Je zal je hiervoor moeten verantwoorden ten aanzien van Jehovah. Wij willen degene in dit publiek prijzen die de beslissing genomen hebben om van het college te gaan wanneer ze de Waarheid aanvaardden, en we prijzen degenen die na het horen van deze toespraak dezelfde beslissing zullen nemen… .” Lösch eindigt zijn toespraak met: “In plaats van te investeren in een hogere opleiding, is het aan te bevelen te groeien in de kennis van Jehovah.” Het gehele videofragment van de lezing is te bekijken op Youtube.

Kinderen worden nauw betrokken bij alle activiteiten van de gemeente.

Dat kinderen veel omgaan met hun ouders is aan te bevelen, maar als u weet hoeveel uren deze kinderen aan hun Godsdienst dienen te presteren, dient u zich toch vragen te stellen. Volgende vergaderingen worden gegeven:

–       “Theocratische bedieningsschool” – (men leert er hoe men zich moet uitdrukken): 3/4 uur.

–       “Dienstvergadering” – (hier leert men hoe men moet prediken): 3/4 uur.

–       “Openbare toespraak” – (een lezing over een Bijbels onderwerp): 1/2 uur.

–       “Wachttorenstudie” – (onderzoek van een artikel van het tijdschrift “de Wachttoren”): 1 uur.

–       In totaal dus, 3 uur. Hierin zijn vervat de inleiding, het slot, de gebeden en de liederen.

Telt men hierbij de tijd om al deze vergaderingen voor te bereiden, zodat iedereen een aandeel kan hebben aan de vraag-en-antwoord-besprekingen, de verplaatsingen van en naar en de sociale omgang voor en na de vergederingen, en de gezinsbesprekingen die elk gezin verondersteld wordt te houden, dan komt men zeker aan 7 à 10 uren per week, afhankelijk van hoe ver een gezin van de Koninkrijkszaal woont.

Eenmaal de vergadering ten einde, is het zeldzaam dat ouders stante-pede de Koninkrijkszaal verlaten. Het Genootschap legt de nadruk op de noodzaak om onderlinge banden te smeden tussen “de broeders en de zusters”. Een goed moment daarvoor is om een tijdje te converseren vooraleer men naar huis gaat.
Een gezinshoofd dat een gewetensvolle Getuige van Jehovah wil zijn, zal aangemoedigd worden om elke week een gezinsbijbelstudie te hebben met zijn kind(eren).
Indien hij niet in de mogelijkheid is om er één te leiden, dan zal de moeder dat in zijn plaats doen. Men spoort alle gezinsleden ook aan om elke vergaderingen voor die week in gezinsverband voor te bereiden.

En dan hebben we het nog niet over de prediking gehad. De ouders worden er dikwijls aan herinnerd om hun kinderen met zich mee te nemen in de dienst. De aansporing is om een gemiddelde van 10 u prediking per maand na te streven, of 2,5 u per week. Rekent men hierbij de voorbereidingen op prediking, de verplaatsing naar het trefpunt en vervolgens naar het predikingsgebied, dan komt men gemakkelijk aan 3 uren per week.Wanneer je al die uren van activiteit optelt, dan komt dit neer op 10 à 13 u per week intensief met het geloof bezig zijn. Aan zo’n ritme zit menig kind op zijn knieën, vooral als je hier nog eens het gewone huiswerk van school bijtelt! Menig kind krijgt de opdracht om zijn huiswerk te maken in de Koninkrijkszaal en na afloop van de vergaderingen, want tijdens de vergaderingen moet men ‘luisteren en leren’. Nodeloos te zeggen dat de druk op kinderen vaak immens groot is. Sommigen die “ijveriger” zijn dan anderen, steken zelfs een tandje bij en prediken sommige maanden zelfs wel tot 50 en soms zelfs tot 70 uren per maand. Het concept waarin zij gevangen zitten is de idee dat dit “Gods organisatie” is en dat, als de organisatie iets vraagt of aanspoort om te doen, dat dit eigenlijk een vraag of een aansporing van God zelf is.

Vaak hoort men kinderen dan ook met een langdradige stem zeggen: “Ik ben moe!” (Men ziet het immers aan hun klein gezichtje). Soms, na de doordeweekse vergaderingen (die meestal eindigen rond 21.30u), hoor je hen soms zeggen: “Gaan we naar huis, papa, want ik heb nog huiswerk te maken”. Als het kind de pech heeft om een papa te hebben die “verantwoordelijkheden draagt in de gemeente”, dan verlaat het vaak als laatste de Koninkrijkszaal.

Geen contact met uitgeslotenen

Wanneer een gedoopte persoon wordt uitgesloten uit de organisatie van Jehovah’s getuigen, is er een strikte regel waar men niet om heen kan en die onverbiddelijk wordt toegepast: men mag met zo iemand niet meer spreken. Dit mag noch op straat, noch in het openbaar, en zelfs niet wanneer deze persoon zich in de “Koninkrijkszaal” bevindt. Ouders moeten hun kinderen dus leren ‘niet te groeten’ en ‘geen woord te richten tot een uitgesloten persoon’ en om zo min mogelijk contact te hebben met een familielid die zich in zo’n onmenselijke situatie bevindt en die niet meer onder één dak met hen woont.

De ‘normale contacten’ worden met familieleden die uitgesloten zijn en die onder één dak leven, mogen wel nog onderhouden worden, maar men zal vermijden ‘een geestelijk gesprek’ te hebben. De Jehovah’s Getuigen die een uitgesloten minderjarig kind hebben zullen het kind ook mogen ‘helpen met een Bijbelstudie’ zolang het nog bij hen woont. Omdat kinderen zich nauwelijks realiseren wat er eigenlijk gebeurt, is het heel triestig te moeten constateren dat men in feite zijn kinderen leert om onbeleefd te zijn. Men ondermijnt hun menselijk gevoel ten opzichte van uitgesloten wezens die nog maar kort geleden hun grote broer of zus waren en die, wegens het hakmes van de uitsluiting, ineens “verworpelingen” zijn geworden.

Er hoeft geen ander commentaar te worden bijgevoegd.

Laten we de nadruk leggen op de dramatische situaties die breuken hebben veroorzaakt bij diegenen die uitgesloten zijn en die eens deel uitmaakten van een Jehovah’s Getuigen-familie.

Geen bloed

Elke gedoopte Getuige van Jehovah heeft een documentje bij zich dat elk jaar moet vernieuwd worden om up-to-date te blijven. Dit document is een wilsbeschikking waarin het een medisch team wordt verboden om hem of haar bloedtransfusie te geven, zelfs indien een chirurg, anesthesist of een andere medicus zou oordelen dat zulks noodzakelijk is om het leven van de patiënt te redden. Hij ontheft de medische staf van elke verantwoordelijkheid in geval er door deze beslissing complicaties zouden optreden die de dood of andere schade tot gevolg zouden kunnen hebben. De weigering van een Jehovah’s Getuige om een bloedtransfusie te aanvaarden zou gebaseerd zijn op de Bijbel. Het document is voorgedrukt en wordt blindelings ingevuld en ondertekend door de Jehovah’s Getuige in kwestie en minstens 2 tot 4 anderen die zijn beslissing bekrachtigen, en waarvan er minstens 1 plaatsvervangende beslissingen kan nemen voor de Jehovah’s Getuige-patiënt indien deze buiten bewustzijn zou verkeren.

Sinds enkele jaren wordt hieraan ook een extra document gekoppeld waarin de Getuige specificeert dat hij of zij een stuk voor stuk te bepalen serie bloedfracties wel of niet zal aanvaarden. In ernstige gevallen waarbij er een levensbedreigende situatie is, zullen de “ouderlingen” van het ‘ziekenhuiscontactcomité’ gevraagd worden om hulp te bieden. Zij zullen de dokters en chirurgen proberen te overtuigen om de opvatting van de patiënt te respecteren en zelfs suggesties doen om de situatie bloedvrij aan te pakken en op te lossen.

Maar wat gebeurt er bij een minderjarige? De regel is heel simpel en duldt geen uitzondering: ouders zullen elke vorm bloedtransfusie (witte bloedcellen, rode bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma) weigeren voor hun kind, zelfs indien het leven op het spel staat.Ook al gaat het om een maanden op voorhand geplande chirurgische ingreep, Jehovah’s Getuigen worden nooit bloeddonor, ook niet voor zichzelf. Ze laten hun eigen bloed niet voor transfusiedoeleinden opslaan. Het spreekt voor zich dat Getuigen-ouders niet de dood van hun kind wensen. Ze zullen alles in het werk stellen om het probleem op te lossen en hun kind de beste medische zorgen toe te dienen, zolang er maar geen bloedtransfusie aan te pas komt. Hun gedrag of manier van handelen zal geleid worden door de formulering die ze vinden in de Bijbel: “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen”, zonder dat ze zich realiseren dat ze niet God maar het Wachttorengenootschap, en dus mensen, gehoorzamen. Daar men overtuigd is dat het God zelf is die een bloedtransfusie onder gelijk welke vorm verbiedt, zullen ze de pijnlijke optie kiezen die erin bestaat een bloedtransfusie te weigeren en misschien hun kind te zien sterven; het alternatief, namelijk ongehoorzaam zijn aan God, zegt men, en bloedtransfusie aanvaarden, is ondenkbaar, want daardoor zou je het vooruitzicht op “eeuwig leven” in een paradijs op aarde voor jezelf en je kind kunnen mislopen.

Gelukkig is een medisch team niet machteloos bij deze probleemstelling. Zoals in vele andere landen zal, ook in België en Nederland, een versnelde juridische procedure het binnen de paar uren regelen om de Jehovah’s Getuigen-ouders uit hun ouderlijke macht te ontzetten. Vervolgens krijgt de chirurg de bevoegdheid om een medische interventie te regelen die gericht is op het redden van het kind, zelfs al maakt dat bloedtransfusie noodzakelijk. Wereldwijd zijn reeds veel kinderen van getuigen van Jehovah gestorven, en niet zelden omdat ze zélf een transfusie hebben geweigerd. Het Wachttorengenootschap eert zo’n “loyale voorbeelden” als martelaren en stelt ze in hun tijdschriften als een navolgenswaardig voorbeeld, om aldus andere jongeren, in geval van nood, te stimuleren hetzelfde te doen, en indien nodig zelfs ‘hun leven ervoor op te geven’.Kijk daarom eens aandachtig naar de voorpagina van de “Ontwaakt!” van 22 mei 1994. Alle kinderen, zowel diegenen op de voor- als op de achtergrond, hebben een brede glimlach. Hun glimlach verbleekt bij het feit dat dit stuk voor stuk Jehovah’s Getuigen-kinderen zijn die zijn gestorven omdat ze bloedtransfusie weigerden. Dit is vaak één van de redenen waarom Jehovah’s Getuigen, voor zover een rechter weet dat de mensen voor hem Jehovah’s Getuige zijn, geen kinderen kunnen adopteren.

We hebben een afzonderlijk artikel geschreven over de “bloedkwestie”

Op latere leeftijd

Liefjes

Jongeren bij de Jehovah’s Getuigen worden niet geacht om bezig te zijn met liefjes. Zij dienen zich vooral te focussen op de studie van de Bijbel, terwijl de ongehuwde staat hun wordt voorgehouden als “een gave van God”. Er bestaat weinig kans dat een Jehovah’s Getuige later een partner heeft die geen Jehovah’s Getuige is. Eén van de aandachtspunten voor het vinden van een geschikte partner vindt je in het Jehovah’s Getuigen-boek “Wat jonge mensen vragen, praktische antwoorden” is “de liefde die hij/zij moet hebben voor Jehovah”. (Op de website van IACSSO staat: “Als een Getuige een liefje heeft buiten de gemeenschap dan wordt men, na het negeren van een waarschuwing van de ouderlingen, gebrandmerkt. Het lid zal dan bijvoorbeeld geen gezellige sociale omgang meer mogen hebben met andere geloofsgenoten”, vertelt Detraux. “Een Getuige wordt zo sociaal geïsoleerd en de druk van de gemeenschap om de relatie te verbreken is groot.”) Indien een jongen en een meisje verkering hebben, beiden Jehovah’s Getuigen, en willen zij iets samen doen, dan is dit enkel in het gezelschap van iemand anders, een chaperon(ne).

Seksualiteit

“Voorechtelijke betrekkingen zijn niet toegestaan. In het zelfde boek: “Wat jonge mensen vragen, praktische antwoorden” wordt ook zoenen, elkaar omhelzen of een andere vorm van lichamelijke genegenheid afgeraden. Deze zouden kunnen leiden tot seksuele opwinding waardoor een stelletje ‘immorele dingen zou kunnen gaan doen’. “Zulk verbod heeft tot gevolg, dat koppeltjes zeer snel trouwen zonder elkaar goed te kennen”. Dit heeft dan voor gevolg dat er echtscheidingen zijn, niettegenstaande er gepusht wordt niet te scheiden. De psychologische gevolgen zijn zwaar.” (Op de website van IACSSO staat betreft experimenteren het volgende:Rond experimenteren met seksualiteit hangt een groot taboe bij het Wachttorengenootschap. Alles wat ‘onreinheid’ met zich meedraagt wordt veroordeeld. Het gaat dan over masturberen, orale- en anale seks. Maar, niet te geloven, ook over het strelen van de borsten. Dat genoegen is enkel weggelegd voor echtparen. In ‘Wat jonge mensen vragen: praktische antwoorden’ is een hoofdstuk gewijd aan hoe de strijd aan te binden tegen masturbatie. “Niet kunnen masturberen, is uiteraard psychisch belastend. Een jongere gaat op die manier kapot aan schuldgevoelens. Wat als iemand homo of lesbisch is? Dat is de hel”, aldus Detraux.)

Vrije tijd, uitgaan en sport

Jehovah’s Getuigen moeten het contact met de buitenwereld tot een minimum beperken. Omgang met niet gelovigen moet worden geweerd. “Vrijtijdsbestedingen moeten zich in hoofdzaak richten op Bijbelstudie en anderen van de waarheid overtuigen.” “Dancings zijn niets voor Getuigen van Jehovah”, zo staat het in ‘Wat jonge mensen vragen: praktische antwoorden’. “Het dansen is vaak immoreel en het grootste deel van de mensen gaat erheen met maar één doel: iemand vinden met wie ze seks kunnen hebben.”

“Kijk hoeveel ongelukken er gebeuren bij sporten”, staat in ‘Wat jonge mensen vragen: praktische antwoorden’. Het Wachttorengenootschap raadt vooral sporten in teamverband af omdat deze tijdrovend zijn. “Wanneer iemand goed is in een sport zal hij aangemoedigd worden om nog meer tijd aan sport te besteden. Bovendien geraken teamleden vaak heel goed bevriend omdat ze samen overwinningen vieren en nederlagen verwerken,” luidt het.

Sociale netwerksites

Op de website van het Wachttorengenootschap worden sociale netwerksites, zoals Facebook en Netlog, bestempeld als ‘megastores voor pedofielen’. Hierbij wordt ook een citaat uit het boek ‘What in the World Are Your Kids Doing Online?’ toegevoegd: “Hoe maak je kinderen duidelijk dat ze empathie en medegevoel moeten leren terwijl ze in de elektronische wereld de mensen die ze ontmoeten heel makkelijk weer kunnen afdanken?”In Ontwaakt! van september 2005, een uitgave van de Getuigen van Jehovah, wordt aangeraden dat ouders bij internetopzoekingen best naast hun kinderen zitten. Die aanbevelingen lijken enigszins aangepast te zijn in 2010. Op de website van het Wachttorengenootschap krijgen ouders de tip om het internetaccount van hun kinderen, de geschreven e-mails en de bezochte websites te controleren. (Ook vernemen we dikwijls dat jongeren geen toegang hebben tot het internet, zonder dat de ouders naast hun plaatsnemen.)

Het merendeel van de Jehovah’s Getuigen zijn mensen die hun naaste Jehovah’s Getuige willen helpen. Waar is het dat zij deze hulp meestal beperkt houden tot het van huis tot huis prediken. Zij worden geleid door het systeem. Daarom moet je niet hen laken, maar dit systeem. Jehovah’s Getuigen denken dat ze hun kinderen goed opvoeden met als gevolg dat ze niet erg gelukkig zijn. Vooral de kinderen, over wie dit artikel gaat, en vooral de kleintjes zullen een onuitwisbaar spoor overhouden door al de verboden die ze opgelegd kregen, een diep gegraveerd spoor in hun intieme gevoelens van hun eigenlijke “wezen”. Veel jongeren hebben een reactie van verwerping tegen de tijd dat ze meerderjarig zijn en ze besluiten de organisatie te verlaten. Ze gaan ervan weg, spijtig genoeg in de meeste gevallen, in een staat van verwarring, gedemotiveerd, het helemaal beu en dikwijls ongelovig geworden.
De jongeren die de organisatie van de Getuigen van Jehovah verlaten, hebben helaas over het algemeen geen vertrouwen meer in iemand, noch in religie, noch in instellingen, noch in de mensheid.

OPGEDRAGEN AAN ALLE JEHOVAH’S GETUIGEN KINDEREN

pijl_op

 

balk

15. Kinderen & speelgoed (Sparlock)

Een kind is een bijzonder geschenk. Dat geldt in zowat alle culturen, alle landen en in elke religie. Vele dingen doe je je kind niet aan. Vele dingen doe je eenvoudigweg geen enkel kind aan…

Ieder van ons is geschokt als hij hoort over “kindsoldaten” en wat die allemaal moeten doormaken in oorlogsgebied en hoe deze misbruikt en opgeofferd worden.

Maar wat als de psychologische evenknie van dat verschijnsel zich hier zou afspelen vlakbij u thuis? In uw eigen omgeving zonder dat u het merkt?

“Kan niet!” hoor ik u zeggen, “Dat zou ik merken.”

Is dat zo?

Ach ja, wij kennen ze allemaal, die vriendelijke, niet opdringerige mensen die aan onze deuren komen prediken met de vraag of wij de Bijbel al eens gelezen hebben. Gelukkig gaan ze gewoon weg als we te kennen geven geen interesse te hebben.

Maar let op. Deze predikers zijn reeds slachtoffers van de minder onschuldige indoctrinatietechnieken waarover u in onze andere artikelen kan lezen.

Het probleem is echter dat de gemakkelijkste visvijver om nieuwe leden te “kweken” eigenlijk de eigen kinderweelde is. Je giet eigenlijk de indoctrinatie met de paplepel in. En het kind in kwestie kan niet eenvoudigweg de deur voor je neus dicht doen.

En als je dan wat gaat zoeken, komen we tot de conclusie dat de Jehovah’s Getuigen hun kinderen eigenlijk psychologisch tot kindsoldaat maken, met de nodige psychische wonden en trauma’s tot gevolg.

Zoals gezegd begint de indoctrinatie reeds in de kinderstoel en gaat verder gedurende het opgroeien. Om zeker te zijn dat je als ouder geen fouten maakt, heeft de organisatie van de Wachttoren zelfs een aantal “educatieve” filmpjes gemaakt die je tonen hoe je je kind kan opvoeden tot een ware Jehovah’s Getuige, of hoe je het gedrag moet bijsturen.

In het filmpje dat je op deze link vindt krijg je een idee van hoe dit verloopt. Wij raden aan om het filmpje eerst te bekijken zonder geluid. Al snel wordt het je duidelijk.

De basis van het idee is dat het speelgoedfiguurtje “Sparlock” een soort van Krijger met Toverkracht is. Hij bedient zich van magie!

Magie is echter afkomstig van Satan! Satan houdt van magie en Jehovah houdt niet van magie… Dus moet het speeltje de vuilbak in. En mee naar die film gaan kijken waarin Sparlock zijn heldendaden stelt is al helemaal ondenkbaar.

Schokkend niet? Zou u uw kind dit aandoen?

Misschien vind je dit wel erg, maar niet onoverkomelijk…

Bedenk dan even dat door dit opvoedingsfilmpje wereldwijd miljoenen Dvd’s, video’s, boeken, Cd’s, verkleedkleren van onder andere Walt Disney, Pixar, enz. de vuilbak ingingen… Sprekende dieren? Merlijn de Tovenaar? Een geest in de fles? Een fee? Wonderen? … Allemaal magie en dus des duivels. Ook de meeste films zijn des duivels.

Al wat het kind leuk vindt, is des duivels!

Je kan het filmpje opnieuw bekijken met enkele verfrissende kritische commentaren.

Ook de Nederlandstalige versie bestaat, maar is momenteel enkel te vinden op de website van de Jehovah’s Getuigen zelf. Je kan er zelfs allerlei talen selecteren.

 

Dit filmpje is maar één voorbeeld. Maar er is meer.

Misschien weet u dat de Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren… maar ook geen Pasen, Kerstmis en andere feestdagen. Bijgevolg moet een kind van een Jehovah’s Getuige altijd verstek laten gaan voor het kerstfeestje op school. Ook eieren rapen op Pasen is er niet bij en verjaardagsfeestjes van vriendjes zijn taboe. Zelfs een gelukkige verjaardag, zalig kerstfeest, gelukkig Nieuwjaar of zalig Pasen wensen is niet toegelaten.

Sinterklaas is absoluut taboe. Als kind van de Jehovah’s Getuigen krijg je die dag niets. De andere kinderen op school krijgen allerlei, maar zelfs als het hem of haar aangeboden wordt moet het kind van de Jehovah’s Getuigen weigeren.

Hoe leg je uit aan een kind dat andere kinderen veel speelgoed hebben, leuke dingen mogen doen, en naar feestjes mogen terwijl het kind zelf eigenlijk niets van dat alles mag en ook geen stapels geschenken krijgt.

Het contact met andere kinderen buiten de school wordt verplicht beperkt tot kinderen van andere Jehovah’s Getuigen. Je moet nu eenmaal begrijpen dat kinderen van niet Jehovah’s Getuigen ongelovigen zijn en met veel satanische elementen in contact komen. Bijgevolg houdt contact met hen ook mogelijk contact met de duivel in…

Bijgevolg zijn kinderen van Jehovah’s Getuigen meestal redelijk geïsoleerd op school, hebben ze geen vriendjes buiten de Jehovah’s Getuigen en zien ze hun dromen meestal van tafel geveegd worden.

Zoals een ex getuige het in zijn YouTube filmpje zegt: “Toen ik zes was droomde ik er van om straaljagerpiloot te worden… maar dat leerde je in het leger en getuigen gaan niet in het leger… Dus moest ik die droom opgeven. Toen wilde ik bij de scouts, waar je leuke dingen en goede daden deed, maar dat leek te veel op het leger. Dus dat ging ook niet door. Later wilde ik bij een baseballteam… maar ook dat zou leiden tot duivelse contacten op feestjes na de match enz. …

Je kind maakt dus buiten de groep Jehovah’s Getuigen nergens deel van uit en hoort verder nergens bij.

Tijdens het opgroeien wordt het kind als het ware elke dag met de Bijbel geconfronteerd en hoe Jehovah over alles denkt. Elke keer moet het kind mee naar de Koninkrijkszaal waar het al van kleins af de teksten van de Bijbel van Jehovah ingelepeld krijgt… te pas en te onpas.

Er wordt een soort van motiverend systeem toegepast waarbij kinderen een bepaald soort “eer” kunnen verdienen indien zij perfect doen wat “Jehova” van hen verlangt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij bij de bijeenkomsten de microfoon mogen ronddragen in de zaal om deze te overhandigen aan de volwassene die iets wil zeggen of vragen.

Verlies je dat voorrecht, dan denkt de hele gemeente dat je iets mispeuterd hebt… Oh schande, oh schande….

Elk van ons droomt er van dat zijn kind verder zal studeren en een mooie carrière zal uitbouwen. Ook kinderen van Jehovah’s Getuigen dromen van studeren en een mooi leven. Maar voor de Gemeenschap is studeren niet nodig. Studeren is enerzijds verloren tijd en anderzijds een gruwelijke bron van informatie welke afkomstig is van Satan.

Neen, neen. Als goed kind van Jehovah’s Getuigen ga je niet studeren! Je gaat prediken! Je toekomst is niet belangrijk, je moet prediken en doen wat de Jehovah’s Getuige zegt.

Vanaf jonge leeftijd moeten zij zelfs telkens mee gaan prediken… Meegesleurd om te verkondigen wat zij zelf nog niet begrijpen. Meegesleurd om telkens weer wandelen te worden gezonden… Voor hun ouders is het een vrije keuze, voor hen een verplichting waarvoor zij zelf niet kunnen kiezen.

Eigenlijk wordt je hele leven voor jou geregeld. Bijna alles wat je leuk vindt, is zondig.

En als je als kind van Jehovah’s Getuigen op een bepaald ogenblik een bloedtransfusie zou nodig hebben, dan kan je er op rekenen dat je ouders dat moeten weigeren als Jehovah’s Getuige en je dus gewoon moeten laten sterven… Als peuter besef je dat misschien niet, maar als je opgroeit, wordt dat wel pijnlijk duidelijk en besef je wel wat dat inhoudt.

Maar er weggaan, betekent afscheid nemen van iedereen die ze kennen, want dan worden zij uitgesloten en mag niemand van de Jehovah’s Getuigen nog contact met hen hebben. Zij zijn gegijzelde psychologische kindsoldaten

Als ik u vertel dat het zelfdodingscijfer bij kinderen van Jehovah’s Getuigen zeven maal hoger ligt dan normaal? Bent u dan verbaasd? Geschokt?

En dat allemaal bij die organisatie van die lieve mensen die aan onze deuren komen prediken met de vraag of wij de Bijbel al eens gelezen hebben?

Gelukkig gaan ze gewoon weg als we te kennen geven geen interesse te hebben…

Verspreid deze kennis! Vertel het verder! Zelfs al is er maar één kind dat hierdoor gespaard blijft van een dergelijk eenzaam leven, dan is ons doel al geslaagd!

In Ieders Belang! Ook dat van een kind.

pijl_op

 

balk

 

16. Kinderen: korte filmpjes, waarom dit moet stoppen!

pijl_op

balk

17. Kindermisbruik: pedofilie

Bekijk de reportages: deze spreken voor zich.

De “twee getuigen” regel is nog steeds effectief in de gemeenten van Jehovah’s Getuigen. Als er in de Verenigde Staten een beschuldiging van aanranding wordt gerapporteerd aan de ouderlingen, wordt één ouderling aangewezen door de rest van het Lichaam van Ouderlingen om te bellen met de Juridische Afdeling van de Watchtower Bible and Tract Society in New York. Dit is sinds 1989 een vereiste. Een vertegenwoordiger van de Juridische Afdeling zal de ouderling vragen in welke Staat hij woont. Als het een Staat is waarin geestelijken aangifteplichtig zijn, waarmee wordt bedoeld dat de ouderlingen (of geestelijken) zowel een volmacht als een verplichting hebben om beschuldigingen van aanranding te melden bij de autoriteiten, dan wordt hem dat verteld. Als de aanranding plaatsvindt in een Staat waarin geestelijken aangifteplichtig zijn, vereist de Juridische Afdeling dat de ouderlingen eerst de ouders, of het slachtoffer van de aanranding, aanmoedigen deze misdaad bij de autoriteiten te melden. Voordat de uitzending van de TV documentaire Dateline het seksueel kindermisbruik probleem binnen de organisatie op 28 mei 2002 aan de kaak stelde, rapporteerden ouderlingen, die in een Staat woonden waarin geestelijken verplicht waren aangifte te doen, gewoonlijk niet aan de autoriteiten, als de ouders of slachtoffers dat ook niet deden. Als de aanranding plaats vindt in een Staat waarin geestelijken niet verplicht zijn aangifte te doen, betekent dit dat geestelijken geen volmacht hebben om aangifte te doen.

Daarom krijgen ouderlingen de instructie om aan zorgverleners of slachtoffers van seksueel kindermisbruik te vertellen dat ze in een Staat wonen waarin geestelijken geen volmacht hebben om aangifte te doen. De ouderlingen wordt verteld om neutraal te blijven en het aan de zorgverlener of slachtoffer van misbruik over te laten om de beschuldiging te melden bij de autoriteiten. De instructies van het Wachttorengenootschap zijn er bijzonder duidelijk in dat ouderlingen de Getuigenleden niet mogen aanmoedigen noch ontmoedigen om aangifte te doen van het misbruik. Indien zorgverleners of slachtoffers van misbruik ervoor kiezen om niet naar de politie te gaan, dan wordt er verder niets aan gedaan, tenzij de ouderling het in het geheim aangifte doet. Vaak is de dader echter tevens de vader van het slachtoffer, dus het overlaten van die beslissing aan de ouders is belachelijk. Voor de uitzending van Dateline rapporteerden de Getuigen-ouders geen gevallen van aanranding omdat ze “geen schande over de organisatie” wilden brengen. Deze houding was meer de regel dan de uitzondering. Bill Bowen maakte een opname van een gesprek met een gevolmachtigde op het Getuigen hoofdkwartier die hem vertelde dat hij woonde in een Staat waar geestelijken niet verplicht zijn om aangifte te doen. Hij vertelde Bill om neutraal te blijven en de beschuldiger niet aan te moedigen noch te ontmoedigen om naar de autoriteiten te gaan. Aanvullend gaf de vertegenwoordiger van het Wachttorengenootschap het advies de situatie in Jehovah’s handen te leggen en dat HIJ het zou regelen. Het wonen in een Staat waar geen verplichting tot aangifte bestaat, beschermt een pedofiel die dit toegegeven heeft en ogenschijnlijk berouwvol is, tegen “bekend” worden, als zorgverlener of slachtoffer ervoor kiest niet naar de autoriteiten te stappen. De vertrouwelijkheidregel garandeert vervolgens dat de beschuldiging van aanranding verborgen blijft voor de gemeente. Te veel keren is het gebeurd dat ogenschijnlijk berouwvolle pedofielen opnieuw daders werden in dezelfde gemeente waar ze waren beschermd door de vertrouwelijkheid regel. Ongeacht of ouders ervoor kiezen om wel of geen aangifte te doen van de misdaad van misbruik, gaan de ouderlingen door met het toepassen van de “twee getuigen” regel om te beslissen of de beschuldigde moet worden uitgesloten. Als de beschuldigde ontkent, en er zijn geen twee getuigen van de aanranding (twee getuigen zijn het slachtoffer plus één ooggetuige), dan wordt de beschuldigde niet uitgesloten. Uitsluiting wordt alleen toegepast als aan de “twee getuigen” regel naar tevredenheid is voldaan. Echter, als “oprecht berouw” wordt getoond, zal de aanrander niet worden uitgesloten. In ieder geval is het de ouders en het slachtoffer niet toegestaan om andere gezinnen te waarschuwen omtrent de aanranding. Sinds de uitzending van Dateline zijn Getuigen-ouders meer geneigd om aangifte van aanranding te doen bij de autoriteiten. Indien de ouders aangifte doen van misbruik bij de autoriteiten en de beschuldigde is gearresteerd en schuldig bevonden, dan wordt hij/zij mogelijk toch niet uitgesloten uit de gemeente indien het slachtoffer niet in staat is om een ooggetuige van de aanranding te presenteren. Onlangs werd een aanrander na vijf jaar vrijgelaten uit de gevangenis, maar was nooit uitgesloten omdat het slachtoffer niet kon voldoen aan de “twee getuigen” regel. Gedurende de detentie van de aanrander en ook daarna, werd hij door de leden als een onschuldig man behandeld. In deze situatie zouden ze niet hebben meegewerkt aan een politie onderzoek omdat dit in strijd zou zijn met de bevindingen van het ouderlingen comité betreffende de onschuld van de beschuldigde. In de Verenigde Staten wordt aanranding beschouwd als een misdaad. Ouders zouden in het geheel niet naar de ouderlingen moeten gaan, maar direct naar de autoriteiten omdat onder de United States Federal law iedereen verplicht is aangifte te toen van aanranding, ongeacht of plaatselijke wetten dit wel of niet vereisen. Merk op wat er in de Wachttoren van 1 augustus 2005 staat op pagina 14: “In onze tijd is verkrachting ook een ernstig misdrijf waar zware straffen op staan. Het slachtoffer heeft het volste recht de zaak bij de politie aan te geven. Op die manier kunnen de bevoegde autoriteiten de dader straffen. En als het slachtoffer minderjarig is, zullen de ouders misschien tot deze stappen willen overgaan.” (door mij gecursiveerd) Het is duidelijk dat deze Wachttoren beleidsregel duidelijk maakt dat aangifte doen optioneel is, zelfs als er een misdaad is begaan.

pijl_op

 

balk

18. Gevaren en redenen tot bezorgdheid voor kinderen in de omgeving van de Getuigen van Jehovah.

 

Artikel geschreven door Patrick Haeck

patrick@haeck.org   –   pat@sas-sekten.be

Soms komt het voor dat slechts één ouder in een gezin besluit om een Getuige van Jehovah te worden. Door de klemtoon die de Getuigen leggen op gezinseenheid wil deze ouder uiteraard zijn kind meenemen naar de vergaderingen van de beweging. Bestaan er redenen tot bezorgdheid voor de veiligheid van het kind?

Dit document werd samengesteld door één van de bestuursleden van SAS (Studie- en Adviesgroep Sekten – die ook samenwerkt met www.iacsso.be , de Federale Sektecommissie). De auteur, Patrick Haeck, schreef dit bovenal als ervaringsdeskundige. Hij en zijn echtgenote, Belinda, geven vaak voordrachten op uitnodiging van secundaire scholen en socio-culturele verenigingen over “sekten en sektemechanismes”, waarbij zij hun bijna 40-jarige leven, ervaringen en activiteiten binnen de sekte van Jehovah’s Getuigen als voorbeeld gebruiken.

Patrick zelf werkt ook als betrokken lid nauw samen met een internationale organisatie, AAWA genaamd, die heel erg duidelijk is in haar stellingname. De focus van AAWA ligt niet op de mensen binnen de Getuigen-wereld. Deze mensen zijn stuk voor stuk slachtoffers van de sektarische doctrine en de manier waarop deze geïnduceerd wordt in de geest van haar leden. Het is veeleer het beleid en de doctrine van de sekte zelf waarop AAWA de aandacht vestigt (cfr site AAWA).

De ouders van Patrick werden in 1972 gecontacteerd door de Getuigen via een oude jeugdvriend van Patricks vader, en zij werden in 1973 gedoopt als Getuigen van Jehovah. Patrick (°1964) bracht van kleins af aan tot in 2010 zijn leven door als fulltime prediker, een ‘pionier’ genaamd, ‘ouderling’, rechter in talloze ‘rechterlijke comités’ (de naam van de interne kerkrechtbank), onderwijzer op de Getuigen-congressen, en dit alles in de volle overtuiging dat deze organisatie “Gods organisatie” was. De eerste barsten in deze overtuiging verschenen reeds in 2006 door een ongelukkig samenloop van omstandigheden die hem deden ontwaken uit de mentale roes die door een sekte gecreëerd wordt. Patrick praat vlot met de pers over de verborgen gevaren van deze vriendelijk ogende sekte, zonder echter beledigend te worden tegenover de mensen die nog in de sekte zitten en die hij zelf nog steeds als zijn vrienden beschouwt. Zijn functie als klokkenluider is dus niet ingegeven door haat tegen de Getuigen, maar veeleer door het verlangen om onschuldige en slecht geïnformeerde mensen te waarschuwen. Enkele van Patricks beste vrienden zitten nog steeds in de sekte en mogen geen contact meer met hem hebben vanwege het beleid rond ‘afvalligen’ van het geloof. Zij zijn nog steeds gevangenen van het concept ‘dit is GODS organisatie’. Naar hun doctrine zijn zij de enige door God goedgekeurde ‘christenen’ die ook als enigen de ‘zéér nabije vernietiging van alle niet-Getuigen door God’ (Armageddon) zullen overleven.

Voor de overgrote meerderheid zijn de Getuigen uiterst sympathieke mensen die zeer aangenaam in de omgang zijn. Jammer genoeg is juist dit hetgene dat zoveel mensen aantrekt naar de sekte.

Waarover bestaat er dan bezorgdheid? Het gaat vooral om de doctrine en de zorgwekkende aspecten die ze bevat. Concreet:

1. Pedofilie: hoewel de Getuigen pedofilie veroordelen, beschouwen ze dit nog steeds als ‘een zonde’ die intern wordt afgehandeld door de eigen kerkrechtbank. In 99,99% van de gevallen wordt géén aangifte gedaan bij de politie en wordt een ‘berouwvolle pedofiel’ gewoon behouden binnen de gemeenschap. De gemeenschap wordt ook niet op de hoogte gebracht van het feit dat er zich iemand in hun midden bevindt die zich vergreep aan één of zelfs meerdere kinderen. Het is nodeloos te vertellen dat dit beleid resulteert in ‘het paradijs voor pedofielen’ (bekijk ook dit volgend filmpje)

2. Angsten: Armageddon – voor de Getuigen van Jehovah is deze Bijbelse uitdrukking het synoniem van een gruwelijke dood die miljarden mensen te wachten staat. Op die dag, die élk moment kan aanbreken, zal God vanuit de hemel grote vuurbollen en gigantische hagelstenen gooien, en nooit geziene aardbevingen veroorzaken om al degenen te doden die geen Getuigen van Jehovah zijn, inclusief zij die werden uitgesloten uit hun organisatie. Tijdens hun wekelijkse vergaderingen worden de toehoorders, hun allerjongste kinderen inbegrepen, herhaaldelijk herinnerd aan en gewaarschuwd voor dit gebeuren. In hun religieuze literatuur staan talrijke en gedetailleerde afbeeldingen van deze goddelijke Apocalyps. Hierop worden uitzinnig van angst wegrennende menigten afgebeeld die nutteloos proberen te ontsnappen aan het door een woedende God georkestreerde natuurgeweld. Het gaat om afbeeldingen van tevergeefse pogingen, want hun dode lichamen zijn reeds voorzien als een feestmaaltijd voor de roofvogels!

Ter info: Deze site is de officiële onlinebibliotheek van Jehovah’s Getuigen. In een boek dat speciaal voor kinderen werd geschreven leest men in dit verband het volgende: klik hier voor het artikel, + filmpje.

Ja! Ook de mama of papa die weigert om mee te gaan naar de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, de naam van hun vergaderzalen, zullen als ‘ongedierte’ vernietigd worden in Armageddon.

3. Bloedtransfusie: Vraag de Getuige-partner absoluut wat hij of zij zal beslissen als het kind een ongeval krijgt tijdens een bezoek aan hem of haar, en de dokter of de chirurg een bloedtransfusie als ‘noodzakelijk’ omschrijven. Laat hem of haar dat antwoord op papier zetten en laat je niet van de kern van de zaak afbrengen met overigens gedegen argumenten dat er voldoende alternatieven zijn (cfr website bloodless ). Je MOET antwoord krijgen op de vraag: wat als er géén alternatieven meer zijn? Lees volgend artikel, “aangereden Jehova 15 weigert transfusie en sterft”, uit HLN.

Laat dit antwoord op papier zetten en ondertekenen! Wees niet verbaasd dat de Getuige zal zeggen dat hij of zij bij een noodsituatie toch toestemming zou geven tot een bloedtransfusie. Maar laat dit vooraf ook registreren en onderteken.

Waarom? Getuigen die een bloedtransfusie aanvaarden voor zichzelf of voor hun kinderen worden beschouwd als iemand die zich heeft ‘teruggetrokken’ en worden daardoor automatisch beschouwd als een ‘uitgeslotene’.(= « shunning »).

Vergeet nooit dat de Getuigen een andere definitie hebben van ‘liegen’ dan wat wij kennen. In hun eigen naslagwerk “Inzicht in de Schrift”, deel 2, blz. 178-179  staat onder “leugen”: “Het tegenovergestelde van waarheid. Liegen omvat in het algemeen het spreken van onwaarheid tegenover een persoon die het recht heeft de waarheid te weten, met de bedoeling hem of iemand anders te bedriegen of te benadelen. … Hoewel boosaardig liegen in de Bijbel duidelijk wordt veroordeeld, wil dit nog niet zeggen dat men verplicht is waarheidsgetrouwe inlichtingen te geven aan personen die er geen recht op hebben ze te weten. Jezus Christus gaf de raad: „Geeft wat heilig is niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat die ze nimmer onder hun poten vertrappen en zich omkeren en u openrijten” (Mt 7:6). Daarom weerhield Jezus zich er bij bepaalde gelegenheden van, volledige informatie te verstrekken of bepaalde vragen rechtstreeks te beantwoorden wanneer daardoor onnodig schade zou worden aangericht (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jo 7:3-10). Ongetwijfeld moet de handelwijze die Abraham, Isaäk, Rachab en Elisa volgden toen zij personen die geen aanbidders van Jehovah waren, om de tuin leidden of hun bepaalde feiten onthielden, in hetzelfde licht worden bezien. — Ge 12:10-19; hfdst. 20; 26:1-10; Joz 2:1-6; Jak 2:25; 2Kon 6:11-23.”

Een Getuige zal dus moeiteloos en flagrant liegen tegenover ‘personen die geen aanbidders van Jehovah’ zijn, in dit geval om ‘het eeuwige welzijn van hun kinderen’ te beschermen. Ze hebben maar één doel in dit geval: de kinderen meekrijgen naar de Koninkrijkszaal en ze opvoeden als Getuigen. Als het weigeren van bloedtransfusie aan het kind hier een belemmering zou vormen zijn ze gerust bereid te liegen, of zoals zij het noemen: ‘Theocratische oorlogvoering’ te hanteren.

4. De doop: iemand kan maar worden ‘uitgesloten’ als hij gedoopt is. De angst van een Getuige voor de gevolgen van uitsluiting komt dus maar op de proppen van zodra iemand gedoopt is. Die angsten fungeren als mentale ketens die de leden gevangen houdt. Jammer genoeg worden zelfs jonge kinderen aangespoord zich te laten dopen. De Getuigen zullen vol trots vertellen dat zij geen ‘kinderdoop’ kennen, waarbij zij minachtend verwijzen naar het dopen van pasgeborenen in de Katholieke Kerk. Maar, vergeleken bij extremistische organisaties die kinderen van soms maar 10 jaar inzetten als soldaten, aarzelen we niet om te praten over ‘KINDsoldaten’. Gezien vanuit dit oogpunt kennen de Getuigen beslist de ‘kinderdoop’!

Lees dit a.u.b. even na: Kinderen zoals Liam, die zich laten dopen, worden als na te volgen voorbeelden opgevoerd. In de Wachttoren van 2002 werd bvb verteld: “Ondanks de politieke onrust nemen onze broeders en zusters in Ierland actief aan de bediening deel, en ze worden wegens hun neutrale standpunt gerespecteerd. Ierland heeft 115 gemeenten in 6 kringen, zei de coördinator van het bijkantoorcomité, Peter Andrews. Broeder Andrews vertelde een ervaring over Liam, een tienjarige jongen die onbevreesd getuigenis geeft op school. Liam verspreidde Mijn boek met Bijbelverhalen, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen, aan 25 van zijn klasgenoten alsook aan zijn lerares. Liam wilde gedoopt worden, maar iemand vroeg of hij niet te jong was. Liam antwoordde: „Niet mijn leeftijd maar mijn liefde voor Jehovah zou beslissend moeten zijn. Mijn doop zal laten zien hoeveel ik van hem hou.” Liams doel is zendeling te worden.”

Neen, kinderen worden er nooit ‘gedwongen’, maar worden toch meer dan krachtig aangemoedigd om zich te laten dopen. Deze beslissing kan desastreuse gevolgen hebben als de puberteitsjaren van revolte aanbreken. Op het ogenblik dat ze dan één van de talrijke en vaak belachelijke sekteregels overtreden, wordt hun relatie met hun Getuigen-familie, zelfs de ouders, broers, zussen, compleet onderuit gehaald. De breuk is totaal, vooral als de jongere dan de ouderlijke Getuigenwoning verlaat.

doop2

doop3

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Vice

5. Sociaal isolement: De kinderen van de Getuigen worden, net als hun ouders, in een sociaal isolement gedrongen veroorzaakt door de talrijke verboden en geboden.

  1. Verjaardagen vieren is verboden  – bij herhaling en na berisping volgt onvermijdelijk uitsluiting
  2. Nieuwjaarverboden
  3. Pasenverboden
  4. Moederdag/Vaderdagverboden
  5. Halloweenverboden
  6. Sinterklaasverboden
  7. Klinken op iemands gezondheidniet verboden, wel een bewijs van ‘een zwakke christen’
  8. Buitenschoolse activiteitenniet verboden, wel STERK afgeraden ()

Quasi alle vieringen en feesten die families en vrienden dichter bij elkaar brengen staan op de lijst van verboden. Hierdoor worden vriendschaps- en familiebanden gebroken en vervangen door banden met mensen binnen de sekte. We gaan hier geen beschrijving geven van de gevoelens van zo’n kind dat op school moet uitleggen waarom het niet (meer) meedoet aan vieringen en buitenschoolse activiteiten.

6. Hoger onderwijs: de Getuigen wordt elke vorm van hoger onderwijs sterk afgeraden. Meer zelfs, ze stigmatiseren hoger onderwijs. Het is dus niet verboden, maar wordt bestempeld als een poging tot ‘geestelijke zelfmoord’ door de leiders van de sekte en als ‘tijdverspilling’. Kinderen worden voortdurend aangespoord om na de verplichte schooltijd voltijds als vrijwilliger binnen de sekte aan de slag te gaan. Zulke jonge mensen worden dan een ‘pionier’ genoemd en besteden quasi contractueel zo’n 70 u per maand aan de prediking (verplaatsingen en voorbereiding niet inbegrepen). Hier volgen enkele aanhalingen uit Getuigen-publicaties waarin herhaaldelijk wordt gewaarschuwd voor ‘de gevaren’ van hoger onderwijs!

Jehovah’s Getuigen en Hoger Onderwijs

2014: Lees Artikel 1     en Artikel 2

2013: Lees Artikel 3

2012: Lees Artikel 4

2011: Lees Artikel 5

*** g94 22/8 blz. 5-6 Doorleren of niet? ***

Hoewel een universitaire opleiding voordelen kan hebben, is ze dus duidelijk geen panacee. En ze is evenmin de enige mogelijkheid. Herbert Kohl schrijft in The Question Is College: „Er zijn veel geslaagde mensen die geen hogeschool hebben doorlopen en veel behoorlijke banen waarvoor geen universitaire graad vereist is.” Zo is er een groot bedrijf dat mensen die geen hogeschool hebben doorlopen aanneemt voor posities die vaak door universitair geschoolden worden bekleed. In plaats van naar graden te kijken, zoekt de firma sollicitanten die van het vermogen tot slagen blijk geven. „Hebben wij die persoon eenmaal gevonden,” zo zegt een woordvoerder, „dan gaan wij ervan uit dat wij [hem] specifieke vaardigheden voor de baan kunnen bijbrengen.”

Ja, velen hebben goed de kost voor zichzelf en hun gezin kunnen verdienen zonder een universitaire graad behaald te hebben. Sommigen van hen hebben een beroepsopleiding of een cursus aan een school voor hoger beroepsonderwijs of een technisch instituut gevolgd, met een minimale investering aan tijd en geld. Anderen hebben zich zonder enige vorm van gespecialiseerde opleiding een ambacht eigen gemaakt of zijn een onderhoudsdienst gestart. Dank zij hun reputatie betrouwbaar te zijn, zijn zij erin geslaagd steeds werk te hebben.

*** w86 15/1 blz. 13-14 „Spant u krachtig in” ***

Kunt u zich inspannen om te pionieren?

13 Als u gewone pionier zou kunnen zijn maar het niet bent, kunt u dan ’een krachtige strijd voeren’ om veranderingen in uw leven aan te brengen ten einde te kunnen pionieren? Twee dingen zijn van groot belang. In de eerste plaats moet uw verlangen ernaar uitgaan. Op de tweede plaats moet u in de juiste omstandigheden verkeren. Wanneer u het verlangen niet bezit, bid daar dan om. Spreek met pioniers. Breid uw huidige activiteiten als gemeenteverkondiger uit. Ga zo vaak mogelijk in de hulppioniersdienst. Wanneer uw omstandigheden het niet toelaten dat u deze dienst nu gaat verrichten, kijk dan of er veranderingen kunnen worden aangebracht. Een werkende echtgenote behoeft misschien niet te werken. Iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, behoeft misschien niet te blijven werken. Een hoge levensstandaard, dure vakanties, de nieuwste auto’s, enzovoort, zijn niet noodzakelijk voor leven. — Lukas 12:15; 1 Johannes 2:15-17.

14 Een vader van drie zonen, waarvan twee nog geen tieners waren, begon zes jaar geleden te pionieren. Waarom? „Ik wilde meer doen”, legde hij uit. „Als ik gewone pionier zou kunnen zijn en het niet was, zou ik niet overeenkomstig mijn opdracht handelen.” Zijn vrouw ging ook in de gewone pioniersdienst. Waarom? „Ik had vier jaar achter elkaar in de hulppioniersdienst gestaan en kwam ten slotte tot het besef dat het gemakkelijk was geworden”, zegt zij. „Ik wilde een vollediger aandeel hebben aan dit nooit meer terugkerende werk en onze zoons het juiste voorbeeld stellen.” Zowel de echtgenoot als de echtgenote leerde de waarheid kennen na een universitaire opleiding te hebben gevolgd. „Onze ouders verlangden van ons dat wij vier jaar naar de hogeschool zouden gaan”, zegt de vader. Welke doeleinden hebben zij hun zonen derhalve voor ogen gesteld? „Ik laat mijn jongens weten dat wij graag zien dat zij gaan pionieren en ten minste vier jaar Betheldienst verrichten.”

15 Nu volgen enkele redenen waarom anderen het besluit hebben genomen om gewone pionier te worden:

 • „Ik was geestelijk nergens en dat zat me dwars.” (Robert H.)
 • „Ik was er nooit tevreden mee een geregelde verkondiger te zijn.” (Rhea H.)
 • „Pionieren geeft een richting aan en een doel in mijn leven.” (Hans K.)
 • „Ik wilde Jehovah volledig dienen en pionieren was mijn manier om hierin te slagen.” (Chanranjit K.)
 • „Ik zou het betreuren als ik mijn energie, kracht en jeugd niet zou gebruiken om een aandeel te hebben aan dit grote werk.” (Gregory T.)
 • „Jehovah zegent alleen krachtsinspanningen. Ik moest hem iets geven om te kunnen zegenen.” (Graceann T.)
 • „Pionieren helpt mij tot uitdrukking te brengen hoe ik over Jehovah denk.” (Marco P.)
 • „Een wereldse volle-tijdbaan bracht mij niet het geluk dat ik onder de pioniers bespeurde.” (Nancy P.)

Welke redenen zou u aan deze lijst kunnen toevoegen?

*** w85 1/1 blz. 27 Wereldwijde Koninkrijkstoename ***

Afrika: Het bijkantoor van Senegal zegt dat „dit dienstjaar opnieuw Jehovah’s rijke zegen te zien heeft gegeven”. Op het eiland Mauritius, waar het werk in 1951 is begonnen, bereikten de Getuigen in 1964 het aantal van 100 en in 1984 van 679. Ghana bericht dat de Getuigen in dat land van 30 in 1938 zijn uitgegroeid tot 25.755 thans! Ook met de pioniersdienst gaat het in Afrika erg goed. Een pionierster uit Sierra Leone noemt de reden waarom zij in de volle-tijddienst is: „Ik heb voor het pionieren gekozen omdat studeren aan universiteit of hogeschool een verspilling zou betekenen van kostbare tijd die benut kan worden om oprechte personen te helpen nauwkeurige kennis omtrent Jehovah en zijn Zoon Jezus Christus, te verkrijgen voordat het einde komt.” De congressen die onlangs in Zuid-Afrika gehouden zijn, waren een manifestatie van eenheid. Het bijkantoor van het Wachttorengenootschap daar verklaart: „Dit jaar hebben wij in dit land de eerste congressen gehad waar de rassen volledig geïntegreerd waren. . . De multiraciale doop van 343 personen was een opmerkelijk voorbeeld van de eenheid onder Jehovah’s schapen in dit multiraciale land.” In Zimbabwe aanvaardde een plaatselijke politicus de waarheid en bedankte als lid van zijn partij. „Dit veroorzaakte grote consternatie en de zaak werd tijdens een openbare bijeenkomst opgenomen met een functionaris die op bezoek was. Toen hem gevraagd werd, wat zij met deze broeder moesten doen, zei de functionaris: ’U moet niets doen. Dat is hun beleid overal ter wereld. Als hij lid van de partij blijft, is hij geen echte getuige van Jehovah.’”

*** w85 1/9 blz. 19-20 Koninkrijksbedienaren nemen de uitdaging aan ***

Zelfs Jezus’ positie werd aangevochten

15 De positie van de Heer Jezus Christus zelf werd aangevochten en hij moest ervaren dat zijn eigen volk niet bereid was hem als een bevoegde bedienaar van God te erkennen. Wij lezen bijvoorbeeld: „Toen nu het [loofhutten]feest reeds half voorbij was, begaf Jezus zich naar de tempel en ging er onderwijzen. De joden dan stonden verwonderd en zeiden: ’Hoe kan deze man zo geleerd zijn, terwijl hij niet op de scholen heeft gestudeerd?’” Jezus ging hier rechtstreeks op in door te verklaren: „Wat ik leer, is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden. Indien iemand zijn wil wenst te doen, zal hij betreffende deze leer weten of ze uit God is of dat ik uit mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid; wie daarentegen de heerlijkheid zoekt van degene die hem heeft gezonden, die is waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem.” — Johannes 7:14-18.

16 De religieuze leiders van het judaïsme beschouwden Jezus Christus als louter een Galileeër. Zij dachten natuurlijk niet dat hij, doordat hij geen onderwijs had genoten aan de een of andere school, en in het bijzonder een theologische hogeschool, niet kon lezen. Jezus had er per slot van rekening reeds blijk van gegeven dat hij de tekst van de Hebreeuwse Geschriften kon lezen (Lukas 4:16-21). Wat die joden uit Judéa en Jeruzalem echter niet konden aanvaarden, was het feit dat deze voormalige timmerman geen theoloog was en niet tot de Schriftgeleerden, Farizeeën en Sadduceeën van hun natie gerekend kon worden. Waarom moest hij er dan in het openbaar aanspraak op maken de betekenis en toepassing van de Hebreeuwse Geschriften te weten, en waarom sprak hij met zoveel autoriteit? Dat was de oorzaak waardoor die joden in geestelijk opzicht te doof werden om de klank van de goddelijke waarheid te horen. Zij waren te trots om te aanvaarden wat iemand te zeggen had die niet aan een theologische hogeschool was afgestudeerd.

*** w82 15/10 blz. 13 Onderwijs Wat het kost en wat het u biedt ***

Hogescholen en universiteiten

In veel landen volgen jongeren na de lagere school gewoonlijk voortgezet onderwijs. Op dit punt moedigen veel christelijke ouders, denkend aan Jezus’ opleiding tot timmerman, hun kinderen aan een beroepsopleiding te volgen (Mark. 6:3). Zij weten dat als de jongeren volwassen zijn, zij verantwoordelijkheden te dragen zullen krijgen, en nu is het de tijd om zich daarop voor te bereiden. — 1 Tim. 5:4, 8.

Sommigen vragen zich af of zij hun kinderen moeten aanzetten tot een opleiding aan een universiteit of hogeschool. Waarom? In een arm land kan zo’n opleiding de beste manier lijken om vooruit te komen. Ze kan financiële zekerheid schijnen te bieden, en meer nog. Een Nigeriaanse onderwijzer zei: „Vaders. . . willen dat hun kinderen arts, ingenieur, architect of accountant worden om het maatschappelijk aanzien van hun familie te vergroten.”

Zijn dit echter de dingen die voor een christelijke ouder doorslaggevend moeten zijn als hij plannen maakt voor de opleiding van zijn kind? Veel ouders vinden van niet. Zij geven er de voorkeur aan andere wegen te zoeken om hun kinderen op het leven voor te bereiden. Waarom? Omdat de voordelen van een opleiding aan een universiteit of hogeschool vaak niet opwegen tegen de kosten.

De kosten

De Nigeria Daily Times zei over de financiële kosten: „Hele gemeenschappen hebben. . . zware lasten op zich genomen; ouders hebben zich alle luxe en soms zelfs bitter noodzakelijke dingen ontzegd, terwijl jongeren met een goedbetaalde baan een aanzienlijk deel van hun inkomen hebben bijgedragen, alles in een poging ervoor te zorgen dat hun kinderen, hun beschermelingen en zijzelf de vruchten van hoger onderwijs plukken.”

Zou het verstandig zijn als christelijke ouders zich zulke offers getroosten om hun kinderen naar de universiteit te sturen? Misschien kunt u het zich financieel permitteren. Is er dan nog een prijs die u in aanmerking moet nemen? Vaak wel. De ouders van een jongeman bijvoorbeeld lieten hem naar Europa reizen om daar aan een universiteit te studeren. Leidde zijn studie tot financiële zekerheid voor hemzelf of kreeg zijn familie thuis er meer aanzien door? Neen. Op aandringen van zijn nieuwe „vrienden” aan de universiteit gebruikte hij drugs en stierf aan een overdosis. Een andere jonge Afrikaan ging naar een universiteit in de Verenigde Staten. Hij werd thuisgebracht met, naar men vermoedde, een hersenbeschadiging als gevolg van het gebruik van drugs en alcohol. Wat een prijs betaalden de ouders van deze jonge mannen!

Andere christelijke ouders hebben ook een zware tol betaald. Een jongeman liet zich inschrijven aan een universiteit in zijn eigen land, maar ver van huis. Hij stopte de omgang met medechristenen en diende Jehovah niet meer. Alle dingen die hij „van kindsbeen af” had geleerd, vergat hij en nu trekt hij de Bijbelse leer zelfs in twijfel.

Helaas staat deze jongeman hierin niet alleen. Er zijn er nog meer die zijn grootgebracht om God te dienen maar die nu evolutionisten, atheïsten en critici van de Bijbelse waarheid zijn. Komt dit doordat de Bijbel ongelijk heeft en de moderne filosofie het bij het rechte eind heeft? Beslist niet. Het komt doordat zij tijdens hun studie blootstonden aan een voortdurende aanval van goddeloze denkbeelden, terwijl zij geen omgang hadden met andere christenen. Het gevolg was dat hun geloof verzwakte en ten slotte schipbreuk leed. Het droevige is dat zij vaak door hun ouders in die situatie gebracht waren.

„Slechte omgang bederft nuttige gewoonten”, zei de apostel Paulus (1 Kor. 15:33). Vaak vindt men de slechtst mogelijke omgang voor een christen — geestelijk en moreel gesproken — op het terrein van de universiteit. Uit de bovenstaande ervaringen blijkt wat er kan gebeuren wanneer onervaren jonge mensen, ver weg van hun familie, terechtkomen in een omgeving van immoraliteit, drug- of alcoholmisbruik, perversie en revolutionaire politieke ideeën. Is een hoger aanzien van de familie of de kans op een beter betaalde baan de prijs waard die er misschien voor betaald moet worden?

*** w11 15/6 blz. 29-30 Hoe ’maak je je weg succesvol’? ***

Hoger onderwijs

Volgens de Bijbel hebben we de verplichting voor ons gezin te zorgen, ook op materieel gebied (1 Tim. 5:8). Maar moet je daarvoor echt afgestudeerd zijn aan een universiteit?

Het zou goed zijn na te denken over de uitwerking die hoger onderwijs op je band met Jehovah kan hebben. Laten we dat eens illustreren met een Bijbels voorbeeld.

Baruch werkte als secretaris voor de profeet Jeremia. Maar in plaats dat hij zich concentreerde op zijn voorrechten in Jehovah’s dienst werd hij ambitieus. Jehovah zag dit en waarschuwde hem via Jeremia: „Gij blijft grote dingen voor u zoeken. Blijf ze niet zoeken” (Jer. 45:5).

Welke „grote dingen” zocht Baruch? Misschien wilde hij graag naam maken in de Joodse samenleving. Of misschien waren het grote dingen in materieel opzicht. In ieder geval verloor hij uit het oog wat belangrijk was: geestelijke dingen (Fil. 1:10). Maar Baruch luisterde kennelijk naar de waarschuwing en overleefde de vernietiging van Jeruzalem (Jer. 43:6).

Wat kunnen we hiervan leren? Dat Baruch raad kreeg, maakt duidelijk dat er iets mis was: hij zocht grote dingen voor zichzelf. Als je in je eigen onderhoud kunt voorzien, is het dan echt nodig tijd, geld en energie te stoppen in verdere opleiding om je eigen ambities te realiseren, of die van je ouders of andere familieleden?

Grzegorz, een programmeur, liet zich door zijn collega’s overhalen om een uitgebreide aanvullende opleiding te gaan volgen. Al gauw had hij geen tijd meer voor geestelijke dingen: „Het knaagde aan me. Ik had last van mijn geweten omdat ik de geestelijke doelen die ik voor mezelf gesteld had niet kon halen.”

*** w11 15/6 blz. 32 Hoe ’maak je je weg succesvol’? ***

Hoger onderwijs: Jezus waarschuwde dat je niet ’je eigen heerlijkheid moet zoeken’ (Joh. 7:18). Het is dus goed om je ’van de belangrijker dingen te vergewissen’ als je beslist hoeveel opleiding je gaat volgen (Fil. 1:9, 10).

*** w11 15/11 blz. 19 par. 11 „Tijdelijke inwoners” in een slechte wereld ***

11 Ook als het gaat om hoger onderwijs maken alerte christenen niet volledig gebruik van de wereld. Veel mensen zien hoger onderwijs als dé manier om hogerop te komen en rijk te worden. Maar wij leven als tijdelijke inwoners en hebben andere doelen. We willen ons niet richten op „hoge dingen”: dingen die ons belangrijk maken in deze wereld (Rom. 12:16; Jer. 45:5). Omdat we Jezus navolgen, nemen we zijn waarschuwing ter harte: „Let op en hoedt u voor elke soort van hebzucht, want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven spruit niet voort uit de dingen die hij bezit” (Luk. 12:15). Jonge christenen worden dan ook aangemoedigd zich geestelijke doelen te stellen en slechts zo veel onderwijs te volgen als nodig is om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Hierdoor kunnen ze zich erop voorbereiden Jehovah te dienen ’met geheel hun hart, ziel, kracht en verstand’ (Luk. 10:27). Zo kunnen ze ’rijk met betrekking tot God’ worden (Luk. 12:21; lees Mattheüs 6:19-21).

*** w08 15/4 blz. 4 par. 9-10 Wijs ’dingen die niets waard zijn’ af ***

9 Nog een voorbeeld van iets nuttigs dat iets waardeloos kan worden, is werelds onderwijs. We willen dat onze kinderen goed onderwijs genieten, zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Nog belangrijker is dat een goed onderlegde christen beter in staat is de Bijbel met begrip te lezen, problemen te beredeneren en tot deugdelijke conclusies te komen, en op een duidelijke en overtuigende manier Bijbelse waarheden te onderwijzen. Een goede opleiding kost tijd, maar die tijd is welbesteed.

10 Maar wat te denken van hoger, universitair onderwijs? Dat wordt algemeen bezien als onmisbaar voor succes. Helaas raakt het hoofd van velen die dat onderwijs volgen, uiteindelijk gevuld met schadelijke propaganda. Door dat onderwijs worden waardevolle jonge jaren verspild die het beste in Jehovah’s dienst gebruikt kunnen worden (Pred. 12:1). Misschien is het niet verwonderlijk dat in landen waar velen zulk onderwijs hebben genoten, het geloof in God een ongekend dieptepunt heeft bereikt. In plaats van zekerheid te verwachten van de hogere onderwijsstelsels van de wereld, vertrouwt een christen op Jehovah. — Spr. 3:5.

*** w05 1/10 blz. 28-31 Ouders, wat voor toekomst wensen jullie voor je kinderen? ***

Wat het volgen van hoger onderwijs kost

9 Bij kosten denken we meestal aan financiële uitgaven. In sommige landen wordt hoger onderwijs door de regering gesubsidieerd en kunnen studenten ervoor in aanmerking komen gratis de colleges te volgen. Maar in de meeste landen is hoger onderwijs duur en wordt het steeds duurder. In een artikel op de opiniepagina van The New York Times werd opgemerkt: „Hoger onderwijs werd vroeger beschouwd als iets wat mogelijkheden opende, kansen bood. Nu houdt het de kloof in stand tussen de rijken en de minder rijken.” Met andere woorden, hoger onderwijs van goede kwaliteit is snel het domein van de welgestelden en invloedrijken aan het worden. Die laten hun kinderen hoger onderwijs volgen om te zorgen dat ook zij tot de welgestelden en invloedrijken van dit samenstel van dingen gaan behoren. Is dat een doel dat christelijke ouders voor hun kinderen voor ogen moet staan? — Filippenzen 3:7, 8; Jakobus 4:4.

10 Zelfs waar het hoger onderwijs gratis is, kan er een addertje onder het gras zitten. Zo schrijft The Wall Street Journal dat in een Zuidoost-Aziatisch land de regering een „schoolstructuur in piramidevorm heeft die het puikje van de jeugd heel doelbewust naar de top stuwt”. „De top” betekent uiteindelijk toelating tot de elite-instellingen van de wereld zoals Oxford en Cambridge in Engeland en de Ivy League-scholen in de Verenigde Staten. Waarom biedt de regering zo’n verstrekkend programma? „Om de nationale economie te stimuleren”, zegt het bericht. De opleiding mag dan nagenoeg gratis zijn, de prijs die de studenten betalen is een leven dat totaal gewijd is aan de vooruitgang van dit samenstel van dingen. Hoewel zo’n manier van leven in de wereld zeer gewild is, is dat toch niet wat christelijke ouders voor hun kinderen willen? — Johannes 15:19; 1 Johannes 2:15-17.

11 Dan is er nog het milieu. De campussen van universiteiten zijn berucht om het gebruik van drugs, de immoraliteit, fraude en ontgroeningspraktijken, het alcoholmisbruik, enzovoorts. Neem nu het alcoholmisbruik. In een verslag over binge-drinken oftewel drinken met als enige doel dronken te worden, zegt het blad New Scientist: „Zo’n 44 procent van [de studenten in de Verenigde Staten] doet het normaalgesproken minstens eenmaal in de veertien dagen.” Hetzelfde probleem komt veel voor onder jongeren in Australië, Groot-Brittannië, Rusland en elders. Op het punt van seksuele immoraliteit praat men onder studenten tegenwoordig over ’hooking up’, waarmee volgens een bericht in Newsweek „eenmalige seksuele contacten worden bedoeld — alles van kussen tot gemeenschap — van personen die niet eens de bedoeling hebben daarna nog met elkaar te praten”. Uit onderzoeken blijkt dat 60 tot 80 procent van de studenten aan dat soort activiteiten meedoet. „Als je een normale student bent,” zegt een onderzoekster, „doe je het.” — 1 Korinthiërs 5:11; 6:9, 10.

12 Afgezien van de schadelijke omgeving is er de druk van de tentamenvoorbereidingen. Natuurlijk moeten studenten studeren en hun huiswerk maken om voor de tentamens te slagen. Ook kunnen sommigen tijdens hun studie op z’n minst een parttimebaan nodig hebben. Dat alles vergt heel wat van hun tijd en energie. Wat zal er dan overblijven voor geestelijke activiteiten? Wat zal erbij inschieten als de druk oploopt? Zullen de Koninkrijksbelangen dan nog steeds voorrang krijgen of zullen ze terzijde geschoven worden? (Mattheüs 6:33) De bijbel spoort christenen aan: „Ziet er . . . nauwlettend op toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de gelegen tijd voor uzelf uitkopend, omdat de dagen goddeloos zijn” (Efeziërs 5:15, 16). Wat droevig dat sommigen zijn afgevallen van het geloof doordat ze in hun studietijd zijn gezwicht voor de aanspraken op hun tijd en energie of verwikkeld zijn geraakt in onschriftuurlijk gedrag!

13 Natuurlijk komen immoraliteit, slecht gedrag en druk niet alleen in het studentenmilieu van een universiteit voor. Maar veel wereldse jongeren beschouwen al die dingen gewoon als een onderdeel van de opleiding en ze zien er niets kwaads in. Mogen christelijke ouders hun kinderen willens en wetens vier jaar of misschien nog langer aan een dergelijke omgeving blootstellen? (Spreuken 22:3; 2 Timotheüs 2:22) Wegen de voordelen die de jongeren kunnen oogsten op tegen het risico dat ze lopen? En wat nog het belangrijkste is: wat krijgen de jongeren te horen over dingen die in hun leven op de eerste plaats moeten komen? (Filippenzen 1:10; 1 Thessalonicenzen 5:21) Ouders moeten niet alleen serieus en onder gebed bij deze vragen stilstaan, maar zeker ook bij het gevaar dat hun kinderen lopen als ze naar een school in een andere stad of een ander land worden gestuurd.

Wat zijn de alternatieven?

14 Tegenwoordig is men algemeen van mening dat jonge mensen alleen kans maken om te slagen als ze een universitaire opleiding hebben gevolgd. Maar in plaats van af te gaan op de gangbare mening nemen christenen de Bijbelse vermaning ter harte: „Wordt niet langer naar dit samenstel van dingen gevormd, maar wordt veranderd door uw geest te hervormen, opdat gij u ervan kunt vergewissen wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2). Wat is Gods wil voor zijn volk, jong en oud, in dit laatste stadium van de tijd van het einde? Paulus spoorde Timotheüs aan: „Houdt gij echter in alle dingen uw zinnen bij elkaar, lijd kwaad, doe het werk van een evangelieprediker, volbreng uw bediening ten volle.” Die woorden gelden beslist voor ons allemaal in deze tijd. — 2 Timotheüs 4:5.

15 In plaats van ons te laten meeslepen door de materialistische geest van de wereld, moeten we allemaal ’onze zinnen bij elkaar houden’, goed opletten welke kant ons leven in geestelijk opzicht opgaat. Vraag je als jongere af: Doe ik mijn uiterste best om „mijn bediening te volbrengen”, om me tot een bekwaam bedienaar van Gods Woord te ontwikkelen? Hoe ben ik van plan me „ten volle” van mijn bediening te kwijten? Heb ik overwogen voor een carrière in de fulltime dienst te kiezen? Dat zijn lastige vragen, vooral als je andere jongeren bezig ziet met zelfzuchtige belangen, met het ’zoeken van grote dingen’ die, zo denken ze, tot een rooskleurige toekomst zullen leiden (Jeremia 45:5). Christelijke ouders zijn daarom zo verstandig hun kinderen van kindsbeen af het juiste geestelijke milieu en onderricht te verschaffen. — Spreuken 22:6; Prediker 12:1; 2 Timotheüs 3:14, 15.

16 „Moeder lette heel goed op met wie we omgingen”, vertelt de oudste van drie jongens in een gezin waar de moeder jarenlang in de fulltime dienst heeft gestaan. „We gingen niet om met jongeren van school maar alleen met degenen in de gemeente die goede geestelijke gewoonten hadden. Ze nodigde ook geregeld fulltime dienaren — zendelingen, reizende opzieners, Bethelieten en pioniers — bij ons thuis uit. Het luisteren naar hun ervaringen en het zien van hun vreugde heeft ertoe bijgedragen dat in ons hart de wens post vatte om in de fulltime dienst te gaan.” Wat een genot nu alle drie haar zoons in de fulltime dienst te zien: de een werkt op Bethel, de ander heeft de Bedienarenopleidingsschool doorlopen en de derde pioniert!

17 Naast het scheppen van een sterk geestelijk milieu moeten ouders hun kinderen ook zo vroeg mogelijk goed begeleiden bij hun keuze van schoolvakken en verdere opleiding. Een andere jonge man, die nu op Bethel werkt, zegt: „Mijn ouders hebben allebei voor en na hun trouwen gepionierd en ze hebben hun best gedaan om de pioniersgeest aan het hele gezin door te geven. Als we op school vakken kozen of beslissingen namen die van invloed waren op onze toekomst, moedigden ze ons altijd aan een keuze te maken die ons de grootste kans zou geven parttimewerk te vinden en te pionieren.” In plaats van vakken te kiezen die als springplank naar een universitaire opleiding dienen, moeten ouders en kinderen cursussen overwegen die nuttig zijn bij een theocratische carrière.

18 Uit onderzoeken blijkt dat er in veel landen een acute behoefte bestaat aan mensen die een ambacht hebben geleerd en aan werkers in de dienstverlenende sector, niet aan academici. USA Today bericht dat 70 procent van de werkende bevolking in de komende decennia niet zozeer een langdurige universitaire opleiding nodig zal hebben als wel een kortere middelbare beroepsopleiding of een technisch diploma. Veel onderwijsinstellingen bieden korte opleidingen tot administratief medewerker, automonteur, computerreparateur, loodgieter, kapper en een groot aantal andere beroepen. Zijn dat leuke banen? Beslist! Misschien zijn ze niet zo aantrekkelijk als sommigen zich voorstellen, maar ze bieden mensen voor wie het dienen van Jehovah hun ware roeping is, wel het inkomen en de flexibiliteit die ze nodig hebben. — 2 Thessalonicenzen 3:8.

19 Tot jongeren richt de Bijbel het dringende verzoek: „Dat zij de naam van Jehovah loven, want zijn naam alleen is onbereikbaar hoog. Zijn waardigheid gaat aarde en hemel te boven” (Psalm 148:12, 13). Vergeleken bij de posities en beloningen die de wereld biedt, is een loopbaan in de volletijddienst voor Jehovah zonder enige twijfel de zekerste weg naar een leven vol vreugde en voldoening. Houd de bijbelse verzekering in gedachte: „De zegen van Jehovah — die maakt rijk, en hij voegt er geen smart bij.” — Spreuken 10:22.

*** w03 15/12 blz. 23-24 par. 17 Laten we ons gereed tonen voor Jehovah’s dag ***

17 Zorgen kunnen ook veroorzaakt worden door materialistische activiteiten. Zo maken sommigen hun leven gecompliceerd door boven hun stand te leven. Anderen hebben zich door projecten om snel rijk te worden en riskante financiële investeringen laten verlokken. Voor weer anderen wordt een wereldse opleiding als middel tot financieel succes een strik. Uiteraard kan een bepaald opleidingsniveau nuttig zijn om werk te vinden. Maar het is een feit dat sommigen zich door het tijdverslindende volgen van hoger onderwijs geestelijke schade hebben berokkend. Wat gevaarlijk om in zo’n situatie te verkeren nu de dag van Jehovah nadert! De bijbel waarschuwt: „Zij . . . die besloten zijn rijk te worden, vallen in verzoeking en een strik en vele zinneloze en schadelijke begeerten, die de mensen in vernietiging en verderf storten.” — 1 Timotheüs 6:9.

*** w01 1/11 blz. 3 U hebt een geoefend geweten nodig ***

„We horen vandaag de dag nogal eens dat Johnny (de gemiddelde Amerikaanse schooljongen) niet kan lezen en schrijven en dat hij er moeite mee heeft Frankrijk op de kaart te vinden”, zei een Amerikaanse onderwijzeres. „Daar komt nog bij dat Johnny moeilijk goed van kwaad kan onderscheiden. Aan de lijst van onderwijsproblemen moet, behalve onvermogen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, grote morele verwarring worden toegevoegd.” Ze merkte eveneens op dat „de tegenwoordige jeugd in een moreel wazig milieu leeft. Vraag een van de jongeren of er zoiets als ’goed en kwaad’ bestaat, en plotseling krijg je te maken met een verwarde, nerveuze en onzekere puber die met een mond vol tanden staat. . . . Deze verwarring neemt eerder toe dan af wanneer ze eenmaal hoger onderwijs gaan volgen.

*** w97 15/4 blz. 9 par. 5 Ware vrede Uit welke bron? ***

Onder de invloed van Satan de Duivel hebben de mensen organisaties opgericht die het slachtoffer worden van hun eigen zwakheden en ondeugden — hun hebzucht en ambitie, hun begeerte naar macht en aanzien. Zij hebben zich gewend tot instellingen voor hoger onderwijs en hebben stichtingen en ’denktanks’ in het leven geroepen, die alleen maar nog meer manieren om te onderdrukken en te verwoesten hebben uitgedacht. Naar welke bron zijn mensen geleid? Waar hebben zij gezocht?

*** w96 1/12 blz. 19 par. 14 Jongeren die hun Schepper gedenken ***

14 Als je werelds onderwijs volgt dat verder reikt dan wat door de wet wordt vereist, doe je er verstandig aan de reden daarvoor te onderzoeken. Doe je het om een naam voor jezelf te maken en materiële rijkdom te verwerven? (Jeremia 45:5; 1 Timotheüs 6:17) Of heb je je ten doel gesteld aanvullend onderwijs te gebruiken om een vollediger aandeel aan Jehovah’s dienst te kunnen hebben? Lydia, een jongere die verkoos een verdere opleiding te volgen, bracht een voortreffelijke kijk op geestelijke zaken onder woorden door te zeggen: „Anderen volgen hoger onderwijs en laten toe dat materialisme een belemmering gaat vormen, en zij vergeten God. Persoonlijk is mijn verhouding met God het belangrijkste voor mij.” Wat een prijzenswaardige houding voor ons allen!

*** w92 15/10 blz. 15-16 par. 10 Zorg ervoor dat uw gezin Gods nieuwe wereld binnengaat ***

10 Het is een vanzelfsprekende zaak dat opgroeiende jongeren naar een mate van onafhankelijkheid streven. U moet echter alert zijn op duidelijke tekenen van wereldse invloed in hun spraak, denkwijze, kleding en uiterlijke verzorging, alsook in hun keuze van vrienden. Een wijze vader zei, zoals in Spreuken 23:26 opgetekend staat: „Mijn zoon, geef mij toch uw hart.” Voelen uw kinderen zich vrij u deelgenoot te maken van hun gedachten en gevoelens? Wanneer bij kinderen niet de angst bestaat dat zij onmiddellijk terechtgewezen worden, zijn zij wellicht eerder geneigd te onthullen hoe zij werkelijk denken over kwesties als buitenschoolse activiteiten, afspraakjes maken, hoger onderwijs, of de bijbelse waarheid zelf.

*** w92 1/11 blz. 20 par. 18 Onderwijs met een doel ***

18 Als er extra cursussen gevolgd worden, dient het motief beslist niet te zijn om in schoolse wijsheid uit te blinken of een prestigieuze wereldse carrière na te streven. Cursussen moeten met zorg gekozen worden. Dit tijdschrift heeft de gevaren van hoger onderwijs beklemtoond, en terecht, want veel van het hoger onderwijs is in strijd met de „gezonde leer” van de bijbel (Titus 2:1; 1 Timotheüs 6:20, 21). Bovendien zijn veel scholen voor hoger onderwijs sinds de jaren zestig broeinesten van wetteloosheid en immoraliteit geworden. „De getrouwe en beleidvolle slaaf” heeft het sterk ontmoedigd zich in dat soort van omgeving te begeven (Mattheüs 24:12, 45). Er moet echter worden toegegeven dat in deze tijd jongeren op zowel scholen voor middelbaar onderwijs als de hogere technische scholen en zelfs op hun werk geconfronteerd worden met deze zelfde gevaren. — 1 Johannes 5:19.

*** w92 1/12 blz. 6 Wie geniet Gods gunst? ***

God bewijst geen speciale gunst aan hen die goed onderricht zijn in de wereldse onderwerpen die op instellingen voor hoger onderwijs worden onderwezen, maar aan hen die onderwezen zijn in de „zuivere taal” der waarheid zoals die in zijn Woord, de bijbel, staat (Zefanja 3:9). In feite onderwijst Jehovah zelf zijn volk in deze tijd door middel van een onderwijsprogramma dat zich tot alle uithoeken van de aarde uitbreidt. Zoals de profeet Jesaja heeft voorzegd, reageren mensen uit alle natiën er gunstig op door te zeggen: „Laten wij opgaan naar de berg van Jehovah, naar het huis van de God van Jakob; en hij zal ons onderrichten omtrent zijn wegen, en wij willen zijn paden bewandelen.” Christenen zullen daarom in plaats van werelds onderricht te verheerlijken, omgang zoeken met degenen die door hun woorden en daden bewijzen dat zij werkelijk „door Jehovah onderwezen personen” zijn. Door dit te doen, zullen zij de ’overvloedige vrede’ genieten die God geeft. — Jesaja 2:3; 54:13.

*** w88 15/1 blz. 25 Een congres dat ons vertrouwen in Jehovah heeft vergroot ***

Na het opmerkelijke voorbeeld van David besproken te hebben toen hij de reus Goliath tegemoet trad, toonde de volgende spreker aan „Hoe sommigen op Jehovah hebben vertrouwd” door in de huidige tijd rechtschapen te blijven. Op een van de congressen werd bijvoorbeeld een zuster geïnterviewd wier ongelovige man met een pistool in de hand had gedreigd haar te zullen doden als zij naar de vergaderingen bleef gaan. Anderen hebben hun vertrouwen in Jehovah tentoongespreid toen hun werd verteld dat hun leven afhing van het ontvangen van een bloedtransfusie. Jongeren hebben van hun vertrouwen in Jehovah blijk gegeven door weerstand te bieden aan de druk die op hen werd uitgeoefend om zich op een bepaalde sport toe te leggen of hoger onderwijs te gaan volgen na de middelbare school doorlopen te hebben.

*** w87 1/12 blz. 13-14 par. 16 Vrees voor God Kan het u tot voordeel strekken? ***

16 Ouders moeten er ook naar streven in het verstand en het hart van hun kinderen te prenten dat zij zelf als ouders ’Jehovah vrezen’ (Psalm 22:23). Eén manier waarop zij dit kunnen doen, is door theocratische raad toe te passen bij het opleiden en streng onderrichten van hun kinderen. Dit is de derde factor die beschouwd moet worden. Vraag u af: ’Heb ik een geregelde bijbelstudie met mijn kinderen?’ ’Maak ik voor mijn jongere kinderen ten volle gebruik van hulpmiddelen zoals Mijn boek met bijbelverhalen en Naar de Grote Onderwijzer luisteren?’ ’Gebruik ik, wanneer zij ouder worden, het boek Maak je jeugd tot een succes en de artikelenserie „Jonge mensen vragen” in Ontwaakt!?’ ’Tref ik regelingen voor heilzame ontspanning en gezond amusement, dat geen nadelige uitwerking op mijn kinderen zal hebben?’ ’Heb ik aanvaard wat Jehovah’s organisatie over hoger onderwijs heeft gezegd?’ ’Onderricht ik mijn kinderen dienovereenkomstig?’ ’Zijn de doeleinden die ik voor mijn kinderen heb gesteld, geschikt om hen te helpen „godvruchtige vrees” te verwerven?’ — Hebreeën 5:7.

*** w84 15/1 blz. 20-21 par. 19 ’Maak niet ten volle gebruik van de wereld’ ***

19 Nog een werelds doel is het verwerven van een goede positie, roem en eer. Vaak vergt dit jaren van hoger onderwijs, omhoogklimmen op de sociale ladder en dergelijke. Maar mensen die hun eigen eer zoeken, worden in de Schrift vergeleken met degenen die te veel honing eten, hetgeen misselijkheid kan veroorzaken. Zo lezen wij: „Veel honing eten is niet goed, veel eer zoeken al evenmin” (Spreuken 25:16, 27, Groot Nieuws Bijbel; NW). Evenzo is het onschriftuurlijk om wereldse helden en sterren te vereren, iets waarvan christelijke ouders beseffen dat zij dit soms op vriendelijke wijze aan hun kinderen duidelijk moeten maken. (Vergelijk Handelingen 12:21-23.) Ook op zulke kwesties moeten wij beslist een juiste kijk hebben indien wij ’heilig voor onze God’ willen blijven en het willen vermijden ten volle gebruik te maken van de wereld.

*** w82 15/10 blz. 13-14 Onderwijs Wat het kost en wat het u biedt ***

De kosten

De Nigeria Daily Times zei over de financiële kosten: „Hele gemeenschappen hebben . . . zware lasten op zich genomen; ouders hebben zich alle luxe en soms zelfs bitter noodzakelijke dingen ontzegd, terwijl jongeren met een goedbetaalde baan een aanzienlijk deel van hun inkomen hebben bijgedragen, alles in een poging ervoor te zorgen dat hun kinderen, hun beschermelingen en zijzelf de vruchten van hoger onderwijs plukken.”

Zou het verstandig zijn als christelijke ouders zich zulke offers getroosten om hun kinderen naar de universiteit te sturen? Misschien kunt u het zich financieel permitteren. Is er dan nog een prijs die u in aanmerking moet nemen? Vaak wel. De ouders van een jongeman bijvoorbeeld lieten hem naar Europa reizen om daar aan een universiteit te studeren. Leidde zijn studie tot financiële zekerheid voor hemzelf of kreeg zijn familie thuis er meer aanzien door? Neen. Op aandringen van zijn nieuwe „vrienden” aan de universiteit gebruikte hij drugs en stierf aan een overdosis. Een andere jonge Afrikaan ging naar een universiteit in de Verenigde Staten. Hij werd thuisgebracht met, naar men vermoedde, een hersenbeschadiging als gevolg van het gebruik van drugs en alcohol. Wat een prijs betaalden de ouders van deze jonge mannen!

Andere christelijke ouders hebben ook een zware tol betaald. Een jongeman liet zich inschrijven aan een universiteit in zijn eigen land, maar ver van huis. Hij stopte de omgang met medechristenen en diende Jehovah niet meer. Alle dingen die hij „van kindsbeen af” had geleerd, vergat hij en nu trekt hij de Bijbelse leer zelfs in twijfel.

Helaas staat deze jongeman hierin niet alleen. Er zijn er nog meer die zijn grootgebracht om God te dienen maar die nu evolutionisten, atheïsten en critici van de Bijbelse waarheid zijn. Komt dit doordat de Bijbel ongelijk heeft en de moderne filosofie het bij het rechte eind heeft? Beslist niet. Het komt doordat zij tijdens hun studie blootstonden aan een voortdurende aanval van goddeloze denkbeelden, terwijl zij geen omgang hadden met andere christenen. Het gevolg was dat hun geloof verzwakte en ten slotte schipbreuk leed. Het droevige is dat zij vaak door hun ouders in die situatie gebracht waren.

„Slechte omgang bederft nuttige gewoonten”, zei de apostel Paulus (1 Kor. 15:33). Vaak vindt men de slechtst mogelijke omgang voor een christen — geestelijk en moreel gesproken — op het terrein van de universiteit. Uit de bovenstaande ervaringen blijkt wat er kan gebeuren wanneer onervaren jonge mensen, ver weg van hun familie, terechtkomen in een omgeving van immoraliteit, drug- of alcoholmisbruik, perversie en revolutionaire politieke ideeën. Is een hoger aanzien van de familie of de kans op een beter betaalde baan de prijs waard die er misschien voor betaald moet worden?

*** w71 15/6 blz. 359 Succesvol door getrouwheid in de bediening ***

Naar welke maatstaf meten wereldse mensen succes af?

Wereldse mensen leggen zeer veel nadruk op „hoger onderwijs”. Hoe hoger het onderwijs is dat iemand heeft genoten, des te succesvoller vele mensen hem beschouwen. Toch heeft „de wereld. . . door middel van haar wijsheid God niet leren kennen” (1 Kor. 1:21). Wereldse mensen leggen ook veel nadruk op materiële rijkdom als bewijs van succes. Maar wat bij God telt is „rijk te zijn in voortreffelijke werken”. — 1 Tim. 6:18.

*** w71 15/12 blz. 755 par. 17 Afgezonderd van de wereld ***

17 Alle wereldse carrières zullen spoedig eindigen. Waarom zou de jeugd van thans zich daarom voor ’hoger onderwijs’ interesseren met het oog op een toekomst die nooit zal komen? De universiteiten ontaarden toch al in een chaos. Jonge mensen kunnen het noodzakelijke onderwijs voor een nuttig leven verkrijgen door goed hun best te doen op de middelbare school, terwijl daarbij nog het ’hoogste onderwijs’ komt dat Jehovah door middel van zijn organisatie verschaft en waardoor men op een voldoening schenkende carrière van volle-tijddienst wordt voorbereid die eeuwig duurt (Ps. 71:5, 17; 61:8). Laten jonge mensen, en ook oudere mensen, bovendien lectuur, TV en films vermijden waarin de nadruk wordt gelegd op een wereldse gezindheid. Hoeveel verstandiger is het om niet te kijken hoe dicht men bij de handelwijze van de wereld kan blijven en toch nog in de waarheid kan zijn, maar hoe ver men van de belangen en gewoonten van de wereld vandaan kan blijven! — 2 Kor. 6:17; Rom. 12:2.

Bekijk nog dit markant filmpje over Jehovah Getuigen en Hoger Onderwijs.

De Wereld Morgen schrijft over “Getuigen van Jehovah, een risico voor jongeren.

vzw In Ieders Belang wenst hierbij Patrick Haeck te bedanken voor deze bijdrage alsook voor alle steun en kennis die hij ons reeds bezorgde.

pijl_op

 

balk

19. 1975

Luister eerst naar een aankondiging van een bijkantooropziener gedurende het districtcongres van 1966 in Aalst: ‘In oktober 1975 zullen we in de nieuwe wereld zijn”.

Link congres Aalst 1966 (1)&(2)

Ondertussen zijn we 2014. Wanneer je met een Jehovah’s Getuige praat over 1975 zal hij je niet geloven. De Wachttoren heeft er alles aan gedaan om deze datum te doen vergeten. Zelfs de velen die erin geloofd hebben en in die tijd gehoopt hadden het herstelde paradijs te mogen meemaken lijden blijkbaar aan geheugenverlies.

In 1974 werd maandelijks een folder uitgegeven, de “Koninkrijksdienst” (4 tot 8 blz.), met daarin het programma van de vergaderingen en de instructies hoe te prediken. Bekijk wat ze hier schrijven:

Januari 1974

 • Zulk nieuws moedigt ons allen aan, vooral daar wij onze bevrijding zien naderen …
 • Blijf moedig, vooral nu met de toenemende moeilijkheden, die aantonen dat het einde nadert …
 • De grootste profeet aller tijden heeft verteld dat de slechte situatie juist te kennen geeft dat bevrijding en zekerheid nabij zijn … 
 • Laten wij allen bedenken hoe kort de tijd is …
 • Wij hopen dat de ernst waarmee bijbelstudies worden geleid de mensen ervan zal overtuigen dat de tijd dringt …

Februari 1974

 • De snelle ontaarding van het tegenwoordige samenstel van dingen bevestigt dat onze bevrijding nabij is …
 • Door de huidige toestanden dienen wij ons steeds meer bewust te zijn van de korte tijd die ons nog rest …
 • Jullie zullen bescherming genieten gedurende de grote verdrukking die binnenkort plotseling zal losbarsten …
 • Deel uitmaken van het rijk van valse religie waarvan Gods Woord duidelijk voorzegt dat het in de nabije toekomst vernietigd zal worden …
 • De tijd loopt ten einde en de noodzaak een definitief standpunt in te nemen wordt steeds dringender …
 • Maak met Jehovah’s hulp iets groots van deze Avondmaalviering, misschien wel een van de laatste vieringen vóór de “grote verdrukking” …

Maart 1974

 • Jezus’ regering zal in de zeer nabije toekomst het volledige bestuur over de aarde uitoefenen … 
 • De voordelen van Christus’ offer zullen spoedig aangewend worden …

April 1974

 • Hierdoor zullen zij zich eveneens vereenzelvigen met de organisatie die er door Jehovah op wordt voorbereid de naderbij komende “grote verdrukking” te overleven …

Mei 1974

 • Naarmate wij dichter bij de “grote verdrukking” komen …

Juni 1974

 • Terzelfder tijd willen wij niet vergeten dat “de overgebleven tijd…kort is geworden…want het toneel: van deze wereld is bezig te veranderen; (1 Kor. 7: 29-31) Wij leven in gewichtige tijden, in tijden van verandering, ja, in de tijd van het einde voor dit samenstel van dingen.
 • Zeer binnenkort zal Jehovah God ertoe over gaan het letterlijke einde van de wereld te brengen in een verdrukking die zo groot is dat Jezus erover zei :”Er zal dan zulk een grote verdrukking zijn als er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, en ook niet meer zal voorkomen.”

Juli 1974

 • Het zal niet zo lang meer duren voordat de woorden die de nieuwe koning der aarde ruim negentien eeuwen geleden uitsprak, een verschrikkelijke vervulling zullen hebben.

Augustus 1974

 • Als Gods volk weten wij dat 1975 een gekenmerkt jaar is doordat in dit jaar 6000 jaar menselijke geschiedenis eindigt doch dit is alles wat er ooit positief over is gezegd.
 • Met het oog op de komende “grote verdrukking” moet ons geloof elke dag sterker zijn als de dag ervoor.

Oktober 1974

 • Alleen degenen die dit goede nieuws aanvaarden en zich er in overeenstemming mee gedragen, kunnen de snel nader bijkomende “grote verdrukking” hopen te overleven.

November 1974

 • Wij weten niet precies wanneer de “grote verdrukking” zal beginnen. Toch zijn wij van één ding zeker: het geslacht dat ooggetuige was van de gebeurtenissen in 1914 is het geslacht dat eveneens de “grote verdrukking” zal zien. Ongeveer zestig jaren zijn sindsdien reeds verlopen. De tijd waarop Jehovah God handelend zal optreden, is bijgevolg zeer dichtbij.
 • Christenen zijn echter benieuwd te zien of het begin van de “grote verdrukking” zal samenvallen met het 6000-jarige bestaan van de mens, dat volgens de chronologie in het midden van de jaren 1970 valt.
 • – Het dienstjaar 1975 geeft ons een gevoel van spannende verwachtingen. Wij zijn er ons heel goed van bewust dat wij thans zestig jaar zijn gevorderd in het “besluit van het samenstel van dingen” en dat de overgebleven tijd kort is.

December 1974

 • Jehovah’s getuigen zijn zich bewust van het feit dat een verandering nu werkelijk ophanden is. Wanneer wij denken aan onze bevrijding die nu zo nabij is, verheugen wij ons reeds…. 
 • Voor dit stervende samenstel van dingen is het uur reeds vergevorderd

1975 breekt aan. Tijdens dat jaar leggen de “Koninkrijkdiensten” minder de nadruk op de tijd van het einde? Neemt het Wachttorengenootschap een afwachtende houding aan?

We bereiken september 1975; Acht maanden zijn voorbij en er is niets gebeurd. De Wachttoren gebruikt als voorzorgsmaatregel een list om het niet uitgekomen profetie probleem op te lossen. Wanneer het nieuwe dienstjaar begint op 1 september 1975 verschijnt in de “Koninkrijksdienst”:

 • Hoewel het kalenderjaar 1976 (vanaf september 1975) nog niet is begonnen, bevinden wij ons toch reeds enkele weken in het dienstjaar 1976. Terugblikkend op de afgelopen twee dienstjaren kunnen wij zeggen dat er zo’n 600.000 personen gedoopt zijn. Uitgaande van dit getal geven de afgelopen vijf dienstjaren (1970-1975) het aantal van ruim 1.100.000 nieuwe dopelingen te zien. Alleen aan Jehovah’s onverdiende goedheid kan het worden toegeschreven dat deze haast onvoorstelbare toename is gekomen. Jehovah heeft geduld met de mensheid “omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt maar wenst dat allen tot berouw geraken”.

Andere opmerkelijk uitleg:

In “Ontwaakt” van 22 april 1967 staat een artikel getiteld “Hoe lang zal het nog duren :

 • “Dientengevolge is het feit dat wij het einde van de eerste 6000 jaar van ’s mensen bestaan naderen, van groot gewicht. Loopt Gods rustdag parallel met de tijd die de mens sinds zijn schepping op aard is geweest? Klaarblijkelijk. Op grond van uiterst betrouwbare onderzoekingen van de bijbelse chronologie, en in harmonie met vele uit de wereldlijke geschiedenis aanvaarde datums, kunnen wij aannemen dat Adam in de herfst van het jaar 4026 v.G.T. werd geschapen. Te eniger tijd in datzelfde jaar moet Eva geschapen zijn, waarna onmiddellijk Gods rustdag begon. In welk jaar zouden de eerste 6000 jaar van ’s mensen bestaan en tevens de eerste 6000 jaar van Gods rustdag dan ten einde lopen?

In het jaar 1975. Dit verdient aandacht, speciaal met het oog op het feit dat de ‘laatste dagen’ in 1914 zijn begonnen en dat de fysieke feiten van onze tijd in vervulling van de profetie ons geslacht als het laatste geslacht van deze goddeloze wereld kenmerken. Wij kunnen dus verwachten dat de onmiddellijke toekomst voor degenen die hun geloof in God en zijn beloften stellen vervuld zal zijn van opwindende gebeurtenissen. Het betekent dat wij binnen betrekkelijk weinig jaren getuige zullen zijn van de vervulling van de resterende profetieën die betrekking hebben op de ‘tijd van het einde’.”

In de “Koninkrijkdienst van de maand april 1968 staat:

 • “Verspreiding van de brochures – … Wetend dat er ons maar 90 maanden meer rest voordat het einde van de 6000 jaar zijn aangebroken, zou het heel nuttig zijn dat al deze brochures in de handen van de mensen terechtkomen in plaats van op de boekenplanken of in de kartons in de Koninkrijkszalen.”

In “De Wachttoren” van 1 augustus 1968 staat op blz. 466:

 • De onmiddellijke toekomst zal beslist vol uiterst kritieke gebeurtenissen zijn, want dit oude samenstel van dingen nadert zijn volledige einde. Binnen op zijn hoogst enkele jaren zullen de laatste onderdelen van de Bijbelse profetie met betrekking tot deze ‘laatste dagen’ in vervulling gaan, hetgeen zal uitlopen op de bevrijding van de overlevenden tot in Christus’ glorieuze 1000-jarige regering. Wat een moeilijke tijd, maar tevens, wat een grootse tijd ligt er vlak vóór ons!”

In de brochure ” De duizendjarige vrede is nabij” van 1969 op blz. 25 staat dat het zevende millennium- een periode van 1000 jarige vrede, binnen de 10 jaar zal beginnen. Op de laatste blz. staat:

 • “De getuigen van Jehovah bereiden zich vreugdevol voor om de aanstaande duizendjarige vrede te leren kennen.”

In “Ontwaaktvan 8 april 1969 op bladzijde 13 staat:

 • “Het feit dat er van de periode die de ‘laatste dagen’ wordt genoemd, al vierenvijftig jaar zijn verstreken, is zeer betekenisvol. Het betekent dat het nog maar enkele jaren zal duren voordat het verdorven samenstel van dingen dat nu de aarde beheerst, door God wordt vernietigd”

In een “Koninkrijksdienst” uitgegeven in het Engels (Kingdom Ministry) gedateerd mei 1974, vernemen we dat:

 • ”veel van onze broeders en zusters zich in de fulltime dienst begeven en al hun goederen verkopen, wegens de gebeurtenissen die met rasse schreden naderen.”

In “de Wachttoren” van 1 januari 1997, blz. 12 par. 2 staat:

 • “Dienen wij echter niet blij te zijn dat het einde nog niet is gekomen? . Door wat zich als “uitstel” voordoet, zijn nog veel meer „schapen” in de gelegenheid om … bijeengebracht te worden.”

Het boek Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen Gods (uitgegeven in het Engels in 1966, in het Nederlands in 1968), dat een beetje te duidelijk was over de datum 1975, werd door de Wachttoren uit de circulatie genomen. Vindt men niet in dit befaamd boek een “TABEL VAN BETEKENISVOLLE DATUMS VANAF ’S MENSEN SCHEPPING TOT 7000 A.M.” ( pagina’s 33 tot 37), met de volgende formele verklaring:

 • 1975 (Anno mundi 6000) – Einde van de 6de 1000-jarige dag van ‘s mensen bestaan (in vroege herfst)

Met grote regelmaat werden in de Wachttorenpublicaties uitspraken geciteerd van vooraanstaande personen of van “deskundigen” op allerlei gebied die op de een of andere manier naar 1975 verwezen, bijvoorbeeld een uitspraak van Dean Acheson, een van Amerika’s voormalige ministers van buitenlandse zaken, gedaan in 1960:

 • Ik weet genoeg van wat er op het ogenblik gaande is om u te kunnen verzekeren dat deze wereld over vijftien jaar, vanaf heden gerekend [dus tegen 1975], te gevaarlijk zal zijn om in te leven.”

 

Het boek “Famine– 1975! (Hongersnood – 1975!), geschreven door twee voedseldeskundigen, werd herhaaldelijk geciteerd en in het bijzonder deze uitspraken:

 • “Tegen 1975 zal de wereld te maken krijgen met een ramp van ongekende omvang. Hongersnood groter dan alle voorgaande hongersnoden in de geschiedenis zal de onderontwikkelde volkeren teisteren.”
 • “Ik voorspel een specifiek jaartal, 1975, wanneer de nieuwe crisis over ons komen zal in al zijn verschrikkelijke hevigheid.”
 • “Tegen 1975 zullen burgerlijke ongeregeldheden, anarchie, militaire dictaturen, wilde inflatie, verstoring van het vervoerswezen en chaos in veel van de hongerende natiën aan de orde van de dag zijn.”
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

1975b 1975c 1975d 1975e

pijl_op

balk

20. Geld en Jehovah’s Getuigen:

Bent u een Jehovah’s Getuige? Bekijk dan goed deze pagina.

Waarom verklaart het Wachttorengenootschap in hun filmpjes dat alle giften gebruikt worden voor het bouwen van Koninkrijkzalen en het wereldomvattende predikingswerk?????? En jullie maar geven en gratis werken.

Hieronder enkele voorbeelden om u te laten nadenken:

“Een hemelse vastgoedportefeuille”

Zo wordt het vastgoed van Jehovah’s Getuigen door een vastgoedorganisatie in Brooklyn NY omschreven. De waarde van het vastgoed in Brooklyn alleen wordt geschat op 1 miljard dollar. Vanwaar komt dat geld? Simpel: op elke grote vergadering van Jehovah’s Getuigen wordt aangekondigd dat ze een tekort hebben. De brave volgelingen vullen dat tekort maar al te graag aan. De aandeelhouders achter deze sekte hebben het systeem zeer vernuftig in elkaar gezet.

Bron: The Real Deal

portfolio

Joseph Franklin Rutherford

Eén van de presidenten van deze organisatie, Joseph Franklin Rutherford, reed met deze nederige V-16 Cadillac. Bij het bespreken van deze bijzondere auto, schrijft “Special Interest Auto # 92, april 1986, blz. 21 :” Natuurlijk waren het de zeer rijken – en vaak ook beroemden – die behoorden tot de zeer beperkte klantenkring van deze V-16. Onder de eigenaren van de eerste generatie auto’s vinden we Al Jolson … Robert Montgomery … Marlene Dietrich … “(En natuurlijk, Joseph Franklin Rutherford, de “nederige” dienaar en persoonlijke woordvoerder van de Almachtige Jehovah God Zelf.) Een Ford uit 1931 kostte auto1toen ongeveer $ 600,00. Deze Cadillac kostte toen tussen de $ 5,400.00 en $ 9,200.00, afhankelijk van de uitvoering. Rutherford’s Cadillac kostte dus tussen de negen en vijftien keer zoveel als een gewone nieuwe auto van toen en zelfs meer dan veel van de mooie huizen in die tijd. Nog een klein detail over Rutherford: Het enige verschil met de andere klanten was dat Rutherford 2 van deze auto’s had. De andere was een cabriolet sedan voor zijn persoonlijk gebruik in Brooklyn. De auto op de foto werd gebruikt als hij in Beth-Sarim was, de villa die gebouwd werd voor Abraham, Isaäk en Jakob. Maar die mensen wouden maar niet wakker worden, dus woonde Rutherford er dan maar zelf. Van wie dat geld kwam, vraagt u? Raad eens …

auto2

auto3

villa1

Canada : inkomsten

En u die dacht, dat het niet om geld ging? Klik even op deze link. Deze pagina gaat over de organisatie van Jehovah’s Getuigen, enkel in Canada en hun financiën.

Enkele voorbeelden van hun investeringen.

Niettegenstaande regelmatig in de tijdschriften van het Wachttorengenootschap teksten staan zoals hieronder, belegt de organisatie zelf in Hedge Funds en Private equity (emerging landen).

“Consider how many buy lottery tickets, spend money in casinos, or speculate recklessly in the stock market, dreaming of making a fortune” (Watchtower Inc. 3.01.02,p. 17, par 16)

“Tijdens een economische malaise komen zelfs miljardairs er niet zonder kleerscheuren af. Vraag maar aan hun psychologen.”  (Ontwaakt juli 2009, laatste pagina)

Zie de onderstaande filmpjes:

Hedge Funds

Private Equity in Afrika

pijl_op

balk

21. De Wachttoren: één artikel – twee verschillende redeneringen!

Is het verkeerd van geloof te veranderen?

Wat is uw mening?

Wat als u op grond van uw ‘speurtocht naar waarheid’ tot de conclusie komt
dat u van geloof moet veranderen?

Is het acceptabel als uw vriendenkring en familie u dit willen beletten ….
desnoods met emotionele chantage?

Lees de redenering in Ontwaakt! … het zal u verbazen

Ontwaakt!  van juli 2009 blz. 28-30: Is het verkeerd van geloof te veranderen? (1)

Het artikel begint met een uitspraak van een zekere Avtar.

Ze zegt: “Als je in mijn geboorteland van geloof verandert, wordt je door de gemeenschap gemeden.” (2)

Herkent u hier iets dat ook onder Jehovah’s Getuigen voorkomt?
Als u – op grond van uw persoonlijke Bijbelstudie – besluit om niet langer één vanJehovah’s Getuige te willen zijn en u zich laat uitschrijven uit uw plaatselijke gemeente, zult u door alle Jehovah’s Getuigen worden gemeden. Ze gaan niet meer met u om, eten geen maaltijd met u en richten zelfs geen groet meer tot u.  Dit geldt zelfs voor familieleden.

Dat weet je … maar zie welk politiek correct standpunt er voor het oog van de buitenwereld wordt ingenomen.
Op blz. 29 staat:

“Niemand mag gedwongen worden God te aanbidden op een manier die hij onaanvaardbaar vindt of te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie.” (3)

Ja, u leest het goed.
Niemand mag gedwongen worden te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie.

Ontwaakt!  komt op voor vrijheid van geloof en meningsuiting als het gaat om mensen van andere religies die Jehovah’s Getuigen willen worden.

Wat als u echter de raad opvolgt van blz.28, waar staat:

“Ga als onderdeel van uw zoektocht naar waarheid het bewijs na dat wat de Bijbel zegt waar is.” …..(4) en “dat we niet alles moeten geloven wat we horen maar ‘de geïnspireerde uitingen moeten beproeven om te zien of ze uit God voortspruiten.” (5)

Wat als u naar aanleiding van dat “beproeven” tot de conclusie komt dat het Wachttorengenootschap u niet tot de “waarheid” heeft geleid en u zich daarom wil laten uitschrijven uit uw gemeente?

Als uw familie allemaal in de “waarheid” is, wordt u dan gedwongen te kiezen tussen uw geloof en uw familie?  Zult u nog gezellige omgang met hen kunnen hebben? Samen gezellig een maaltijd gebruiken?

Blz. 28 zegt verder:

“Omdat onze Schepper wil dat we naar waarheid zoeken, kan het niet verkeerd zijn als we handelen in overeenstemming met het bewijs dat we vinden — ook al betekent dit dat we van geloof moeten veranderen.”(6)

Als “het niet verkeerd kan zijn” om van geloof te veranderen als dat volgens u meer “in overeenstemming met het bewijs” is … waarom richt u dan zelfs geen groet meer tot iemand die van dit door God gegeven recht gebruik maakt?

Het artikel erkent:

“Hoewel de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen ware en valse leringen, geeft God iedereen de vrijheid om te kiezen hoe hij of zij zal reageren”. (7)

Denkt u dat er sprake is van “vrijheid om te kiezen”, wanneer dat betekent dat hij/zij niet langer normaal met familie en vrienden mag omgaan?

Is het denkbaar dat deze persoon ter wille van zijn familie dan toch maar NIET van geloof verandert?
Daarmee feitelijk tegen de logica van dit artikel ingaande, als er staat:

“Maar er wordt ook gezegd dat degenen die God liefhebben, “God als regeerder meer moet gehoorzamen dan mensen”. Dus kan Loyaliteit aan God soms tot gevolg hebben dat u een beslissing neemt waar sommigen van uw familieleden niet blij mee zijn.” (8)

Ja, de emotionele druk die daardoor ontstaat kan tot gevolg hebben dat deze persoon niet loyaal is aan God, aldus dit artikel, en zijn familieleden belangrijker acht. Hij veranderde NIET van geloof, terwijl hij dit uit loyaliteit aan God wel had moeten doen.

Bent u zich er van bewust dat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen deze maatregel van uitsluiting oplegt aan mensen die hun geweten willen volgen en loyaal willen zijn aan God als regeerder?

Het artikel zegt iets dat absoluut waar is op blz. 28:

Elke leer die echt van God afkomstig is, moet bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met Gods persoonlijkheid, waaronder zijn overheersende eigenschap liefde (1 Joh.4:8). (9)

Wat denkt u: is het in overeenstemming met Gods “overheersende eigenschap liefde” om iemand het natuurlijke recht op omgang met zijn familie te ontnemen?

Stel dat één van uw gezinsleden wordt ontvoerd.
De ontvoerders eisen een grote som losgeld.
Als u niet betaalt ziet u uw gezinslid niet terug.

 • Wat is uw mening?
 • Is dit een vorm van dwang en chantage?
 • Is het in overeenstemming met Gods eigenschap “liefde”?

Zie nu eens wat het Besturend Lichaam doet.
Als u de organisatie verlaat wordt iedere normale vorm van omgang met uw familie en vrienden verboden.
Pas als u terugkomt in de organisatie ziet u uw familie terug.
Het is alsof u een losgeld of dwangsom moet betalen om hen weer te mogen zien.

Uw familie wordt als het ware gegijzeld door de Wachttorenorganisatie.

Als het NIET in overeenstemming is met Gods eigenschap LIEFDE …, dan is die leer niet echt van God afkomstig, redeneerde dit artikel.

Weet u nog wat de stelling van dit artikel was?

“Niemand mag gedwongen worden God te aanbidden op een manier die hij onaanvaardbaar vindt, of te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie.” (3)

Klik op onderstaande links ter verduidelijking van de nummers tussen ()

In aanvulling op dit artikel :  De waarheid wordt door de jaren heen herschreven :

Bent u Jehovah’s Getuige, dan mag u beslist volgende Wachttorenlectuur doornemen, u bent dat verplicht tegenover uzelf!

Uit het boek “De Waarheid die tot eeuwig leven leidt”, blz. 13:

“Daar wij niet willen dat onze aanbidding tevergeefs is, is het belangrijk dat een ieder van ons zijn religie onderzoekt … Indien wij de waarheid liefhebben behoeven wij voor een dergelijk onderzoek niet bevreesd te zijn”

Uit het tijdschrift “De Wachttoren”, 1 febr. 1964 blz. 80, &3:

“Wanneer men valse religie openlijk aan de kaak stelt, doet men waardevoller werk dan wanneer men een nieuwsbericht als onjuist aan de kaak stelt; men verricht er een openbare dienst mee in plaats dat men zich schuldig maakt aan een daad van religieuze vervolging, want het heeft met het eeuwige leven en geluk van de mensen te maken”

Uit “De Wachttoren”, 15 aug. 1964 blz. 420:

“Beproeft u echter niet uw religie, dan zal ten aanzien van Gods voornemen geen rekening met u gehouden worden – 2Kor.13:5, N.W.. Het kan zijn dat de gedachte dat uw religie niet door God wordt aanvaard, u onaangenaam is, maar het zal u eeuwig tot voordeel strekken thans tot die ontdekking te komen”

Indien u beweert altijd “De Waarheid” te onderrichten, waarom worden vroegere “waarheden” tenietgedaan en vervangen door nieuwe “waarheden”

In aanvulling op dit artikel. De waarheid die tot eeuwig leven leidt van 1968 is herschreven in 1981:

Doch zaken zijn totaal anders herschreven: niet alleen wat hieronder vermeld staat, maar ook alles betreft het jaar 1975, omdat men van die datum vanaf wil. (dit laatste zie je in het filmpje)

waarheid

pijl_op

balk

 

22. Armageddon: nadenkertjes voor Jehovah’s Getuigen

Wanneer breekt volgens de Jehovah’s Getuigen uiteindelijk Armageddon uit?

De Dag van Oorlog van Jehovah God, waar Jezus, de engelen en de reeds in de hemel opgenomen leden van de 144.000alle goddelozen vernietigen.

Armageddon breekt uit:

 • in 1874
 • 1878
 • 1914
 • uiterlijk 1925
 • 1975
 • wanneer mensen die 1914 bewust hebben meegemaakt nog in leven zijn
 • wanneer mensen die geboren zijn in 1914 nog in leven zijn
 • wanneer mensen die duidelijk kunnen zien dat in 1914 de tijd van het einde is begonnen nog in leven zijn,
 • wanneer nog mensen in leven zijn die begrijpen dat we in de tijd van het einde leven.

Hoe verklaart u het volgende:

Laat dit ene feit echter niet aan UW aandacht ontgaan, geliefden, dat bij Jehovah één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Jehovah is niet traag ten aanzien van zijn belofte, zoals sommigen traagheid beschouwen, maar hij is geduldig met U, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken. (2 Petrus 3:8-9)Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift & Wachttoren van februari 2006.

In 1975 werd de wereldbevolking op ongeveer 4 miljard mensen geschat. Momenteel zijn dat er reeds 7 miljard. Het wachttorengenootschap insinueerde dat Armageddon in 1975 zou losbarsten (artikel 19). Nu 40 jaar later is de aanwas van de bevolking met 3 miljard toegenomen. Hoe langer Armageddon uitblijft, hoe meer slachtoffers. Hoe kunt u Petrus zijn redenering rijmen “dat Jehovah niet wenst dat hij iemand dient te vernietigen” met deze enorme bevolkingstoename?

Of bekijk het anders: elke dag groeit de wereldbevolking gemiddeld met 200.000 mensen, doch de groei van actieve Jehovah’s Getuigen slechts met ongeveer 225 à 300 (volgens hun cijfers). Dit wil zeggen dat voor elke dag, dat Armageddon niet uitbreekt Jehovah 200.000 meer mensen zal moeten vernietigen. Is dit wat Petrus schreef?

armageddon

From Paradise Lost to Paradise Regained Hardcover – January 1, 1958

 pijl_op

balk

23. Cirkelredenering bij Jehovah’s Getuigen: wapen of valkuil?

Belangrijk hier is te weten dat het misschien eenvoudig is om te zien hoe een ander gevangen zit in een cirkelredenering. Doch voor de persoon zelf die in een cirkelredenering gevangen zit, is het bijzonder moeilijk om daaruit te komen. Pas als die doorziet hoe een cirkelredenering in de praktijk werkt “ziet” die wat er gebeurt in zijn brein.

Een cirkelredenering is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij alles als juist wordt aangenomen wat nog moet bewezen worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker of schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn. Het standpunt wordt zo geformuleerd dat men hier moeilijk tegen kan ingaan. (Alleen door vragen te stellen kan dit doorbroken worden.) Hieronder twee voorbeelden van cirkelredeneringen:

1. Je gebruikt een standpunt als argument. Je herhaalt je standpunt in andere woorden.

 • Ik vind haar niet leuk, omdat ik haar niet mag.
 • Ik heb dat niet gestolen, want ik ben geen dief.
 • God bestaat, want het staat in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is waar, omdat dit het woord van God is.
 • Ik ben je baas, daar ik het hier voor het zeggen heb.
 • Frans is een nuttig vak, want je hebt er veel aan.

(Je kunt deze cirkelredeneringen weerleggen door een kritische vraag te stellen: “Je zegt twee keer hetzelfde. Kun je zeggen waarom je haar niet leuk vindt?)

2. Een cirkelredenering is een redenering die gebaseerd is op twee of meer stellingen die ieder afzonderlijk slechts waar zijn als de andere ook waar is. Het komt er op neer dat stelling ‘A’ wordt bewezen door stelling ‘B’. Stelling ‘B’ is echter alleen waar als stelling ‘A’ waar is. Neem dus één stelling weg en de andere verliest zijn kracht.

 • De Bijbel is waar, ik ben Jehovah’s getuige, Jehovah bestaat.
 • De getrouwe en beleidsvolle slaaf is in 1919 door Jezus aangesteld, alleen met Gods zegen kon er een dergelijke grote toename zijn, aangezien God hun werk heeft gezegend moeten ze wel door God aangesteld zijn.

(Je kunt deze cirkelredeneringen weerleggen door te vragen: “wat als één van deze stellingen niet waar is, wat als alle drie stellingen niet waar zijn? Als stelling twee niet waar is en wegvalt, wat blijft dan nog over van stelling één? Als grote toename enkel met Gods zegen mogelijk is, hoe verklaar je dan de enorme aantallen van de Rooms Katholiek Kerk of de enorme toename van de Mormonen?)

pijl_op

 

balk

24. Drogredenen bij Jehovah’s Getuigen: wapen of valkuil?

Een drogreden is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Waarom het Wachttorengenootschap drogredenen gebruikt is duidelijk, men hoopt dat niemand ze herkent. Eens je deze drogredenen herkent en weet te ontmaskeren zie je de zwakke punten eerder en kan je deze onderuit halen:

Beroep op autoriteit:

 • De Amerikanen hadden nooit de oorlog met Irak mogen beginnen. Mandela was daar ook tegen.
 • Als Nixon dat zegt, zal het wel juist zijn, hij was tenslotte president.

Bij een beroep op de autoriteit wordt in het argument iemand met aanzien genoemd, van wie gezegd wordt dat hij hetzelfde standpunt heeft als degene die argumenteert.

Onjuist oorzakelijk verband:

 • Het alcoholverbod was succesvol, want er zijn aanzienlijk minder ordeverstoringen geweest. (Terwijl het bv. een zeer koude nacht was en daardoor geen kat op de baan was.)
 • Het is donker omdat de lichten branden.

Bij deze drogredenatie wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen twee zaken die misschien wel waar zijn, maar waartussen geen oorzakelijk verband bestaat.

Stok achter de deur:

 • Als je geen rok of kleed draagt, mag je hier niet meer binnen.

In plaats van argumenten worden nare gevolgen opgesomd. Eigenlijk is er sprake van chantage of intimidatie?

Verschuiven van bewijslast:

 • We moeten veel meer de Bijbel lezen, geef me één reden om dit niet te doen.

Bij deze vorm van argumentatie verschuif je de bewijslast naar de ander. Er wordt eigenlijk geen argument gegeven, maar je verplicht je tegenstander om wel een argument te geven. Bemerk het verzwegen argument: als je geen reden kunt geven, moeten we dat wel doen.

Populistische drogredenen:

 • Iedereen is het er over eens dat …
 • Duizenden kijkers beweren hetzelfde dat …

De mening van anderen wordt als enige bewijs aangetoond.

De  persoonlijke aanval:

 • Hij kan dit allemaal wel beweren, maar het vorige project heeft hij verknoeid.
 • Wat kan mijn buurman nu over de tuin weten? Hij heeft altijd op een flat gewoond.

Er wordt niet zozeer op de feiten gericht, maar meer op de persoon. Er worden geen inhoudelijke argumenten gegeven, maar argumenten over iemands houding, familie, uiterlijk of verleden. Bij dit soort argumenten moet de kritiek vooral gericht worden op het verzwegen argument.

Beroep op traditie:

 • Je moet altijd onze bijbelles doornemen, dat heeft altijd al gemoeten.

Dit wordt vaak gebruikt als argument, omdat veel mensen niet van veranderingen houden en zich meestal vastklampen aan het verleden. Sommige mensen zijn zelfs bang voor veranderingen.

Woorden in de mond leggen:

 • Je vindt die film niet mooi, je geeft helemaal niet om films.
 • Je gelooft niet in Jehovah, dus ben je ongelovig.

Als je een ander woorden in de mond legt, verdraai je een uitspraak van iemand tot iets wat nooit is gezegd

Verkeerd vergelijk:

 • België heeft een te duur wegennet, andere landen hebben dat toch ook niet.

Hier worden twee verschillende zaken met elkaar vergeleken. Je moet altijd op het volgende letten: twee zaken kunnen op elkaar lijken, maar ze verschillen uiteraard ook op elkaar.

Jij ook argument:

 • Het gras is nog niet afgereden, jij hebt toch ook nog niet de auto gewassen.

Dit is extremer dan een verkeerd argument en natuurlijk grote onzin. Bij een ‘jij ook’ argument wordt er een geheel ander geval tegenover geplaatst, alsof de twee gevallen tegen elkaar teniet doen.

Generalisatie:

 • Belgen eten heel veel frieten. In Frankrijk ben ik twee Belgen tegen gekomen die veel frieten aten.

Hier wordt er op basis van één of enkele waarnemingen een conclusie getrokken. Deze conclusie wordt dan als algemeen geldend beschouwd.

Voorkomen van een afwijkende mening:

 • Intelligente Jehovah’s Getuigen hoef ik natuurlijk niet te vertellen dat het enige juiste is wat je kunt doen is, afvalligen te beschouwen als geestesziek.

De mening is zo geformuleerd, dat de luisteraar de moed ontnomen wordt om tegen de mening in te gaan. Iedereen vindt dit namelijk zo. De spreker kan dit op twee manieren doen: of dat er een dreiging ontstaat, of dat hij de luisteraars vleit.

Cirkelredenering:

Zie artikel 23. Cirkelredenering bij Jehovah’s Getuigen

Als u deze drogredenen herkent en hetzij de literatuur van het Wachttorengenootschap doorneemt, hetzij praat met een Jehovah’s Getuige, ben je hier voortaan voor gewapend.

pijl_op

balk

25. Het “martelaarscomplex”: een methode van het Wachttorengenootschap om haar volgelingen in haar macht te houden.

Het Wachttorengenootschap maakt dankbaar gebruik om haar volgelingen netjes in het gareel te laten lopen door de overtuiging aan te wakkeren, dat Jehovah’s Getuigen vervolgd worden om hun geloof. Als je het met één of ander aspect van de leerstelling van de organisatie oneens bent wordt dit direct als tegenstand aanzien. Alle tegenstand van hun activiteiten wordt als “vervolging” gezien. Jehovah’s Getuigen krijgen hierdoor de indruk dat ze voor de goede zaak bezig zijn.

De literatuur van het Wachttorengenootschap besteedt veel aandacht aan artikelen die aantonen dat de Jehovah’s Getuigen moeilijkheden ondervinden bij het prediken van hun geloof.

Voorbeeld: “Waarom worden Jehovah’s Getuigen vervolgd en wordt er zoveel ongunstigs over hen verteld? Jezus zei: “Indien de wereld u haat, gij weet dat ze mij eerder dan u heeft gehaat. Als gij een deel van de wereld zoudt zijn, zou de wereld ten zeerste gesteld zijn op wat haar toebehoort. Daar gij echter geen deel van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u” (…) De bijbel toont aan dat de gehele wereld in Satans macht ligt; hij is de voornaamste aanstichter van de vervolging (…) Ook zei Jezus tot zijn discipelen: “Gij zult om mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle mensen” (…) De vervolging wordt veroorzaakt doordat Jehovah’s Getuigen zijn geboden meer gehoorzamen dan die van enige aardse heerser.” Redeneren aan de hand van de Schrift, blz. 223-224.

“Gij zult om mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle mensen” betekent voor een Jehovah’s Getuige het volgende :

 • Vervolging is het gevolg van trouw aan God.
 • Vervolging is het bewijs van trouw aan God.
 • Alleen ware aanbidders worden vervolgd.
 • Tegenstanders zijn in de macht van Satan.

Men noemt dit het “martelaarscomplex”. Men creëert hierdoor een hechte groep, waar men enkel in eigen groep begrepen wordt, wat je weer afhankelijk maakt van de groep. Het verlaten van de groep wordt moeilijker. Alles buiten de groep is de vijand. Door tegenstand als bewijs te zien van het werk van Satan, versterkt de overtuiging van de juistheid van de gekozen weg van de Jehovah’s Getuige. Men weerhoudt de volgzame getuigen ervan om ernstige aandacht aan de argumenten van zulke vermeende tegenstanders te schenken. Zij bouwen als het ware een muur rond hun op om je af te weren voor alles wat niet strookt met datgene wat het Wachttorengenootschap hun voorhoudt. En het toppunt is dat de Jehovah’s Getuige daar nog trots op is ook.

Deze vicieuze cirkel kan alleen doorbroken worden als er twijfel begint te ontstaan aan de identiteit en het unieke van de groep. Pas dan is er kans dat een volgeling kan ontsnappen aan de greep van het Wachttorengenootschap.

 pijl_op

balk

26. Mammon – Rijkdom van het Wachttorengenootschap of financiële theologische fraude?

Iedereen die een beetje opzoekingswerk doet weet dat het Wachttorengenootschap schatrijk is. Elke Koninkrijkszaal heeft (een) donatie bakje(s). Elke Jehovah’s Getuige doet daar op regelmatige basis braaf een gift in. Dit heeft in de loop der jaren ervoor gezorgd (gezien het grote aantal Koninkrijkszalen wereldwijd) dat het Wachttorengenootschap een miljoenenbusiness opgebouwd heeft, en dit onzichtbaar en ondoorzichtelijk. Het Wachttorengenootschap houdt haar hele financiële vermogen geheim. Er bestaan geen officiële financiële rapporten. Het is onmogelijk te achterhalen wat de inkomsten en uitgaven van het Wachttorengenootschap zijn. Doch een vaststaand feit is, gezien het bovenmatig bezitten van papierfabrieken en drukkerijen (draaiend op vrijwilligerswerk), dat dit door de giften van de Jehovah’s Getuigen wereldwijd in de honderden miljoenen moet lopen.

Het werk voor het Wachttorengenootschap gebeurd door de Jehovah’s Getuigen kosteloos (enkel in de ‘kost en inwonen’ kan voorzien worden). De Jehovah’s Getuige wordt aangeleerd dat het mooier is gratis te werken voor het Wachttorengenootschap dan te werken voor een betaalde baan in het “verderfelijke samenspel van dingen”. Voor de meeste Jehovah’s Getuigen is het niet gemakkelijk, enerzijds om naast het predikingswerk er een betaalde baan op na te houden, anderzijds zijn/haar budget in evenwicht te houden. Bovendien wordt van deze Jehovah’s Getuige ook verwacht dat hij nog donaties doet. In vele gevallen komt het er op neer dat de belastingbetaler voor een groot deel hier indirect mee aan betaalt.

Moeten wij niet de volgende bedenkingen maken?

 • Is het Wachttorengenootschap dat beweert: “Gods kanaal op aarde” te zijn geen multinational die via hun stichtingen een financieel zakenimperium opgebouwd heeft en dit stilzwijgend, onzichtbaar en ondoorzichtelijk?
 • Worden volgelingen door het Wachttorengenootschap niet volledig financieel leeg gemolken? Enerzijds verlangt het Wachttorengenootschap van haar volgelingen dat zij afstand nemen van rijkdom, maar anderzijds verlangt het Wachttorengenootschap dat zij hun geld afstaan aan het Wachttorengenootschap voor het wereldwijde predikingswerk?
 • Hoe komt het dat de Jehovah’s Getuige niet door heeft dat hij/zij een slaaf is van de God van het geld voor het Wachttorengenootschap?

Het Wachttorengenootschap slaagt erin bepaalde zaken onzichtbaar te houden voor haar volgelingen. Men weet bijvoorbeeld niet in welke economische sectoren het Wachttorengenootschap zich allemaal heeft ingekocht. Doch bepaalde zaken zijn wel zichtbaar, maar de Jehovah’s Getuige wil dit niet (in)zien. Voorbeelden hiervan:

 • Zij zien niet dat de elite er een weelderig leven op na houden.
 • Het Wachttorengenootschap heeft in het Stanley Theater een kroonluchter hangen geschat op 1.000.000 $.
 • De bouw van Patterson in New Jersey heeft tientallen miljoenen gekost en wordt geschat op 130.000.000 $. De terreinoppervlakte is 2.795.409.504 vierkante meter. (Dit gebouw wordt enkel gebruikt voor de opleiding van een honderdtal zendelingen per jaar, de leden van het besturend lichaam, enkele tientallen leden van de dienst en het schrijverscomité, een negentigtal district- en kringopzieners, een aantal broeders die steeds op weg zijn om “lezingen te houden”.)
 • De gebouwen in Selters en Emmen, dit om een paar drukpersen te laten draaien.
 • De risicodragende beleggingen in Hedge Funds en Private equity. (zie ook art. 20: Geld & Jehovah’s Getuigen)

De bezittingen van het Wachttorengenootschap wordt op verschillende miljarden dollars geschat. Wanneer gaat de gewone “broeder en zuster” inzien hoeveel giften zijn geschonken en hoeveel gratis arbeid is verricht om dit allemaal te realiseren?

Bekijk ook volgende website (screen 6)

Samuel Herd's latest bling on their TV. $20K Rolex.
Samuel Herd’s latest bling on their TV. $20K Rolex. (zou Jezus zich ook zo gekleed hebben voor zijn discipelen?)

pijl_op

balk

27. De “waarheid” door de bril van een trouwe navolger van het Wachttorengenootschap.

Onderstaand filmpje toont een sterk staaltje van cognitieve dissonantie. Bekijk hoe de Jehovah’s Getuige in de war raakt van de interviewer.

Elke Jehovah’s Getuige weet dat elk actieve volgeling gestraft wordt met uitsluiting als hij zich niet onderwerpt aan de leiders en ze niet accepteert als het communicatiekanaal van God.

Elke Jehovah’s Getuige weet dat de naam en de reputatie van het Wachttorengenootschap zwaarder weegt dan de waarheid.

Zie het onderstaand filmpje: “Jehovah’s Witness lies on video”

 pijl_op

balk

28. Vragen die u aan Jehovah’s Getuigen kunt stellen.

Als u in gesprek komt met een Jehovah’s Getuige zal die niet door u overtuigd willen worden van wat u denkt, voelt en wat uw visie is. Het enige doel dat hij/zij heeft, is om je te overtuigen van de denkwijze van het Wachttorengenootschap en hun visie. Alle weerstand is meestal zinloos.
Het Wachttorengenootschap traint (lees drilt / pusht) haar volgelingen wekelijks, om nog niet te spreken van de uiterst schadelijke hersenspoel-technieken, waarmee hun volgelingen worden geïnfecteerd met het vergif van een verdraaid en vals evangelie. Wil je met hen in discussie treden, dan dien je zeer goed op de hoogte te zijn hoe daar mee om te gaan, zo niet is het onmogelijk een zinvol gesprek met een Jehovah’s Getuige te voeren. Veel stof vindt u hierover in onze artikelen. Hieronder hebben we een aantal vragen voorbereid die u aan een Jehovah’s Getuige kan stellen, met de hoop dat dit in hem/haar iets kan wakker schudden.

(zie/download folder)

1.Terminologie

Waar kan ik de vele terminologieën van het Wachttorengenootschap terugvinden in de originele Hebreeuwse en Oud Griekse teksten zoals opzieners, hulppioniers, een besturend lichaam, Koninkrijkszalen en dergelijke? Waar vermeldde Jezus in de Schrift dat Zijn Gemeente ongeveer 1900 jaar zou dwalen of verduisterd zou zijn om dan ineens in 1874 op aarde door Charles T. Russell verlicht te worden? (Is dit niet Jezus de Titel ontnemen dat Hij het was die Het Licht in de wereld kwam brengen omdat Jezus Christus Het Licht is?) (Is dit geen gevaarlijke antichristelijke houding door een aardse organisatie Goddelijkheid toe te schrijven?)

 • Waar staat in de Bijbel dat er in de eindtijd mensen zouden optreden die Jezus Christus van zijn Godheid zouden beroven om dit zelf op te eisen?

2. Armageddon

En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt.(Matt 24: 14) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift.

Jehovah’s Getuigen prediken in bepaalde landen weinig of zelfs niet. Wil dit zeggen dat Jehovah 2 miljard mensen of een derde van de wereldbevolking zal doden omdat ze toevallig in het verkeerde deel van de wereld geboren zijn. Laat dit ene feit echter niet aan UW aandacht ontgaan, geliefden, dat bij Jehovah één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Jehovah is niet traag ten aanzien van zijn belofte, zoals sommigen traagheid beschouwen, maar hij is geduldig met U, omdat hij niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken. (2 Petrus 3:8-9) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift & Wachttoren van februari 2006.

In 1975 werd de wereldbevolking op ongeveer 4 miljard mensen geschat. Momenteel zijn dat er reeds 7 miljard. Het Wachttorengenootschap insinueerde dat Armageddon in 1975 zou losbarsten . Nu 40 jaar later is de aanwas van de bevolking met 3 miljard toegenomen. Hoe langer Armageddon uitblijft, hoe meer slachtoffers. Hoe kunt u Petrus zijn redenering rijmen “dat Jehovah niet wenst dat hij iemand dient te vernietigen” met deze enorme bevolkingstoename?

 • Elke dag groeit de wereldbevolking gemiddeld met 200.000 mensen, doch de groei van actieve Jehovah’s Getuigen slechts met ongeveer 225 à 300 (volgens hun cijfers). Dit wil zeggen dat voor elke dag, dat Armageddon niet uitbreekt, Jehovah 200.000 meer mensen zal moeten vernietigen. Is dit wat Petrus schreef?

 

3.Nieuw licht

Waar vindt je ergens in de Bijbel dat het geloof in “nieuw licht” rechtvaardigt: “op basis van hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor ver in het verleden liggende tijden heeft beloofd” (Titus 1:2) Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige schrift? Wat de Wachtoren schrijft (15 april 1982 blz. 31 par. 20) heeft niets te maken met de interpretatie van “nieuw licht” ,(“Ja, er is „licht . . . opgegaan voor de rechtvaardige” (Ps. 97:11). Spreuken 4:18 gaat in vervulling doordat „het pad van de rechtvaardigen” als een licht is dat steeds helderder schijnt. Indien er soms wat wijzigingen moeten worden aangebracht, draagt dit onveranderlijk tot een verbeterde positie bij. “), maar met het pad des Lichts en het pad der Duisternis (Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den volle dag toe).

Stelt u bent ouder van een kind dat gestorven is omdat het een transplantatie nodig had in 1970.

 1. De Ontwaakt van 22/12/1949 beschrijft transplantaties als “wonderen van de moderne operatie”.
 2. De Wachttoren van 15/11/1967 blz. 702-704 schrijft dat verlicht door God’s woord Gods volk begrepen heeft dat transplantaties tegen goddelijke principes zijn en kannibalistisch”.
 3. De Wachttoren van 15/03/1980 blz. 31 schrijft :“Er is geen bijbelse nadrukkelijke opdracht die het nemen van andere menselijke weefsels verbied. Het is een zaak voor persoonlijke beslissing.”Russell schreef in de Zion’s Watchtower van feb. 1881 blz. 3188:  “Als we een mens zouden volgen zou het ongetwijfeld anders met ons zijn; ongetwijfeld zou het ene menselijk idee strijdig zijn met het andere en iets dat licht is één of twee, of zes jaar geleden zou nu worden beschouwd als duisternis; … Maar met God zijn er geen variabelen, noch het draaien van schaduw, en zo is het met de waarheid; elke kennis of licht dat van God komt moet zo zijn als de auteur. Een nieuwe kijk op de waarheid kan nooit een vroegere waarheid tegenspreken. “Nieuw licht” dooft nooit het oudere “licht”, maar voegt eraan toe… “
 • Hoe voelt u zich als ouder?
 • Wanneer een doctrine wijzigt en vervolgens weer terug gaat naar de oorspronkelijke positie, hoe kan dit dan een bewijs zijn van steeds helderder licht?

4. Pedofilie

Het Wachttorengenootschap heeft een ernstig probleem met kindermisbruik. Hoewel de Jehovah’s Getuigen pedofilie veroordelen, beschouwen ze dit nog steeds als ‘een zonde’ die intern wordt afgehandeld door de eigen kerkrechtbank. In 99,99% van de gevallen wordt géén aangifte gedaan bij de politie en wordt een ‘berouwvolle pedofiel’ gewoon behouden binnen de gemeenschap. De gemeenschap wordt ook niet op de hoogte gebracht van het feit dat er zich iemand in hun midden bevindt die zich vergreep aan één of zelfs meerdere kinderen. Het is nodeloos te vertellen dat dit beleid resulteert in ‘het paradijs voor pedofielen’.

 • Hoe denkt u hierover?
 • In dit verband, wat vindt u van de “twee getuigen” regel: indien er geen twee getuigen zijn van dit misbruik, moet dit niet aan de politie aangegeven worden, maar moet de zaak “in Jehovah’s handen” blijven?

5. Lidmaatschap met de Verenigde Naties

In 1992 ging het Wachttorengenootschap een NGO deelgenootschap aan met de VN, niettegenstaande de tientallen jaren die besteed werden aan de veroordeling van de VN als het scharlaken gekleurde wilde beest van Openbaring, en dit tot mei 2001.

 • Wat vindt u van deze hypocriete huichelarij?

pijl_op

balk

29. Het Wachttorengenootschap blijft onverantwoord het hoger onderwijs stigmatiseren.

(aanvulling van artikel 18)

Bekijk het filmpjehieronder: ” Growing up a Jehovah’s Witness 1960-2010 v1.1″

 

Met het artikel “Effen de baan voor uw voet om vorderingen te maken” in de wachttoren van juni 2014 toont het Wachttorengenootschap weer maar eens hoe ze hoger onderwijs blijft stigmatiseren. Met dit artikel lanceert het Wachttorengenootschap een nieuwe aanval op het hoger onderwijs ondersteunt door twee tekeningen die het hoger onderwijs afschilderen als een hindernis op de weg naar echt geluk en succes.

Het Wachttorengenootschap schrijft:

“„Baant de weg van het volk. Hoogt op, hoogt de hoofdweg op. Ruimt de stenen weg” (Jes. 62:10)”

effenwegiib

“Je zou die route kunnen vergelijken met een weg naar geestelijke doelen. Jehovah wil dat al zijn aanbidders zonder onnodige hindernissen verdergaan op die weg. Zijn Woord moedigt ons aan: „Effen de baan voor uw voet, en mogen al uw eigen wegen stevig bevestigd zijn” (Spr. 4:26)”

Met deze passage wordt aan de jongeren gevraagd het hoger onderwijs te zien als een obstakel, iets kwaads en sinister.

Het artikel waarschuwt:

“Als een jonge Getuige het goed doet op school, kan het zijn dat een decaan, een leraar of een medeleerling hem onder druk zet om hoger onderwijs te volgen om succesvol te worden in deze wereld.”

Het artikel waarschuwt eveneens:

“Of misschien wordt een jonge broeder die goed is in sport door een talentscout benaderd die hem een carrière in de sportwereld voorhoudt. Heb je zoiets weleens meegemaakt of ken je iemand die onder druk gezet wordt?”

Let op het woordgebruik dat het Wachttorengenootschap gebruikt: “druk”. Met dit negatief woordgebruik probeert het wachttorengenootschap een beroeps- of sportcarrière als iets bedreigend en gevaarlijk voor te stellen.

Het artikel gaat dan verder waarbij carrière in eens iets moois wordt:

“Waarom zou je er niet voor zorgen dat je „eigen wegen stevig bevestigd zijn” voor Jehovah door in de pioniersdienst te gaan, in plaats van je op wereldse doelen te richten?”

Het Wachttorengenootschap stigmatiseert met dit artikel niet alleen het hoger onderwijs maar probeert jongeren ertoe aan te zetten te kiezen voor de pioniersdienst.

Het hoofddoel van het artikel blijft uiteraard het risico te vermeiden dat jongeren kritisch leren denken, aangeleerd in hogescholen en universiteiten zodat ze een bedreiging worden voor het Wachttorengenootschap en haar indoctrinatie.

Link naar het artikel in de Wachttoren

pijl_op

 

balk

30. Duitse ex-Jehovah’s Getuige vergelijkt de structuur van het Wachttorengenootschap met de structuur van criminele organisaties.

 

Het wachttorengenootschap speelt het heel slim. Geld eerst afkomstig van/door Jehovah’s Getuigen geschonken gelden via een aparte bijdragebus in elke Koninkrijkszaal (die het opschrift draagt: “Koninkrijkszalenfonds”(*)) wordt bij de bouw van een nieuwe Koninkrijkszaal terug geleend(*) bij het Wachttorengenootschap voor de bouw van een Koninkrijkszaal. Het werk wordt door vrijwillige werkers onder de Jehovah’s Getuigen kosteloos gedaan. Hoewel elke Koninkrijkszaal toebehoort aan de plaatselijke gemeente van de Jehovah’s Getuigen, beslist het Bijkantoor bij een reorganisatie van deze gemeenten, al dan niet tot de verkoop ervan. Van zodra een koninkrijkszaal verkocht wordt gaat dit richting Bijkantoor, die het dan doorstort naar de US. Dit is big business, enkel de meerwaarde gerealiseerd door de kosteloze werkuren is aanzienlijk. Zelfs als de Koninkrijkszaal NIET verkocht wordt, dan nog is het vastgoedpatrimonium dat wordt opgebouwd gigantisch.

Een “speciale pionier” of “kringopziener” krijgt een toelage (niet fiscaal aangegeven) van ongeveer € 250/maand. De reizen die deze mensen maken waarvan sprake in het filmpje, tarten de verbeelding (rondreis door de National Parcs in de VS, duikvakanties van één maand in Thailand, rondreis door China, enz.). De wagens waarmee heel wat Kringopzieners rijden gaan van middenklasse tot de duurdere V6-uitvoeringen. Nodeloos te zeggen dat menige Jehovah’s Getuigen verlangt te rijden met “de” wagen van de Kringopziener. Ook dit is weer kassa voor het Wachttorengenootschap. Kijk en proef van hun leven: Site 1  —  Site 2

(*)Sinds 1 mei 2014 bestaat deze bijdragebus niet meer en heeft het Wachttorengenootschap haar procedure gewijzigd en noemt dit geen lening meer:

“A leaked letter dated March 29, 2014, has been circulated to all elders advising of a huge shake-up in financing arrangements for kingdom hall and assembly hall construction.

The letter is four pages long, but only the first page is to be read out to publishers. The three-page postscript, containing further details of how the new arrangement is to be implemented, includes the sentence (in bold): “This postscript should not be read to the congregation, and this letter should not be posted on the information board.”

According to the leaked letter, “Congregation and Assembly Halls will no longer be asked to repay a loan.” However, in the elders-only part of the letter, congregations are instructed that their new monthly pledge must be “at least the same amount as the current monthly loan repayment” for congregations repaying loans for building work.

In other words, if your congregation is paying off a kingdom hall build or refurbishment, your loan repayments must effectively continue indefinitely.

If a congregation isn’t already making loan repayments, then a confidential survey is to be taken by passing out slips of paper to determine how much local brothers are willing to pledge.” (bron: jwsurvey.com)

Bovendien is het de Jehovah’s Getuige duidelijk gemaakt, dat dit laatste geen belofte is aan het Wachttorengenootschap, maar een belofte aan God zelf.

pijl_op

 

balk

31. Tijdelijk artikel: Dringend Petitieverzoek

Dringend petitieverzoek om een onderzoek: hebben Jehovah’s Getuigen het recht om dwang uit te oefenen – eigenlijk vormen van geestelijke marteling – om haar leden te dwingen om NIET te vertrekken?

Ook u kan helpen door deze petitie te tekenen: Hier klikken

Tip: Registreer je HIER op onze “Nieuwsbrief”. Op die manier geeft u ons de gelegenheid dergelijke acties via onze nieuwsbrief te communiceren.

pijl_op

balk

32. Heeft het Wachttorengenootschap zichzelf niet uitgesloten van de Jehovah’s Getuigen?

Het Wachttorengenootschap leerde over de Verenigde Naties het volgende:

“Weerspiegelen de Verenigde Naties echter in enig opzicht het Koninkrijk of zullen ze het Koninkrijk in enig opzicht bevorderen? Betekent het feit dat de pontifex maximus en de gehele wereld de Verenigde Naties of dit “beeld van het wilde beest” bewonderen, dat het “publiek gezag van de afzonderlijke staten” de “oorlog van de grote dag van God de Almachtige” zal overleven? Neen! Volgens hetgeen de apostel Johannes schreef, zullen de mensen die de Verenigde Naties op afgodische wijze bewonderen en er religieuze gebeden voor opzenden, geen leven in Jehovah Gods nieuwe ordening, die op die universele oorlog zal volgen, verwerven. God schrijft de namen van die afgodendienaars niet in zijn “rol des levens”. (Babylon de Grote is Gevallen – Gods Koninkrijk heerst!, bladzijde 158)

“En wat valt er te zeggen over de opvolger van de Bond, de Verenigde Naties? Van meet af aan heeft ook dit lichaam de grote hoer als berijdster op zijn rug gehad, duidelijk ermee verbonden en pogend zijn bestemming te dirigeren. Op zijn twintigste verjaardag bijvoorbeeld, in juni 1965, kwamen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk, samen met protestanten, joden, hindoes, boeddhisten en moslims – die tezamen naar verluidt twee miljard leden van de bevolking der aarde vertegenwoordigden – in San Francisco bijeen om op feestelijke wijze uiting te geven aan hun ondersteuning van en bewondering voor de VN. Tijdens een bezoek aan de VN in oktober 1965 beschreef paus Paulus VI dat lichaam als “de grootste van alle internationale organisaties“. (De Openbaring – Haar Grootse Climax is Nabij!, blz. 243)

Het Wachttorengenootschap was van 1992 tot 2001 verbonden aan de Verenigde Naties als Non-Governmental Organisation.

ontwaakt_ngo

Zie de brief van Paul Hoeffel Chief NGO Section Department of Public Information:

Het Wachttorengenootschap heeft een Ontwaakt gebruikt om aan de eisen van een NGO te voldoen, en op die manier de Verenigde Naties en haar doelen.

Hoeveel miljoenen getuigen hebben deze Ontwaakt onbewust verspreid?

In een artikel uit de “Ontwaakt” van 22 oktober 2000 leest u het volgende:

Poging om het Vaticaan uit de VN te zetten”

HET in Rome gevestigde persbureau Inter Press Service (IPS) berichtte dat „een internationale coalitie van meer dan zeventig niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) een mondiale campagne is gestart om het Vaticaan uit de Verenigde Naties te zetten”. Momenteel is het Vaticaan een permanente waarnemer, of niet-lidstaat, in de VN-organisatie. Het Vaticaan heeft die status al sinds 1964.

Waarom heeft deze groep ngo’s, die tegen eind april vorig jaar was uitgegroeid tot honderd organisaties over de hele wereld, bezwaar tegen de positie van het Vaticaan in de VN? Omdat het Vaticaan, zo voeren de ngo’s aan, een religieuze autoriteit is en geen politieke staat. Frances Kissling, voorzitter van Katholieken voor een Vrije Keuze, zei tegen IPS dat de coalitie zich niet verzet tegen het recht van het Vaticaan om zijn mening te uiten, maar „wat ter discussie staat, is het recht van deze niet-staat om een positie te bekleden samen met regeringen”.

Anika Rahman, directeur internationale programma’s bij het Centrum voor Wetten en Beleid inzake Voortplanting, is het hiermee eens. Volgens IPS heeft ze gezegd dat „als de VN de Heilige Stoel vanwege zijn religieuze autoriteit behandelen als een staat met permanente privileges als waarnemer, de wereldorganisatie een precedent schept voor soortgelijke claims door andere religies”. Ze voegde eraan toe: „Om ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties geen enkele specifieke religie begunstigen, dient het religieuze entiteiten als de Rooms-Katholieke Kerk niet te worden toegestaan als niet-lidstaat aan dit forum deel te nemen.”

Maar hoe staat het met het argument dat het Vaticaan een staat is en daarom recht heeft op zijn huidige status? „Dat is ’dure woorden’-dubbelzinnigheid”, antwoordde Kissling in een interview. „We zeggen dat dit in wezen een vijftiende-eeuwse definitie is van het staat zijn en dat de Heilige Stoel eigenlijk de bestuurlijke structuur is van de religie.” Ze voegde eraan toe dat de termen „Vaticaan” en „de Heilige Stoel” beide „synoniemen zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk”.

Veel van de wrevel van de ngo’s tegen de huidige positie van het Vaticaan binnen de VN wordt veroorzaakt door de opvattingen van het Vaticaan over bevolkingsvraagstukken. Het Vaticaan heeft bijvoorbeeld VN-conferenties — zoals de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro in 1994 en de Vrouwenconferentie in Peking in 1995 — gebruikt om zijn sterke visie tegen geboortebeperking uit te dragen. „Omdat de meeste beslissingen van de VN worden genomen bij consensus”, merkt IPS op, „hebben afwijkende stemmen zoals die van het Vaticaan onderhandelingen over kwesties die verband houden met bevolking, anticonceptie, vrouwenrechten, en gezondheidsmaatregelen met betrekking tot voortplanting gedwarsboomd.”

Volgens Kissling „is de passende rol voor het Vaticaan die van een ngo — dezelfde als alle andere ngo’s die moslims, hindoes, boeddhisten, baha′i’s en andere religieuze organisaties vertegenwoordigen”. De coalitie wil dat de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en uiteindelijk de Algemene Vergadering van de VN, de positie die het Vaticaan binnen het grootste politieke orgaan ter wereld inneemt, officieel aan een herziening onderwerpen.” (Ontwaakt 22 oktober 2000)

Het Wachttorengenootschap leert ons het volgende:

“David noemde in dat vers nog een kenmerk van goddeloosheid. Net als Ananias en Saffira spreekt de goddeloze persoon goede dingen met zijn mond maar heeft hij kwade dingen in zijn hart. Hij is wellicht een huichelaar – net als de Farizeeën in Jezus’ tijd die ‘van buiten weliswaar rechtvaardig schenen voor de mensen, maar van binnen vol huichelarij en wetteloosheid waren’ (Mattheüs 23:28; Lucas 11:39). Jehovah haat huichelarij (Spreuken 6:16-19). Als iemand, zelfs wanneer hij met het rechterlijke comité spreekt, huichelachtig probeert zijn ernstige zonden te ontkennen, of met tegenzin alleen datgene toegeeft wat al bij anderen bekend is, en weigert zijn zonden volledig te belijden, zou dat heel goed op een goddeloos hart kunnen duiden.” (De Wachttoren van 1 januari 1995, blz. 27)

Ja, lees het goed: “alleen datgene toegeeft wat bij andere al bekend is”

ALS U HET VOORGAANDE GELEZEN HEBT, MOET JE DAN NIET TOT DE CONSTATATIE KOMEN DAT HET WACHTTORENGENOOTSCHAP ZICH ZELF HEEFT UITGESLOTEN VAN DE JEHOVAH’S GETUIGEN?

“Iemand zou zijn plaats in de christelijke gemeente ook vaarwel kunnen zeggen door zijn handelwijze, zoals door deel te gaan uitmaken van een organisatie met doelstellingen welke in strijd zijn met de bijbel en die derhalve onder het oordeel staat van Jehovah God. (Vergelijk Openbaring 19:17-21; Jesaja 2:4.) Dus als iemand die een christen was, het verkiest zich aan te sluiten bij degenen die door God zijn afgekeurd, zou het voor de gemeente passend zijn door middel van een korte bekendmaking te erkennen dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en niet langer een van Jehovah’s Getuigen is. (De Wachttoren van 1 december 1981, blz. 14)

pijl_op

 

balk

33. Tieners, kinderen van Jehovah’s Getuigen stellen vragen.

Sommige tieners worstelen met een gewetensconflict. Ze constateren dat wat het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen voorhoudt, niet strookt met de waarheid. Enerzijds dienen zij verplicht mee naar de Koninkrijkszaal te gaan met hun ouders en/of te gaan prediken, anderzijds willen deze minderjarigen hun ouders niet kwetsen, maar vinden het ontzettend moeilijk met deze leugen te leven. Een ontzettend moeilijke situatie.

Wat “In Ieders Belang” aan jullie kan meegeven is het volgende:

In vrijwel alle gevallen houden jullie ouders van jullie en willen enkel wat het beste voor jullie is. Vanuit hun standpunt zijn jullie ouders er van overtuigd dat ze het juiste doen, vandaar dat zij jullie meeslepen naar de Koninkrijkszaal en om te gaan prediken. Als je hier oppositie tegen gaat voeren, zal je spijtig genoeg enkel problemen voor jezelf gaan veroorzaken. In dit stadium van je leven heb je dit absoluut niet nodig. “In Ieders Belang” kan je een aantal dingen meegeven die je kan doen om bij je verstand te blijven, en de tijd door te geraken tot je meerderjarig bent, en je voor jezelf een eigen beslissing kunt nemen om je leven precies zo in te richten dat jezelf verkiest. Begrijp ondertussen ook dat je ouders zelf misleid zijn. Stel het zo, dat het noch hun schuld, noch jouw schuld is. Je bevindt je nu eenmaal in deze moeilijke situatie, het is aan jou om er ondertussen het beste van te maken en er op termijn uit te geraken.

Doe je uiterste best op school.

Opleiding in het algemeen en studies zijn een sine qua non tot een succesvol leven. Dit zal je niet alleen in staat stellen om je later in je levensonderhoud te voorzien, maar is ook de eerste stap tot het verlaten van de groep (lees sekte). Sommigen van jullie ontbreekt de interesse hiervoor aangezien de wil om te studeren sterk ontmoedigd wordt door het Wachttorengenootschap. Om vandaag de dag te slagen in het leven, heb je absoluut hogere opleiding nodig, zo niet heb je het risico dat je heel je leven gaat moeten zwoegen om rond te komen. Dit is net wat het Wachttorengenootschap wilt: dat je op de onderste trede van de socio-economische ladder blijft staan, met maar één bedoeling, je beïnvloedbaar en gehoorzaam houden. Een degelijke opleiding betekent veelal een goede verdienste later, goede verdienste betekent ook veelal meer onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid betekent dat je jou leven kan inrichten zoals je het zelf wilt.

Heb je er de leeftijd voor, neem dan een deeltijdse job aan.

Dit heeft enkele belangrijke voordelen. Je zal gedeeltelijk ontsnappen aan de beïnvloeding van de Jehovah’s Getuigen; het zal je toelaten meer jezelf te zijn, en je komt in contact met andere kringen op sociaal vlak. Daarnaast begin je een inkomen te genereren, dat je opzij zet om enerzijds later een hogere opleiding of de ontsnapping aan het Wachttorengenootschap te bekostigen. Beheer zelf je geld, m.a.w. open een eigen bank- of spaarrekening. Geen nood, mochten je ouders erachter komen, zeg dan gewoon dat het voor later is of desnoods dat je geld langs de kant wilt hebben voor het geval je pionier wordt.

Blijf vooral uit de problemen.

Vlucht niet in de alcohol of drugs. Dit kan alleen maar je goede voornemen doen mislukken. Wanneer je ouders wat van je verlangen, doe het dan gewoon, hoe idioot of onnozel het ook lijkt, behalve als het indruist tegen de wet of het je in gevaar brengt. Dit houdt hen tevreden en jij kan aan je toekomst werken. Maak geen fouten. Stel bijvoorbeeld de browsergeschiedenis van je computer zo in, dat geen enkele website opgeslagen wordt. Dit is moeilijkheden zoeken. Een website als deze bezoeken zal anders voor gevolg hebben dat ze je computer afnemen. Het zal gemeld worden aan de ouderlingen. Vertel aan niemand over je voornemen, onder geen enkele omstandigheid. De trouw aan het Wachttorengenootschap van een Jehovah’s Getuige is enorm groot. Zelfs als je vermoed dat iemand sympathie lijkt te hebben voor je situatie, zelfs al is het je beste vriend, is het risico te groot dat dit meegedeeld wordt aan de ouderlingen. Uiteindelijk ook aan je ouders. Dit zal resulteren in een onmogelijke controle, en de beperkingen die je opgelegd krijgt zijn voor de rest van de tijd dat je nog met het Wachttorengenootschap te maken hebt.

En het voornaamste:

Maak een actieplan met een tijdlijn. ‘Zonder doel’ of ‘zonder een doel met een tijdslijn’ lukt het niet. Stel je doelen specifiek, en schrijf deze op met de datum waarop je ze wil bereiken. Stel niet uit en begin eraan. Indien jij jou tijd besteed aan je eigen ontwikkeling in plaats van je woede uit te werken op het Wachttorengenootschap, zal je deze vreselijke machine verslaan en de dag dat je uit de organisatie ontsnapt bent kom jij er als overwinnaar uit.

Krijg je later tegenstand als jij jou hogere studies aanvangt, verdedig dit dan. Zeg dat je een diploma nodig hebt om in je levensbehoeften te kunnen voorzien terwijl je Jehova dient.

Eens afgestudeerd, ligt de wereld aan je voeten. Niemand kan het je nog afnemen. Je zult er een sterker persoon van geworden zijn. En je kan de organisatie verlaten op je eigen voorwaarden zonder van je ouders of deze organisatie afhankelijk te zijn. Je hebt het zelf gedaan.

Succes!

pijl_op

balk

34. Het Wachttorengenootschap beweert dat de Jehovah’s Getuigen de gelukkigste mensen van de wereld zijn.

Enkele voorbeelden hoe het Wachttorengenootschap een drogreden gebruikt. Zonder één bewijs of statistiek ter ondersteuning wordt een conclusie getrokken. Deze wordt dan als algemeen geldend beschouwd.

“Het feit dat Jehovah’s dienstknechten „wenen” over de droevige wereldsituatie weerhoudt hen er uiteraard niet van gelukkig te zijn. Integendeel! In feite zijn zij de gelukkigste groep mensen op aarde.” De Wachttoren 1 oktober 1999

“Hoewel christenen „wenen” wegens de wereldtoestanden . . .

. . . zijn zij in feite de gelukkigste mensen ter wereld”  (Illustraties op blz. 6, 7) De Wachttoren 1 oktober 1999

“De boodschappers van goddelijke vrede zijn thans de gelukkigste mensen op aarde.” (Illustraties op blz. 23) De Wachttoren 1 mei 1997

“Onze nauwe band met Jehovah maakt ons tot het gelukkigste volk op aarde.” De Wachttoren 15 januari 1995

“Deze liefdevolle arbeid heeft de slaafklasse tot het gelukkigste thans levende volk op aarde gemaakt, en zij hebben miljoenen andere mensen eveneens gelukkig gemaakt.” De Wachttoren 1 mei 1993

“Als groep zijn zij in werkelijkheid de meest bevoorrechte, de meest succesvolle en verreweg de gelukkigste mensen die thans op aarde leven, zoals het volgende artikel zal aantonen.” De Wachttoren 1 maart 1989

“Ja, in elk land zijn Jehovah’s dienstknechten de beste en gelukkigste mensen!” De Wachttoren 1 maart 1988

“The happiest people on earth are Jehovahs people and they are chiefly among the poor as concerns the things that the world prizes highly”   Watchtower 1 February 1975

“In the New World society of Jehovahs witnesses you find people from all walks of life, many of whom lack diplomas from mans centers of learning; yet these people know the Bible, they are teachers. They accept with eagerness the obligation of teaching others Gods Word. They do it year after year with the same love of God and appreciation for spiritual food as when they first tasted it. They are the happiest and most peaceful persons on earth.”  Watchtower 1 September 1962

“Now Jehovahs witnesses are blessed above all others because they are the happiest, most peaceful and contented people on earth”  Watchtower 1 February 1960

“De gelukkigste mensen ter wereld” „Gelukkig het volk dat Jehovah tot God heeft!” (Ps. 144:15) Die woorden beschrijven Jehovah’s Getuigen als de gelukkigste mensen ter wereld.” Koninkrijksdienst februari 2002

“Wij zijn het gelukkigste volk op aarde, want wij weten dat ’wij nadat wij zijn goedgekeurd, de kroon des levens zullen ontvangen’”  Koninkrijksdienst februari 1994

pijl_op

balk

35. Wat leert het Wachttorengenootschap over homoseksualiteit?

Het Wachttorengenootschap stelt dat homoseksualiteit één van de meest verachtelijke zonde is die er bestaat. Homoseksuelen die seksuele daden stellen zullen worden vernietigd in Armageddon. Ook beweert het Wachttorengenootschap dat een persoon homoseksueel is geworden als gevolg van masturbatie. Homoseksualiteit is in hun ogen een verlangen en kan dus overwonnen worden?

 Excerpt from a talk by Governing Body Member Anthony Morris III on 20/1/2014 at Rome Bethel

“Berichten uit verschillende landen tonen aan dat gescheiden wonen van een partner of kinderen om in het buitenland te werken in sommige gevallen tot ernstige problemen heeft geleid. Het gaat onder andere om ontrouw van een of beide partners, homoseksualiteit of incest; en bij kinderen om de toename van gedragsproblemen en problemen op school, agressiviteit, angst, depressiviteit of suïcidale neigingen.” De Wachttoren 15 april 2014 blz. 19

“Er is smerige, weerzinwekkende porno zoals kinderporno of porno waarin homoseksualiteit (seks tussen personen van hetzelfde geslacht), groepsseks, bestialiteit, groepsverkrachting, brute behandeling van vrouwen, bondage of sadistische marteling voorkomt…. Welke christen zou ontkennen dat de bovengenoemde weerzinwekkende, seksueel ontaarde vormen van porno smerige „onnatuurlijke lusten” zijn?” De Wachttoren 15 maart 2012 blz. 31

“De bijbel vermaant: „O gij die Jehovah liefhebt, haat het kwade” (Psalm 97:10). Van christenen wordt dus verwacht dat zij elke praktijk haten die in strijd is met Jehovah’s wetten. Sommige mensen reageren misschien met nog krachtiger gevoelens van afkeer of walging op homoseksualiteit dan op andere vormen van immoraliteit omdat zij homoseksualiteit als een onnatuurlijke seksuele perversiteit bezien.

Zij die het kwade beoefenen, homoseksuelen inbegrepen, kunnen hun denk- en gedragspatroon radicaal veranderen, en velen zijn er inderdaad in geslaagd die verandering aan te brengen. Jezus zelf predikte tot dergelijke mensen; en als zij berouw toonden, werden zij aanvaardbaar voor hem. — Mattheüs 21:31, 32.  

Christenen heten berouwvollen uit allerlei milieus welkom. Na immorele praktijken achter zich gelaten te hebben, wat die ook geweest mogen zijn, kunnen allen ten volle profiteren van Gods vergevensgezindheid, want „Jehovah is goed jegens allen, en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken” Ontwaakt 8 december 1997 blz. 14-15

“Aangezien seksuele immoraliteit grotendeels gebaseerd is op het bevredigen van iemands eigen lusten, leidt ze vaak tot verdere onterende handelingen. En aangezien de zondige menselijke natuur nu eenmaal verdorven is, zal een handeling, zodra ze een gewoonte wordt, al gauw haar opwinding verliezen. Bijgevolg zijn sommige homoseksuelen overgegaan tot sadomasochisme en andere verachtelijke praktijken. Een bijbelcommentaar zegt dat „zulke lage en tegennatuurlijke hartstochten . . . een ontaardende uitwerking hadden op de geest; mensen nog lager deden zinken dan de dieren; het gevoel verwoestten”. Een bijbelgeleerde rangschikte homoseksualiteit onder „misdrijven, die volkomen onverenigbaar waren met de rede, de natuur en hun eigen en elkaars welzijn”.”

Bijbelse maatstaven brengen vrede teweeg

Wij kunnen dankbaar zijn dat God zijn maatstaven niet verandert enkel om aan de voorbijgaande grillen of ontaarde begeerten van mensen te voldoen. Evenals hij zijn goedkeuring niet hecht aan het vervuilen van de aarde of aan liegen enkel omdat meer mensen dit willen, ziet hij ook homoseksualiteit niet door de vingers, hoewel velen zich hartstochtelijk aan deze praktijk overgeven. Ongeacht welke gedragslijn mensen propageren, Jehovah vraagt van ons hem te eren en onszelf baat te verschaffen.” Ontwaakt 8 juli 1989 blz. 27

“Sommige gebruiken omvatten zulke grove praktijken dat Jehovah, en dus ook zijn volk, er een afschuw van heeft. Enkele van deze praktijken zijn sodomie, bestialiteit, homoseksualiteit, bloedschande en andere vormen van seksuele immoraliteit. De Kanaänitische bewoners van het Beloofde Land gaven zich hieraan over. Nadat Jehovah de door hem verafschuwde onreine praktijken had opgesomd, waarschuwde hij de Israëlieten: „Gij moet uw plicht jegens mij in acht nemen door geen van de verfoeilijke gebruiken te beoefenen die zij vóór u hebben beoefend, opdat gij u daardoor niet onrein maakt.” Hij beklemtoonde toen de ernst van de aangelegenheid door te zeggen: „Ik ben Jehovah, uw God.” — Lev. 18:1-30.

Hier zien wij dus hoe Jehovah denkt over zulke verachtelijke praktijken. Maar hoe staat het ermee in deze tijd? Zijn deze gebruiken in uw land gewoon? Hoe is de situatie in uw eigen omgeving? Is het niet waar dat sommige landen zelfs hun wetten veranderen, zodat homoseksualiteit voor de wet niet meer strafbaar is en homoseksuelen door de gemeenschap als fatsoenlijk worden beschouwd? Zulke praktijken zijn net als in de dagen van het Israël uit de oudheid en de vroege christelijke gemeente, weerzinwekkend voor allen die ’heilig in hun hele gedrag’ willen worden. — 1 Petr. 1:15; Rom. 1:24-27.” De Wachttoren 15 maart 1979 blz. 10-11

In recent years, homosexuality has swept the world. These homosexuals claim that they are ‘bringing it out of the closet’ and they brag by saying, ‘We are proud to be such.’ It was apparent that this erosion of moral standards could pose a danger or threat for God’s holy people, so the congregations were alerted and wrongdoers were cleaned out. Likewise, unclean practices, such as masturbation, which can be a steppingstone to homosexuality, have been dealt with in a serious, yet understanding, way, to help individuals keep clean and pure in Jehovah’s eyes.”   Watchtower Feb. 15 1976 p.122-3

“Masturbatie kan zelfs tot homoseksualiteit leiden. In zulke gevallen zoekt iemand — die niet meer tevreden is zich op z’n eentje met seksuele activiteiten bezig te houden — een partner om samen hun seksspelletje te kunnen beoefenen.”

“Dit komt veel vaker voor dan men zou denken. In tegenstelling tot wat vele personen denken, worden homoseksuelen niet zo geboren, maar hun homoseksuele gedrag is iets dat wordt aangeleerd. Vaak begint dit wanneer iemand op zeer jonge leeftijd met de geslachtsdelen van iemand anders speelt en dan homoseksuele handelingen verricht.” Uw Jeugd – Maak je jeugd tot een succes 1976 blz. 39

homoseksualiteit

Your Youth – Getting the Best out of It (1976) p.42

“(Masturbation) can, and frequently does, lead into homosexuality, in which the person, not satisfied with his lonely sexual activity, seeks a partner for mutual sex play.”                Watchtower 1973 Sep 15 p.565

pijl_op

 

balk

36. Wat beweert het Wachttorengenootschap over de psychiatrie?

Het Wachttorengenootschap verbiedt niet aan een Jehovah’s Getuigen een psycholoog of een psychiater te raadplegen. Doch beschrijft in haar lectuur telkens weer situaties waar iemand Jehovah’s Getuige wordt en slaagt, daar waar de psychiatrie faalt. Zij beweren dat psychologen dienen vermeden te worden omdat deze er zouden voor zorgen dat de persoon het geloof in de Bijbel verliest en daardoor ook in het Wachttorengenootschap. Ook hier gebruikt het Wachttorengenootschap alle mogelijke drogredenen om haar volgelingen binnen de organisatie te houden.

“De zuster vertelde haar toen hoe kennis van de bijbelse waarheid haar had geholpen. Zij had een achttienjarige dochter in de dood verloren en was in een diepe depressie geraakt die acht jaar had aangehouden. Noch psychiaters noch dure medicijnen hadden haar geholpen deze depressie te boven te komen. Verscheidene keren, zo zei ze, was zij in een kliniek verpleegd, maar er trad geen verbetering in. Haar gezin werd door personeel verzorgd, omdat zij zelf niet in staat was zich van welke taak maar ook te kwijten. Zij deed een zelfmoordpoging omdat het leven haar niets meer te bieden had. Niets scheen te helpen.  

Toen, zo vertelde zij de dame, kwamen op zekere dag Jehovah’s Getuigen bij haar aan de deur en lieten wat bijbel verklarende lectuur achter. Daardoor werd haar belangstelling voor Gods Woord gewekt, en zij begon de bijbel van begin tot eind te lezen. Er begon iets in haar te veranderen. Zij begon ’s ochtends op te staan en zich voor haar gezin te interesseren. Ten slotte besloot zij zelf weer het huishouden te doen, en zij ontdekte dat dit haar lukte. Het was alsof zij nooit ziek geweest was! Dit stemde haar erg gelukkig.

Zij ging niet terug naar de psychiater. Haar wil om te leven werd gestimuleerd door haar kennis van Gods Woord, en dit bleek de beste medicijn te zijn. Zij nam contact op met Jehovah’s Getuigen, die geregeld met haar begonnen te studeren. Zij begon ook de vergaderingen bij te wonen, en binnen heel korte tijd werd zij gedoopt. Niet langer gekweld door depressiviteit, put zij nu vreugde uit het dienen van Jehovah.” De Wachttoren 15 september 1990 blz. 15

“Hoe staat het echter met het aanvaarden van een behandeling door een psychiater of psycholoog? Dit zou een persoonlijke beslissing zijn die met gepaste voorzichtigheid genomen moet worden…. Van nog meer belang is het feit dat sommige goedbedoelende artsen raad hebben gegeven die regelrecht in strijd is met de bijbel. . Sommige therapeuten die geen begrip hebben van christelijke beginselen — ja, deze zelfs als „dwaasheid” beschouwen — hebben zelfs de conclusie getrokken dat het naleven van de strikte morele wet van de bijbel aan iemands problemen ten grondslag ligt! ” De Wachttoren 15 oktober 1989 blz. 29

“Is the turning of people from the clergy to the psychiatrists a healthy phenomenon? No, for it really is a case of jumping from the frying pan into the fire. They are worse off than they were before… That they are not the ones to go to for help when one is depressed and beset with all manner of problems is to be seen from the fact that suicides among them are twice as frequent as among the population in general… what is needed at such times is not worldly psychiatrists who may wholly ignore the change that the truth and God’s holy spirit have made in one’s life and who know nothing of their power to help one put on a new Christian personality. Rather, what is needed at such times is a mature Christian in whom one has confidence and who is vitally interested in one’s welfare and who will not shrink back from administering needed reproof or counsel so that one may get healed.” Awake! 1975 August 22 p.25

“The second reason for our critical times is modern man’s rejection of God’s Word the Bible. Enemies such as Wellhausen and his prejudiced school of higher critics, Darwin and his evolutionists, Freud and his theories, Marx and his atheistic revolutionists all these have played a sinister role in destroying the guiding influence of the Bible for many; especially since so many of the clergy have adopted such worldly wisdom.. According to Freud, one of psychiatry’s chief authorities, religion is a great illusion that man will get rid of someday. Psychiatry stresses, ‘Know thyself,’ as if an enlightened self-love is sufficient for successful living. More than ignoring God, analysts often contradict God by advising those with guilty consciences that fornication, adultery and sodomy are not wrong in themselves. The charge rightly has been made that such counsel tends to exterminate the conscience.” Watchtower 1963 January 15 p.37-8

“As a rule, for a Christian to go to a worldly psychiatrist is an admission of defeat, it amounts to ‘going down to Egypt for help.’ Isaiah 31:1. Often when a Witness of Jehovah goes to a psychiatrist, the psychiatrist will try to persuade him that his troubles are caused by his religion, entirely overlooking the fact that the Christian witnesses of Jehovah are the best-oriented, happiest and most contented group of people on the face of the earth. They have the least need for psychiatrists. Also, more and more psychiatrists are resorting to hypnosis, which is a demonic form of worldly wisdom.”  Awake! 1960 March 8 p.27

“Without doubt psychologists… have a lot to learn and they think they know more than they actually do, or they would not have let two chimpanzees make such monkeys out of them.” Awake! 1954

“So we must shun the false guides of men and their false religions, babbling psychologists, wordy psychiatrists and polluted politicians, all of which have built up such tremendous reputations as colossal failures. Look at the messes they have made, know them by their rotten fruits, reject them for their fruits.”  Watchtower 1952 January 15 p.53

pijl_op

balk

37. Psychische problemen bij Jehovah’s Getuigen

Onderstaand filmpje is een presentatie betreft een onderzoek van Dr. Jerry Bergman naar psychische problemen bij Jehovah’s Getuigen. Het omvat een achttal verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd door verschillende artsen.

In het filmpje wordt opgemerkt dat het met de mentale gezondheid van Jehovah’s Getuigen lamentabel gesteld is. Verhoudingsgewijs scoren Jehovah’s Getuigen qua mentale problemen vele malen hoger dan de bevolking in het algemeen.

Kijk zelf maar:

Mental Illness en Jehovah’s Getuigen

Bent u een Jehovah’s Getuige, bekijk dan ook volgend filmpje, u zal waarschijnlijk veel herkennen van wat je zelf meegemaakt hebt.

pijl_op

 

balk

38. Wat is verboden, onrijp, demonisch, afgoderij, ongepast, werelds of opstandig bij de Jehovah’s Getuigen?

 • Baarden
 • Lang haar voor mannen
 • Minirokjes
 • Diepe decolletés
 • Onthullende kledij
 • Lange broeken voor vrouwen
 • Lotto
 • Bingo
 • Kansspelen
 • Yoga
 • Hypnose
 • Hypnose-shows
 • Toosten
 • Verjaardagen
 • Verjaardagstaart
 • Verjaardagsgeschenk
 • Verjaardag liederen
 • Bungeespringen
 • Sky-diven
 • Rotsklimmen
 • Gevechtssporten
 • Vredestekens
 • “God zegent u” (bij niezen)
 • Vlaggen
 • Nationale symbolen
 • Volkslied
 • Politie/militair als werk
 • Scouts
 • Politiek
 • Verkiezingen
 • Paashaas
 • Paaseieren
 • Moederdag
 • Vaderdag
 • Valentijn
 • “1 april”-grappen
 • Kerstmis
 • Kerstliederen
 • Kerstboom
 • Kerstgeschenken
 • Kerstman
 • Mistletoe
 • Halloween
 • Pompoenmaskers
 • Driekoningen
 • Nieuwjaar
 • Vuurwerk op Nieuwjaar
 • ‘wereldse feestjes’
 • Sigaretten
 • Pijp
 • Marihuana
 • Sigaren
 • Rijstgooien
 • Waarzegsters
 • Windcarillon
 • Schoolverkiezingen
 • Romannetjes
 • Soapseries
 • Gewelddadige films
 • Spiritistische shows
 • Bloed geven
 • Bloed eten
 • Wild eten
 • Bloedtransfusie
 • Eigen bloed opslaan
 • Zweren of vloeken
 • Gewelddadige videospelletjes
 • Pistool/geweer
 • Gewapende dienst (ook geen politie)
 • Heavy Metal
 • Rap
 • Punk
 • Hardcore
 • Discotheekbezoek
 • Tattoos
 • Piercings
 • Oorringen voor mannen
 • Boksen
 • Dronkenschap
 • Gympies op vergaderingen
 • Jeans op vergaderingen
 • Magie
 • Sparlock
 • ….

pijl_op

balk

39. Zijn Jehovah’s Getuigen ooit “Goed Genoeg”?

Kenmerkend voor gelijk welke sekte is de voortdurende progressie, die de volgeling op het pad naar de redding dient te maken.

De volgelingen dienen strikte regels te volgen en kennen een strakke gedragscode. De volgeling doet er alles aan om het Wachttorengenootschap gunstig te stemmen. Spijtig genoeg krijgt de volgeling nooit 100% bevestiging dat hij of zij “gered” is. Of zij zich nu zes maanden, een jaar of vijftig jaar onvermoeibaar hebben ingezet, de organisatie zal hen altijd een vraag of een sprankje twijfel inprenten. Met andere woorden: er is altijd opnieuw een nieuw niveau van perfectie dat moet nagestreefd worden.

Jehovah’s Getuigen dienen binnen de organisatie hun prestaties steeds op te drijven, terwijl ze honderden geschreven en ongeschreven regels dienen na te nemen qua kleding, tewerkstelling, gezondheid, sociale status en samenleving, enz., zowel op het vlak van aanwezigheid op de bijeenkomsten en niet te vergeten de ontelbare uren “prediken” met het doel anderen te rekruteren en hun literatuur te slijten. De perfectie die zij nastreven is echter onbereikbaar! Enerzijds moeten zij wachten tot het Armageddon, om de volgende duizend jaar te kunnen spenderen aan het zoeken naar fysische perfectie. Maar anderzijds, zelfs dan kunnen zij niet zeker zijn van de redding. Op gelijk welk moment gedurende die duizend jaar kunnen zij “wegvallen” en vernietigd worden door Jehovah!

De kernboodschap is dus: Er is altijd meer WERK te doen.

Of we het nu hebben over de aanhangers van “Hare Krishna” die bloemen verkopen op luchthavens, de aanhangers van Scientology die hun uiteenzettingen aanprijzen op vlooienmarkten of de Jehovah’s Getuigen die hun literatuur slijten van deur tot deur, de boodschap is altijd dezelfde:

“Zet het product af, haal geld op en win bekeerlingen.”

Wat men zich moet afvragen is of dit echt nodig voor de ware redding?

Het antwoord staat in: Handelingen 16:30-31

“Hij bracht hen naar buiten en vroeg:

 • ‘Zegt u mij, heren, wat ik moet doen om gered te worden?’
 • Ze antwoordden: ‘geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.'”

Geen luchthavens, geen uiteenzettingen of onderzoeken, niet gedurende tien jaar in een Lotuspositie gaan zitten, geen folders of boeken uitdelen of eindeloze meetings in een Koninkrijkszaal bijwonen! Enkel maar eenvoudig in Jezus Christus geloven is al wat je nodig hebt om gered te worden.

Dit is nu exact wat in de Bijbel staat: “De eenvoudige daad van geloven is er nodig om gered te worden”.

Vele Jehovah’s Getuigen zullen de vinger nat maken om daarna de dikwijls geciteerde passage uit het evangelie van Jacobus (Jacobus 2:14) op te dreunen: “Geloof zonder daden is dood”. Maar als je het hele hoofdstuk leest in plaats van enkel het citaat uit zijn context te halen, zal je snel ontdekken dat hij het had over liefdadigheid en zorg dragen voor diegenen die fysiek ziek en in nood zijn.

Denk terug aan de laatste keer dat je samenkwam voor het veldwerk en de Ouderling zei:

“Oké iedereen. In plaats van, van deur tot deur te gaan vandaag, gaan we teams vormen en op stap gaan om gras af te rijden voor zij die dat zelf niet kunnen. Wij gaan groenten kopen en boodschappen doen voor de oude mensen in de buurt. We gaan auto’s wassen om geld op te halen voor een niet-Jehovah’s Getuigen die net de diagnose van kanker heeft gekregen. En wij zullen met de hoed rond gaan om een bijdrage te leveren voor de opleiding van kinderen in Afrika.”

Is ook maar één van deze dingen ooit aan bod gekomen in de Koninkrijkszaal. Neen! Zal dat ooit gebeuren? Hoogstwaarschijnlijk niet. Het Wachttorengenootschap is enkel geïnteresseerd in het “afzetten van het product, ophalen van geld en het winnen van nieuwe aanhangers”. Al wat anders is dan die drie prioritaire objectieven is bijkomstig of onbelangrijk. O ja, zij zullen liefdadigheid roemen en gebruiken wanneer hen dat goed uitkomt. Zij zullen er voor zorgen dat hun inzet en hulp, bij bijvoorbeeld het opruimen na de orkaan Katrina, door de media gevolgd en geroemd wordt. Dat is echter niet waar het bij hen om gaat als je eerlijk bent met jezelf, dan weet je dat dit correct is.

En hoe zit het dan met de zorg voor de zieken, de ouderen en de armen? Dit zijn goede werken die tegemoetkomen aan een basisbehoefte. Wanneer Jezus benaderd werd door blinden, zieken en kreupelen, droeg hij hen niet eerst op om zich te laten dopen of hun geloof in Christus te belijden. Al wat Jezus deed was de nood lenigen zonder enige verwachtingen of verplichtingen achteraf.

Dat is wat alle Christenen zouden moeten nastreven. Wanner we iemand zien die geen voedsel heeft, zouden we deze voedsel moeten geven. Zien wij hen naakt, dan zouden wij hen kleren moeten geven. Zie je? Dat zijn de echte werken waarover Jacobus het in 2:17-20 over heeft!

De Christelijke werken zijn een natuurlijk gevolg van het Christen zijn, net zoals een perzikenboom perziken voortbrengt. Als iemand Christene is, kan je dat duidelijk afleiden uit de manier waarop hij zijn leven leidt en het goede dat hij doet voor anderen. De Heilige Geest begeleidt ons in het doen van goede daden en in onze liefdadigheid voor anderen. Christenen doen deze dingen met vreugde in hun hart en niet onder dwang.

“Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” 2 Korinthiers 9:7

Onze werken als Christene kunnen een bijna onbeperkt aantal specifieke vormen aannemen. En toch, wanneer iemand lid wordt van een destructieve sekte, krijgt hij onmiddellijk een lijst van heel beperkte, meetbare en specifieke taken opgelegd met als bedoeling “God” gunstig te stemmen. Zeer accurate rapportering aan de leiders over deze werken en hun voortgang is quasi altijd verplicht.

Is het niet treffend dat Jezus net over dit specifieke element sprak in een tekst welke de Jehovah’s Getuigen dikwijls foutief citeren zonder zich te realiseren wat hij werkelijk bedoelde?

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” Niet iedereen, die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar enkel hij die de wil van Mijn Vader doet die in de hemel is.” Mattheüs 7 : 21-23

Waarom worden deze volkeren veroordeeld door Christus? Op de dag dat zij voor Jezus Christus verschenen om beoordeeld te worden, begonnen zij in plaats van voor hem te buigen en hun onwaardigheid te belijden, onmiddellijk zichzelf te rechtvaardigen door alle werken die zij in Zijn naam hadden verricht op te sommen. Maar Christus hechtte daar geen enkel waarde aan.

Waarom?

Omdat zij hun geloof in hun werken stelden, in plaats van in CHRISTUS!

Dit was exact dezelfde houding als die waarin de Joodse religieuze leiders hadden aangenomen en dat was exact de reden waarom Jezus dat religieuze systeem veroordeelde.

Paulus was zeer specifiek wanneer hij beschreef wat wij moeten doen als Christenen:

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Romeinen 12 6:8

Het vers hierboven toont aan dat de werken waaraan wij ons als Christenen zouden moeten wijden, diegene zijn, die specifiek beantwoorden aan de gaven die God ons geschonken heeft en die niet afhangen van één of ander opgelegde robotachtige theocratische assemblageband waarbij “iedereen op dezelfde manier gebouwd wordt”.

Ons probleem is dat de meesten onder ons er de voorkeur aan geven, om onze verantwoordelijkheid om te weten wat de Bijbel inhoudt, afwimpelen. Oh ja, we vinden een uitvlucht en beloven het Boek te zullen lezen met de bedoeling het zelf te begrijpen. In de plaats daarvan geven we er de voorkeur aan om ons door God gegeven geboorterecht te geven aan mensen die beweren een speciale kennis of communicatie met hem te hebben. Daarna maken ze slaven van ons en profiteren van onze eigen gretigheid en zwakheid. Onze logica, onze linker hersenhelft en onze “werknemersmentaliteit” doen ons geloven dat wij moeten werken voor onze redding.

Het feit, enkel geloven in Jezus Christus is volgens onze begrippen te eenvoudig!

Hoe komt dat? Het is gewoon omdat de hele wereld zo functioneert  Wij werken acht uren per dag voor een baas en we krijgen een loonbrief. Wij geven iets en de ontvanger voelt zich verplicht om ons iets terug te geven. Wij worden betrapt op hardrijden en krijgen een boete. Wij overtreden de wet en worden gestraft.

Heb je ooit iemand aan een vriend wat geld zien geven voor bijvoorbeeld wat benzine en hen daarna zien vechten om dat geld? Degene die het krijgt, wil het niet aannemen en geeft het terug waardoor de gever ontsteld is dat de ander het niet wil aannemen! Dit is een eenvoudig voorbeeld van hoe wij mensen geprogrammeerd zijn wat geven en ontvangen betreft.

Ons totale sociale concept is gebouwd op het gelijkwaardigheidsprincipe. Wij willen iets niet aanvaarden als wij het niet verdiend hebben.

En toch was Jezus heel duidelijk wanneer Hij het had over geven!

“Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ ” Lucas 14 12:13

Wat Jezus hier deed was Zijn gastheer (en ons) onderwijzen dat God geeft zonder iets in de plaats te verwachten en dat dit net de manier is waarop ook wij onze levens zouden moeten leiden. Dat is zo het dichtste bij God dat wij ooit zullen geraken. Dit concept van geven zonder verwachting en ontvangen zonder het verdiend te hebben is zo vreemd voor ons dat het enorm moeilijk is voor de meeste mensen om te begrijpen.

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.” Mattheüs 18 : 1-4

De volgelingen van Jezus waren continu aan het kibbelen over wie “de beste” was. Zij waren volledig bezig met status en ego en al die dingen die de wereld als belangrijk beschouwt! Een kind daarentegen, heeft geen bijbedoelingen en zijn ego heeft zich nog niet ontwikkeld. Een kind hecht geen belang aan geld of status of “wat hen toekomt”. Ze hebben onvoorwaardelijk lief zonder iets terug te verwachten. Zij zijn ook in staat een gift met vreugde te aanvaarden zonder zich verplicht te voelen iets terug te doen!

Dat is hoe God wenst dat wij zijn en leven!

Christus is gestorven voor onze zonden (al onze zonden!) en het enige dat wij hoeven te doen is: “TE GELOVEN!

 • Wij kunnen het niet verdienen.
 • Wij kunnen nooit goed genoeg zijn om het te verdienen.
 • Wij kunnen nooit hard genoeg werken gedurende honderd levens om dit waardig te zijn.
 • Wij kunnen het enkel aanvaarden als gratis schenking als dusdanig.

Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op God die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn geloof rechtvaardig verklaard. Romeinen 4 : 4-5

De woorden van Paulus hierboven maken het meer dan duidelijk dat wanneer het op redding aankomt, werken niet werkt!

pijl_op

balk

40. Het Wachttorengenootschap gebruikte spiritist Johannes Greber om de Nieuwe Wereld Vertaling te ondersteunen!

Het Wachttorengenootschap heeft ten minste negen keer Johannes Greber geciteerd in hun publicaties van 1955 tot 1983 en zeven citaten werden positief gebruikt om de vertaling van Bijbelpassages te ondersteunen in de Nieuwe Wereldvertaling.

In De Wachttoren van 1956 werd Greber negatief beschreven als een spiritist die met behulp van Gods geesten het Nieuwe Testament vertaalde:

“Johannes Greber zegt in de inleiding tot zijn vertaling van het Nieuwe Testament, waarvoor in 1937 de kopijrechten werden verkregen: ‘Ik ben een katholiek priester geweest en tot aan mijn achtenveertigste levensjaar heb ik er niet veel geloof aan gehecht dat het mogelijk was met de wereld van Gods geesten in verbinding te staan. Op een goede dag zette ik echter tegen mijn wil de eerste stappen in de richting van zulke communicatie en ervoer dingen die mij tot in het diepst van mijn ziel schokten …

Strokend met zijn Rooms-katholieke afkomst staat er op de stijve kaft van Grebers vertaling een kruis van bladgoud…

Het ligt nogal zeer voor de hand dat de geesten in wie ex-priester Greber gelooft, hem bij zijn vertaling hebben geholpen”. – De Wachttoren 15 mei 1956, blz. 223-224

De leer van het Wachttorengenootschap over spiritisme is heel duidelijk:

“De praktijk van enige vorm van spiritisme brengt goddelijke afkeuring mee” – Make Sure Of All Things, Hold Fast To What Is Fine van 1965, blz. 469

“Vernietig voorwerpen die gerelateerd zijn aan spiritistische praktijken” – Make Sure Of All Things, Hold Fast To What Is Fine van 1965, blz. 470

greber1

De Waarheid die tot eeuwig leven leidt, blz. 61

In 1962 (zes jaar later) openbaarde het Wachttorengenootschap Greber als een erg nodige bijbelgeleerde ter ondersteuning van hun eigen NWV. Het Wachttorengenootschap gaf een publicatie uit met de titel: “Het Woord, wie is hij? Volgens Johannes”. Hier citeren zij Grebers vertaling: “en het woord was een god” in plaats van “en het Woord was God”

greber2

Johannes 1:1 volgens de NWV

“The New Testament – A New Translation and Explanation, gebaseerd op de oudste manuscripten, door J. Greber (een vertaling van het Duits in het Engels, uitgave van 1937. De kaft van deze vertaling in boekvorm is met een gouden kruis bedrukt”. – Het Woord, wie is hij? Volgens Johannes, voetnoot blz 5 & De Wachttoren van 1 december 1962 blz. 710

greber3 Grebers originele Nieuwe Testament

greber4

Latere druk

Eveneens wordt hij geciteerd in “Make Sure OF ALL Things, Hold Fast To What Is Fine” 1965, blz. 489.  Hier is opmerkelijk dat het Wachttorengenootschap in ditzelfde boek waarschuwt tegen de praktijk van het spiritisme.

Ook in hun naslagwerk “Aid to Bible Understanding” van 1971 wordt hij geciteerd.

greber5

Aid to Bible Understanding 1971, blz. 1134

 

 

greber6

Aid to Bible Understanding” 1971, blz. 1669

en vervolgens ook :

greber7

De Wachttoren van 1 april 1976, blz. 223-224

Het is overduidelijk dat het Wachttorengenootschap de gevaren van spiritisme consequent erkend hebben, doch dat ze vanaf 1962 handelde alsof ze in 1956 Greber nooit ontmaskerd hadden als een spiritist.

Deze inconsequentie kwam in de jaren 1980 uit, doordat verschillende mensen ontdekten wie Greber was. Sommigen begonnen het Wachttorengenootschap aan te schrijven met de vraag waar ze Grebers NT konden krijgen. Het Wachttorengenootschap gaf valse adressen en bronnen op. Er bestaat een brief van het Wachttorengenootschap (1981) waarin ze het adres van een gebouw opgaven aan een onderzoeker, dat niet meer bestond. En een tweede brief (1982) aan deze zelfde onderzoeker waarin zij vragen te informeren bij de American Bible Society in New York. Het Wachttorengenootschap kende nochtans zeer goed het adres van de Johannes Greber Memorial Foundation. (Zie brief hieronder)

greber8

Vervolgens verscheen in The Watchtower van 1 april 1983 (2):

greber9

 

Gedeeltelijke en vrije vertaling:

“Waarom heeft The Watchtower in recente jaren geen gebruik gemaakt van de vertaling van voormalig katholiek priester Johannes Greber?  

… Maar zoals aangegeven in een voorwoord op de 1980-editie van The New Testament door Johannes Greber, steunde deze vertaler op ‘Gods Geestenwereld’ om klaarheid te verkrijgen over hoe hij bepaalde passages moest vertalen. Er werd gesteld: ‘Zijn vrouw, een medium van Gods Geestenwereld was dikwijls behulpzaam in het overbrengen van de juiste antwoorden van Gods Boodschappers voor Pastor Greber’. The Watchtower heeft het ongepast geoordeeld gebruik te maken van een vertaling dat zo’n nauw gerelateerd is met het spiritisme” – The Watchtower, 1 april 1983, blz. 31.

Dit alles maakt verschillende zaken duidelijk:

 1. Het Wachttorengenootschap heeft zoveel als mogelijk uit Greber gehaald, maar toen hun handelen ontdekt werd, hebben ze hem aan de kant geschoven.
 2. Het Wachttorengenootschap wilde dingen in de doofpot steken, o.a. dat hun lezers zouden weten wie Greber werkelijk was.
 3. Het Wachttorengenootschap wist al zeer lang dat ze met een spiritist te maken hadden, maar blijkbaar hadden ze te weinig bronnen om hun eigen NWT te ondersteunen.
 4. Dat het Wachttorengenootschap knoeit met de waarheid wordt met dit artikel duidelijk gedemonstreerd.

En ten slotte nog dit:

In het antwoord van The Watchtower hierboven beweren zij dat het Wachttorengenootschap zich niet realiseerde totdat zij de 1980-editie verkregen van Grebers NT, dat Greber een spiritist was. Bovenop wat het Genootschap over Greber onthulde in dat 1956-artikel, zegt de inleiding op de 1937-editie van Greber ook nog dit:

“Wie dan zoekt te weten wat waar en onwaar is in de Bijbel, zoals wij die hebben vandaag, kan dit te weten komen op de manier waarop godvrezende mensen in het verleden de waarheid hebben gezocht, namelijk door te communiceren met Gods geestenwereld.

“In het zeldzame geval waarbij een tekst correct werd uitgesproken door de goddelijke geesten, maar nergens kan gevonden worden in de beschikbare manuscripten vandaag, heb ik de tekst gebruikt die me gegeven werd door deze geesten”.

 

Had het Wachttorengenootschap voldoende informatie tot hun beschikking om te weten of Johannes Greber een spiritist was?

Waarom is in de Engelse uitgave van de “Index van Wachttorenpublicaties 1930-1985” de verwijzing naar de gewraakte artikelen verdwenen? (1)

Waarom ontbreken in de Nederlandse Index alle verwijzingen naar Greber?

Één woord: BESCHAMEND

 • (1)Enkel het Wachttorenartikel uit 1962 en de “vragen van lezers uit 1983 worden vermeld.
 • (2) Nooit in de Nederlandse editie verschenen.

pijl_op

 

balk

41. Cognitieve dissonantie

We hebben het in artikel 10 hier reeds kort over gehad. We willen hier dieper op ingaan omdat als je begrijpt hoe cognitieve dissonantie” werkt, het ook bij jezelf en anderen in werking ziet. Met andere woorden het lijkt of je in een spiegel kijkt. Vergelijk het met een optische illusie, dat het perspectief voortdurend voor je wijzigt. Hier gaat het om een mentale illusie. Als je begrijpt hoe dit mentale mechanisme werkt, kun je hier aan werken en kun je jezelf afremmen om dit valse spoor te volgen.

Het Wachttorengenootschap slaagt erin een spel te spelen, met als gevolg dat een totale groep van de bevolking wordt overdonderd met een verkeerd beeld van de waarheid. Een illusie! Dat deze illusie voor waarheid wordt verkocht, leidt er toe dat deze illusie als officiële waarheid aangenomen wordt. Joseph Goebbels zei ooit: “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it”. De waarheid die als een leugen aanzien wordt, en de leugen die als waarheid verkocht wordt en aanvaard wordt door de nietsvermoedende Jehovah’s Getuigen. Dit allemaal ondanks de oppositie van velen (vaak klokkenluiders en vakkundige mensen zoals psychologen en wetenschappers).

cognitieve dissonantie

Spijtig genoeg worden deze leugens als meest waarheidsvol aanzien: deze brave Jehovah’s Getuigen, vergiftigd door het “officiële” verhaal gaan steeds op zoek naar meer voedsel, nodig als motivatie, om te verklaren dat “deze leugen” de echte waarheid is. Onze hersenen zijn steeds op zoek naar bevestiging van dat wat we geloven “waar” is. En daarom bepalen onze hersenen dat we informatie die hiermee tegenstrijdig is, gewoon naast ons kunnen neerleggen.

Zie je het al een beetje aankomen? Je leest dit artikel omdat je wilt weten wat “Cognitieve dissonantie” inhoudt, maar je voelt je ongemakkelijk worden, alleen al door de onthulling van dit proces. Dit is het proces van “Cognitieve Dissonantie”.

Wat u ten stelligste moet beseffen is dat het Wachttorengenootschap volledig op de hoogte is van deze menselijke reflex! Denk maar aan de eerder aangehaalde woorden van Joseph Goebbels. Vertel een erg grove leugen, herhaal deze zo vaak mogelijk en er ontstaat in de geest van de groep geen ruimte meer, om een andere versie te kunnen accepteren. Zelfs als deze andere versie de waarheid is, doet dit aan het proces van “cognitieve dissonantie niets af!

“Cognitieve dissonantie” is het ongemakkelijke gevoel dat we krijgen, als datgene waar we in geloofden, plotseling niet meer juist blijkt te zijn, of als we beseffen dat ons persoonlijk gedrag niet meer overeen komt met het beeld dat we over ons zelf hebben. Als we in aanraking komen met twee verschillende waarheden die elkaar volledig uitsluiten, hoe gaan we daar dan met om? De wrijving die dit veroorzaakt in ons bewustzijn, zorgt ervoor dat ons systeem ter plekke een verklaring (uitvlucht) bedenkt, waarmee we weer verder kunnen, ook al beseffen we in ons binnenste dat deze bedenking fout is! Ons lichaam heeft deze mentale reflex aangeleerd, die informatie uit te bannen, die ons het pijnlijk doorvoelen van de werkelijkheid zou veroorzaken. De pijn is te groot om ze te durven voelen.

Twee simpele voorbeeldjes:

Elke roker kent het gevoel van roken en weet dat hij eraan kan doodgaan. Dit veroorzaakt een ongelukkig gevoel, dus moet hij deze “dissonantie”, deze twee niet-verenigbare gevoelens, bij hemzelf proberen oplossen. Wat doen vele rokers? Ze negeren of bagatelliseren het bewijs dat roken dodelijk kan zijn. Indien ze dit niet doen, zullen ze niet anders kunnen dan stoppen met roken.

Een opvoeder heeft een diepe overtuiging hoe hij kinderen dient op te voeden en plots wordt via een wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat deze manier helemaal verkeerd is. Hij zal dus helemaal niet blij zijn wat dit onderzoek aantoont en dat hij eigenlijk helemaal verkeerd zat. Wat is dan het meest gemakkelijke en het meest toegepaste, dan het onderzoek af te wijzen met bijvoorbeeld: ” Ga toch weg met je domme onderzoek”.

Dit is dissonantie: een botsing tussen het gedrag van die persoon en zijn/haar houding tegenover dat eigen gedrag. Dissonantie is dus een emotionele toestand, die erg ongemakkelijk is, wanneer basisaannames worden aangetast.

Hoe kan je cognitieve dissonantie bij jezelf overwinnen?

Hoe je dit zelfbedrog (uit bescherming) kunt overwinnen is dus weten hoe je de tegenstrijdigheden moet oplossen waarmee je geconfronteerd wordt. Niet alleen houd je jezelf voor de gek door dit gedrag te rechtvaardigen, doch deze defensieve houding kan nog dogmatischer worden door tegenstanders zwart te maken (voorbeeld van de opvoeder). Eens je begrijpt hoe deze “cognitieve dissonantie” werkt, kun je het al direct in werking zien bij jezelf en ook bij anderen.

Je bent dan in staat je af te vragen of je wel juist handelt? Of dat jouw interpretatie wel de juiste is? Je zal dan een open mind krijgen en de andere manieren van anderen ook eens bekijken. Met andere woorden: een open mind kan je uit je zelfrechtvaardigende spiraal halen. En je doen nadenken of die andere het toch niet bij het juiste eind heeft.

Als je dit op een nuchtere manier bekijkt, kun je dit snel op jezelf toepassen, en daardoor jezelf beschermen van een heftige mentale crisis. Er is nog niemand dood gegaan door op deze manier op onderzoek te gaan. Vooral niet van het afstappen van deze starre denkbeelden ingelepeld door het Wachttorengenootschap.

Uiteraard kan het pijnlijk zijn de werkelijkheid onder ogen te zien, vandaar dat immers deze reflex van het mentale lichaam bestaat, “cognitieve dissonantie” genoemd. Het pijnlijke inzicht dat je misschien verantwoordelijk was voor bijvoorbeeld een breuk in de familie. Doch cruciaal is dat je, je eigen gedrag onder ogen durft te zien en vervolgens verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van deze daden.

Kijk naar het mooie van het proces zelf. Je zou kunnen doorgaan met het onlogisch rechtvaardigen van je daden, maar bedenk dan, dat je niet kunt leren van je fouten als je niet beseft dat je ze gemaakt hebt. Pas als je, je fout toegeeft, maak je die fout niet meer.

Het principe is eenvoudig: door voor jezelf je fout toe te geven en door jezelf eens dieper te informeren, dit via andere bronnen dan deze die jouw mening continue bevestigden, geef je jezelf de ruimte om je mening en koers bij te stellen.

HET BESEF VAN HET PROCES VAN COGNITIEVE DISSONANTIE = BEWUSTZIJNSMIDDEL

pijl_op

balk

42. Heeft het Wachttorengenootschap nog volledige controle over haar volgelingen in situaties van leven of dood?

Gelukkig lijkt dit niet helemaal het geval meer.

Nadat Ashya King, een jongetje van vijf jaar door zijn Britse ouders uit een ziekenhuis in Southampton op 28 augustus 2014 ontvoerd werd verklaart de vader Brett King op 13 september 2014 openlijk in de krant de “Mirror” hij zou toelaten dat zijn zoontje een bloedtransfusie zou krijgen indien zijn leven op het spel stond.

“I’m a Jehovah’s Witness, but I’m a father first – and I’d do anything for my son.”

“If a child needs treatment they should give them the treatment. It’s not for the parents to say. We just want the best for Ashya.”

Vertaald: “Ik ben een Jehovah’s Getuige, maar ik ben eerst en vooral een vader – en zou voor mijn zoon alles doen wat nodig is”

” Als een kind een behandeling nodig heeft moeten zij hem deze behandeling geven. Het is niet aan de ouders dit te bepalen. We willen alleen het beste voor Ashya.”

Deze openlijke verklaring die volledig indruist tegen de Jehovah’s Getuigen hun geloof stelt het Wachttorengenootschap voor een dilemma.

 • Wacht hem bij zijn terugkeer uitsluiting voor het trotseren van de leer van het Wachttorengenootschap?
 • Of gaan ze hem dwingen publiekelijk deze ketterij te herroepen?
 • Of gaat het Wachttorengenootschap haar gezond verstand gebruiken en dit als katalysator gebruiken voor dringende en noodzakelijke hervormingen betreffende hun standpunt ten aanzien van bloedtransfusies?

Waarom we dit voorbeeld aanhalen is omdat Brett King misschien wel de eerste is die publiekelijk het bestuursorgaan durft te trotseren betreffende dit punt, maar zeker niet de enige Jehovah’s getuige is die dit durft te doen. Op de website van www.jwsurvey.org vinden we volgende cijfers terug:

Van de 595 actieve Jehovah’s Getuigen antwoordt 58% of 344 Jehovah’s Getuigen dat ze hun kind niet laten sterven door het weigeren van een bloedtransfusie. 23% of 137 Jehovah’s Getuigen weten het niet. En spijtig genoeg zeggen 19% of 114 Jehovah’s Getuigen dit wel te doen.

Opmerkelijk is het antwoord op de vraag als ze voor hun zelf een bloedtransfusie nodig hebben, deze zouden aanvaarden. Van de 611 actieve Jehovah’s Getuigen zegt 35% of 212 Jehovah’s Getuigen, dat ze dit heimelijk zouden doen, 12% of 76 Jehovah’s Getuigen willen hier liever niet op antwoorden, 5% of 30 Jehovah’s Getuigen accepteren dit openlijk, 35% of 216 Jehovah’s Getuigen weigeren bloedtransfusie, maar accepteren wel fracties, 13% of 77 Jehovah’s Getuigen weigeren categoriek bloedtransfusies.

Gelukkig in gevallen van leven of dood, toont dit aan dat het Wachttorengenootschap toch de beslissingen en gedachten van haar volgelingen niet helemaal onder controle heeft.

Met deze cijfers willen wij aantonen dat enerzijds actieve Jehovah’s Getuigen het niet helemaal eens zijn met de doctrine van het Wachttorengenootschap zoals deze laatste laat geloven, maar anderzijds aantonen dat er dringend iets moet gebeuren om deze doctrines te stoppen die zoveel mensenlevens kost.

pijl_op

balk

43. Laat andere voor u denken?

Dit is de inleiding van het artikel in ontwaakt van 22 december 1978, blz. 3 en 4:

“Propaganda heeft kracht. Wordt u erdoor meegevoerd? Of bent u in staat zelf een mening te vormen? ONDERWIJS leert u denken. Propagandisten vertellen u wat u moet denken. Ware onderwijzers belichten een zaak van alle kanten en moedigen aan tot discussie. Propagandisten blijven hameren op hun visie en ontmoedigen discussie. Vaak zijn hun werkelijke motieven verborgen.”

Bent u een Jehovah’s Getuige, vraag je dan eerlijk af of het Wachttorengenootschap je ooit geleerd heeft om na te denken? Of nog sterker, heeft het Wachttorengenootschap ooit een discussie aangemoedigd? Of blijft het Wachttorengenootschap steeds hameren op hun visie en ontmoedigen ze discussies?

Heb je voor jezelf de vraag eerlijk beantwoord, lees dan wat staat in de Koninkrijksdienst 9/2007 blz. 3

Keurt „de getrouwe en beleidvolle slaaf” het goed dat onafhankelijke groepjes van Getuigen samenkomen voor Bijbelonderzoek en discussie? — Matth. 24:45, 47.

Nee. In verschillende delen van de wereld hebben enkelen die met onze organisatie verbonden zijn, echter groepjes gevormd om onafhankelijke studies te maken van Bijbelse onderwerpen. Sommigen hebben zich beziggehouden met een onafhankelijke groepsstudie van het Bijbelse Hebreeuws en Grieks om te analyseren hoe nauwkeurig de Nieuwe-Wereldvertaling is. Anderen bestuderen Bijbelgerelateerde wetenschappelijke onderwerpen. Ze hebben websites en chatrooms gemaakt om hun meningen uit te wisselen en erover te discussiëren. Daarnaast hebben ze bijeenkomsten georganiseerd en publicaties uitgegeven om hun bevindingen te presenteren en een aanvulling te bieden op wat er op onze vergaderingen en via onze lectuur wordt geboden”

We gaan nu verder met het artikel in ontwaakt van 22 december 1978, blz. 3 en 4:

“En de propagandist zorgt ervoor dat zijn boodschap de indruk wekt wijs en juist en goed te zijn; hij geeft u het gevoel belangrijk te zijn en erbij te horen als u zijn boodschap volgt. U telt mee, u staat niet alleen, u kunt gerust zijn — zo stelt hij.”

Dit lijkt me overeen te komen met wat het Wachttorengenootschap net doet?

Het artikel gaat verder: “Propagandisten hebben weinig achting voor het denkvermogen van de mens in het algemeen. Hitler schreef: „De intelligentie van de massa’s is gering. Hun vergeetachtigheid is enorm. Zij moeten duizend keer hetzelfde te horen krijgen.”

Onder de titel “Kunstgrepen van propagandisten” gaat het artikel verder: “Symbolen roepen gevoelens wakker. Woorden als moeder, thuis, rechtvaardigheid, vrijheid — bij al die woorden krijgt het hart de volle laag “

Lees nu enkele citaten uit de Wachttoren. Gebruikt het Wachttorengenootschap het woord moeder niet in dezelfde context zoals gebruikt door propagandiste?

“Gods organisatie speelt een belangrijke rol in onze geestelijke groei. … Zoals een moeder erop toeziet dat haar kind goed gevoed en verzorgd is, zo voorziet „de getrouwe en beleidvolle slaaf” in een overvloed aan geestelijk voedsel te rechter tijd, zodat we geestelijk vorderingen kunnen maken.” De Wachttoren 1 april 2006 blz. 24 paragraaf 14

“Om geestelijke bescherming te blijven genieten, moeten we onder de vleugels van Jehovah blijven. Dit betekent dat we geen geest van onafhankelijkheid moeten ontwikkelen. Laten we altijd dicht bij Jehovah en zijn met een moeder te vergelijken organisatie blijven en ons niet aan hun leiding en liefdevolle raad onttrekken.” De Wachttoren 15 juni 2001, blz. 26

 

“Wanneer de „grote schare” een beroep op hun moederorganisatie doet om hulp, wordt die onmiddellijk en in overvloedige mate gegeven.” De Wachttoren 15 december 1986, blz. 23, paragraaf 11

 

“Jehovah ziet erop toe dat alle „schapen” door middel van zijn met een vrouw te vergelijken organisatie, hun „moeder”, worden onderwezen, opdat zij overvloedige vrede mogen hebben en krachtig in rechtvaardigheid bevestigd mogen worden.” De Wachttoren 1 oktober 1976, blz. 584 paragraaf 3

Let nu op het woord rechtvaardigheid als men spreekt van organisatie:

“Al deze jaren in Gods organisatie hebben ons een belangrijke les geleerd. Alleen onder Gods volk is ware gerechtigheid te vinden, zonder barrières van ras, stam of religie” De Wachttoren 1 juli 1988, blz. 22

 

“SINDS 1914 is er een hemelse Koning op de troon geplaatst en gemachtigd om heerschappij uit te oefenen. En er is een voorziening getroffen voor een aardse organisatie onder „vorsten” die voor louter gerechtigheid regeren.” De Wachttoren 15 mei 1984, blz. 19 (1)

Oprechte mensen die nu Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie binnenstromen, worden aangetrokken door de wonderen van een geestelijk paradijs. Nergens anders op aarde hebben zij rechtvaardigheid en gerechtigheid gevonden.” De Wachttoren 15 mei 1984, blz. 19 (7)

“In Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie wonen stellig gerechtigheid en rechtvaardigheid.” De Wachttoren 15 mei 1984, blz. 19 (8)

We gaan nu verder met het artikel in ontwaakt van 22 december 1978, blz. 3 en 4:

“Zich op autoriteit beroepen, spotten, schelden, lasteren, kleineren, persoonlijke hatelijkheden debiteren — al deze tactieken neemt men te baat om uw geest aan te vallen en stormenderhand in te nemen. Deugdelijke bewijzen, redenatie, logica? Het zijn de dodelijkste vijanden van een propagandist! Daarom probeert hij rede te verdrijven en hartstocht te stimuleren. Naarmate de emoties toenemen, gaat het vermogen om te oordelen achteruit; en opgezweept door grievende woorden, en nietsontziende retoriek wordt de geest voortgedreven.

… , toch niet wereldvreemde mensen vallen ten prooi aan een bijzonder oneerlijke en onfatsoenlijke soort propaganda. In dit soort propaganda wordt een air aangenomen van superioriteit, waarbij het gezichtspunt van de tegenstander terzijde wordt geschoven als wat zielig en echt geen aandacht verdienend.

… Zij kunnen hun theorie niet bewijzen. Dus nemen zij hun toevlucht tot beweringen en beschimpen iedereen die het waagt hen te bestrijden.”

In ontwaakt van 8 mei 1980 blz. 25 wordt eveneens geschreven over propaganda. Lees voornamelijk de slotbeschouwing:

“U kunt uzelf beschermen”

“Hoe kunt u zichzelf tegen een dergelijke geraffineerde overreding beschermen? De volgende vijf punten kunnen een hulp zijn:

 1. Heb sterke overtuigingen: Zoals in het voorgaande is opgemerkt, is degene die zich vlug door anderen laat beïnvloeden, het gemakkelijkst te hersenspoelen. Ga niet mee met een idee louter omdat uw metgezellen het aanvaarden. Vergewis u ervan dat de zienswijzen die u aanvaardt, waarachtig zijn. Dit kunt u het beste doen door ze te vergelijken met het geïnspireerde Woord van God, dat uiteindelijk „de waarheid” is. — Joh. 17:17; 2 Tim. 3:16.
 2. Zoek naar de reden: Onbewust aanvaarden wij dikwijls bepaalde denkwijzen zonder te weten wat erachter schuilt. Zo hebben mensen in uw gemeenschap misschien een negatieve zienswijze ten aanzien van bepaalde rassen of etnische groepen. Maar waarom? Als u de reden niet overtuigend vindt, waarom zou u zo’n zienswijze dan aanvaarden?
 3. Weersta onjuiste gedachten: Wanneer een droge spons in een vloeistof wordt gedompeld, zuigt ze veel vocht op. Zelfs nadat de spons enkele malen is uitgeknepen, blijft er nog wat van het vocht achter. Met betrekking tot de geest is het zo dat wij er moeilijk aan kunnen ontkomen dingen te zien, te horen of anderszins te ervaren waardoor onjuiste gedachten worden opgeroepen. Maar moeten wij ze in ons opnemen en onze geest ermee vullen? Dit zal een nadelige invloed op ons oordeel en onze daden hebben. Hoeveel beter is het om onjuiste gedachten te weerstaan en over opbouwende dingen na te denken! — Ef. 5:3-5.
 4. Neem het op voor datgene wat naar uw weten juist is: Dit zal u in de gelegenheid stellen uw eigen overtuiging te toetsen en de waarheid in uw leven te verankeren. Als u na een grondig onderzoek te hebben ingesteld, overtuigd bent van de waarheid van iets, laat u dan niet door spot van anderen van de wijs brengen. De bijbel laat zien dat Noach ervan overtuigd was dat er een wereldomvattende vloed zou komen en hij sprak er met anderen over (2 Petr. 2:5). Onverschilligheid van de zijde van Noachs tijdgenoten veranderde niets aan de feiten. Er kwam een wereldomvattende vloed. — Gen. hfdst. 6-8; Matth. 24:37-39.

Als u het echter opneemt voor datgene wat juist is, dan is het belangrijk de volgende schriftuurlijke richtlijn in gedachte te houden: „Hij die de spotter corrigeert, haalt oneer over zich, en hij die een goddeloze een terechtwijzing geeft — een gebrek aan hem. Wijs een spotter niet terecht, opdat hij u niet hate. Geef een wijze een terechtwijzing en hij zal u liefhebben” (Spr. 9:7, 8). Het heeft geen zin om te debatteren of te twisten met iemand die onder geen beding zijn persoonlijke opvatting zal prijsgeven, of hij nu gelijk heeft of niet.

 1. Leef overeenkomstig de waarheid: Zoek niet naar uitvluchten om ten aanzien van datgene wat naar uw weten juist is, te schipperen. Bedenk dat als iets goed en juist is, u er wel bij zult varen. Laat u er niet toe misleiden te denken dat u iets mist of dat u te zeer aan banden wordt gelegd omdat u zich voegt naar datgene wat juist is.

In sommige opzichten is onze geest als een glas water. Als men er slechts één of twee druppels inkt aan toevoegt, wordt al het water onmiddellijk gekleurd. Laat u er niet door massa-overreding toe brengen populaire opinies te aanvaarden die volgens de Schrift onjuist zijn. Geef veeleer gehoor aan de geïnspireerde raad: „Al wat waar is, al wat van ernstig belang is, al wat rechtvaardig is, al wat eerbaar is, al wat liefelijk is, alles waarover gunstig wordt gesproken, welke deugd er ook is en al wat lof verdient, blijft deze dingen bedenken.” — Fil. 4:8.”

Tot slot bij dit artikel enkele vragen voor actieve Jehovah’s Getuigen:

 • Laat je anderen voor je denken?
 • Is het Wachttorengenootschap een onderwijzende organisatie of een propagandist?
 • Kom je ervoor uit als je weet gelijk te hebben of hebt u schrik van de gevolgen?
 • Wat als je beslist niet het standpunt van het Wachttorengenootschap aan te nemen?
 • Ben je het soms oneens met wat het Wachttorengenootschap je inlepelt? Indien dit zo is voel je jezelf vrij om je gedachten te uiten binnen de organisatie?
 • Welk gevoel krijg je na het lezen van dit artikel?

Blijf even stilstaan bij de titel: “Laat anderen voor u denken?”

pijl_op

 

balk

44. Samual Herd, lid van het Besturend Lichaam zegt dat de hersenen van een vrouw te klein zijn voor leidinggevende functies te beoefenen en adviseert vrouwen zich dom te houden in aanwezigheid van hun echtgenoot.

Er is een video opgedoken waarin u een speech hoort van een lid van het Besturend Lichaam Samual Herd; “The Theocratic Value of our sisters” (U dient de twee filmpjes te bekijken)

Deze speech werd opgenomen in 1971. Samual Herd stelt dat de hersenen van vrouwen te klein zijn om leidinggevende functies te beoefenen. Het enige wat vrouwen willen sinds kinds af aan is echtgenote en moeder te zijn. Het feit dat ze huisvrouwtje speelde als ze klein waren, bewijst dit. Huisvrouw zijn en hun echtgenoot gelukkig maken is hun primaire doel in het leven. Verlangen naar iets anders toont aan dat ze homoseksueel zijn. Hij geeft ook de raad mee dat vrouwen hun intelligentie moeten verbergen in het bijzijn van hun echtgenoot en nooit mogen laten zien dat ze mentaal intelligenter zouden zijn dan hun echtgenoot.

Gelukkig beseffen de meesten van ons dat hersenen niet zoals een harde schijf werken en afhangen van het aantal gigabyte om deze informatie te stockeren. Hersenen werken door elektrische impulsen en chemische stoffen, en de grootte heeft niets te maken met hun denkvermogen. En wat met bijvoorbeeld artistieke talenten? Vrouwen hebben dezelfde intelligentie, wijsheid en dergelijke ongeacht de omvang van hun schedel.

Mochten vrouwen hun intelligentie dienen te verbergen voor om het even iemand, is dit een vorm van misbruik. Dit laat werkelijk zien hoe het Wachttorengenootschap denkt over vrouwen. Straf om te durven zeggen, als ze niet zo dom zijn als ze eruit zien, ze er maar moeten naar handelen! Niet alleen is dit voor de vrouw erg vernederend en beledigend, maar bovendien schadelijk voor gelijk welke relatie. Heeft een koppel voor zijn gezin niet alles te geven wat maar binnen hun mogelijkheden liggen? Als een vrouw haar intelligentie moet verbergen voor de man, is net hetzelfde zeggen als vragen aan de man zijn gevoelens voor de vrouw te verbergen. Intelligentie, ervaring, vaardigheden en gevoelens voor 100% gebruiken komt juist zowel de kinderen als de partner ten goede en zal leiden tot een beter huishouden. Ook deze situatie vergelijken met homoseksualiteit is belachelijk. Zeggen dat vrouwen die een leidinggevende functie ambiëren zoeken naar iets waar ze fysiek niet voor gemaakt zijn, zoals homoseksuelen op zoek zijn naar iets dat ze niet zijn, is totaal verkeerd. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen door andere vrouwen wil niet zeggen dat ze van geslacht willen veranderen.

Het feit dat hij beweert dat een vrouw huisvrouw dient te zijn en de partner moet dienen, simpel omdat alle meisjes huisvrouw speelden als ze klein waren toont de ware overmoed van het Wachttorengenootschap. Het is net of hij beweert alle vrouwen te kennen. Bovendien bewijst Samual Herd geen respect te hebben voor de vrouw als individu.

In plaats van zich autoritair op te stellen en op te dragen wat de Jehovah’s Getuigen in hun privéleven dienen te doen zou het Wachttorengenootschap beter eens vragen aan zijn volgelingen hoe ze zich hier bij voelen. Hebben de Jehovah’s Getuigen nooit opgemerkt dat hun nooit gevraagd wordt hoe ze zich voelen en wat ze werkelijk willen. Hebben ze nooit opgemerkt dat hun nooit gevraagd is wat ze denken wat het beste voor hun is en hebben ze ooit de vraag gesteld gekregen of hun beweringen eigenlijk wel werken in het werkelijke leven? Heb je ooit van een lid van het Besturend Lichaam de vraag gekregen of je, jezelf wel gelukkig voelt in de rol van onderdanige vrouw? Of een directe vraag: wat maakt je gelukkig?

Het gebrek aan interesse voor wat een persoon echt wil is vooral walgelijk. Is het niet de normaalste zaak uw gevoelens te kunnen uiten? Is het niet aan de persoon zelf om te beslissen wat die werkelijk wilt? Is het niet aan de persoon zelf om te beslissen wat zij/hij het beste voor haar/hem vindt?.

Wordt het niet tijd te beseffen dat een godsdienst die geleid wordt door mannen op een onethische, vrouwonvriendelijke, beledigende, gevoelloze, bevooroordeelde, dictatoriale, arrogante, bedrieglijke en hatelijke manier niet van God kan komen?

Luister naar zijn speech in bovenstaande filmpjes en oordeel zelf.

pijl_op

 

balk

45. Jehovah’s Getuigen voor de Correctionele Rechtbank? Nooit eerder gezien!

Hebben Jehovah’s Getuigen het recht om dwang uit te oefenen – eigenlijk vormen van geestelijke marteling – om haar leden te dwingen om NIET te vertrekken?

Vindt u ook dat de uitsluitingsregeling een daad van onmenselijkheid is die niet door de beugel kan en zelfs een strafrechtelijke overtreding is, lees dan onderstaande mail die In Ieders Belang vzw vandaag mocht ontvangen:

Lieve vrienden,

Hoewel de meeste van mijn berichten nu via Facebook verlopen, www.facebook.com/GetuigenvanJehovah, is dit bericht toch wel bijzonder.

De meesten van jullie weten dat ik al geruime tijd op zoek ben om de organisatie van Jehovah’s Getuigen voor de rechter te brengen omwille van ‘discriminatie en aanzetten tot discriminatie’ van ‘uitgeslotenen’ en ‘teruggetrokkenen’.

Natuurlijk was ik hierin lang niet de enige. We kennen intussen al het verhaal van Jacques Lejeune wiens proces al meer dan 10 jaar aansleept. Het was echter Jacques die me suggereerde om het anders aan te pakken en deze keer naar de correctionele rechtbank te stappen! Hierbij toch enige achtergrond ivm het rechtssysteem in België.

Tot op heden werden ALLE rechtszaken tegen JG’s, ook dat van Jacques, gevoerd voor de burgerlijke rechtbank. Deze keer zouden we de klacht voor de correctionele rechtbank willen brengen. Wat is het verschil?

 • de burgerlijke rechtbank: deze behandelt de meeste geschillen waarin particulieren betrokken zijn. Hier zijn dus slechts 2 partijen die een rol spelen: de klager en de beschuldigde. De rechter kijkt hier (geamuseerd?) toe naar de aangevoerde pro’s en contra’s.
 • de correctionele rechtbank: deze is bevoegd inzake strafrechtelijke aangelegenheden en meer bepaald wanbedrijven (by. diefstal, valsheid in geschrifte). Hier zijn niet 2 maar DRIE partijen in het spel! Nu gaat de klager (ik dus J ; via de advocaten) naar de Onderzoeksrechter die de klacht onderzoekt. Is de klacht gegrond, dan is het het Openbaar Ministerie dat een aanklacht en straf formuleert tegen de beschuldigde. In dit geval staan JG’s nu niet tegenover MIJ, maar tegenover het Openbaar Ministerie. Het enige wat ik nu kan doen is me ‘burgerlijke partij stellen’ en aantonen dat ik schade leed door de overtreding van de wet door JG’s. Dat maakt dus
 1. Openbaar ministerie
 2. JG’s
 3. Ik … en wie nog?

Wie kan zich burgerlijke partij stellen? Iedereen die meent schade te hebben geleden door de overtreding van de specifieke wet door JG’s. In de praktijk? Iedereen, dus. OOK Jehovah’s Getuigen zelf!! Een JG die snapt waar dit om gaat zou zich Burgerlijke Partij kunnen stellen omdat hij gedurende een aantal jaren geen contact mocht hebben met zijn of haar uitgesloten zoon, dochter, vader, broer … Maar! UITERAARD ook alle ex-Getuigen die zich benadeeld voelen door wat de JG’s hen aandeden!

Mijn klacht alleen al is zwaar genoeg om mijn advocaten, die reeds enkele weken mijn dossier onderzoeken en met wie ik eergisteren een vruchtbaar gesprek had, te zien trappelen van ongeduld om deze zaak voor te leggen aan de Onderzoeksrechter J. Hoe kunnen we de zaak zwaarder maken? Wel, praktisch gezien ben ik op zoek naar:

 1. Ex-JG’s die hun verhaal willen doen en niet bang zijn om hierover ondervraagd te worden door de politie (gezonden door de Onderzoeksrechter en voorzien van een vragenlijst die mijn advocaten zullen voorbereiden). Ben jij zo iemand? Je kan je verhaal doorsturen naar mij via info@xjg.be of mij bellen zodat ik met jou kan afspreken en je verhaal op papier kan zetten.
 2. Ex-JG’s die hun verhaal willen doen en niet bang zijn om hierover ondervraagd te worden door de politie EN die de namen van JG-familieleden durven doorgeven zodat deze mensen eveneens gehoord kunnen worden! Het zal duidelijk zijn dat, als een JG bij een verhoring verklaart dat hij ‘bang is om zelf uitgesloten te worden’ als hij toch contact zou hebben met zijn uitgesloten zoon, dat dit een loodzwaar argument wordt!
 3. JG’s die het niet eens zijn met de uitsluitingsregeling bij JG’s en die dit graag gewijzigd zouden zien en die daarover een pakkend verhaal hebben dat kan nagetrokken worden! Wij willen Jehovah’s Getuigen NIET te gronde richten! Wij wensen enkel dat de mensonwaardige aspecten worden bijgestuurd. Dus, ook de Belgische mensen van http://www.jwreform.org/ zijn warm uitgenodigd om zich in dit aspect bij ons aan te sluiten.
 4. Als de zaak gegrond wordt verklaard zijn we aansluitend op zoek naar mensen die zich burgerlijke partij willen stellen. Dit kan dan via een eigen advocaat of via mijn advocaat. Maar, een variatie aan advocaten kan zeker pit geven aan de rechtsgang.
 5. Mensen die, wel of niet betrokken bij de rechtszaak zelf, financieel willen bijspringen. Misschien leed jij zelf niet echt schade van wat er gebeurt door de uitsluitingsregeling bij JG’s, maar zie je wel in dat deze rechtszaak een humanitaire actie betreft. Elke financiële ondersteuning, groot of klein, is beslist welkom! Als je financieel wil steunen, dan kan je dit kenbaar maken via info@xjg.be . Er wordt je dan een speciaal hiervoor gereserveerd rekeningnummer toegestuurd waarop je jouw financiële steun kan storten. Maandelijks wordt je dan op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven op die rekening. Alle resterende gelden worden na afloop en in verhouding teruggestort op de rekening van de schenker.
 6. Briefwisseling waaruit blijkt dat ouderlingen mensen te verantwoording roepen voor met name genoemde overtredingen.
 7. Opnames waaruit blijkt dat de namen van uitgeslotenen publiek worden bekendgemaakt aan de gemeente.

 Je zal begrijpen dat ELK beetje steun dat we krijgen ons gigantisch vooruit kan helpen! Als je maar begrijpt dat we niet proberen om wraak te nemen op Jehovah’s Getuigen! Waar het echt om gaat is dat de uitsluitingsregeling een daad van onmenselijkheid is die niet door de beugel kan en zelfs een strafrechtelijke overtreding is!

 

EENDRACHT MAAKT MACHT!

 

Uitziend naar al jullie commentaren,

Met vriendelijke groeten,

Patrick

info@xjg.be

 

PS: Voel je vrij om deze mail door te sturen naar mensen die hiermee gebaat zouden kunnen zijn!

 

UPDATE:

27/12/2014: ITEM OVER AANKLACHT JEHOVAH’S GETUIGEN OP HET BELGISCHE TV-JOURNAAL

Het Belgische VRT journaal besteedde vandaag aandacht aan de aanklacht van Patrick Haeck tegen de Belgische tak van de Jehovah’s Getuigen.

Bekijk hier dit item uit het VRT journaal.

02/01/2015: INTERVIEW MET PATRICK HAECK, JOHN CEDARS EN MEESTER EVELINE VAN HOECKE.

Ook JWsurvey besteedde vandaag aandacht aan de aanklacht van Patrick Haeck tegen de Belgische tak van de Jehovah’s Getuigen.

Bekijk hier het interview.

01/04/2015: STRAFKLACHT INGEDIEND TEGEN DE GETUIGEN VAN JEHOVAH

Het is dan zover: voor het eerst in België is een strafklacht ingediend tegen de getuigen van Jehovah. Dit melden verschillende kranten, waaronder het Nieuwsblad.

Patrick Haeck stapte vrijdag 27 maart 2015 maart naar het Gentse parket wegens laster en eerroof, beledigingen en inbreuken op de discriminatiewet. Op die manier wil Patrick iets doen tegen het onmenselijk uitsluitingbeleid van de religie.

Beluister het interview op radio1 met Patrick Haeck

pijl_op

 

balk

46. Hoe om te gaan met Shunning?

In artikel 12 hadden we het over Shunning.

In onderstaand filmpje deelt Lloyd Evens zijn ervaring voor degenen die te maken hebben met Shunning door familie en vrienden.

pijl_op

 

balk

47. Mensen gehoorzamen of God trouw blijven – Gewetensconflict

Raymond Franz, lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen van 1971 t/m 1980 en auteur van het boek “Gewetensconflict – Mensen gehoorzamen of God getrouw blijven”, trok zich in 1980 uit dit bestuurslichaam terug. Raymond Franz en enkele mensen van de schrijversafdeling, medewerkers van het Besturende Lichaam verlieten het hoofdbureau omdat ze wisten dat hetgeen ze moesten schrijven niet overeenkwam met het schrift.

Raymond Franz

Door de bijna tienjarige ervaring als lid van het Besturende Lichaam beschikte Raymond Franz over welbepaalde informatie, voor niemand anders toegankelijk. Informatie die zeer pijnlijk was voor het Besturende Lichaam. Het Besturende Lichaam trof verschillenden maatregelen om zichzelf te beschermen. Kort nadat Raymond Franz het hoofdbureau verlaten had verordende het Besturende Lichaam dat iedereen die zich terugtrok uit de organisatie moest behandeld worden als een uitgeslotene. Dit “nieuwe licht” werd eind 1981 gepubliceerd.

Voortaan werd een Jehovah’s Getuige uitgesloten als hij/zij het niet eens was met de mening van het Wachttorengenootschap, m.a.w. gelijkgesteld met een moordenaar en hoereerder. Verliet men de organisatie was je nu een tegenstander en een vijand en voor altijd een boosaardige leugenaar. Zo iemand mag een Jehovah’s getuige zelfs niet meer groeten, laat staan nog omgang met hebben. Deed een Jehovah’s getuige dit toch, dan kwam hij/zij zelf in aanmerking uitgesloten te worden, met verlies van familie en vrienden als gevolg. Zie onze artikelen 11,12 en 13.

Dit was de manier van het Wachttorengenootschap om informatie buiten het bereik van de volgelingen te houden, met als gevolg dat het voortaan nog onmogelijk was om zonder “kleerscheuren” de organisatie te verlaten. Honderdduizenden volgelingen die hun geweten volgden verloren hiermee de omgang van hun familieleden en vrienden. Hele gezinnen werden verwoest. Mensen werden hierdoor letterlijk gegijzeld en gevangen gezet in de organisatie.

Gewetensconflict – Mensen gehoorzamen of God getrouw blijven, een indringend boek over de dramatische macht van religieuze leiders over het leven van mensen.

Het complete boek in PDF formaat kan in diverse talen worden gedownload:

http://raymondfranz.free.fr/index.php?language=EN

Het boek is niet meer te verkrijgen in het Nederlands! 

Gewetensconflict

pijl_op

 

balk

48. Vrouwen “in de keuken”!

Het Wachttorengenootschap heeft een echt patriarchale houding, zowel wat betreft het familie- als gemeentegebeuren. Dit betekent dat alles dient geregeld te worden door mannen. Vrouwen dienen onderdanig en gehoorzaam te zijn aan mannen. De man heeft het beslissingsrecht.

De literatuur van het Wachttorengenootschap is niet alleen vaak beledigend voor de vrouw (zie ook artikel 44), maar de foto’s en illustraties spreken voor zichzelf. Het is beangstigend hoe vaak dezen voorbeelden vrouwen in de keuken tonen, terwijl de man afgebeeld wordt als de patriarch.

Bekijk volgende foto’s:

wachttoren_1

Bron: De Wachttoren 15 juli 2009, blz. 9

De omschrijving bij de illustratie: “Welke situatie stelt een vrouw in de gelegenheid het gezag van haar man te steunen?”

ontwaakt_1

Bron: Ontwaakt 10 december 2010, blz. 9

De omschrijving bij de illustratie: “Christenen geven uit liefde en het hele jaar door”

wachttoren_2

Bron: Watchtower, februari, 2011

ontwaakt_2

Bron: Ontwaakt september 2011

wachttoren_3

Bron: De Wachttoren 15 februari 2012, blz. 19

De omschrijving bij de illustratie: “Draag je tot een positieve geest bij door zinvolle antwoorden voor te bereiden?”

wachttoren_4

Bron: De Wachttoren 15 februari 2012

wachttoren_12

Bron: De Wachttoren 15 juni 2012

wachttoren_6

Bron: De Wachttoren 1 november 2013, blz. 8

wachttoren_7

Bron: De Wachttoren 1 november 2013, blz. 10

ontwaakt_4

Bron: Ontwaakt november 2013, blz. 4

wachttoren_8

Bron: De Wachttoren juli 2013, blz. 8

wachttoren_9

Bron: Watchtower, November, 2012

ontwaakt_5

bron: Ontwaakt november 2012

ontwaakt_6Bron: Awake, March, 2012

ontwaakt_7

Bron: Ontwaakt november 2011, blz. 32

wachttoren_10

Bron: De Wachttoren 1 oktober 2011, blz. 17

ontwaakt_8

Bron: Ontwaakt juli 2011

 

Als we in de geschiedenis teruglijken in het begin van de 19e eeuw, toen vrouwen meestal niet buitenshuis werkten, was het misschien wel passend dat zij alleen voor de huishoudelijke taken zorgden. Echter, de meeste vrouwen in huidige tijden hebben gelijkaardige banen als hun echtgenoten die evenveel uren in beslag nemen. Zou het dan verantwoord zijn, dat zij als enige voor de huishoudelijke taken zou moeten zorgen? Doch worden zij door het Wachttorengenootschap afgebeeld als de enige die instaat voor het huishouden. Als vrouwen mee de verantwoordelijkheid nemen in te staan voor de financiële lasten van het gezin, is het dan niet evident dat de man mee de huishoudelijke taken op zich neemt? Ook is het nogal seksistisch te denken, dat koken en schoonmaken “het werk van vrouwen is”. Mannen kunnen even goede koks zijn, als vrouwen reparaties in huis kunnen doen.

Maken vrouwen voor het Wachttorengenootschap wel deel uit van de familie? Merk bij de meeste foto’s op dat enkel de mannen interactie hebben met de kinderen. Bij de eerste foto is dit niet zo, doch let op de omschrijving: Het Wachttorengenootschap beklemtoond hier het gezag van de vader. De tweede foto is nog meer verontrustend, het kind krijgt een geschenk van de vader, maar de moeder wordt er van tussen gelaten alsof ze er niets mee te maken heeft. In andere foto’s zie je de vader de kinderen helpen studeren, terwijl de moeder steeds in de keuken afgebeeld wordt. Zelfs op de foto’s, waar de moeder deel uitmaakt van een familiestudie is het de vader die blijkt het woord te voeren met de kinderen. Merk ook de beeltenis op van een vrouw die niet een Jehovah’s Getuigen is op de foto van 15 februari in de Wachttoren. Je ziet een kruis om haar nek hangen. Jehovah’s Getuigen geloven niet in het kruis; zelfs wanneer het Wachttorengenootschap een vrouw afbeeld die geen Jehovah’s Getuigen is, zie je deze bij de andere vrouwen in de keuken zitten, terwijl de mannen samen socialiseren.

Al deze foto’s laten zien dat het Wachttorengenootschap de vrouw op de achtergrond plaatst. Zij is aan het koken of schoonmaken terwijl hun echtgenoten studeren of leuke dingen doen met de kinderen. Dit toont hoe vrouwen echt niet gezien worden als gelijken in de organisatie. De ouders zijn geen partners die samen een huisgezin leiden en samen de kinderen opvoeden. De man is de baas en de vrouw is niet meer dan een huisvrouw.

Onderstaande screenshot laat werkelijk zien hoe ouderwets en seksistisch deze foto’s zijn. Niet alleen laat deze video zien dat de vrouw alleen dient voor het zorgen van het huishouden, maar ze zit bovendien op haar handen en knieën de vloer te schrobben met een spons. Hebben de Jehovah’s Getuigen dan geen idee over het leven van een moderne vrouw van vandaag, die net zoals de man in staat is een eigen carrière te hebben en toch iets meer te bieden heeft aan het gezin, dan het schrobben van een vloer?

wachttoren_11

Screenshot uit de video “Gehoorzaam je ouders”, gemaakt voor kinderen.

Het is niet onze bedoeling met dit artikel aan te tonen hoe een huishouden door een koppel moet geleid worden. Ieder koppel heeft het recht dit voor zijn eigen uit te maken, en iedereen dient dit te respecteren. Het gaat er hierom dat de vrouw niet mag worden verbannen naar de positie van een dienstbode en zeker niet op de achtergrond mag geplaatst worden, wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Bovendien, waar verdient het Wachttorengenootschap het respect van de vrouw, als zij de vrouw zelf niet wilt respecteren. Of, als dit de hoeveelheid respect is die een vrouw krijgt van Jehovah, waar verdient Jehovah dan dat respect terug?

Wij hopen dat vrouwen bij de Jehovah’s Getuigen beginnen te begrijpen hoe ze eigenlijk in de gemeente bekeken worden en wij hopen nog meer dat het Wachttorengenootschap dit opmerkt.

pijl_op

 

balk

49. Wordt je als vrouw niet graag gedomineerd? Dan had je hier maar over moeten nadenken voor je trouwde!

We hadden reeds aangehaald in ons vorig artikel dat het Wachttorengenootschap verlangt dat haar volgelingen leven onder het stelsel van een patriarchale familie. Dit is de familievorm waarin de man als hoofd van de familie geldt en aan wie de vrouw ondergeschikt is. Met andere woorden, de vrouw dient onderdanig en gehoorzaam te zijn aan haar man, zelfs als het gedrag van de man grof en beledigend is.

Een artikel in de Wachttoren van 15 februari 2007 (blz. 18-22): “Vrouwen, toon diep respect voor je man”, toont aan hoe het Wachttorengenootschap de gevoelens van de vrouw ronduit negeert en zelfs in haar plaats spreekt, als het gaat om wat haar gelukkig maakt in het leven!

Het artikel begint hoe God een rib nam van Adam en Eva maakte, en hoe het huwelijk een prachtig begin kende. Het artikel zegt dan onmiddellijk: ” Ondanks dat goede begin ontstond in de jaren zestig in de Verenigde Staten de vrouwenbeweging — een streven van vrouwen om zich te ontdoen van de overheersing door de man.”. Bemerk wat het Wachttorengenootschap hier wil zeggen; ze spreken over het goede begin, maar ondanks dat, was de vrouwenbeweging gevormd. Ze geven openlijk toe dat de vrouwenbeweging werd opgericht om de mannelijke dominantie te breken, maar ze zeggen niet: “ondanks dat goede begin, begon de man de vrouw te domineren, en uiteindelijk (1960) wilde de vrouw deze dominantie breken. Wat het Wachttorengenootschap hier suggereert is dat het huwelijk geweldig was tot wanneer de vrouwenbeweging werd opgericht?

“En zijn vrouwen er gelukkiger op geworden? Nee. In sommige landen eindigt ongeveer de helft van de huwelijken in een echtscheiding.”

Deze logica is ronduit belachelijk. In de eerste plaats heeft het Wachttorengenootschap het recht niet hier over te oordelen of dit de vrouw gelukkiger of ongelukkiger maakt? De bewering dat het vermogen van de vrouw te ontsnappen aan de mannelijke dominantie hen niet gelukkiger heeft gemaakt is ten stelligste onjuist. Het feit dat de helft van de huwelijken eindigt in een echtscheiding ondersteunt niet de stelling dat vrouwen ongelukkiger zijn. Bovendien wordt er niet gesproken van de vele mannen en vrouwen die na verloop van tijd na hun (zelfs moeilijke) echtscheiding er veel gelukkiger op geworden zijn.

“Hebben de pogingen van sommige vrouwen om hun huwelijkssituatie te verbeteren iets opgeleverd of juist niet?”

Het Wachttorengenootschap lijkt hier te veronderstellen dat zolang een huwelijk intact blijft, alles beter en perfect is voor de vrouw, ondanks ze zelf toegeven hoeveel van deze huwelijken gekenmerkt worden door “mannelijke dominantie”. Denken ze nu echt dat elke vrouw beter af is door in een echtelijke situatie te blijven vertoeven, ondanks alles, in plaats van uit het echt te scheiden? De redenatie van het Wachttorengenootschap: daar vrouwen willen ontsnappen aan de dominantie van hun echtgenoten kan het huwelijk niet perfect werken, daarom zijn er meer echtscheidingen, en daarom zijn vrouwen ongelukkiger.

Het artikel wordt nog meer beledigend: het Wachttorengenootschap legt de verantwoordelijkheid bij de vrouw. Het is in de eerste plaats de vrouw die had moeten beslissen niet in een dominant huwelijk te stappen.

“De reden dat vooral een vrouw moet oppassen met wie ze trouwt, is de Bijbelse waarschuwing dat een getrouwde vrouw „door de wet aan haar man gebonden” is. … Een vrouw moet er ernstig over nadenken wat het kan inhouden als ze onder de wet staat van de man die haar een aanzoek doet.”

Wat zou het kunnen inhouden als je onder de wet staat van de man? Je man heeft autoriteit (en volledig correct volgens de zienswijze van het Wachttorengenootschap) over je, alsof je een kind bent, zelfs over persoonlijke zaken zoals kleding en haarstijl, terwijl jij niet de autoriteit hebt hem te corrigeren, zelfs als hij misbruik van je maakt.

“Een wijze raadgever gaf jonge mensen altijd het advies de ouders van hun beoogde partner te leren kennen en te observeren hoe hij of zij met ouders en “andere familieleden omging.”

Het leren kennen van uw toekomstige huwelijkspartner is belangrijk voor beiden, maar denk je echt dat een gewelddadige of dominante man deze kant van zijn persoonlijkheid zal onthullen voor het huwelijk? Zelfs slachtoffers van huiselijk geweld hebben het soms moeilijk hun verhaal naar buiten te brengen omdat hun partner zich zo lief en onschuldig gedraagt naar de buitenwereld. Bovendien houdt men bij dit advies geen rekening met het feit dat Jehovah’s Getuigen niet mogen samenwonen voor het huwelijk en zelfs bij het daten wordt geadviseerd er altijd voor te zorgen dat er een begeleider aanwezig is. De kans wordt dus wel erg klein om de ware persoonlijkheid van je partner te leren kennen.

Wat is dan de oplossing om te vermijden dat je misschien in een dominant en verstikkend huwelijk stapt?

“In veel delen van de wereld kan een vrouw tegenwoordig zelf bepalen of ze een huwelijksaanzoek aanvaardt of afwijst. Maar dat zou weleens de moeilijkste beslissing kunnen zijn die een vrouw ooit neemt. Want ze verlangt misschien heel sterk naar de intieme band en de liefde die het huwelijk kan bieden.”

De oplossing is gewoon niet te trouwen en de geborgenheid en liefde die je krijgt bij een huwelijk op te geven, als je niet kunt wennen aan het idee onder de duim van de man te leven. Maar dat betekent ook het opgeven van seks, kinderen, zich in een betere financiële toestand begeven, enz. Dit is gewoon te jammer.

“Een ongehuwde vrouw moet zich dan ook afvragen: ben ik bereid in een regeling te stappen waarbij ik onder de wet van deze man kom te staan? Dat is een vraag waar je vóór je trouwen over na moet denken, niet daarna.”

Dit is één van de meest afwijzende en beledigende taal, gericht aan vrouwen ooit! Als je vastzit in een verstikkend huwelijk met een dominante man, dan had je hier maar moeten over denken voor je huwelijk, niet daarna. Het is een schande voor het Wachttorengenootschap dit te durven schrijven. Beseffen zij dan niet de ernst wat dit teweeg brengt bij de vrouw: vernederd, gecontroleerd en gedomineerd worden, behandeld worden als een kind en dan bovendien nog de schuld krijgen dat je hier maar aan had moeten denken voor het huwelijk?

Een Jehovah’s Getuigen dient te prediken, hoe kan die dergelijke taal gebruiken terzelfder tijd in het reine zijn met zijn geweten? Hoe kan een God dit toelaten?

Bent u een Jehovah’s Getuigen, lees dan zeer aandachtig het volledige artikel in de Wachttoren van 15 februari 2007, blz. 18-22).

pijl_op

 

balk

50. Is het verantwoord dat Jehovah’s Getuigen van deur tot deur gaan prediken?

In artikel 5 kan je lezen wat het van-huis-tot-huis prediken inhoud en waarom Jehovah’s Getuigen dit doen. In dit artikel stellen we ons de vraag, of dit wel verantwoord is?

Juridisch gezien mogen in de meeste landen de Jehovah’s Getuigen van deur tot deur gaan prediken. Technisch gezien komen zij ook niets verkopen.

Dit ter zijde gelaten, maken wij enkele bedenkingen waarom hun predikingswerk al dan niet verantwoord is, of dit nu van-huis-tot-huis via publieke uiteenzettingen, via hun literatuur gebeurd, of eenvoudig weg door mensen aan te spreken.

Een eerste opmerking: als je met iemand een goed gesprek wil voeren, dan moet je in de eerste plaats ook naar die persoon kunnen luisteren. Wij weten ook dat dit in alledaagse gesprekken niet zo evident is, soms wordt een gesprek gemonopoliseerd of abrupt afgebroken. Doch prediken gaat eigenlijk over onderwijzen van de Bijbel en te proberen vertellen hoe je Christelijk zou moeten leven. Met alle respect, maar wij vinden dat je iemand geen gesprek moet toestaan als deze persoon niet bereid is ook naar jou te luisteren. Eveneens moet je jezelf niet laten onderwijzen, laten instrueren of laten adviseren, als je gesprekspartner geen oor heeft voor jouw opinie.

Ondanks de vele uren predikingswerk hebben de Jehovah’s Getuigen niet de ervaring opgedaan ook naar jouw mening te kunnen luisteren. Uw eigen mening met hen delen is bijna onmogelijk. Dit kan ook moeilijk anders: In hun wekelijkse bijeenkomsten, bij hun Bijbellessen en dergelijke is er ook geen ruimte voor een persoonlijke mening. Het Wachttorengenootschap gebruikt haar eigen literatuur met vragen, waarbij de antwoorden al uitgewerkt zijn; eigen mening of inbreng is niet toegestaan. (Probeer je vriend te worden via Facebook van een Jehovah’s Getuigen en je geeft een reactie die indruist tegen hun geloof, dan wordt je binnen de kortste keren uitgesloten van de pagina, ondanks het feit dat je commentaar beleefd en respectvol is.)

Het is ook niet mogelijk om enig bezwaar te maken of hun te wijzen op regelrechte fouten bij hun prediken of in hun literatuur. Als je bijvoorbeeld vragen hebt over hun door de jaren heen gewijzigde overtuigingen, of wijst op bepaalde doctrines, enz., zullen ze meestal het gesprek of Bijbelstudie beëindigen. Hun redenering is dat zij op zoek zijn naar “personen die oprecht van hart zijn”. Eigenlijk getuigt dit van weinig respect en is dit zelfs beledigend: een persoon die een andere interpretatie geeft aan de Bijbel dan het Wachttorengenootschap kan zeer “oprecht van hart” zijn. Heeft zelfs misschien meer technische bagage hierover en zijn vragen of opmerkingen kunnen heel oprecht zijn. Helaas, Jehovah’s Getuigen gaan het gesprek afbreken als mensen vragen of bezwaren maken waar ze hetzij zich oncomfortabel bij voelen, hetzij het antwoord schuldig moeten blijven, dit in plaats van daadwerkelijk naar hen te luisteren en rekening te houden met hun meningen.

Sommige Jehovah’s Getuigen gaan onmiddellijk in de verdediging door te zeggen dat het Wachttorengenootschap geleid wordt door Gods “heilige geest’ en het niet aan iemand anders is om het met hen niet eens te zijn. Doch het probleem met deze manier van denken is dat de informatie gegeven door de Jehovah’s Getuigen ronduit verkeerd is en alle vele malen gewijzigd is. Zo heeft het Wachttorengenootschap Armageddon voorspeld in 1914, 1925, 1935, 1975, vervolgens voor het einde van de 20e eeuw. Zo hebben ze hun doctrines veranderd betreft bloedtransfusies, inentingen en orgaantransplantaties, enz. enz.

Meer en meer gevallen van pedofilie gepleegd binnen de gelederen van Jehovah’s Getuigen worden onthuld (ook gepleegd door ouderlingen en dienaren in de bediening, ondanks de claim dat deze benoemd zijn door de “heilige geest”). Huiselijk geweld en kindermishandeling is een vaak voorkomend probleem. Bovendien proberen de ouderlingen deze daden te verbergen, indien begaan door anderen.

De bewering van Jehovah’s Getuigen dat ze worden “geleid door de heilige geest” is een zeer pover argument, gezien bepaalde doctrines na verloop van tijd gewijzigd worden. Dit zou inhouden dat de “heilige geest” hen aanvankelijk verkeerd geleid heeft. Een ander voorbeeld: in publicaties van het Wachttorengenootschap staan ervaringen van SS-officieren die gedurende de tweede oorlog infiltreerden in de gemeenten. Dat gebeurde zolang dat sommigen zelf aanstellingen kregen als ouderling. Wanneer ze voldoende geïnfiltreerd waren ruimden ze volledige gemeenten op! Aangezien de Jehovah’s Getuigen altijd beweren dat iedere ouderling door de “heilige geest is aangesteld, zou dit willen zeggen dat deze SS-officieren ook door de “heilige geest” aangesteld werden. (We zullen hier later een apart artikel over schrijven.)

Om terug te komen op het feit dat zij altijd gelijk hebben, en daarom niet naar tegenargumenten moeten luisteren omdat ze “geleid worden door de heilige geest” is gewoon absurd.

Keren we nu terug naar het onderwerp van het artikel: Is het verantwoord dat Jehovah’s Getuigen van deur tot deur gaan prediken? De reden van prediken is uiteraard om extra volgelingen aan te trekken. Lees je onze andere artikelen waarin we o.a. het weigeren van bloed, shunning, misbruik bij jongeren, aanwakkeren van angstgevoelens, het veroorzaken van psychologische problemen van alle aard, enz.; dan denken wij dat je tot de vaststelling moet komen dat dit niet alleen onverantwoord is, maar ook ronduit gevaarlijk. Bovendien mag je niet vergeten dat vrouwen en kinderen eigenlijk geen stem hebben, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het leed dat dit veroorzaakt bij zowel Jehovah’s Getuigen zelf, als familieleden en vrienden niet-Jehovah’s Getuigen.

Ook het feit dat Jehovah’s Getuigen beweren dat zij de enige juiste religie hebben, zonder maar te willen luisteren naar of aftoetsen aan enig tegenargumentatie is al onverantwoord op zichzelf. (Het is zelfs zo, dat zeer veel Jehovah’s Getuigen thuisonderwijs geven aan hun kinderen, zodat ze niet kunnen blootgesteld worden aan andere religieuze overtuigingen.

De indoctrinatie van het Wachttorengenootschap gaat zover, dat zij zelfs niet durven, mogen en kunnen luisteren naar anderen. Dit heeft voor gevolg dat ze zelf niet kunnen leren uit hun fouten. Als een geneesheer, advocaat, psycholoog steeds verkeerd advies blijft geven; hoelang zal dit blijven duren, denk je? De indoctrinatie van het Wachttorengenootschap zorgt ervoor dat Jehovah’s Getuigen dit wel blijven doen!

Stel je nu zelf de vraag: IS HET VERANTWOORD DAT JEHOVAH’S GETUIGEN VAN DEUR TOT DEUR GAAN PREDIKEN?

pijl_op

 

balk

Google+Google GmailPrintFriendlyEmailDelen

2 reacties op “Jeh. Get. 1-50

 1. 1975
  “Dientengevolge is het feit dat wij het einde van de eerste 6000 jaar van ‘s mensen bestaan naderen, van groot gewicht. Loopt Gods rustdag parallel met de tijd die de mens sinds zijn schepping op aard is geweest? Klaarblijkelijk. (…)

  De veronderstelling dat er precies zeven millenia vallen in een scheppings-“week” kan worden herleid tot rabbijnse tradities. Russel wist dat dit slechts een aanname was maar zijn opvolgers zijn dit kennelijk vergeten. Hij schreef in de Time is at Hand blz. 39:

  En hoewel de Bijbel geen enkele directe uitspraak bevat dat het zevende duizend het epoch van Christus’ regering is, de Grote Sabbatdag van wereldherstel, is deze eerbiedwaardige traditie niet geheel zonder ondersteuning.

  “Hier verschaffen we het bewijs dat vanaf de schepping van Adam tot (maar niet inclusief) het jaar 1873 zesduizend jaar was. En hoewel de bijbel niet direct de bewijzen bevat dat de zesduizend jaar het tijdstip zal zijn van Christus regering, de Grote Sabbat Dag van herstel van herstel van de wereld, desondanks is de eerbiedwaardige traditie niet zonder verstandig fundament.” (Studies in the Scriptures Vol.2, P. 39. 1889)

  Het Wachttorengenootschap gebruikte deze “eerbiedwaardige traditie” voor haar voorspelling inzake 1975, en het falen ervan is aan alle religieuze studenten bekend.
  Een klein beetje denkwerk toont aan hoe onredelijk deze aanname is. Toen God de aarde schiep waren het “alle zonen Gods [die] voorts juichend hun instemming betuigden” (Job 38:7). Dus engelen bestonden reeds toen God de mens schiep, en zij wisten de precieze datum waarop dit gebeurde. Als daarom het 7e millennium zou samenvallen met het begin van Christus’ regering hadden de engelen geweten wanneer dit zou zijn, en dus ook het begin van Armageddon en “die dag en dat uur” uit Mattheus 24:36. Maar omdat Mattheus 24:36 stelt dat “van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemel noch de Zoon, dan de Vader alleen”, kan er dus geen overeenkomst zijn tussen de duizendjarige regering en de 7e duizendjarige periode uit de menselijke geschiedenis.

 2. er zijn heel wat hoede mensen die om de tuin wordt geleid door deze organisatie ik hoop dat ze allen de waarheid vinden
  ik zelf heb ontdekt dat er heen enkel organisatie deugt de bijbel
  ze kennen hun bijbel zoo goed en toch zien ze het licht niet
  ze weten nog tang dat satan der engel des lichts is ze trappen allen in zijn valkuil
  de meester van duisternis!
  ik alles gelezen ik hoop dat er vele zullen volgen
  Mvg
  johan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*